Nová verze: 1.57

30.09.2023

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.57. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.57:

 • Zařízení & monitoring
  • NAT (ACL) (Access Control List): Přidán nový druh generování NAT záznamů NAT (ACL). Tento nový druh NAT využívá address-listy a díky tomu využívá méně systémových zdrojů.
  • U zařízení generující NAT záznamy je nově možné zobrazit seznam veřejných IP adres, pro které se na daném zařízení generují NAT záznamy.
  • Přidána podpora pro zařízení UBNT Wave. Ze zařízení se stahují grafy uptime, CPU a trafficu. Pro klienty podle zadané MAC adresy dále grafy RSSI, SNR, MCS, capacity, distance, uptime a Radio (main / backup). Ze zařízení se dále stahuje frekvence, verze FW a je možné načíst SSID.
  • Možnost stáhnout zálohu ze zařízení přímo ze seznamu záloh daného zařízení, nikoliv pouze z přehledu zařízení na vysílači.
  • U MikroTik zařízení, které generují QoS (v jakékoliv verzi) je možné nastavit typ queue z defaultního SFQ na Cake nebo FQ Codel. Tato možnost se použije pouze na MikroTik ve verzi 7 a novější.
  • Možnost vytvořit šablonu GPON OLT pouze s jedním portem.
  • V mapě závislostí je nově možné zvětšit vzdálenost, na kterou budou vykresleny výseče pokrytí vybraných sektorových antén. Defaultní hodnotu 0.5 km tak lze zvětšit na 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km a 10 km.
  • V sekci Vysílače / lokality se odkaz na funkci bezpečnostní kontroly sítě zobrazuje vždy, i když není daná funkce aktivní. V případě vypnuté funkce se na stránce s bezpečnostní kontrolou zobrazí informační hláška, která o této skutečnosti informuje administrátora.
  • U obecné sondy na zařízení je nově možné nastavit určitou operaci s výsledkem (+, -, *, /, %), spolu s hodnotou, kterou se má výsledek podle zadané operace upravit.
  • Možnost nastavit obecnou sondu na zařízení přímo ze seznamu sond, stejně jako je to možné u konkrétních sond na zařízení.
  • Pro zařízení UBNT AirFiber 5XHD byl povolen „mód klient“.
  • Pokud má dané SSID / interface nastavený alias, zobrazí se i v grafu trafficu daného SSID / interface místo skutečného názvu SSID / interface.
  • Na stránce s historii vygenerovaných / nahraných konfigurací na zařízení typu MikroTik je nově doplněna možnost stránkování. Přehled je tak nově daleko rychlejší a přehlednější, hlavně pro větší sítě poskytovatelů.
  • U switchů je nově možné v seznamu VLAN zobrazit i subnet, který je k dané VLAN přiřazen.
  • Přidána sonda sledující výpadek vstupu pro zařízení BKE (ve všech podporovaných verzích).
 • Fakturace
  • Úprava předmětu pro zaslané emaily ohledně nezaplacení služeb. Namísto upomínky je v předmětu slovo upozornění.
  • Zjednodušení zadání automatického importu plateb pomocí API z Komerční Banky. Nově je potřeba si u nás vyžádat „Software Statement“, který je při aktivaci API potřeba. Není tedy ze strany poskytovatele pro prvotní aktivaci zadávat certifikát, heslo certifikátu a API klíč. Tento proces jsme vzali na sebe a na požádání Vám vše připravíme.
  • Platby stahované pomocí automatického importu z API Komerční Banky jsou nově stahovány každou hodinu, nikoliv jednou za předchozí den. U každé platby se uchovává unikátní identifikátor platby, aby daná platba nebyla do systému importovaná vícekrát. Zároveň se stahují platby za posledních 5 dní z důvodu, že banka některé platby za víkendy / svátky dodává do API datumově zpětně a systém by je při stahování plateb za aktuální den již nestáhl.
  • Platby stahované pomocí automatického importu z API Monety Money Bank jsou nově stahovány každou hodinu, nikoliv jednou za předchozí den. U každé platby se uchovává unikátní identifikátor platby, aby daná platba nebyla do systému importovaná vícekrát.
  • Ve statistikách plateb byl v každém roce zvýrazněn aktuální měsíc, aby bylo lépe vidět meziroční srovnání plateb. Zároveň, pokud ještě nebyly vygenerovány platby / faktury, bude zvýrazněn předcházející měsíc místo aktuálního.
  • Možnost u fakturačních skupin nastavit slevu ročního předplatného se dvěma desetinnými místy. Dříve šlo zadat slevu pouze v celých procentech.
  • Faktury s ručním odběratelem nebo bez odběratele se nově nepočítají do celkové dlužné částky, která je zobrazena v přehledu zákazníků s dluhem.
  • Povolení nastavení fakturace (splatnost, variabilní symbol, typ fakturace) u zákazníka také pro typ plateb Fakturace – pouze firmy (používá se u spolků).
  • Přidána podpora pro automatický import plateb ze Slovenské pošty pomocí protokolu IMAP. Pro každou firmu je potřeba využít separátní email, u importu je nutné zadat heslo pro rozbalení přílohy (zip).
  • Možnost odpárovat úhradu faktury do nespárovaných úhrad faktur zákazníka i v případě, že se jedná o úhradu, která byla rozdělena z větší částky (a jedná se tedy pouze o část původní částky). Pokud se do nespárovaných úhrad faktur zákazníka navrátí původní celková částka, je možné tuto platbu kompletně odpárovat od zákazníka.
  • U faktur je možné do CSV exportovat úhrady faktur. U exportu je možné selektovat pomocí rozsahu dnů, formy úhrady, firmy, zákazníka, vysílače a štítku. V exportu jsou pak dostupné údaje: Firma, číslo dokladu, jméno / firma na faktuře, variabilní symbol, datum úhrady, částka, typ platby, číslo účtu, název účtu a zpráva pro příjemce.
  • V seznamu automatických importů plateb vybrané firmy je v případě problému daného importu zobrazen vykřičník. Administrátor tak ihned ví, se kterým automatickým importem je problém.
  • V přehledu přijatých plateb do systému pro konkrétní den se nově zobrazuje informace, ke kterému vyřazenému zákazníkovi byla daná platba spárovaná. Dříve se v seznamu zobrazila pouze informace, že byla daná platba spárovaná, nikoliv ale s kým.
  • Pokud má zákazník nastaven typ plateb na fakturaci, při spárování platby z nespárovaných plateb je i tomuto zákazníkovi možné přiřadit platbu jako normální (pro platební kalendáře). Je to pro možnost, kdy měl daný zákazník dříve platební kalendář a je potřeba mu dopárovat platbu. Administrátor nicméně bude při využití této volby upozorněn, že má daný zákazník nastavenu fakturaci.
  • Skryté nespárované platby byly přesunuty na separátní stránku mimo seznam nespárovaných plateb, včetně možnosti stránkování mezi platbami.
  • Při smazání nespárované / skryté platby dojde pouze ke kompletnímu skrytí dané platby v rámci systému, v databázi ale platba stále existuje. Je to z toho důvodu, aby se některé platby, u kterých se kontroluje jednoznačný identifikátor platby, do systému znovu neimportovaly po smazání dané platby.
  • Upraveny URL adresy pro komunikaci s API České Spořitelny po změně ze strany banky.
  • Pokud se emailem zasílá faktura, která má k sobě vystaven opravný daňový doklad, je tento opravný doklad zaslán spolu s fakturou.
  • Možnost vyfakturovat zboží ze zakázky na zákazníka, ručně zadaného odběratele nebo vyfakturovat položky bez odběratele. Doposud bylo možné ze zakázky vyfakturovat pouze zákazníkovi. Dále byl sjednocen formulář pro fakturaci zakázky s formulářem na ruční vystavení faktury. Díky tomu byla přidána možnost ze zakázky vystavit místo faktury pouze proforma fakturu.
  • Sjednocení formuláře pro vystavení faktury ze servisního zásahu s vystavením ruční faktury. Díky tomu je možné vystavit ze servisního zásahu místo faktury pouze proforma fakturu.
 • Servisní zásahy
  • Možnost zadat u servisních zásahů částku za hodinu přesahující 1 000 Kč. Doposud to bylo databázově omezeno na maximálně 999 Kč.
  • Ze servisního zásahu na zákazníka, při aktivní sekci „Kontrola parametrů“, je možné změněnou MAC adresu propsat přímo k zákazníkovi (po zaškrtnutí dané volby) a vygenerováním změny na zařízení typu MikroTik.
  • Nevyfakturované položky servisního zásahu, včetně zboží, je nově možné přesunout do již vytvořené zakázky. Díky tomu je tak možné najednou vyfakturovat zboží z více servisních zásahů. Práce a doprava se vždy přidají jako nová položka s informací, že se jedná o práci nebo dopravu za určitý servisní zásah (podle data zásahu).
  • V servisním protokolu se obrazuje, zda jsou ceny uvedeny s DPH nebo bez (podle nastavení systému), případně bez informace o DPH pro neplátce daně.
 • Služby
  • U služby Skylink TV byla provedena úprava načítání aktuálních platných balíčků služby. Pokud se dříve vyřazený balíček znovu vrátí mezi platné balíčky, bude jako platný označen také v systému Cf Control.
  • U služby Skylink TV se při stažení aktuálních platných balíčků služby kontroluje nastavená cena v systému Cf Control. Pokud je jiná než ve stažených datech, aktualizuje se.
  • Veškeré API volání na IPTV služby jsou nově logována. Jsou tak detailně logovány informace o datech v požadavku na API a také veškerá navrácená data. Včetně informace, kdy se daný API dotaz odeslal a jaký administrátor ho provedl. Log API volání je dostupný skrze sekci Služby -> televize. V návaznosti na logování API volání byl zrušen debug režim u služby Sledování TV A 4NET v podobě informačních hlášek s detailem každého API volání. Data jsou nově dostupná v logu API volání.
  • Vyčítání historie provolaných částek a přehledu hovorů ze služby Odorik je nově dostupné také v zákaznickém profilu. Zákazník si tak může zobrazit přehled hovorů a celkové provolané částky bez nutnosti kontaktovat administrátory. Provolané částky jsou v zákaznickém profilu již navýšeny o nastavenou marži v systému Cf Control.
  • Informace, zda se mají z daného VoIP telefonního čísla stahovat provolané částky byla doplněna do „Ička“ u telefonních čísel napříč systémem. Administrátor tak si tak může rychle zobrazit, zda se pro dané číslo stahují provolané částky a nemusí tuto informaci zjistit skrze editaci zákazníka.
 • Zákazníci
  • V přehledu IPTV balíčků zákazníka je zobrazena informace o datu aktivace a deaktivace balíčků.
  • Možnost specificky vyhledat zákazníka se smlouvou a s anebo bez dodatku.
  • Při odpojení zákazníka po výpovědi se deaktivují také DHCP (radius) přístupy.
  • Při zrušení výpovědi u zákazníka po konci výpovědní doby se automaticky obnoví také přístupy na PPPoE (radius) / PPPoE / DHCP (radius).
  • V detailu zákazníka je zobrazena informační hláška, že má daný zákazník deaktivované přístupy na PPPoE (radius) / PPPoE / DHCP (radius).
  • Vyřazené zákazníky je nově možné vyhledávat podle čísla původní smlouvy. V rychlém vyhledávání ve vyřazených zákaznících je možné vyhledat podle emailové adresy.
  • U vyřazených zákazníků se nově ukládá také email pro platby. Dříve se ukládal pouze hlavní email zákazníka.
  • Doplnění informace o neposkytování funkcích pro koncové uživatele se zdravotním postižením do dokumentu Shrnutí smlouvy.
  • U zákazníků je možné zadávat IBAN bankovní účty jakéhokoliv státu, nikoliv pouze české a slovenské.
  • V detailu a platbách vyřazeného zákazníka se zobrazuje informace, že je jeho dluh skrytý v seznamu zákazníků s dluhem.
  • U zájemce je nově možné zvolit firmu, do které bude zájemce přidán. Při přidání zájemce jako zákazníka tak bude rovnou předvolena tato firma. Budoucí firmu u zájemce je možné nastavit také při přidání zájemce skrze API.
  • PPPoE jména / hesla zákazníka jsou nově při zadávání ošetřena proti mezerám na začátku / konci PPPoE jména / hesla.
  • Řazení podřadných smluv napříč systémem bylo upraveno podle čísla podřadné smlouvy vzestupně. Dříve byl seznam podřadných smluv seřazen podle pořadí přidání dané smlouvy.
  • Při smazání zřizovacího poplatku z nastavení systému, který měl některý zákazník a následné editace daného zákazníka byl zřizovací poplatek změněn na první poplatek v seznamu. To se nově již neděje a poplatek u daného zákazníka zůstane, s informací, že daný zřizovací poplatek není definován s globálním seznamu zřizovacích poplatků.
  • K individuálním položkám zákazníka je možné do názvu / popisu přidat další dvě proměnné: {CONTRACT-NUMBER} pro číslo smlouvy zákazníka a {ADDRESS} pro zřizovací adresu zákazníka.
 • Další změny
  • Snížení minimálního počtu míst pro číslo smlouvy (bez předvolby) v číselných řadách pro smlouvy ze 4 míst na 3.
  • Při uzavření úkolu skrze plánovač se nově propisuje do úkolu administrátor, který provedl uzavření úkolu a také čas uzavření úkolu.
  • Při zasílání SMS zprávy na ručně zadaná telefonní čísla je nově možné vybrat také podpis, který se při zaslání použije. Dříve byla SMS zprávy vždy bez podpisu.
  • Při naskladnění zboží na sklad je nově možné přidat do seznamu zboží kompletně nové zboží. Slouží k tomu ikonka + vedle nadpisu Zboží ve formuláři pro naskladnění. Kliknutím se otevře nové okno pro přidání nového zboží. Po přidání se nové okno automaticky zavře a znovu se načte seznam zboží, které je možné naskladnit. Druhá ikonka vedle slouží k znovunačtení seznamu zboží, které je možné naskladnit, ručně.
  • Administrátoři jsou na Dashboardu upozornění, že mají vypnutou kontrolu funkčnosti SMS / Netflow modulu. Tuto informační hlášku je možné skrýt. Nicméně doporučujeme mít kontrolu funkčnosti SMS / Netflow modulu mít zapnutou.
  • Veškeré generované XML byly ošetřeny proti znakům ASCII 0 - 31, 127 a NO-BREAK SPACE (U+00A0), které dělají některým programům problém.
  • Předělaná ovládací tlačítka pro fotky a grafy v rámci celého systému (nemají pevně dané pozice, ale řadí se za sebe / pod sebe podle velikosti fotky).
  • V detailu zákazníka a v detailu vysílače u fotek ze servisních zásahů je nové tlačítko, které administrátora přepne na detail daného servisního zásahu.
  • Při odeslání SMS zprávy o události v plánovači administrátorům je administrátor, který odeslání SMS zprávy inicializuje, vyzván, zda chce SMS zprávu opravdu zaslat. Dříve se po kliknutí na tlačítko SMS zpráva okamžitě odeslala. Tato funkce tak napomůže k nechtěnému odeslání SMS zpráv administrátorům.
  • V systému byl vytvořen export IP adres do CSV. Export je dostupný v seznamu IP adres. Při exportu je nutné vybrat subnet, ze kterého se proveden export IP adres a dále je možné vybrat, zda vyexportovat všechny IP adresy v subnetu, pouze IP adresy zákazníků nebo pouze IP adresy zařízení na vysílači. Zároveň se exportují také IP adresy na SSID / interface (v exportu do PDF chybělo). Export IP adres do PDF byl v systému zrušen.
  • Ve statistikách trafficu je nově možné filtrovat podle firmy zákazníka a dále podle typu tarifu (bezdrátový, optický, …).
  • Ve statistikách trafficu se zobrazuje informace o celkových stažených / nahraných datech všech zákazníků podle zvoleného filtru.
  • Z plánovače je nově možné odeslat SMS zprávu / email o naplánovaném termínu instalace / servisu. Při zaslané informaci o naplánovaném termínu instalace (pokud je událost v plánovači spojená se zájemcem), je jako firma a odesílatel použita budoucí firma zájemce (pokud ji má nastavenou), případně nastavený titulek systému a systémový email (pokud budoucí firmu zájemce nastavenu nemá).
  • U souborů ke stažení je nově možné nastavit, zda je daný soubor vydaný anebo ne (stejně jako u novinky). Díky tomu je možné mít v systému připravené soubory ke stažení, ke kterým ale zákazník ze svého profilu (případně ze stránek poskytovatele v případě stahování skrze API) nebude mít přístup.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Oprava smazání / vyřazení zákazníků z přehledu zákazníků.
  • U exportu do ČTÚ byla opravena situace, kdy v případě tarifů, které mají méně než 2 Mbit/s, neprošel import geografické přílohy. Pro tyto tarify je použita třída >= 2 Mbit/s - < 10 Mbit/s.
  • Oprava zobrazení Vodafone tarifu ve výpisu telefonních čísel v detailu zákazníka.
  • Oprava možnosti nastavit přesměrování hovorů IPEX čísel ze zákaznického profilu.
  • Oprava zobrazení jména při zasílání SMS zprávy konkrétnímu zákazníkovi.
  • Oprava odkazu pro spuštění otestování dostupnosti zákazníka ze seznamu zákazníků na vysílači.
  • Oprava načtení údajů firmy podle IČ při přidání nebo editaci servisního zásahu.
  • Oprava filtrování výpisu hovorů podle typu hovoru ze služby Odorik.
  • Oprava označení konce výpadku zařízení ve specifických případech.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky