O systému

Cf Control je informační systém určený pro správu sítí poskytovatelů internetového připojení (ISP). Systém klade důraz na jednoduchost všech úkonů tak, aby ho mohl obsluhovat kdokoliv ve firmě. Zárověň je systém natolik komplexní, aby umožňoval správu sítě, služeb, plateb, uživatelů, techniků a všech dalších potřeb ISP.

Díky systému Cf Control získáte systém pro komplexní správu Vaší sítě a zákazníků včetně aktualizací, pravidelných záloh, údržby a pohotové technické podpory, která je připravena vyřešit všechny Vaše požadavky.

Funkce a vlastnosti tohoto systému Vám umožní spravovat a řídit Vaši síť rychleji a efektivněji. Díky těmto vlastnostem a funkcím můžete poskytovat služby Vašim zákazníkům lépe a rychleji reagovat na požadavky a přání zákazníka.

Velice si zakládáme na bezpečnosti a spolehlivosti systému Cf Control. Stejně tak se můžete spolehnout na náš zkušený tým, který vyřeší všechny Vaše potíže.

Funkce systému

Správa zákazníků

 • všechny informace o zákazníkovi a jeho službách
 • generování smluv, dodatků a dalších dokumentů
 • správa plateb a všech propůjčených zařízení
 • statistiky a monitoring připojení

Klientská sekce

 • každý zákazník se může přihlásit do své klientské sekce
 • přehled služeb a možnost změny a nastavení
 • přehled všech plateb a faktur
 • generované dokumenty (smlouva, dodatky, předávací protokol a další)
 • statistiky připojení (graf trafficu)
 • komunikace s administrátory

Správa plateb

 • podpora českého a slovenského finančního prostředí
 • volba mezi fakturací a platebním kalendářem
 • automatické generovaní plateb a faktur za služby
 • měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční fakturace
 • podpora mnoha bank pro příchozí platby
 • automatické stahování bankovních výpisů z několika bank
 • automatické upozornění a deaktivace neplatičů
 • přenesená daňová povinnost, opravné a pokladní doklady včetně odeslání do EET
 • podpora SIPO od České Pošty, Poštový poukaz ekonomický
 • export faktur a plateb do několika účetních systémů

Úkoly & plánovač

 • správa úkolů (na způsob tiketovacího systému)
 • přehazování úkolů mezi administrátory
 • spojení se zákazníkem, zájemcem, vysílačem nebo kontaktem
 • komentáře k úkolům, plánování úkolů do plánovače

 • plánování práce administrátorů na přesný den a čas
 • měsíční, týdenní a denní zobrazení
 • přiřazení akce určitým administrátorům
 • akce lze propojit se zákazníkem, zájemcem nebo vysílačem

Sklad

 • kompletní správa skladového hospodářství firmy
 • kontrola stavu zásob, evidence S/N
 • možnost vyskladnění k zákazníkovi, na vysílač nebo přímo fakturovat
 • mezisklad techniků, například se zbožím v autě
 • detailní pohyby zbož na skladu

Komunikace se zákazníky

 • interní komunikace, zaslání dokumentů nebo faktur
 • zaslání emailové zprávy, odeslání dokumentů nebo faktur
 • odeslání SMS zprávy (v případě SMS modulu)
 • automaticky odesílané zprávy, emaily nebo SMS zprávy v případě různých akcí (vygenerování faktury, přiřazení příchozí platby, upozorněni na dluh a další)

Administrátoři

 • libovolný počet administrátoru systému
 • skupiny práv administrátorů pro rozdělení práv
 • detailní rozdělení práv systému na jednotlivé funkce

Správa sítě

 • podpora zařízení typu Mikrotik, UBNT, Alcoma, Summit a dalších
 • automatická konfigurace zařízení typu Mikrotik (QoS, filter, mangle, ...)
 • statistiky provozu (traffic, ping, uptime, CCQ, teploty a další), monitoring zařízení
 • zálohy Mikrotik zařízení, použité frekvence na zařízeních, mapa celé sítě
 • šablony switchů s podporou VLAN, DHCP server, RADIUS

Správa služeb

 • nastavení tarifů pro internetové připojení, nastavení přesných parametrů tarifu, burstu a ceny
 • podpora služby SledovaniTV.cz, 4network.TV, tv2go a Kuki TV včetně autentizační proxy, priorizace provozu a fakturace
 • podpora VoIP telefonních čísel a služeb IPEX (prepaid i postpaid, včetně jejich SOAP brány) a Odorik

Monitorování sítě

 • monitorování všech zařízení v síti, včetně klientských přípojek a zařízení
 • při výpadku nebo problému (ztráta paketů, vysoká odezva) se zasílá SMS nebo email upozornění (dle hieararchie sítě)
 • statistiky provozu v grafech dle typu zařízení (traffic, ping, signál, uptime, CCQ, CPU, teploty, RxLevel, TxPower a další)
 • podpora Mikrotik (RouterOS, SwitchOS, 60GHz), UBNT (včetně airOS 8), UBNT TOUGHSwitch, UBNT AirFiber 24, MGMT switch, Alcoma, Summit, Orcave 1S10/2222, Racom RAy / RAy2 / RAy3, AirOne / AirOne+, Siklu EH-1200 / EH-700 / EH-5500, ePMP 1000/2000, Ericsson MINI-LINK 6352, SIAE AlfoPlus, Motorola Canopy, Ceragon IP10 / IP20E, Mimosa B24, GENEREX CS141BSC, BKE JSD-119 / JSD-300, Poseidon 3468, HWg-STE, IQTB-TC840, Papouch TH2E, IMCO POWER LS110, TinyControler 3

Netflow

 • povinné uchovávání provozních a lokalizačních údajů dle zákona č. 247/2008 Sb.
 • prohlížení záznamů přímo v systému
 • export dat pro policii nebo soudy

Nastavení systému

 • systém lze libovolně konfigurovat
 • několik desítek možností, jak systém přizpůsobit pro potřeby každého ISP poskytovatele
 • možnost vlastího vzhledu smluv, dodatků nebo stránek o nezaplacení

Další funkce

 • seznam zájemců, seznam kontaktů
 • požadavky na změnu služeb, evidence propůjčených zařízení
 • seznam všech IP adres v systému, IP kalkulátor, ping na IP přímo v systému
 • novinky a soubory ke stažení
 • export dat ve formátu PDF
 • API systému (přidání zájemce, zaslání SMS, přijaté SMS, seznam novinek a souborů ke stažení a další)
 • mnoho dalších užitečných funkcí pro každodenní práci

Zabezpečení

 • systém provozujeme výhradně na HTTPS s důvěryhodným certifikátem
 • všechna hesla uživatelů jsou uložena nečitelně zahashované pomocí Bcrypt ($2y, cost=12)
 • pro administrátory je implementováno dvoufázové přihlašování (2FA, TOTP)
 • možnost omezení IP adres s přístupem, blokování více pokusů o přihlášení
 • citlivé údaje zašifrovány pomocí AES 256
 • systém podporuje HSTS, CSP, SameSite cookies a další bezpečnostní prvky
 • v systému jsou implementována libovolně konfigurovatelná práva

Galerie