Nová verze: 1.59

31.03.2024

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.59. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.59:

 • Nový modul: ČTÚ
  • Do systému byl přidán nový modul ČTÚ. Tento modul bude mít do budoucna na starost veškerou agendu potřebnou pro splnění povinností vůči ČTÚ.
  • Aktuálně modul do systému přidává komunikaci se systémem ČTÚ RLAN pomocí API.
  • Díky integraci ČTÚ RLAN API je přímo ze systému možné registrovat nové stanice do systému RLAN. Systém za administrátora vyplní všechny údaje, které má k dispozici (název stanice, GPS souřadnice, MAC adresa, směr vysílání).
  • Registrovat lze všechny druhy stanic (FS, WiGig, 5.2 a 5.8 GHz).
  • Přímo ze systému lze u stanic prodlužovat jejich platnost a upravovat je. Při úpravě stanic systém, v případě rozdílu, nabídne vyplnění správných údajů.
  • V systému dále existuje synchronizace zadaných údajů, kdy systém porovnává zadané údaje v systému RLAN s těmi v systému Cf Control. V seznamu systém upozorní na rozdíly v údajích mezi jednotlivými systémy.
  • Systém provádí automatické porovnání každý den a v případě nalezení rozdílů informuje administrátory emailem.
  • Pokud budete mít o modul ČTÚ zájem, neváhejte nás kontaktovat.
 • Logování historie IP adres
  • V systému nově dochází k logování historie využití jednotlivých IP adres.
  • U každé použité IP adresy se tak uchovává, od kdy do kdy byla využita a u jakého byla zákazníka / zařízení / interface.
  • Pokud se tak daná IP adresa smaže například od zákazníka, k IP adrese se uloží aktuální základní informace o zákazníkovi pro budoucí dohledání.
  • V případě modulu Netflow je pak při vyhledávání podle IP adresy brán zřetel na to, od kdy do kdy byla daná IP adresa použita a u koho. V minulosti systém pároval v Netflow IP adresy pouze podle aktuálně přiřazených IP adres a pokud administrátor vyhledával například pět měsíců zpět, přiřazoval systém k IP adrese zákazníka, který se připojil třeba teprve před měsícem.
  • Historie použitých a ukončených IP adres se maže po šesti měsících od ukončení používání dané IP adresy. Zde je zvolen stejný interval mazání historie ukončených IP adres jako je interval uchovávání netflow dat.
 • Kontrola aktivních IP adres
  • V bezpečnostní kontrole sítě je možné zapnout kontrolu aktivních IP adres v síti.
  • Při zapnutí systém kontroluje všechny privátní subnety, ve kterých je alespoň jedna evidovaná IP adresa v systému. V případě, že systém nalezne aktivní IP adresu v daných subnetech IP adres, která ale není evidovaná v systému, budou na tuto skutečnost upozorněni administrátoři systému.
  • Na stránce s přehledem bezpečnostní kontroly je přidána nová záložka pro tyto IP adresy. Pokud si je administrátor vědom toho, že daná IP adresa je aktivní a není evidována v systému, může danou IP adresu označit jako ignorovanou a systém již nebude na tuto IP adresu dále upozorňovat.
 • Zařízení & monitoring
  • Nově je možném stáhnout zálohy zařízení vícekrát za den bez přepsání původní zálohy zařízení.
  • Do generovaných pravidel pro Mikrotik zařízení byl přidán dvou sekundový timeout před přidáním drop pravidel pro zamezení chvilkového dropu některých IP adres, které si Mikrotik ještě interně nestihl přidat do firewallu / address-listu.
  • U GPON zařízení je nově možné změnit poměr u každého splitteru. Poměr lze změnit na větší poměr nebo na menší poměr v případě, že je k dispozici dostatek neobsazených portů.
  • Na Mikrotik zařízeních s nastaveným QoS pomocí Simple Queue je možné, stejně jako u QueueTree, nastavit typ generovaných queue z defaultního SQF / PCQ na Cake a FQ Codel (pouze Mikrotik verze 7).
  • Systém nově loguje historii výpadků sond zadaných u zařízení nebo zákazníků. V historii výpadků zařízení nebo IP adres zákazníka se tak zobrazuje i historie výpadků sond.
  • U Mikrotik 60 GHz zařízení jsou navráceny grafy signálu, MCS Rate, Phy Rate a Tx Sector pro AP, na které je připojen pouze jedno zařízení v módu klient a jedná se tak o PtP spoj.
  • Při mazání SSID / interface se nově kontroluje, zda je dané SSID / interface použito pro mód klient jiného zařízení.
  • Při přidávání nového virtuálního SSID / interface se administrátorovi defaultně předvolí vysílač a zařízení, do kterého nové virtuální SSID / interface přidává.
  • Úprava stahování grafů bezdrátového přenosu pro UBNT zařízení. Stejně jako u Mikrotik 60 GHz, se tyto grafy pro zařízení budou stahovat pouze v případě, že je na dané zařízení připojeno pouze jedno zařízení v módu klient.
  • Ze zařízení UBNT Wave a UBNT airFiber 60 LR jsou nově k SSID vyčítány také MAC adresy.
  • Ze zařízení UBNT LTU Rocket je nově možné nastavit stahování záloh zařízení pomocí SSH.
  • Změna odpojení zákazníků v modulu Radius. V případě, že administrátor provede zakázání přístupu skrze radius, propíše změny parametrů tarifu do radiusu nebo v dalších situací vyžadujících odpojení zákazníka v radiusu, nedojde k odpojení zákazníků okamžitě (odpojení chvilku trvá a zdržuje to tak práci v systému), ale k odpojení dojde do minuty od požadavku na pozadí systému.
  • V systému je nově zobrazen Server-Log radius serveru. Log se automaticky obnovuje každou sekundu.
 • Fakturace
  • Přidán ruční import plateb ve formátu CSV z České Spořitelny (BUSINESS 24).
  • V přehledu dokladů bude zobrazen text (bez odběratele) v případě, že daný doklad nemá žádného odběratele, namísto prázdného místa.
  • Úprava exportu do účetního systému Money S3 pro neplátce DPH.
  • U každého předplatného je nově možné změnit období a délku daného předplatného. Není tak nutné předplatné mazat a vytvářet nové, pouze se změní období a délka předplatného. Pokud je k předplatnému vygenerovaná také faktura, položky faktury se automaticky neupraví a je potřeba ještě editovat danou fakturu a její položky.
  • U již zaplacených faktur je umožněno editování názvu, popisku a předkontace položek na faktuře. Není tak potřeba fakturu mazat a vytvářet novou, pokud je potřeba pouze upravit texty na faktuře. Editace ceny a množství není umožněna.
  • V nespárovaných úhradách faktur je možné filtrovat podle firmy zákazníků.
  • Úprava importu plateb ve formátu CSV ze slovenské ČSOB po změně formátu.
  • Pro ÚS Flexibee je nově možné zadat hodnoty řádku DPH pro přenesenou daňovou povinnost (reverse charge). Dále je možné zadat hodnotu kontrolního hlášení pro reverse charge.
  • V editaci firmy je možné nastavit, jaký variabilní symbol se použije při nově vytvořených faktur z proforma faktur. Ve výchozím stavu se (stejně jako v dřívějších verzích systému) použije variabilní symbol proforma faktury. Chování lze ale změnit na použití variabilního symbolu přijaté platby, která zaplatila proforma fakturu.
  • Při párování přijatých plateb k faktuře v situaci, kdy se k dané faktuře páruje podle variabilního symbolu shodném s číslem smlouvy / jiným variabilním symbolem zákazníka, se bude kontrolovat také firma, do které daná platba přijde oproti firmě ve vystavené faktuře. Nemůžete se tak stát, že při párování podle variabilního symbolu čísla smlouvy / jiného variabilního symbolu zákazníka a vystavené faktury daného zákazníka v jiné firmě, než ve které zákazník aktuálně je, se přijatá platba, kterou zákazník zaslal do dané firmy zákazníka spáruje s fakturou, která je ovšem vystavena v jiné firmě, než v jaké je zákazník.
  • Pro exporty faktur za službu Skylink TV je možné pro účetní systémy Money S3 a Pohoda zadat členění DPH pro 0 % DPH.
 • Cenové nabídky v zakázkách
  • Byla přidána nová stránka se seznamem všech cenových nabídek ve všech zakázkách. Při vyhledávání cenových nabídek tak není potřeba procházet jednotlivé zakázky. Na přehled všech cenových zakázek se lze dostat z přehledu zakázek.
  • K cenovým nabídkám byl přidán stav cenových nabídek. Při přidání cenové nabídky je stav nastaven na „Nová nabídka“. Při odeslání nabídky na email se automaticky nastaví stav „Odeslaná“. Tento stav lze nastavit i ručně, pokud k odeslání nedošlo ze systému. Dále lze nastavit stav na „Akceptovaná“, „Realizovaná“ a „Zrušená“.
  • Systém správně zalamuje stránky v cenové nabídce, pokud je v nabídce více položek.
  • Cenové nabídky jsou přeloženy do slovenštiny.
  • Do cenových nabídek je možné, v případě propsání zboží ze skladu, přiložit fotky daného zboží ze skladu. Pokud se jedná o ručně přidanou položku, pak je k ní možné připojit fotky nahráním z počítače / telefonu. Fotky se následně zobrazí na dalších stránkách cenové nabídky.
 • Zákazníci
  • Při přidání / editaci zákazníka je nově kontrolováno, zda daný zákazník nemá přidanou jednu IP adresu vícekrát (například jako IP adresu zařízení a jako další IP adresu).
  • K vyřazeným zákazníkům je možné dodatečně přidávat soubory. Pokud tak po vyřazení obdržíte například úmrtní list nebo jakýkoliv jiný dokument, je možné ho k vyřazenému zákazníkovi zpětně přidat.
  • V detailu zákazníka se službou Sledování TV je nově zobrazen proklik na detail tohoto zákazníka ve službě Sledování TV.
  • V emailu, který přichází administrátorům po vložení nového zájemce skrze API, je propsán také telefon daného zájemce.
  • Možnost přepsat cenu tarifu u zákazníka má nově možnost pouze administrátor, který má práva pro změnu služeb.
  • Systém začíná upozorňovat na zákazníky, kterým do dvou měsíců končí závazek smlouvy a nadále přechází na dobu neurčitou. Obchodníci díky tomu mohou se zákazníkem pracovat a nabídnout mu například prodloužení závazku smlouvy.
  • U přihlašovacích údajů IP adres zákazníků lze pro zařízení UBNT LTU Rocket a UBNT airFiber 60 LR přidat SSH údaje a stahovat zálohy daných zařízení pomocí SSH.
  • U podřadných smluv je nově možné také zobrazit generovanou smlouvu systémem. Defaultně je u všech podřadných smluv vypnuto zobrazení generované smlouvy. Pokud je to ale potřeba, je možné generovanou smlouvu zobrazit.
 • Další změny
  • V hlavním menu, v sekci Služby je nová podsekce Další služby, ve které jsou vypsány všechny individuální položky k fakturaci zákazníků. Je tak možné na jednom místě prohlížet všechny individuální položky včetně vyhledávání podle názvu nebo popisu položky.
  • V changelogu systému je možné zobrazit všechny verze najednou. Pokud tedy hledáte v changelogu něco konkrétního, není nutné proklikávat jednotlivé verze systému.
  • Z vysílačů je přidán proklik na správu štítků. Dříve, pokud administrátor neměl práva pro zákazníky, nemohl spravovat štítky pro vysílače.
  • Při odesílání emailů skrze zadané SMTP servery a při chybě odeslání daného emailu se systém nově snaží o odeslání emailu variabilně. První pokus o znovu zaslání proběhne minutu po prvním pokusu, další pokus po dalších dvou minutách a dále po pěti a deseti minutách. Poté se systém pokouší o odeslání každých 30 minut.
  • Při přidání nového tarifu bude tento tarif defaultně skrytý. Pokud je potřeba, aby se tarif zobrazil zákazníkům v jejich zákaznickém profilu jako alternativní při změně tarifu, je potřeba implicitně tarif označit jako viditelný.
  • V detailu vysílače nebo zákazníka se u fotek ze servisních zásahů, které nemají žádný popisek, zobrazuje jako popisek datum servisního zásahu.
  • Při vyhledávání S/N na skladu je nově možné separátně vyhledávat také podle MAC adresy zboží na skladě. Vyhledávat lze jak podle celé MAC adresy, tak podle její části (například konci).
  • IPTV balíčky se při smazání ze systému pouze skryjí, nikoliv kompletně smažou. Díky tomu mohou být balíčky zobrazeny i ve smlouvách a dodatcích, ve kterých dříve figurovaly.
  • Podpora pro telefonní čísla Maďarska.
  • Při aktivaci služby Skylink TV, nebo v případě nutnosti změny certifikátu této služby, je možném k certifikátu zadat také heslo. Dříve byl certifikát této služby bez hesla.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Úprava stahování dat z ARES po změně API.
  • Úprava délky sloupce pro ID balíčků služby 4NET po zavedení nového číslování balíčků.
  • Oprava přidání štítků při přidání / editaci úkolu.
  • Oprava zobrazení IP adres v dokumentu „Nastavení služeb“ určeného pro administrátory. Místo IP adres se zobrazovala informace o DHCP.
  • Oprava tisku seznamu zákazníků na vysílači.
  • Ošetření zobrazení státních svátků v „Plánovači“ v měsících, ve kterých dochází ke změně času.
  • Oprava popisků některých grafů v systému, kde byly prohozené hodnoty min a max.
  • Oprava uložení Local address u Radius PPP.
  • Oprava možnosti přidat nový GPON splitter na již plně obsazený splitter.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky