Nová verze: 1.49

30.09.2021

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.49. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.49:

 • GPON
  • Do systému byla přidána základní podpora GPON sítí.
  • Na vysílači je možné přidat nové zařízení typu GPON OLT. U tohoto typu zařízení je nutné vybrat šablonu zařízení typu GPON, jinak nebude možné zařízení uložit.
  • U zařízení se prozatím negenerují žádné statistiky kromě grafu pingu.
  • Ke každému GPON OLT zařízení je možné přidat libovolný počet splitterů. Každý splitter musí mít přiřazené nadřazené zařízení (port na GPON OLT) nebo jiný splitter. U splitteru se dále eviduje, na jakém vysílači / lokalitě je splitter umístěn (tato zadání není povinné, například pokud je někde v komoře na ulici), název splitteru a poměr dělení.
  • U zařízení GPON OLT je pak možné zobrazit hierarchii zapojení, kdy je v kaskádě zobrazena celá hierarchie zapojení se splittery.
  • U zákazníka se pak určí, na jaký port je připojen. Buď přímo do GPON OLT portu, nebo na některý port na splitteru.
  • V následujících verzích bude podpora GPON dále rozšiřována podporou různých značek OLT.
 • Google Kalendář
  • Do systému byla implementována podpora služby Google Kalendář (Google Calendar API).
  • V nastavení systému je možné zapnout hromadnou synchronizaci událostí do služby Google Kalendář.
  • Po zapnutí dojde automaticky k vytvoření kalendáře Cf Control a nahrání všech událostí od začátku aktuálního týdne do budoucnosti.
  • Synchronizace událostí je pouze jednostranná, tedy ze systému Cf Control do služby Google Kalendář. Jakákoliv změna v Google Kalendáři nebude přenesena do systému Cf Control. Synchronizace tak slouží pouze ke čtení.
  • Pokud je událost splněna, zobrazí se na začátku názvu události text „SPLNĚNO“.
  • V poznámce události jsou dále uvedeni řešitelné dané události a je možné se prokliknout přímo na danou událost v systému Cf Control.
  • Návod pro aktivaci synchronizace najdete zde: https://www.cf-control.cz/data/google-calendar-api.pdf
 • PayBySquare
  • Do systému byla implementována podpora služby PayBySquare.
  • Služba generuje QR kódy na faktury pro snadné zaplacení na Slovensku.
  • U služby je potřeba si zřídit účet s vybraným tarifem dle počtu faktur, které měsíčně generujete. Následně Vám vytvoří údaje pro komunikaci s API.
  • Zapnutí podpory služby provedete v nastavení každé firmy zapnutím QR kódu na faktuře. Následně se zobrazí políčka pro zadání API údajů.
  • QR kód se pro každou fakturu pomocí API vygeneruje pouze jednou a uloží se do databáze k faktuře. Při následném zobrazení faktury se tak QR kód znovu negeneruje, ale pouze se zobrazí. Nečerpá tak znovu limit generování sjednaný se službou.
 • Servisní zásahy
  • V servisním zásahu se uchovává rychlost tarifu v databázi. Při změně tarifu zákazníka je tak rychlost původního tarifu uložena v databázi a staré servisní zásahy tak zůstanou beze změny.
  • V seznamu servisních zásahů (všech, ne u vybraného zákazníka) se nově zobrazují také uzavřené servisní zásahy. Je zde tak vidět celá historie servisních zásahů.
  • Možnost zobrazit kompletně prázdný servisní protokol dle každé firmy v systému. V protokolu tak nejsou vyplněny údaje zákazníka, ale jsou zde volná políčka pro ruční vepsání údajů.
 • Šablony zařízení
  • Sekce Šablony switchů byla přejmenována na Šablony zařízení, jelikož je zde možnost přidat GPON šablonu. U GPON šablon je možné evidovat název šablony, typ GPON (SFP / SFP+), nastavení číslování, zobrazení a počtu portů a dále až 8 extra portů (ETH, SFP a SFP+).
  • Možnost přidání SFP+ switche. Doposud bylo možné SFP+ port nastavit pouze na extra porty.
  • U každé šablony switche je možné přidat až 8 extra portů. V předchozích verzích bylo možné přidat maximálně 4 extra porty.
  • Úprava vyčítání názvů portů pro Switch MGMT v případě nastaveného ifAlias a názvu plném mezer. Pokud tak bude ifAlias plný mezer, bude použito ifName místo ifAlias.
 • Zařízení & monitoring
  • Kompletní předělání formuláře pro přidání / editaci zařízení na vysílači. Formulář se po každé změně políčka znovu nenačte, ale všechny změny a zobrazení políček se dějí na pozadí. Díky tomu je práce se zařízením daleko rychlejší a pohodlnější a administrátor tak nečeká na několik načtení stránek za sebou po každé změně políčka. Některá políčka byla ve formuláři drobně přemístěna, aby dávala lepší smysl při konfiguraci.
  • Kompletní předělání formuláře pro přidání / editaci vysílače. Formulář se po každé změně políčka znovu nenačte, ale všechny změny a zobrazení políček se dějí na pozadí.
  • Kompletní předělání formuláře pro přidání / editaci SSID / interface na zařízení. Formulář se po každé změně políčka znovu nenačte, ale všechny změny a zobrazení políček se dějí na pozadí.
  • U UBNT zařízení se stahuje graf signálu, CCQ a statistik bezdrátového přenosu pouze v případě módu klient nebo v případě, že na zařízení není připojen žádný zákazník.
  • Pro graf trafficu zařízení na vysílačích byl tento graf upraven tak, aby v určitých intervalech ukazoval přesnější a podrobnější údaje. Aby byl přesnější graf použit, je nutné původní graf smazat a počkat na vytvoření nového. Pokud chcete smazat všechny grafy trafficu zařízení, aby se vytvořily grafy nové, kontaktujte nás.
  • Možnost nastavení zobrazení libovolného percentilu v grafu trafficu zařízení nebo zákazníka. Hojně využívaný je například 95 percentil. Například v případě 95 percentilu bude v grafu zobrazena čára na hodnotě (download / upload), kde je 95 % hodnot pod touto zobrazenou hodnotou.
  • Při generování pravidel do Mikrotik zařízení systém automaticky ořeže max-limit tarifů do max-limitu nastaveného u SSID / interface, pokud ho součet všech skupin tarifů překročí. Každou jednotlivou skupinu tarifu sníží o stejné procento. Zároveň o této skutečnosti upozorní administrátora.
  • V nastavení systému je možné pro modul Radius nastavit hodnoty MRU, MTU a MRRU. Tyto hodnoty se do zařízení propíšou v případě nové konfigurace, nebo při ručním přepsání konfigurace Radiusu na zařízení. U dříve nastavených zařízení se tak hodnoty automaticky nenastaví.
  • Při určitých změnách nastavení Radiusu na zařízení se nově neprovede reload Radiusu ihned, ale do jedné minuty od této změny. Uložení změn je tak výrazně rychlejší.
  • U zařízení Poseidon 3468 byl vytvořen univerzální graf, pokud není použito čidlo teploty nebo vlhkosti, ale například záplavové čidlo.
  • Název VLAN může mít až 50 znaků. Doposud byla maximální délka 20 znaků.
 • Fakturace
  • Podpora automatického importu plateb pomocí API z České Spořitelny. K nastavení je potřeba vygenerovat API klíč, Client ID a Client Secret. Z důvodu bezpečnostní politiky banky bude systém po administrátorech každý 3 měsíce požadovat novou autorizaci v bance. Pokud budete chtít import nastavit, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme se správným nastavením.
  • Implementace nového automatického importu plateb v HTML formátu z ČSOB.
  • Úprava importu plateb z ČSOB (+ Poštovní spořitelny) po změně kódování emailů.
  • Při odesílání faktury na email zákazníka se administrátorovi v potvrzovacím dialogu zobrazí email, na který bude faktura odeslána.
  • Pokud je zákazník ve fakturační skupině s proforma fakturami, bude proforma automaticky vybrána při ručním přidání předplatného.
  • Při ručním zasílání emailu s upozorněním ze stránky se zákazníky s dluhem bude po odeslání emailu administrátorovi zobrazen stejný filtr zákazníků jako před odesláním.
  • Přidán párovací symbol k exportu platebních kalendářů do ÚS Pohoda.
  • QR kód se na faktuře zobrazí pouze v případě, že se negeneruje faktura s poštovním poukazem (Slovensko).
  • Zobrazení zákazníků s dluhem, kteří jsou ze systému již kompletně smazáni, ale v systému existuje jejich nezaplacená faktura.
  • Při přidání nové úhrady faktury je možné nastavit úhradu platební kartou.
  • Při automatickém generování faktur / plateb u zákazníka s výpovědí systém vygeneruje platbu pouze do konce výpovědi, nikoliv do konce měsíce, ve kterém výpověď končí. Zákazníkovi tak není fakturován celý měsíc, ale pouze poměrná část dle dní v měsíci.
  • Při vrácení platby pokladního dokladu se pro mínusový pokladní doklad použije stejná forma úhrady, jako u původního dokladu.
  • Při stornování nezaplacené proforma faktury se zbožím je možné toto zboží navrátit na sklad.
  • Při vygenerování faktury při úhradě proforma faktury se přesune fakturované zboží na fakturu. Při stornování / dobropisování faktury je tak možné toto zboží navrátit na sklad. Při stornování zaplacené proforma faktury se již nestane nic.
  • U pokladních dokladů je možné vrátit platbu (vytvořit mínusový pokladní doklad) i v případě, že není pokladní doklad odeslán do EET.
  • U záporných pokladních dokladů je částka nově zobrazena červeně, nikoliv zeleně.
  • U každé nové úhrady faktury je uložena informace o čase, kdy byla tato úhrada k faktuře reálně přidána a také jaký administrátor úhradu přidal (pokud ji nepřidal systém).
  • Při některých operacích s fakturou byla doplněna synchronizace stavu zaplacení do služby Flexibee (přidání nové úhrady z nespárovaných úhrad, smazání úhrady a odpárování úhrady).
 • Sklad
  • Při naskladnění nového zboží je možné nastavit novou prodejní cenu zboží. Systém automaticky kontroluje, zda není prodejní cena nižší než cena nákupní. Pokud tomu tak je, je administrátor na tuto skutečnost upozorněn.
  • Přidána možnost nastavit, kam se má navrátit zboží od zákazníka, vysílače a zakázky. Defaultně je nastaven návrat na hlavní sklad, u každého (zákazník, vysílač nebo zakázka) je možné nastavit, že se má zboží vracet na mezisklad administrátora, který danou změnu dělá.
  • V detailu zákazníka je vidět také jednotka (ks, m, …) propůjčeného zboží.
 • Zabezpečení systému
  • OTP secret pro dvoufázové ověření je v databázi zašifrován pomocí hesla administrátora.
  • Možnost nastavení délky zapamatování přihlášení až na 14 dní (u dvoufázového ověření to je doba od posledního přihlášení, po které bude administrátor požádán o znovu zadání bezpečnostního kódu). Doporučujeme nastavit ale maximálně 5 dní. Nastavením delší platnosti přihlášení zvyšujete riziko neautorizovaného přihlášení na Vašem zařízení cizí osobou. Zároveň bylo toto nastavení aplikováno také na přihlášení bez dvoufázového ověření, kdy email o novém přihlášení přijde až po uplynutí nastavených dní od posledního přihlášení.
  • V bezpečnostní kontrole sítě je možné u Mikrotik zařízení kontrolovat aktivní službu SOCKS včetně nastaveného portu. Aktivní služba SOCKS byla použita v botnetu Mēris a pokud k tomu nemáte důvod, je vhodné mít tuto službu deaktivovanou.
  • Systém nově používá svůj vlastní název Session ID, včetně všech bezpečnostních prvků (HttpOnly, Secure a SameSite=Strict).
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Možnost vytvořit novou zakázku přímo od zákazníka v sekci Události / úkoly / zakázky.
  • Z úkolu, který je svázán s konkrétním zákazníkem, lze přímo vytvořit servisní zásah. V takto vytvořeném servisním zásahu je možné se zpětně dostat na původní úkol a obráceně, z daného úkolu do vytvořeného servisního zásahu.
  • V seznamů úkolů je možné filtrovat dle viditelnosti zákazníkovi. Zároveň bylo předěláno filtrování dle stavu úkolu (otevřené, uzavřené, vše).
  • Předělané vyhledávání zakázek dle stavu zakázky (otevřené, uzavřené, vše).
  • V plánovači je zobrazen indikátor aktuálního času pro aktuální den. Tento indikátor se automaticky posunuje dle času.
  • Přidána možnost editovat a mazat zprávy u úkolů. Pro možnost editace / mazání zpráv je nutné nastavit práva pro tyto úkony ve skupinách práv. Zde lze nastavit práva zvlášť pro editaci a pro mazání zpráv, a to jak pouze pro své vlastní zprávy, tak pro zprávy všech administrátorů.
  • Přidána možnost editovat a mazat zprávy u zakázek. Pro možnost editace / mazání zpráv je nutné nastavit práva pro tyto úkony ve skupinách práv. Zde lze nastavit práva zvlášť pro editaci a pro mazání zpráv, a to jak pouze pro své vlastní zprávy, tak pro zprávy všech administrátorů.
  • V detailu úkolu je možné rychle přidat nebo odebrat štítky. Není tak nutné štítky editovat skrze editaci úkolu.
  • V detailu zakázky je možné rychle přidat nebo odebrat štítky. Není tak nutné štítky editovat skrze editaci zakázky.
 • Zákazníci
  • V nastavení systému je možné zapnout ukládání PDF verzí smluv a dodatků. Tato funkce je vhodná v případě, pokud si chcete uchovávat stoprocentně neměnné verze těchto dokumentů. PDF verze smlouvy se uloží v případě, že při vytvoření zákazníka zaškrtnete „Smlouva zařazena v evidenci“, v editaci smlouvy zaškrtnete „Dokument zařazen v evidenci“, elektronicky podepíšete smlouvu nebo v případě ručního uložení smlouvy do PDF. PDF verze dodatku se uloží v případě, že při vytvoření dodatku zaškrtnete „Dodatek zařazen v evidenci“, v editaci dodatku zaškrtnete „Dokument zařazen v evidenci“, elektronicky podepíšete dodatek nebo v případě ručního uložení do PDF. Jednotlivé PDF verze jsou zobrazeny podle data vytvoření pod každým dokumentem v dokumentech zákazníka a je možné je libovolně mazat.
  • Úprava exportu zákazníků do CSV v případě filtrů, kdy byly dříve vyexportovány také hlavní / podřadné smlouvy, které neodpovídaly nastavenému filtru, ale buď hlavní nebo jedna podřadná smlouva filtru vyhovovala. Aktuálně se exportují pouze ty hlavní / podřadné smlouvy, které odpovídají danému filtru.
  • Při exportu zákazníků do CSV s hodnotou RUIÁN se nezobrazí hodnota 0 nebo -1, což značí, že u zákazníka není RUIÁN kód nastaven. Místo toho se vrátí prázdné políčko.
  • Při filtrování zákazníků s nepodepsaným dokumentem se vyfiltrují pouze ti zákazníci s nepodepsanou smlouvou nebo dodatkem, kteří nemají zároveň aktivní nezobrazení generované smlouvy / dodatku.
  • Odpojení zákazníka po výpovědi se nově provádí v 23:45 v den výpovědi, nikoliv v 1:00 po dni výpovědi. Díky tomu se například IPTV služby ukončí v den výpovědi a nejsou tak aktivní následující den. Problém to mohlo dělat při výpovědi na konci měsíce, kdy pak byly IPTV služby aktivní i první den v měsíci a mohly tak být účtovány.
  • Ve všech sekcích zákazníka je možné rychle přidat nebo odebrat štítky zákazníka. Není tak nutné štítky editovat skrze editaci zákazníka.
  • Úprava správy SIPO u zákazníka. Při změně SIPO čísla se správně ukončí SIPO pro původní číslo a založí SIPO pro nové číslo. Zároveň jsou změny SIPO údajů u zákazníka logovány v historii změn.
  • U zájemce je možné zobrazit jeho detail. V tomto detailu jsou všechny zadané informace u zájemce a je možné zde rychle přidat nebo odebrat štítky. Zároveň je možné přidat k zájemci také fotografie. Pokud je zájemce přidán jako zákazník, veškeré fotografie se přesunou k nově vytvořenému zákazníkovi.
 • Další změny
  • Kompletní zrušení interních zpráv. Všechny zprávy včetně příloh byly smazány. Interní zprávy byly v předchozí verzi systému nahrazeny zákaznickým helpdeskem, který se propisuje do úkolů.
  • Tarify je možné filtrovat podle viditelnosti zákazníkovi.
  • Formulář ČTÚ ART 211. Formulář byl přidán zpětně také do současné verze systému.
  • Při zasílání odpovědi na příchozí SMS zprávu je možné tuto SMS zprávu odeslat ihned, přeskočí tak všechny ostatní SMS zprávy a odešle se také mimo odesílací časy.
  • U každého odeslaného emailu se nově loguje, jaký email byl použit v hlavičce „From“.
  • Předělání počtu odeslaných SMS zpráv / modem z 10 minut na minutu. Tato změna nastavení tak reflektuje dřívější změnu odesílaní SMS zpráv z každých 10 minut na každou minutu.
  • U políček s možností vybrání data bylo přidáno tlačítko na dnešní datum.
  • V nastavení systému je možné vypnout zobrazení garantované rychlosti v zákaznickém profilu.
  • Předělané obecné statistiky počty / finance, kdy jsou přehozené sloupce a řádky pro lepší čitelnost dat.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Správné dekódování příchozí SMS zprávy, pokud je v kódování UCS-2.
  • Oprava nahrání pravidel pro aktivaci FUP pro zákazníka v některých případech.
  • Oprava propsání DIČ (předpony CZ/SK) do služby Flexibee.
  • Oprava vyčítání frekvence pro Siklu EH-1200.
  • Oprava importu provolaných částek ze služby Ha-vel po změně formátu.
  • Oprava otevření příslušného portu switche od zákazníka, pokud se jedná o STACK šablonu.
  • Oprava filtrování pokladních dokladů, pokud je u nich aktivní EET. Pokladní doklady z posledního dne intervalu nebyly zobrazeny.
  • Oprava formuláře pro zapomenuté heslo, kdy byla vždy zobrazena hláška o neexistujícím účtu.
  • Oprava nahrání nových pravidel při změně MAC adresy u zákazníka.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky