Nová verze: 1.51

31.03.2022

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.51. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.51:

 • Bezpečnostní kontrola sítě
  • Do bezpečnostní kontroly sítě byla přidána možnost kontrolovat aktivní funkci defaultní autentifikace (Default Authenticate) na SSID u zařízení typu Mikrotik RouterOS. Pokud byla dříve funkce defaultní autentifikace aktivní, tak se SSID zobrazovalo pouze v seznamu použitých frekvencích a administrátor o tom nebyl nijak informován.
  • Byla přidána kontrola zařízení Mikrotik RouterOS, kde se nyní kontrolují veškeré zadané skripty a schedulery. Kontroluje se, zda skripty neobsahují podezřelé řetězce „/tool fetch“, „url“, „http“ nebo název nekončí na řetězec u[0-9]+, který byl použit v některých z předchozích útoků na tuto platformu.
  • Přidána kontrola všech souborů v zařízení Mikrotik RouterOS, zda neobsahují podezřelé řetězce „/tool fetch“ a http://.
  • U Mikrotik RouterOS lze dále kontrolovat také povolenou službu IP proxy.
  • Systém dále může u Mikrotik RouterOS kontrolovat, zda není povolena DNS cache s povoleným parametrem „Allow Remote Request“.
  • Dále je u Mikrotik RouterOS možné kontrolovat podezřelá NAT pravidla typu „dst-nat“, kde jsou oba parametry „dst-address“ a „to-addresses“ směřovány na veřejné IP adresy.
  • Jednotlivé bezpečnostní zprávy s určitým problémem nebo varováním je možném na konkrétním zařízení ignorovat. Na ignorovaný problém nebo varování na konkrétním zařízení již nebude administrátor upozorněn. Seznam takto ignorovaných bezpečnostních zpráv je možné zobrazit na konci stránky s bezpečnostními zprávami.
 • ČTÚ RLAN
  • Do systém byla implementována základní správa registrací frekvencí na portál ČTÚ RLAN.
  • Systém automatický hlídá frekvence, které je nutné registrovat na portál ČTÚ RLAN a administrátory upozorňuje na nutnost registrace.
  • U každé takto zjištěné frekvence pak administrátor může nastavit stav „Registrováno“ (frekvence je zaregistrována na portále ČTÚ RLAN) nebo „Ignorováno“ (frekvence nebude zaregistrována na portále ČTÚ RLAN).
  • Při změně frekvence bude administrátor znovu vyzván k zaregistrování na portál ČTÚ RLAN.
  • Zároveň systém také hlídá zákazníky, kteří jsou připojení pomocí technologie na frekvenci 60 GHz. Tyto zákazníci jsou také potřeba registrovat a systém s nimi pracuje stejně, jako se zařízeními (AP nebo P2P).
 • Skylink TV
  • Systém byl doplněn o podporu pro IPTV službu Skylink TV.
  • Aktivace služby se provádí v nastavení systému, kde je nutné zadat přihlašovací jméno, přihlašovací heslo, partner hash a P12 certifikát pro komunikaci s API.
  • Po aktivaci služby v nastavení se automaticky přidají aktuálně používané balíčky, a to včetně koncových cen. Není tak potřeba nic přidávat ručně.
  • U zákazníka je pak možné tyto balíčky aktivovat, stejně jako u jakékoliv jiné IPTV platformy.
 • Vodafone
  • Do systému byla přidána podpora pro telefonní čísla OneNet Vodafone.
  • Aktivace služby se provádí v nastavení systému, kde krom povolení služby můžete nastavit také marži na doplňkové služby v procentech.
  • Po aktivaci služby je možné v sekci Služby -> Telefon evidovat tarify, které budete moci přiřazovat zákazníkům. U každého tarifu se eviduje název a prodejní cena.
  • U zákazníka je pak možné přidat telefonní číslo ze služby Vodafone, kde určíte samotné číslo a tarif, který využívá.
  • Služby OneNet Vodafone se fakturují kompletně samostatně. V OneNet samoobsluze v sekci Přehled vyúčtování čísel, kde vyberete měsíc a pak kliknete na Stáhnout CSV. Stažené CSV se pak nahraje v systému v sekci Služby -> Telefon -> Vodafone -> Importovat výpis. Po nahrání se výpis přiřadí k telefonním číslům v systému a následně se označené položky vyfakturují, včetně doplňkových položek s marží.
 • Netflow verze 9
  • Do systému byla přidána plná podpora pro Netflow ve verzi 9.
  • V této verzi je možné logovat stejné parametry jako ve verzi 5, navíc se ale rozšiřuje logování dalších parametrů, jako je např. NAT (zdrojová a cílová IP adresa a také porty).
  • Podle nových parametrů lze v systému libovolně filtrovat.
  • Byl upraven výpis logovaných dat. Nezobrazuje se datum jednotlivých dat, pouze časy (datum je zobrazeno v záhlaví výpisu). IP adresy a porty jsou zobrazeny u sebe a oddělené dvojtečkou. Nově se nezobrazuje a ani se nedá filtrovat parametr TOS.
  • Pokud aktuálně logujete ve verzi 5, je možné přejít na verzi 9. Současná data ve verzi 5 budou postupně mazána a nahrazována daty ve verzi 9.
 • Zařízení & monitoring
  • Ve verzi Mikrotik RouterOS 7.1.4 byla opravena chyba s nahráváním více než 255 unikátních packet-mark (queue) záznamů do zařízení. Od této verze je tak možné generovat konfigurace z Cf Controlu, jelikož se zařízení nerestartuje a nahraje se v pořádku celá konfigurace. Podpora RouterOS v7 byla přidána již v předchozí verzi systému.
  • Při nahrávání nové konfigurace radiusu / PPPoE / DHCP (například po výměně zařízení) se provádí s mezikrokem, kdy je konfigurace nejdříve vygenerována a zobrazena administrátorovi ke schválení, a až potom nahrána do zařízení. Chování je tak stejné jako při generování nové konfigurace na zařízení.
  • Ze zařízení Mikrotik a Mikrotik 60 GHz se při načítání SSID / interface stahuje také komentář daného SSID / interface a je použit jako alias nově přidaného SSID / interface.
  • U zařízení Mikrotik SwOS se nově v případě přiřazené šablony zařízení stahují informace o všech portech zařízení, stejně jako u zařízení Switch MGMT. Automaticky se tak stahují názvy portů, rychlost portu, stav portu a link na daném portu. Nestahuje se informace o uptime portů, protože je v SwOS v SNMP nefunkční.
  • Přidána možnost spravovat klientská zařízení s Mikrotik 60 GHz. Tyto zařízení je tak možné aktualizovat (RouterOS nebo firmware), případně nahrát libovolný příkaz.
  • V detailu zařízení na vysílači je možné se prokliknout na nadřazené zařízení nebo zařízení, na které se dělá QoS / firewall filter i v případě, že je toto zařízení na stejném vysílači.
  • V detailu zařízení je možné zobrazit seznam přímo podřadných zařízení (tedy zařízení, které mají jako nadřazené zařízení přímo toto zařízení). Dříve taková možnost nebyla a administrátor musel znát hierarchii sítě. V seznamu je možné zobrazit další hierarchii zařízení za těmito podřadnými zařízeními až ke koncovým bodům.
  • Podpora zařízení UBNT airFiber 5XHD. Ze zařízení se pomocí SNMP stahují grafy trafficu, uptime, vytížení CPU, vytížení paměti, signál, Tx Power a Capacity. Dále se stahují frekvence zařízení a verze použitého software.
  • Grafy trafficu zařízení typu Ceragon IP-20 se zobrazuje na samostatné kartě, bez dalších systémových grafů.
  • Sjednocení možnosti nastavit nestahování záloh zařízení pro Mikrotik a UBNT zařízení.
  • Při generování nové konfigurace na zařízení se v případě informační hlášky o ořezání max-limit pro SSID / interface zobrazí také odkaz na dané SSID / interface, aby se administrátor dostal přímo na konkrétní zařízení.
  • Pro Siklu zařízení byl zvýšen timeout pro stahování dat pomocí SNMP. Občas docházelo k nefunkčnosti stahování dat z důvodu malého timeoutu.
  • U portů na splitteru je možné editovat název daného portu. Porty na splitteru si tak můžete libovolně editovat pro lepší orientaci. Název portu lze editovat jednotlivě (kliknutím na daný port v grafickém zobrazení) nebo hromadně u celého splitteru.
  • U každého vysílače je možné v jeho editaci přiřadit kontaktní osoby. U každé kontaktní osoby je možné uvést název kontaktu, jméno a příjmení, telefon a email. Kontakty tak není nutné shromažďovat v poznámce vysílače.
  • Systém již pro monitoring zařízení nekontroluje funkčnost SNMP zařízení každou minutu. Systém tedy již nebude zasílat monitoring zprávy s nefunkčním SNMP. Kontrola funkčního SNMP byla přesunuta do procesu stahování grafu pro zařízení, které probíhá každých 5 minut. Pokud bude SNMP nefunkční, bude na to administrátor upozorněn pouze v systému, nikoliv pomocí monitoring zpráv. Více informací v části changelogu o optimalizaci systému.
 • PayBySquare – zrušení podpory služby, nahrazení vlastním řešením
  • V předchozí verzi systému jsme představili propojení se službou PayBySquare, která generovala QR kódy na faktury na Slovensku.
  • V aktuální verzi se nám podařilo generovat QR kódy přímo v systému bez nutnosti potřeby externí služby.
  • Podpora služby PayBySquare tak byla zrušena a nahrazena vlastním řešením, které je v rámci systému bezplatně.
  • Aktivovat QR kódy na faktuře si tak mohou všichni zákazníci na Slovensku.
  • Aktivace se provádí v nastavení firmy, v sekci Nastavení plateb -> Faktury.
 • Fakturace
  • Na faktuře se nově u každé položky zobrazuje sleva na dané položce v procentech (pokud na položce sleva je). Souhrnná sleva za celou fakturu se zobrazuje i nadále pod celkovou částkou faktury.
  • Nastavení slevy ročního předplatného bylo přesunuto z nastavení firmy do fakturační skupiny. Pro každou fakturační skupinu tak můžete nastavit rozdílnou slevu na roční předplatné.
  • U každé firmy zvlášť je možné zapnout automatické párování nespárovaných úhrad faktur k nezaplaceným fakturám. Při zapnutí je možné nastavit, od jaké částky se budou nespárované úhrady faktur k fakturám párovat. Je tak možné vyřadit z párování například korunové nespárované úhrady faktur. Systém se pak bude každé 3 hodiny pokoušet spárovat nespárované úhrady faktur k nezaplaceným nebo částečně zaplaceným fakturám, a to od nejstarší faktury. Faktury těmito nespárovanými úhradami mohou být zaplaceny celé, nebo jen částečně. Jedna platba se automaticky spáruje k jedné i více fakturám, podle částky nespárované úhrady a zbývající nezaplacené částce faktur.
  • Při exportu platebních kalendářů do Money S3 / Pohody se jako variabilní symbol uvede místo čísla smlouvy jiný variabilní symbol, pokud je u zákazníka jiný variabilní symbol uveden.
  • Zobrazení více informací k opravnám dokladům v platbách zákazníka (kdo doklad přidal, datum a čas přidání), včetně odkazu na fakturu, ke které byl opravný doklad vydán. Tento odkaz je zobrazen také v seznamu všech opravných dokladů.
  • Propisování poznámky zákazníka do faktury také do proforma faktur. Při vytvoření faktury k proforma faktuře je následně tato poznámka přenesena také na tuto nově vytvořenou fakturu.
  • Při smazání úhrady faktury s pokladním dokladem se smaže vazba pokladního dokladu na danou fakturu.
  • Úprava možnosti přiřadit nespárovanou platbu jako nespárovanou úhradu faktur, pokud je u zákazníka jakákoliv nezaplacená faktura, nikoliv pouze pokud je u zákazníka nezaplacená faktura se stejnou částkou.
  • U funkce automatického spárování nepřiřazených plateb se dříve pokoušelo spárovat všechny platby v seznamu nespárovaných plateb. Nově je potřeba vybrat platby, u kterých se chcete znovu pokusit provést automatické spárování.
  • U zákazníka s předplatným je možné zpětně dofakturovat některé služby. Pokud již má zákazník na určité období vystavené předplatné a vy chcete zákazníkovi dofakturovat třeba nově přidané služby, musela se ručně vystavit faktura s položkami, které se měly dofakturovat. Nově je možné při přidání předplatného zvolit volbu „Dofakturace služeb = Ano“, kdy se následně nebude kontrolovat, zda má zákazník na dané období již vystavené předplatné, ale rovnou se na dané období vystaví faktura a nepřidá se žádné nové předplatné.
 • Sklad
  • Ke každému zboží ve skladu je možné přidat fotky tohoto zboží. Použito může být například k případné inventarizaci, aby zaměstnanci viděli, jak dané zboží vypadá a lépe se jim hledalo.
  • U každého zboží je možné nastavit předkontaci pro fakturaci. Tato předkontace se následně propisuje do faktur při fakturaci zboží.
  • Ke každému naskladnění je možné zadat datum dodacího listu, PDF verzi faktury a PDF verzi dodacího listu. Dokumenty je pak možné zobrazit v detailu daného pohybu na skladu. Formulář pro naskladnění byl upraven, aby byly jednotlivé položky logicky za sebou.
  • Každé naskladnění zboží je nově možné editovat. V editaci je možné změnit všechny hodnoty v hlavičce (tedy dodavatel, poznámka, datum, číslo a PDF verze faktury a datum, číslo a PDF verze dodacího listu. V editaci je také možné zpětně editovat nákupní a prodejní ceny jednotlivých naskladněných položek.
  • Při přiřazování nového zboží ze skladu bez hlídání S/N, třeba zákazníkovi nebo na vysílač, je možné vybrat i zboží, které již má daný zákazník nebo vysílač přiřazeno bez nutnosti editace tohoto přiřazeného zboží. Nové zboží se nepřidá duplicitně, ale aktualizuje se již přidané zboží.
 • Zákazníci
  • U servisního zásahu zákazníka je možné přidat také zápornou položku k fakturaci, například nějakou slevu.
  • Při aktivní službě Whalebone Peacemaker jsou u zákazníka zobrazovány také hrozby pro veřejné IP adresy, které má zákazník přiděleny.
  • Nově je také ošetřena situace, kdy se administrátor pokouší převést hlavní smlouvu na podřadnou smlouvu sebe sama.
  • Při ručním vyřazení zákazníka se u tohoto vyřazeného zákazníka eviduje, kdo vyřazení provedl. Zároveň je ve všech podstránkách vyřazeného zákazníka zobrazena informace, jak, kdy a kým byl daný zákazník vyřazen.
  • Mezi zákazníky je možné vyhledávat podle typu aktivní nebo neaktivní služby. Vyfiltrovat si tak lze zákazníky, kteří mají například aktivní službu internet, aktivní služby televize, aktivní službu telefonu, aktivní individuální službu, nebo naopak nemají aktivní službu internet, televize, telefon nebo individuální službu.
  • Ve smlouvách, dodatcích a nastavení služeb bylo zrušeno zobrazení agregace tarifu. Agregace tarifu se také již nezobrazuje v zákaznickém profilu (v současnosti tam šlo zobrazení agregace vypnout, nově se již zobrazit v zákaznickém profilu agregace vůbec nedá).
 • Optimalizace systému
  • Byla provedena výrazná optimalizace práce s fakturami. Zrychlilo se jak vyčítání seznamu faktur, tak párování přijatých plateb k fakturám.
  • Provedena výrazná optimalizace načítání seznamu zákazníků. U menších instalací je nárůst rychlosti načítání seznamu zákazníků o 50+ % rychlejší, u větších instalací (5000+) je načítání o cca 30 % rychlejší.
  • Výrazné zrychlení zálohy databáze systému. Nově se využívá interních možností databázového systému, které je výrazně rychlejší a méně náročný na prostředky. Délka vytížení serveru se tak výrazně zkrátí a časech zálohy bude systém reagovat lépe.
  • Statistiky v menu (zelená, oranžová a červená čísla) se již nepočítají pro každého administrátora separátně při každém načtení stránky a pak každých 20 sekund, ale 2x za minutu se jednou spočítají na serveru a administrátorům se pak jen odesílají tyto hodnoty. Hodnoty, které jsou pouze pro konkrétního administrátora jsou nadále počítány při každém načtení a každých 20 sekund. U hodnot tak nyní může docházet k 0 – 20 sekundovému zpoždění v závislosti na načasování zobrazení stránky. Statistiky se ale načítají výrazně rychleji, zejména u velkých instalací systému.
  • Optimalizace stahování dat ze zařízení Switch OS, UBNT ToughSwitch a SwOS. Na zařízení je zasíláno méně SNMP požadavků.
  • Optimalizace stahování grafů pro všechny zařízení v systému. Data pro graf uptime se stahoval pokaždé dvakrát. Jednou pro kontrolu, zda zařízení odpovídá na SNMP požadavky, podruhé pro uložení do grafu. Nově se tento požadavek zasílá na zařízení pouze jednou a pokud zařízení funguje, uloží se rovnou do grafu.
  • V rámci optimalizace bylo zrušeno monitorování funkčnosti SNMP zařízení každou minutu, včetně zasílání monitoring zpráv v případě nefunkčnosti SNMP. Kontrola funkčnosti SNMP se bude nově provádět v rámci stahování grafů pro zařízení, kde se kontrola funkčnosti dělala duplicitně. Tato kontrola tak bude probíhat místo každou minutu a jednou za 5 minut pouze jednou za 5 minut.
  • Pokud se v rámci monitoringu zařízení každou minutu zjistí, že zařízení nefunguje (není tedy dostupné), systém se nebude ani pokoušet začít stahovat grafy pro dané zařízení, včetně prvotní kontroly funkčnosti SNMP.
  • Další optimalizace rychlosti systému napříč různými sekcemi systému.
 • Další změny
  • Přidán export formuláře ČTÚ ART 212 v novém formátu. Export byl v lednu přidán zpětně také do předchozí verze systému.
  • Ve funkci Otestovat dostupnost je možné po zadaní IP adresy spustit testování klávesou „Enter“.
  • Systém automaticky kontroluje, zda nedošlo k rozpadu některé databázové tabulky a neprodleně provádí hlášení podpoře systému, která problém opraví.
  • Úprava komunikace s API služby 4NET po úpravách API z jejich strany. Úprava byla přidána zpětně také do předchozí verze systému.
  • Úprava chování systému, pokud se u zákazníka mění základní IPTV balíček služby SledovaniTV, který má jiný kód než původní základní balíček.
  • Další drobné změny napříč systémem.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava editace tarifu, kdy v určitých případech bylo vynuceno nahrání nové konfigurace na zařízení i v případě, že nedošlo ke změně parametrů tarifu.
  • Oprava ručního přidání předplatného s individuální položkou v režimu „reverse charge“, kdy byla vyfakturována špatná částka.
  • Oprava práv pro čtení pro sklad a vysílače, kdy určité akce bylo možné provádět (nebo byla zobrazena ta možnost) i v případě práv pouze pro čtení.
  • Oprava exportu do účetního systému Pohoda, pokud měly některé položky delší text, než systém Pohoda umožňuje.
  • Oprava celkové sumy pokladních dokladů v seznamu pokladních dokladů, pokud existuje mínusový pokladní doklad.
  • Po editaci portu na switchi se šablonou zařízení se správně otevře detail daného portu opět s tlačítkem pro editaci daného portu.
  • Oprava exportu opravných dokladů do účetního systému Pohoda pro Slovensko.
  • Oprava zobrazení data vyřazeného zákazníka v detailu vyřazeného zákazníka.
  • Oprava uložení nastavení čísel portů pro SNMP u STACK šablon switchů.
  • Oprava zobrazení šablony pro QSFP+ a QSFP28 porty.
  • Oprava stahování grafů zákazníků, pokud se dělá QoS lokálně také na Mikrotik 60 GHz.
  • Další drobné opravy napříč systémem.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky