Nová verze: 1.58

31.12.2023

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.58. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.58:

 • Zařízení & monitoring
  • U vybraných typů zařízení v systému (P2P spoje) je možné evidovat individuální oprávnění (IO) k využívání frekvencí. Při zadání evidence je nutné zadat tyto údaje: číslo oprávnění, platnost oprávnění, poplatek. Dále je možné také přidat PDF verzi daného individuálního oprávnění. Systém následně hlídá zaplacení individuálního oprávnění na aktuální rok (informace se zobrazí v lednu) a také platnost daného oprávnění (informace se zobrazí dva měsíce před koncem platnosti individuálního oprávnění).
  • Zobrazení grafů monitoringu PoE až po kliknutí na odkaz u grafu trafficu daného interface namísto hromadného zobrazení všech grafů najednou.
  • Přidání sondy pro výpadek napájení pro zařízení UBNT EdgePower.
  • Přidána podpora pro zařízení Ceragon IP-50. Ze zařízení se stahují grafy uptime, trafficu, Rx Level, Tx Level, Tx Power, MSE, XPI (pokud se jedná o Xpic verzi), bitrate, napětí a teploty. Dále se stahují použité frekvence a verze firmware. U zařízení je možné použít sondy na většinu stahovaných hodnot.
  • Sjednocení stahování grafů pro zařízení Ceragon IP-20. Stahování stejných grafů jako pro Ceragon IP-50. Doplněno stahování grafů pro MSE, XPI (pokud se jedná o Xpic verzi) a bitrate. Dále se stahuje použitá verze firmware.
  • Přidána podpora pro zařízení IMCO POWER LS150. Ze zařízení se stahují grafy pro vstupní napětí, výstupní proud, napětí baterií a zatížení zdroje. Dále se stahuje použitá verze firmware. V detailu zařízení je dostupná informace o stavu zdrojů a informace o jističi baterií. U zařízení je možné použít sondy na většinu stahovaných hodnot.
  • U zařízení Switch MGMT se nově ukládají grafy uptime.
  • Pro zařízení Ericsson ML6352 se stahuje použitá verze firmware.
  • U všech zařízení je nově možné přidat sondu na uptime. Tato sonda převádí uptime na dny a zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
  • Zobrazení grafu trafficu portu switche u zákazníka, pokud zákazník nemá klasický graf trafficu a je na daný port v systému připojen sám.
  • Graf trafficu v detailu portu switche je nově možné rozkliknou s možností zobrazit více časových intervalů daného grafu.
  • Úprava zobrazení výpisu všech zařízení v systému. Pokud je vybrán konkrétní typ zařízení, tak se název tohoto typu nezobrazí v přehledu zařízení. Pokud je vybrán typ zařízení a zařízení v seznamu má přiřazenu šablonu zařízení, je pak zobrazena obsazenost portů na daném zařízení.
  • Možnost hromadného nastavení monitoringu v přehledu zařízení využívající vybranou sondu. Díky tomu je tak možné hromadně nastavit typ monitoringu na dané sondě daného zařízení bez nutnosti ručního nastavování u jednotlivých zařízení.
  • Úprava zobrazení poslední vyčtené hodnoty ze sondy, pokud se jedná o více hodnot, nikoliv o jednu.
  • U zařízení MikroTik 60 GHz bylo zrušeno stahování grafů statistik bezdrátového přenosu (MCS Rate, distance, Phy Rate a Tx Sector) a signálu, pokud se nejedná o mód klient. Hodnoty byly nicneříkající a vztahovaly se pouze k prvně připojenému klientovi. Zrušeny jsou také příslušné sondy.
  • K zařízením na vysílači je nově možné přidávat fotky skrze menu daného zařízení. Zde si tak je možné přímo přidat fotky instalovaného zařízení nebo například screeny nastavení daného zařízení.
  • K zařízením na vysílači je možné přidávat soubory skrze menu daného zařízení. Zde si je tak možné ukládat třeba PDF s manuálem k danému zařízení, faktury za koupi, reklamační listy nebo cokoliv dalšího.
  • Možnost nastavit mód klient u zařízení UBNT Wave.
  • U zařízení MikroTik je možné přidat sondu na teplotu zařízení.
  • Ošetření MikroTik pravidel pro celkovou přenosovou rychlost, pokud se jedná o RouterOS verze 6 a je nastavena rychlost větší jak 4 Gbit/s.
  • V mapě závislostí je možné filtrovat zákazníky podle firmy.
  • Úprava výpisů radius logů, kdy jsou lépe zobrazeny informace a zvýrazněn aktuální den.
  • Generování firewall filter pravidel také pro zákazníky připojené na nadřazený switch, pokud jsou připojeni na port, na kterém je nastavena vybraná VLAN.
 • Fakturace
  • Při ručním párování plateb je v případě faktur (nebo proforma faktur) zobrazena nezaplacená částka dané faktury po najetí na číslo faktury.
  • Při stahování plateb z API České Spořitelny se nově ukládá k platbám unikátní identifikace platby pomocí složeného klíče z dostupných hodnot. Díky tomu bude možné v následující verzi zapnout stahování plateb pomocí API České Spořitelny každou hodinu namísto jednou za předchozí den.
  • Možnost deaktivovat fakturaci u vybrané fakturační skupiny firmy. Dříve bylo možné deaktivovat fakturaci pouze u celé firmy. Je tak možné si ve fakturační skupině připravit zákazníky a ty až následně fakturovat. Hodí se zejména při akvizici nových zákazníků / firem.
  • V detailu zákazníka a v platbách zákazníka je nově zobrazena informace o tom, že v nastavené firmě nebo fakturační skupině je deaktivovaná fakturace.
  • Přidání podpory pro import plateb z Unicredit Bank ve formátu Multicash (strukturovaný).
  • Možnost nastavit u individuální položky u zákazníka, že je aktivní od / do. Nastavení je stejné jako u IPTV balíčků.
  • Úprava importu z Komerční Banky (CSV) pro nový formát. Systém nově podporuje jak nový formát, tak ten starý a automaticky zvolí, o který se jedná.
  • Možnost filtrovat všechny doklady (faktury, pokladní doklady, opravné doklady, proforma faktury) podle administrátora, který dané doklady vytvořil včetně možnosti výběru automaticky vytvořených dokladů.
  • Do účetního systému Flexibee je možné propisovat vazbu na adresář pomocí čísla smlouvy. Je potřeba, aby daný kontakt v adresáři existoval.
  • Úprava KB API po změně ze strany banky.
 • Servisní zásahy
  • Servisní zásah je možné nově vytvořit na zájemce. V případě, že daný zájemce bude převeden na zákazníka, bude servisní zásah dále veden pod nově přidaným zákazníkem.
  • Servisní zásah je možné také vytvořit na kontakt zadaný v systému.
  • Při přidání nového servisního zásahu na ručního odběratele je možné vybrat tohoto odběratele z kontaktu.
 • Plánování
  • Cenové nabídky v zakázkách
   • Ke každé zakázce je nově možné přidat libovolný počet cenových nabídek.
   • Číslování cenových nabídek je nastaveno jako [ID nabídky]/[ID zakázky].
   • U každé cenové nabídky se zvolí firma, za kterou je nabídka vytvořená (pokud máte v systému více firem; defaultně je zvolena firma z odběratele, pokud se jedná o zájemce / zákazníka), datum nabídky, platnost nabídky (ve výchozím stavu se automaticky nastaví + 14 dní od data nabídky) a poznámka k nabídce.
   • Do nabídky se může přidat libovolný počet položek. Každou z položek je možné vybrat jak ze skladu (propíše se název zboží, popis zboží, prodejní cena a M.J.) nebo ze šablony položek pro fakturaci.
   • Ke každé cenové nabídce se vygeneruje PDF dokument s danou nabídkou.
   • Pokud má odběratel zakázky zadán email, je možné danou cenovou nabídku odběrateli přímo odeslat na email.
  • Rozšíření možnosti odběratele u zakázky
   • U zakázek byla rozšířena možnost, na jakého odběratele je možné danou zakázku vytvořit.
   • Stejně jako u servisních zásahů, při přidání nové zakázky je nedříve potřeba zvolit typ odběratele a následně daného odběratele, a až poté se administrátor dostane na přidání zakázky.
   • Zakázku lze nově vytvořit také na zájemce, vysílač a ručního odběratele.
   • Formulář pro přidání nové zakázky po výběru odběratele byl přepracován a je mnohem více shodný s formulářem pro přidání servisního zásahu. Stejně tak byl drobně přepracován detail zakázky.
  • Rozšířené možnosti odběratele úkolu
   • U úkolů byla rozšířena možnost, na jakého odběratele je možné daný úkol vytvořit.
   • Stejně jako u servisních zásahů a zakázek, při přidání nového úkolu je nejdříve potřeba zvolit typ odběratele a následně daného odběratele, a až poté se administrátor dostane na přidání úkolu.
   • Úkol lze nově vytvořit také na ručního odběratele, nebo úplně bez odběratele.
   • Formulář pro přidání nového úkolu po výběru odběratele byl přepracován a je mnohem více shodný s formulářem pro přidání servisního zásahu a zakázky. Stejně tak byl drobně přepracován detail úkolu.
  • V seznamu servisních zásahů se defaultně zobrazují pouze otevřené servisní zásahy.
  • U servisních zásahů je nově možné vyhledávat podle ID servisního zásahu, typu odběratele a následně pomocí vybraného odběratele (přímý výběr zákazníka, vyřazeného zákazníka, zájemce, kontaktu nebo vysílače, případně pomocí jména nebo adresy ručního odběratele, případně pomocí názvu servisního záznamu při žádném odběrateli), technika a s možností zobrazit pouze otevřené, pouze uzavřené anebo všechny servisní zásahy.
  • Možnost vytvořit událost vysílače z přehledu úkolů, zakázek a událostí daného vysílače.
  • Pokud se smaže zájemce, kontakt, zákazník anebo vyřazený zákazník, pak se zakázka, úkol nebo servisní zásah, založený na toho konkrétního odběratele, předělá na ručního odběratele s propsáním údajů smazaného odběratele.
 • Zákazníci
  • Historie výpadků zákazníka
   • V případě, že je u zákazníka u hlavní IP adresy nebo u některé z dodatečných IP adres nastaveno monitorování dané IP adresy (i v případě, že není nastaveno zasílání monitoring zpráv na některý z kanálů), bude se u zákazníka uchovávat historie výpadků daného zákazníka.
   • Historie výpadků daného zákazníka je dostupná skrze menu zákazníka -> Další akce -> Historie výpadků.
   • V historii je zobrazena IP adresa, která měla výpadek, od kdy byl daný problém zaznamenán, do kdy problém trval a o jaký problém šlo (nedostupnost, ztrátovost nebo vysoký ping).
  • Ošetření tiché změny tarifu zákazníka při editaci zákazníka, pokud tarif, který má přiřazen daný zákazník, již není dostupný ve firmě daného zákazníka. Dříve se tarif automaticky změnil na první tarif pro danou firmu podle názvu a po uložení tak měl zákazník jiný tarif. Nově je administrátor upozorněn, že daný tarif v aktuální firmě zákazníka neexistuje. Tarif se zákazníkovi nicméně nezmění.
  • Přeformulování věty o splatnosti platebního kalendáře v defaultně generované smlouvě tak, aby věta neobsahovala den splatnosti.
  • Vyřazené zákazníky je možné vyhledat podle štítku. Štítky vyřazeného zákazníka jsou zobrazeny také v informační bublině ve výpisu vyřazených zákazníků.
  • Při přesunu zákazníka na jinou firmu (povolení přesunu zákazníka na jinou firmu musíte mít povolenu) není automaticky vygenerováno nové číslo smlouvy, pokud nová firma využívá stejné číslování, jako firma původní.
  • Při editaci zákazníka bude administrátor upozorněn na změnu typu přidělení IP adresy, například při změně nastavení hierarchie nadřazeného zařízení.
  • V detailu zákazníka byla provedena úprava zobrazení splitteru, na který je zákazník připojen. Název portu se zobrazuje pouze po najetí na číslo portu splitteru. Zároveň byl přidán odkaz na hierarchii zapojení splitterů na daném OLT.
  • Možnost zobrazit a exportovat v rozšířeném seznamu zákazníků bankovní účty daných zákazníků.
  • Možnost zobrazit v rozšířeném seznamu zákazníků separátně jméno, příjmení, název firmy včetně separátního exportu těchto položek.
 • Další změny
  • Na stránce Dashboard dojde nově k upozornění administrátorů, pokud je následující datum zakázání neplatičů nastaveno na víkend nebo státní svátek.
  • V informační hlášce o servisní pohotovosti se bere zřetel na nastavení aktivních týdnů v monitoring skupinách.
  • Přidání formuláře pro Český telekomunikační úřad ART 232.
  • Historie stavu zásob na skladu je mazána po dvou letech.
  • Možnost získat zákazníky (id, jméno, číslo smlouvy) z API systému pomocí telefonního čísla.
  • Zrychlení odesílání emailů z fronty: optimalizace výběru neodeslaných emailů z fronty pomocí optimalizace databáze, v případě odesílání pomocí SMTP serveru je drženo spojení se SMTP serverem, aby nedocházelo při každém odeslaném emailu k navazování nového SMTP spojení se serverem.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Oprava změny zákazníka z hlavní smlouvy na podřadnou smlouvu, pokud se zároveň přesouvá podřadná smlouva pod jinou firmu.
  • Oprava možnosti nastavit delší interval fakturace než 3 měsíce pro zákazníky bez internetu.
  • Oprava zakázání / povolení IPTV při použití funkce aktivní od / do.
  • Oprava spuštění obecných sond na zařízení, pokud na daném zařízení není přiřazena jiná sonda.
  • Oprava zobrazení šablony switche, pokud jsou použity extra porty a nastaveno číslování portů od 0.
  • Oprava výpisu souborů při lustraci pomocí služby iSpis po změně API.
  • Oprava naskladnění S/N zboží, které bylo dříve vyřazeno ze skladu.
  • Oprava zobrazení dialogu pro správu zařízení na vysílači, pokud je na vysílači přiřazeno ze skladu hodně položek.
  • Oprava editace názvu servisního zásahu v případě volby bez odběratele.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky