Nová verze: 1.50

31.12.2021

UPDATE 18.01.2022: Verze 1.50.1

 • Shrnutí smlouvy
  • Přidání podpory dokumentu Shrnutí smlouvy dle Prováděcího nažízení komise (EU) 2019/2243 ze dne 17. 12. 2019, který je vyžadován od 1. 1. 2022.
  • Dokument se zákazníkovi zobrazí ve svém zákaznickém profilu.
  • Dokument je dostupný administrátorům v dokumentech zákazníka.
  • Dokument lze odeslat zákazníkovi na email stejně, jako ostatní dokumenty.
  • Dokument je dostupný individuálně pro každý tarif.
  • Dokument je dostupný pro veřejné tarify ve formě odkazu, který je možné vložit na webové stránky poskytovatele.
 • U tarifu je možné nastavit procentuálně minimální a běžně dostupnou rychlost tarifu. Ve výchozím stavu je hodnota nastavena na 30 % a 60 %.

 

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.50. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.50:

 • Whalebone Peacemaker
  • Do systému byla implementována podpora služby Whalebone Peacemaker.
  • V nastavení systému, v sekci externích služeb, zapněte podporu služby a zadejte API klíč a heslo API klíče.
  • Následně se v menu zobrazí nová sekce Whalebone. V této sekci je pak možné zobrazit grafy hrozeb (podle akce a podle kategorie) 7 dní zpětně, včetně seznamu TOP 10 zákazníků s nejvíce událostmi, grafy DNS provozu (podle typu dotazu a podle odpovědi) za 7 dní zpětně a grafy všech Vašich resolverů (doba odezvy, zatížení CPU a využití RAM a disku) za 7 dní zpětně.
  • U zákazníka je nová sekce Whalebone, kde jsou zobrazeny grafy hrozeb podle akce za posledních 7 dní pro každou IP zákazníka.
  • Administrátorům, kteří mají mít přístup do sekce Whalebone, je potřeba pro tuto sekci nastavit práva.
  • Implementována podpora pro budoucí funkci Whalebone Peacemaker Retail, prozatím ale nedostupná pro použití. V případě zájmu o tuto funkci nás prosím kontaktujte.
 • Google Plánovač
  • Každý administrátor si může nově zapnout synchronizaci pouze svých událostí z plánovače do svého Google Kalendáře (Google Calendar API).
  • V nastavení plánovače je možné zapnout synchronizaci událostí administrátora do služby Google Kalendář.
  • Po zapnutí dojde automaticky k vytvoření kalendáře Cf Control a nahrání všech událostí administrátora od začátku aktuálního týdne do budoucnosti.
  • Synchronizace událostí je pouze jednostranná, tedy ze systému Cf Control do služby Google Kalendář. Jakákoliv změna v Google Kalendáři nebude přenesena do systému Cf Control. Synchronizace tak slouží pouze ke čtení.
  • Pokud je událost splněna, zobrazí se na začátku názvu události text „SPLNĚNO“.
  • V poznámce události jsou dále uvedeni řešitelné dané události a je možné se prokliknout přímo na danou událost v systému Cf Control.
  • Návod pro aktivaci synchronizace najdete zde: https://www.cf-control.cz/data/google-calendar-api.pdf
 • Finance – ziskovost vysílačů / služeb
  • U odečtů elektroměrů je možné zadat cenu za kWh odebrané energie, stav elektroměru a informaci o zaplacení daného odečtu elektroměru a data zaplacení.
  • Přidána nová sekce Finance ke každému vysílači. V této sekci je možné evidovat veškeré jednorázové i pravidelné položky pro provozování tohoto vysílače. Do této sekce mají přístup jen administrátoři, kteří mají práva na statistiky. U pravidelných položek je možné evidovat název, interval placení (měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně nebo libovolný jiný interval), částku za celý interval, poznámku, datum poslední platby a možnost upozornění na nutnost zaplacení. U pravidelných položek je pak možné evidovat, stejně jako u elektroměrů, kdy byly provedené platby za dané položky. Při přidání nové platby se posune upozornění na znovu zaplacení až za nastavený interval. U jednorázových položek se eviduje název, poznámka, datum a částka. V přehledu je pak vidět, jaké jsou jednorázové náklady na vysílač, jaké jsou měsíční a roční náklady na vysílač a jaké je měsíční a roční ARPU (Average Rate Per User) za internet u zákazníků připojených na daný vysílač (bez zákazníků beze smlouvy).
  • Administrátorovi, který má práva na statistiky, se v přehledu tarifů zobrazí ARPU (Average Rate Per User) ze všech tarifů. Do výpočtu nejsou započítáni zákazníci beze smlouvy.
 • GPON / šablony zařízení
  • U šablon zařízení je nově možné přidat QSFP+ (40 Gbit) a QSFP128 (100Gbit) porty.
  • Velikost bloku portů u šablon zařízení je možné nastavit na 2 porty, dříve byla minimální velikost bloku 4 porty.
  • Možnost vytvořit GPON splitter 1:12 a 1:24.
  • U GPON splitteru je možné zadat název rozvaděče, ve kterém je splitter umístěn. Dále je v případě neurčení vysílače, na kterém je splitter umístěn, možné zadat adresu / GPS souřadnice.
  • Systém nově neumožní na jeden port GPON OLT nebo port splitteru zadat více než jednoho zákazníka nebo splitter.
  • Možnost nastavit, zda číslování portů začíná od 1 nebo od 0 (například u některých GPON OLT začínají porty 0).
  • Přidána možnost vytvořit GPON STACK šablonu.
 • Zařízení & monitoring
  • Do systému byla přidána základní podpora Mikrotik RouterOS v7. Konfigurace na zařízení by měla bez problému projít, u větších konfigurací, kde je více Queue / mangle pravidel ale dochází při propisování pravidel k chybě a zařízení se restartuje. Prozatím nedoporučujeme použití této verze do ostrého provozu.
  • Do prvotního nastavení pro zařízení Mikrotik byl přidán příkaz pro nastavení Winbox portu.
  • U nových prvotních konfigurací zařízení typu Mikrotik je pro skript na zálohu zařízení přidán parametr „terse“ pro čitelnější zálohu zařízení ze strany administrátora.
  • U každé monitoring skupiny lze nově nastavit, zda je aktivní pouze v sudé, pouze v liché anebo ve všechny týdny.
  • U každé monitoring skupiny lze nastavit, zda se má defaultně označit při přidání nové položky (vysílače, firmy, grafu pingu). V předchozích verzích se automaticky označily všechny.
  • Při přidání / editaci zařízení, v případě, že je prázdné pole pro SNMP, se automaticky doplní defaultní hodnota SNMP.
  • Při zapnutí Radiusu u zařízení typu Mikrotik se nastaví defaultní hodnota „secret“.
  • Ve správě zařízení typu Mikrotik je možné nahrát na vybraná zařízení vygenerovanou konfiguraci zařízení. Díky této možnosti byla zrušena možnost hromadně nahrát konfiguraci do všech zařízení typu Mikrotik (duplicitní funkce s omezenými možnostmi).
  • Zálohy ze zařízení typu Mikrotik se nyní stahují ze všech zařízení, která mají aktivní volbu pro automatickou konfiguraci. Dříve byla nutné mít aktivní volbu „QoS lokálně“ nebo na nadřazeném zařízení.
  • V detailu portu u switche / GPON OLT je lépe zobrazená informace, jaké zařízení / zákazník / splitter je na daný port připojen.
  • Zařízení na vysílači je možné zkopírovat. Při kopírování se přenesou všechny údaje (kromě IP adresy a nastavení Radius / DHCP serveru) daného zařízení do formuláře pro přidání nového zařízení.
  • Globální VLAN rozhraní u switche / GPON se seřadí do tabulek dle toho, zda jsou u daného switche přiřazeny k některému portu. Pokud ne, zobrazí se v separátní tabulce pro větší přehlednost.
  • Podpora pro zařízení Cambium cnWave 3000. Ze zařízení se stahují grafy RSSI, SNR a MCS včetně sond na dané hodnoty.
  • Podpora pro zařízení Cambium PTP 550. Ze zařízení se stahují grafy trafficu, uptimu, CPU, Total Time Frame Used, RSSI, SNR, MSC, TX Capacity, TX Quality a frekvence pro obě polarizace.
  • U Cambium ePMP se hodnota pro graf dělí 10, dochází tak ke správnému generování grafu. Dále jsou vyčítány grafy TX Capacity a TX Quality.
  • U zařízení typu Mikrotik 60GHz došlo k opravě stahování grafů bezdrátového rozhraní pro některé verze.
  • V nastavení systému je možné nastavit DHCP lease-time, které se použije pro nové konfigurace DHCP serverů (nebo pro opakované vygenerování konfigurace u současných zařízení).
  • Pro zařízení UBNT ToughSwitch se nově stahují informace o portech (název, rychlost portu, status, link a uptime portu).
  • Při vypnutí monitoringu u zařízení se smažou výstrahy sond.
 • Fakturace
  • Úprava propisování stavu úhrady faktury do služby Flexibee v některých situacích. Při odpárování úhrady se smaže stav zaplacení faktury ve službě Flexibee.
  • U Flexibee je možné nastavit vypnutí propisování stavu úhrad do této služby.
  • Výrazné zrychlení načtení seznamu dokladů (faktur, pokladních dokladů, …), pokud je v systému vyšší desítky tisíc dokladů.
  • Správné zobrazení políčka pro možnost odeslat fakturu na email při vystavení nové faktury na kontakt.
  • Při ručním vygenerování předplatného je u zákazníků s nastaveným zasíláním faktur poštou možné vyfakturovat poštovné.
  • Při vystavení faktury platební kartou s okamžitým vystavením pokladního dokladu se správně do pokladního dokladu propíše platba kartou místo hotovosti.
  • Při fakturaci služeb SledováníTV bude před název balíčku doplněn text „SledováníTV: „.
  • Správné zobrazení výběru let v platbách zákazníků, pokud má v daném roce pouze fakturu bez vazby na předplatné. Tento problém mohl nastat u zpětně importovaných faktur z jiných systémů.
  • Úprava exportu faktur do ÚS MRP - propisování zaokrouhlené částky.
 • Sklad
  • Možnost exportu skladu pro inventuru / další zpracování. Ze systému lze nově vyexportovat stav skladu do PDF. Je možné exportovat aktuální stav, stav za posledních 30 dní, případně vždy stavy k poslednímu dni předcházejících měsíců. Do exportu je možné propsat také zboží v zakázkách nebo na meziskladech, případně zvolit, zda se má exportovat také zboží s nulovým stavem zásob. V exportu se přehledně zobrazí zboží dle abecedy, s jejich S/N, počty kusů a průměrnou nákupní cenou (metodou FIFO).
  • Přidána stránka se statistikami skladu. V této sekci jsou zobrazeny dle roků částky za nákup zboží bez DPH za jednotlivé měsíce (dle částek při naskladnění zboží) a částky za prodej zboží bez DPH za jednotlivé měsíce (dle částek za prodej zboží na faktuře).
  • Přidána podpora pro kategorie zboží. V systému je možné přidat libovolný počet kategorií zboží. Každé zboží je pak možné přidat do jedné z těchto kategorií. Zboží lze dle kategorií také filtrovat. Určení kategorie u zboží není povinné. Při výběru zboží, například k zákazníkovi, je zboží seskupeno pod kategorie.
  • Při přesunu zboží na mezisklad dojde k zapamatování naposledy vybraného meziskladu a při dalším přesunu tak bude tento mezisklad vybrán.
  • Při přesunu zboží na mezisklad je možné přidat nový mezisklad.
  • Zboží na jednom meziskladu je možné přesunou přímo na jiný mezisklad bez nutnosti návratu na hlavní sklad.
  • Každé zboží (s hlídáním stavu zásob) je možné sloučit s jiným zbožím. Funkce slouží pro případy, pokud jste chybně přidali zboží vícekrát pod různými názvy a chcete název sjednotit.
  • Mezi zbožím na meziskladech lze vyhledávat.
  • Z meziskladu je možné hromadně přesunou zboží k zákazníkovi, na vysílač, do zakázky nebo na jiný mezisklad. Při přesunu zboží zákazníkovi lze vytvořit předávací protokol. Pro možnost hromadného přesunu meziskladu je nutné vyfiltrovat zboží pouze v daném meziskladu.
  • Při vyhledávání zboží na meziskladu / hlavním skladu lze nově vyhledávat podle S/N.
  • Zrychlení vyčítání položek ze skladu.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Nová verze plánovače, která přináší vylepšení zejména v zobrazení událostí v plánovači, kdy je vícero událostí ve stejný čas.
  • Možnost nastavit řazení zpráv v úkolech a zakázkách vzestupně nebo sestupně. Doposud byly zprávy řazeny sestupně.
 • Zákazníci
  • Při přidání telefonních čísel ze služby Mobil21 lze vyhledávat mezi telefonními čísly a SIM kartami.
  • U vyřazeného zákazníka je možné zobrazit seznam událostí, úkolů a zakázek.
  • U vyřazeného zákazníka je dostupný detail vyřazeného zákazníka. Při vyřazené zákazníka se nesmažou jeho štítky a fotky, ty jsou pak nadále dostupné u vyřazeného zákazníka.
  • Při výběru portu na GPON OLT, na který je zákazník připojen, jsou porty splitterů odsazeny dle zanoření v hierarchii.
  • Možnost přidat štítky v detailu zákazníka / zájemce i v případě, že ještě žádný štítek nemají.
  • Při editaci / přidání zákazníka lze vyhledávat mezi DHCP / PPPoE servery.
 • Další změny
  • Hlavní menu systému se nově na počítačích a tabletech posouvá spolu se skrolováním stránky. Menu je tak vždy při ruce, i když jste dole na stránce. Na mobilním telefonu prozatím tato funkce není dostupná.
  • Pokud některá položka (zákazník, zájemce, úkol, zakázka, …) neexistuje a administrátor se snaží dostat na detail (nebo jinou podstránku dané položky) položky, systém ho přesměruje zpět na výpis s upozorněním, že daná položka neexistuje.
  • U obecných statistik počtu / financí se zobrazuje souhrnná částka za daný rok.
  • Podpora pro telefonní číslo s předvolbou Švýcarska (+41).
  • V exportech do PDF se nově zobrazuje stránkování.
  • U servisních záznamů lze zvolit nový typ zásahu: Přestěhování.
  • V servisním zásahu je možné zadat rychlost také na WiFi. Nově jsou zobrazeny políčka pro zadání rychlosti na ETH portu a na WiFi.
  • Ochrana systému proti CSRF (Cross-site request forgery) pomocí SameSite=Strict cookies.
  • Úprava vzhledu políček pro vyhledávání a stránkování.
  • Vylepšené vyhledávání položek v „select boxech“. Vyhledávání také ve skupinách položek (například názvy kategorií ve skladu, názvy skupin vysílačů, …), lepší vyhledávání v kombinaci diakritika / bez diakritiky.
  • Podpora pro formulář ČTÚ ART 212.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava importu z Komerční Banky po změně formátu emailů.
  • Oprava editace zařízení / SSID v některých situacích po kompletní změně fungování formuláře.
  • Oprava vytváření statistik tržeb za jednotlivé služby za jednotlivé firmy.
  • Oprava chyby při odesílání SMS zpráv skrze SMPP a API, kdy se posílalo méně SMS zpráv / minutu, něž bylo nastaveno v systému.
  • Oprava zobrazení nastavení služby PayBySquare.
  • Oprava zobrazení možnosti přidat nespárovanou platbu jako normální (platební kalendář) platbu k zákazníkovi.
  • Oprava editace zpráv u úkolů / zakázek, pokud obsahují speciální znaky.
  • Oprava výpočtu částek v servisním protokolu.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky