Nová verze: 1.60

30.06.2024

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.60. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.60:

 • Modul ČTÚ
  • Seznam stanic z portálu ČTÚ RLAN je načítán na pozadí a nezdržuje tak zobrazení celé stránky.
  • Přidána podpora pro více přihlášení do portálu ČTÚ RLAN. Tato funkce je vhodná pro sítě, které mají v systému Cf Control více firem.
  • Systém nově upozorňuje na nutnost prodloužit platnost stanice měsíc před koncem platnosti. Pro připomenutí je nastaven stejný interval, který používá přímo portál ČTÚ RLAN.
  • V zaslaném reportu problémů v ČTÚ RLAN se propisuje také informace o stanicích, které se nedokázali spárovat se zařízením v systému Cf Control.
  • V seznamu stanic v portálu ČTÚ RLAN jsou jako první zobrazeny stanice, u kterých je evidován nějaký problém. Není tak nutné projíždět celou stránku a tyto stanice hledat.
  • U WiGig stanic je možné nastavit automatický výpočet E.I.R.P. pomocí zadání zisku antény a přivedeného výkonu. Doposud bylo možné zadat E.I.R.P. pouze manuálně. Sjednocují se tak možnosti zadání s portálem ČTÚ RLAN.
  • Při registraci stanice WiGig do portálu ČTÚ RLAN je možné změnit typ na FS PtP v případech, kdy v systému nejsou všechny informace potřebné k tomu, aby systém poznal, že se jedná o tento typ stanice.
  • Stanice FS PtP je nově možné spárovat se zákazníkem. Díky tomu je tak možné zaregistrovat (a kontrolovat) také PtP spoj na zákazníka. Tato funkce je dostupná pomocí přepnutí WiGig stanice (systém si do té doby myslí, že se jedná o AP sektor) na FS PtP, kdy systém již automaticky doplní údaje zákazníka, který je připojen na toto zařízení.
  • U vybraných stanic je možné ignorovat problémy. Systém již problémy u dané stanice nebude zobrazovat ani zasílat v emailu.
  • Pokud není stanice v systému označena jako zaregistrovaná, systém ji automaticky označí jako zaregistrovanou.
  • V systému lze nastavit kontrolu GPS souřadnic a azimutů. V nastavení systému je tak možné povolit kontrolu GPS souřadnic a azimutů ve vybraných tolerancích. Pokud bude kontrola povolena, systém kontroluje, zda není rozdíl GPS souřadnic nebo azimutů větší než nastavená tolerance. Předejde se tak například situacím, kdy zákazníka stěhujete na jinou adresu, ale nezměníte GPS souřadnice v portále ČTÚ RLAN.
  • V systému je možné povolit, aby systém hlásil jako stanice k zaregistrování také frekvence do 71 GHz. Defaultně se jako stanice pro ČTÚ RLAN označí pouze frekvence 57–66 GHz.
  • Pokud se stanice z portálu ČTÚ RLAN nedokáže spárovat se zařízením v systému pomocí názvu (kód generovaný systémem), pokusí se o párování pomocí MAC adresy. Díky tomu je jednodušší spárovat dřívější stanice s vlastním pojmenováním se systémem pojmenování v systému Cf Control.
  • V nastavení systému lze kompletně vypnout problémová hlášení při synchronizací s portálem ČTÚ RLAN. Systém tak nebude kontrolovat žádné parametry a hlásit případné problémy.
 • Výpadky elektrické energie (pouze pro ČR)
  • Do systému bylo integrováno API pro distribuční území ČEZ Distribuce pro vyčítání výpadků elektrické energie. Vyčítání závisí na správném přiřazení adresy vysílače z RUÁN. Výpadky jsou dostupné přímo pro konkrétní odběrné místo podle RUIÁN.
  • Do systému bylo integrováno API pro distribuční území EG.D pro vyčítání výpadků elektrické energie. Vyčítání závisí na správném zadání PSČ u vysílače. Výpadky jsou dostupné pro celé PSČ a v některých případech se nemusejí týkat daného odběrného místa. Pro zpřesnění upozornění na výpadek elektrické energie je možné zadat k vysílači (respektive k elektroměru distribuční firmy) EAN odběrného místa. Poté budou zobrazeny pouze výpadky, které se týkají zadaného EAN.
  • Výpadky elektrické energie jsou vypsány na úvodní stránce vysílačů / lokalit. U výpadku je zobrazena informace od kdy a do kdy má být výpadek aktivní, dále distribuční území, ID výpadku, zda se jedná o výpadek pro celé PSČ (u distribučního území EG.D) nebo pro konkrétní EAN a dále poznámka k výpadku, pokud je dostupná.
  • Informace o výpadku elektrické energie je dostupná také v detailu daného vysílače formou informační hlášky. Pokud je na daném odběrném místě více výpadků, bude zobrazeno více informačních hlášek.
  • Tři dny před plánovaným začátkem výpadku elektrické energie budou administrátorům zaslány informační SMS / email / Slack zprávy, a to podle nastavení monitoring skupin pro daný vysílač. V těchto monitoring zprávách jsou výpadky elektrické energie označeny jako POWER OUTAGE.
  • Na dashboardu je možné si přidat nový widget obsahující seznam všech výpadků elektrické energie na síti.
 • Zařízení & monitoring
  • Z bezpečnostní kontroly aktivních IP adres neevidovaných v systému je možné vyloučit vybrané subnety. Nastavení těchto subnetů se provádí v nastavení systému Cf Control.
  • U MikroTik zařízení byla přidána podpora vyčítání napájecího napětí, napájecího proudu a výkonu u zařízení s více zdroji.
  • K SSID / Interface a VLAN lze nově zadat více subnetů. Jednotlivé subnety se v políčku oddělují čárkou. Díky tomu lze pak nabízet volné IP adresy pro zákazníka z více subnetů.
  • Byla zrušena možnost hromadného stažení záloh ze všech zařízení na síti. Tato operace byla dlouhotrvající a ve většině případů se tak stejně neprovedla.
  • Při ručním stažení zálohy z MikroTik zařízení dojde před stažením k vytvoření aktuální zálohy. Dříve se stahovala záloha, která byla na zařízení vytvořená automatickým skriptem v noci.
  • Pro MikroTik zařízení ve verzi 7 se pro zálohy zařízení použije parametr show-sensitive. Díky tomu bude v záloze dostupné například heslo pro šifrování SSID. Ve verzi 6 bylo toto chování defaultní, od verze 7 je ale potřeba přidat tento parametr. U již nastavených zařízení se provede aktualizace generování zálohy při vygenerování pravidel na dané zařízení. Aby bylo možné zjistit verzi MikroTik zařízení u zákazníků a použít tak tento parametr, je potřeba u zákazníka nastavit také SNMP pro zjištění verze Router OS. Pokud nebude SNMP u zákazníka zadáno, použije se stažení zálohy bez tohoto parametru.
  • Předělání výpisu záloh zařízení a seřazení podle data stažení zálohy v případech, kdy je za jeden den staženo více záloh daného zařízení.
  • Úprava vyčítání frekvence MikroTik zařízení, pokud se jedná o zařízení v módu klient. V tomto případě se tak používá wireless monitor k získání správné aktuální použité frekvence.
  • Mazání obsahu konfigurace nahrané na MikroTik zařízení po dvou měsících jenom v případě, že se daná konfigurace na zařízení nahrála a úspěšně importovala. Dříve se mohlo stát, že v systému byla zobrazena neúspěšná konfigurace na MikroTik zařízení (neúspěšně nahraná nebo nebyla úspěšně importovaná) starší než dva měsíce, ale nebyl vidět obsah příkazů, protože se již smazal.
 • Fakturace
  • Proforma faktury je možné hradit také částečně
   • Doposud bylo potřeba proforma fakturu uhradit přesnou částku. Po uhrazení se následně vygenerovala faktura.
   • Nově je možné, stejně jako u klasické faktury, uhradit proforma faktury částečně, případně větší přijatou částkou, kdy zbytek zůstane v nespárovaných úhradách faktur daného zákazníka.
   • Klasická faktura se z proforma faktury vygeneruje až ve chvíli, kdy je celá proforma faktura uhrazená.
   • Zároveň systém díky tomu může proforma fakturu uhradit již při vygenerování v případě, pokud je u zákazníka nějaká nespárovaná úhrada faktur.
   • Pokud je u firmy aktivní automatické párování nespárovaných úhrad faktur, budou tyto nespárované úhrady párovány také k proforma fakturám, ne jenom ke klasickým fakturám.
   • Proforma faktury tak získávají všechny možnosti klasických faktur a nebudou problémy při hrazení, pokud zákazník zasílá rozdílné částky od těch, které jsou na proforma faktuře.
  • Flexibee
   • Systém doposud umožňoval párování faktur na adresář v systému Flexibee. Zapnutí párování bylo možné v editaci firmy. Párování ale doposud spoléhalo na to, že v adresáři daný zákazník s kódem čísla smlouvy existuje. Pokud neexistoval, vložení faktury skončilo chybou.
   • Nově systém, pokud daný zákazník v adresáři neexistuje, vytvoří záznam nový. Do adresáře z faktury propíše všechny dostupné údaje, z detailu zákazníka také přiřadí všechny bankovní účty, které jsou u zákazníka dostupné.
   • U faktur, které nejsou navázané na zákazníka, se žádná vazba na adresář nadále nebude propisovat.
  • Pokud je faktura vytvořená k zakázce, budou po uhrazení faktury informování všichni řešitelé dané zakázky emailem. Hodí se to pro případy, kdy chcete danou zakázku řešit až po zaplacení faktury.
  • Sjednocení generování individuálních položek s revers charge. Pokud má individuální položka nastaven reverse charge, není k tomu potřeba nastavit revers charge také u zákazníka.
  • Změněna URL adresy pro API FIO banku pro stahování výpisu historie plateb.
  • Pro účetní systém Pohoda je možné nastavit členění DPH pro pokladní doklady hradící faktury. Dříve byla použita hodnota Členění DPH, která se i nadále použije, pokud není zadaná nová hodnota.
  • Pro účetní systém Pohoda byl přidán párovací symbol na položce pro pokladní doklad hradící fakturu.
  • Minimální částka pro upozornění nebo zakázání za nehrazení se dříve zadávala v záporných hodnotách, což bylo pro většinu administrátorů matoucí. Nově se hodnota zadává v kladných hodnotách.
  • Byla provedena úprava generování plateb a faktur pro podřadné smlouvy se zadanou výpovědí. V určitých specifických případech byla tato podřadná smlouva i nadále fakturována, i když již byla po výpovědi.
 • Zákazníci
  • V exportu zákazníků do CSV byl sloupec Celková platba rozdělen do dvou nových sloupců: Celková platba (částka) a Celková částka (interval). Je tak následně možné provést filtraci pomocí intervalu.
  • Systém si nově ke smlouvám a dodatkům ukládá původní cenu tarifů / IPTV balíčků pro případy, že se cena tarifů / IPTV balíčků změní. Díky tomu tak zůstane cena ve smlouvě / dodatcích vždy stejná.
  • Pro zákazníky je možné nastavit separátně pravidla pro klientské zařízení také pro MikroTik 60 GHz zařízení.
  • Do pravidel pro klientské zařízení je možné propsat proměnnou {PASSWORD}, do které se propisuje šifrování SSID, na které je zákazník připojen (pokud je nastaveno).
  • Možnost nastavit slevu za službu internet do určitého měsíce. Tato funkce je vhodná pro případy, kdy zákazníkovi dáte slevu například na následujících 6 měsíců, poté má zákazník službu beze slevy. Administrátoři tak nemusejí hlídat ukončení dané slevy po 6 měsících.
  • U zákazníků lze nově nastavit libovolný zřizovací poplatek. Poplatek tak již není potřeba přidávat v nastavení systému (kde tak mohou být pouze nejčastěji používané zřizovací poplatky) a u zákazníka pak buď vybrat z předem nastavených, nebo zadat libovolný jiný zřizovací poplatek.
  • Po konci výpovědi u zákazníka se služby IPTV platformy Kuki kompletně smažou jak v systému, tak přímo ve službě, namísto pouhého pozastavení (suspend). Služba je i při pozastavení ze strany Kuki bohužel nadále účtována.
  • U políčka pro výběr zákazníka napříč systémem byla při vyhledávání k zákazníkům doplněna také adresa zřízení. Dříve bylo zobrazenou pouze jméno a číslo smlouvy.
  • V detailu zakázky, úkolu nebo servisního zásahu je nově k zákazníkovi zobrazena také jeho adresa zřízení.
  • U zákazníků s podřadnými smlouvami se na každé podstránce hlavní smlouvy i podřadných smluv daného zákazníka zobrazuje rychlý přepínač (ve formě výběrového selectu) na jinou hlavní nebo podřadnou smlouvu daného zákazníka. Administrátor se po změně dostane na stejnou podstránku (například z dokumentů hlavní smlouvy na dokumenty podřadné smlouvy) jiné hlavní / podřadné smlouvy daného zákazníka. Zároveň byly z akčního menu zákazníka smazány odkazy na hlavní a podřadné smlouvy, jelikož je nahradil výběrový select.
 • Další změny
  • Přidán export pro firmulář ČTÚ ART 241.
  • Při přiřazování zboží z meziskladů je možné nejprve vybrat mezisklad a následně až zboží v daném meziskladě. Dříve bylo zobrazeno všechno zboží na všech meziskladech.
  • U servisního zásahu je pod výběrem firmy možné vybrat bankovní účet, skrze který bude následně servisní zásah fakturován.
  • Upravena komunikace pomocí SSH v případech, kdy je potřeba využít SFTP komunikace se zařízením. SFTP spojení se nově vytváří pouze jednou.
  • V cenových nabídkách lze nově vyhledávat. Vyhledávání je možné podle čísla cenové nabídky, ID zakázky, odběratele, stavu a platnosti nabídky. Zároveň jsou defaultně skryty cenové nabídky, které již byly realizované nebo zrušené.
  • Přidány HTML parametry autocomplete a passwordrules pro lepší funkčnost systému se správci hesel (například 1Password).
  • Z plánovače je nově odkaz na zájemce směřován namísto editace zájemce na jeho detail.
  • U grafů uptime je u nově vytvořených grafů možné uchovávat uptime až 1000+ dní. Doteď byla maximální hodnota 810 dní.
  • Podpora předvolby telefonních čísel Belgie (+32).
  • U nově přidaných servisních zásahů je v jeho detailu vidět, který administrátor a kdy daný servisní zásah vytvořil.
  • U nově uzavřených servisních zásahů je v jeho detailu vidět, který administrátor a kdy daný servisní zásah uzavřel.
  • Při přesouvání zboží ze servisního zásahu do zakázky je možné v seznamu zakázek vyhledávat.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • U zařízení UBNT AirFiber 24 bylo opraveno stahování frekvencí.
  • Oprava zobrazení částky v platebním kalendáři při specifickém nastavení.
  • Oprava propsání nastavení burstu do Radiusu při editaci tarifu.
  • Oprava uložení úkolu jako viditelného pro zákazníka, pokud se daný úkol zakládá z administrátorského rozhraní.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky