Nová verze: 1.56

30.06.2023

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.56. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.56:

 • Zařízení & monitoring
  • Radius DHCP server
   • Do systému byla přidána podpora DHCP serveru skrze Radius.
   • Při přidání nového Radius DHCP serveru je nutné vybrat interface a dále vyplnit subnet a gateway, který bude DHCP server přidělovat.
   • Systém následně automaticky nakonfiguruje Mikrotik zařízení.
   • Stejně jako u Radius PPP nebo klasického DHCP serveru se u zákazníka zobrazí volba přidělení IP adresy z DHCP (Radius), kde je nutné následně vybrat správný DHCP server.
   • Pokud je zákazník připojen na zařízení, které má nastavené generování queue pravidel na Simple Queue, přidají se do Radiusu také pravidla pro nastavení rychlosti zákazníka.
   • Každému zákazníkovi, který má nastavený Radius DHCP, je možné deaktivovat / aktivovat ověření oproti Radius serveru.
   • Při vyhledávání volné IP adresy je jako první nabídnut subnet z DHCP serveru.
  • Radius PPP: Možnost kromě IP poolu zadat také Local address (nepovinné). IP pool nově slouží pouze pro nabídku volných IP adres zákazníků. Při generování pravidel se již nevytvoří IP pool, ale u PPP profilu se jako Local address použije buď zadaná Local address, nebo IP adresa zařízení.
  • Možnost stahování záloh ze zařízení typu UBNT airFiber 5XHD. Pro stahování záloh je nutné zadat SSH přihlašovací údaje do zařízení. Možnost stahování záloh z těchto zařízení je také u zákaznických IP adres, a to jak u hlavní, tak u dodatečných IP adres.
  • Frekvence pro ČTÚ RLAN byla změněna z 5725 na 5720 MHz.
  • Při bezpečnostní kontrole, pokud je u Mikrotik zařízení nastavená komunikace pomocí SSH, bude ignorováno varování o vypnutém FTP.
  • Ke každému vysílači je nově možné přidávat štítky. Pro vysílače je nutné vytvořit separátní štítky (jiný typ štítku). Ke každému vysílači je možné zadat libovolný počet štítků.
  • Ke každé VLAN na switchi / GPON je možné přidat poznámku. Tato poznámka slouží k uchování informace pro administrátory, například k čemu daná VLAN slouží. Poznámka u VLAN se pak zobrazí vždy po najetí na název VLAN, stejně jako to doposud bylo s ID VLAN.
  • Historie konfigurací na Mikrotik zařízení se nově maže až po 2 měsících.
  • Úprava pravidel pro Mikrotik zařízení ohledně správy address-listů a přesměrování / drop pravidel pro neplatiče / zákazníky po výpovědi / … Dříve se při vypnutí volby „Hlavní router“ nebo „NAT“ nesmazala pravidla a v zařízení tak zbytečně zůstala pravidla, která tam neměla být. Nově se po vypnutí těchto voleb a vygenerování nové konfigurace pravidla smažou.
  • Název rozvaděče, ve kterém je umístěn splitter, se zobrazuje přímo ve stromu spliterrů.
  • Zobrazení názvu šablony zařízení v detailu daného zařízení. Pro zjištění konkrétní použité šablony tak není potřeba jít do editace daného zařízení.
 • Fakturace
  • Systém nově akceptuje nastavený interval tarifu a v případě, že má zákazník tarif za 0 Kč (nebo 100 % slevu). Dříve se interval tarifu přepsal na měsíční, což bylo nežádoucí. Sjednotilo se tak chování s ručním vystavením předplatného, kde byl interval tarifu akceptován i v těchto případech.
  • Přidán export faktur do účetního systému OBERON. Při exportu se vytvoří XML export faktur, který je možné nahrát do ÚS OBERON. Import tohoto XML není nutné provést skrze konverzní tabulky, je přímo ve formátu ÚS OBERON.
  • U vyřazených zákazníků je v platbách, stejně jako u aktivních zákazníků, barevně vidět, které měsíce mají zaplacené a které nikoliv, případně ve kterých nemají předplatné vystavené.
  • Úprava kontroly vypršení API klíče FIO banky. Z neznámých důvodů API občas vrátí chybový kód znamenající vypršení API kódu, i když byl API kód nadále platný. Systém tak ihned posílal informaci o vypršení API kódu. Toto chování se mění a API musí vrátit chybový kód 4x po sobě.
  • Při ručním odeslání faktury se faktura pošle také nastaveným kontaktním osobám. Sjednocuje se tak chování s automaticky odeslanými fakturami, které se kontaktním osobám již odesílaly.
  • Při párování nespárovaných plateb v systému je nově u každého zákazníka, kterého systém nabídne anebo administrátor vyhledá, po najetí na jeho jméno zobrazena také celková částka za aktivní služby. To pomůže při párování plateb, pokud je se stejným jménem v systému více lidí.
  • Do systému byla přidána možnost odeslat fakturu pomocí služby. DopisOnline při vytvoření automatických faktur. Není tak nutné faktury potom ručně odesílat pomocí volby u faktury. Zároveň byla přidána možnost odeslat pomocí služby DopisOnline také proforma faktury. Pokud se automatické odeslání pomocí služby DopisOnline nepovede, budou na to administrátoři upozornění pomocí emailu.
  • Pro automatický import pomocí emailu ze Slovenské spořitelny ve formátu XML, kdy jsou nově u některých zákazníků zasílány emaily zabalené v zaheslovaném ZIP archívu. U importu je tak možné zadat heslo k rozbalení zaheslovaného ZIP archívu, ve kterém je výsledný XML soubor s platbami.
  • Přidán nový export úhrad faktur ze systému do účetního systému Pohoda. Díky tomuto exportu je možné exportovat úhrady faktur do účetního systému Pohoda, aniž by muselo docházet k duplicitnímu párování plateb v účetním systému Pohoda na základě výpisu z banky. Export úhrad je pomocí likvidace dokladu bez vazby (nová možnost v účetním systému Pohoda od roku 2022). Při exportu je možné si vybrat, zda se mají vyexportovat jen úhrady převodem, úhrady převodem a úhrady hotově / kartou bez pokladního dokladu anebo všechny úhrady bez rozdílu (systém umí vyexportovat pokladní doklady s likvidací faktury – tato poslední volba je jen jakási alternativa, kterou ale nedoporučujeme).
  • Rozšíření statistik plateb o více přehledů a možností. Nově je možné si zobrazit statistiky pro faktury s předplatným a pro ostatní faktury (tedy filtrovat pouze faktury za služby a ostatní faktury). Systém zároveň v přehledu zobrazuje u předchozích let také celkovou částku pouze do aktuálního měsíce. Je tak možné porovnávat příjmy aktuálního roku a předešlými lety do aktuálního měsíce.
 • Servisní zásahy
  • U servisního zásahu bez odběratele je nově nutné zadat název servisního zásahu. V přehledu servisních zásahů se pak místo jména odběratele zobrazí název servisního zásahu. Název servisního zásahu slouží pro budoucí lepší identifikaci zásahu, například při vyhledávání.
  • U servisního zásahu s ručním zadáním odběratele je možné zadat telefonní číslo na odběratele.
  • Možnost vytvoření servisního zásahu z úkolu, pokud se jedná o úkol související s vysílačem. Vytvoří se servisní zásah na vysílač a předvyplní se všechny potřebné údaje servisního zásahu.
  • Přidán nový typ servisního zásahu „obhlídka“.
 • Služby
  • U IPTV služeb je nově možné zadat, od kdy je daný balíček aktivní (při nevyplnění okamžitě) nebo do kdy má být daný balíček aktivní (při nevyplnění neomezeně). Systém pak automatický hlídá, kdy daný balíček zákazníkovi aktivovat a kdy deaktivovat. Zadání od / do je vždy na celé měsíce. K deaktivaci balíčků dojde na konci měsíce (23:45), k aktivaci první den v měsíci (00:15).
  • V přehledu IPTV služeb je pro administrátory s právy na statistiky zobrazena tabulka s celkovými fakturovanými částkami za jednotlivé IPTV platformy. Díky tomu je tak možné zjistit, kolik na dané IPTV platformě vyděláváte nebo proděláváte.
  • Služba Whalebone Retail byla povolena také pro zákazníky beze smlouvy.
  • Pokud zákazník požádá o změnu služeb (změna tarifu / přidání IPTV / přidání IP adresy / …) budou o tom administrátoři informování pomocí emailu.
 • Zákazníci
  • Číselné řady pro smlouvy
   • Do systému byl přidán systém číselných řad smluv.
   • Podobně jako u faktur je možné si u každé firmy zvlášť nastavit číselnou řadu pro smlouvy. A to separátně pro hlavní smlouvy a separátně pro zákazníky beze smlouvy.
   • Při nastavení je potřeba nastavit předčíslí (to je ale nepovinné, zároveň do něj lze propsat rok pomocí „yy“) a počet míst v číselné řadě.
   • Stejně jako doposud, čísla smlouvy se v různých firmách nesmí opakovat. Pokud se tedy ve dvou firmách nastaví stejné číselné řady, budou z této číselné řady čerpat obě firmy zároveň.
   • Z nastavení systému byla odstraněna volba pro dřívější začátek číslování smluv.
  • Oprava částky za veřejnou IP adresy ve smlouvě / dodatku, pokud je zákazník v režimu přenesené daňové povinnosti.
  • Při smazání nebo vyřazení zákazníka z evidence se nově kontroluje kromě klasické délky smlouvy také prodloužená délka smlouvy pomocí dodatku. To se dříve nedělo a administrátor tak nebyl upozorněn, že zákazníkovi ještě neskončil závazek smlouvy.
  • Možnost editace čísla dodatku u zákazníka. Při vytvoření dodatku se automaticky použije následující číslo dodatku po největším čísle u daného zákazníka. Je možné si ale toto číslo přepsat na jakékoliv volné u zákazníka. Tato možnost je vhodná pro případy, kdy máte některé dodatky vytvořené ve starém systému a zde potřebujete navázat na číslování z předchozího systému.
  • Ve shrnutí smlouvy zákazníka je nově akceptovaná sleva zadaná u zákazníka. Doposud sleva nebyla akceptována a zobrazovala se defaultní cena tarifu. Po akceptaci slev se již zobrazuje správná cena po slevě.
  • Do celkové částky za aktivní služby byl přidán poplatek za zaslání faktury poštou. Administrátoři tak vidí přesnou částku za aktivní služby, která se zákazníkovi následně také vyfakturuje. Zároveň je částka za odeslání faktury poštou zobrazena v detailu zákazníka. Byl také opraven špatný výpočet za zaslání poštou při ručním přidání předplatného na více měsíců, kdy se poplatek násobil počtem měsíců.
  • Možnost vyhledat zákazníka podle PPPoE přihlašovacího jména. Při vyhledávání je nutné zvolit typ IP adresy = PPPoE a následně lze vyhledat dle PPPoE jména.
 • Další změny
  • Při zadávání SMTP serverů je možné zvlášť zadat email a přihlašovací jméno. To je potřeba v případech, kdy přihlašovací jméno není email.
  • Po uložení SMTP serveru není vidět přihlašovací jméno a heslo z důvodu zabezpečení těchto přihlašovacích údajů před přečtením od jiných administrátorů, kteří mají práva na změnu nastavení systému. Pokud je potřeba jméno / heslo změnit, stačí ho do příslušných políček vepsat a uložit SMTP server. Díky tomu je možné přidat také osobní SMTP servery, ke kterým nemá nikdo jiný znát přihlašovací údaje.
  • V seznamech pohybů je možné filtrovat podle dalších typů pohybu: Vyskladnění (kamkoliv), Návrat na sklad (odkudkoliv). Návrat na mezisklad (odkudkoliv) a Zrušení (odkudkoliv). Díky tomu je tak možné si vyfiltrovat všechna vyskladnění ze skladu, nezávisle na tom, jestli je to k zákazníkovi, na vysílač, do servisního zásahu, do zakázky nebo vyfakturování.
  • Systém nově podporuje GPS souřadnice s více desetinnými místy. Je to vhodné zejména pro případy získání GPS souřadnic z Google Maps, kdy Google exportuje GPS souřadnice s 15 desetinnými místy.
  • V rámci celého systému je nově stránkování dostupné také na konci všech seznamů. Díky tomu je tak možné při dojetí na konec stránky rovnou se přesunout na další / předchozí / jinou stránku bez nutnosti dojet opět na začátek stránky.
  • U proměnných SMS / email zpráv je nově u celkové částky za všechny služby provedeno formátování částky a doplněna měna. Sjednotilo se tak chování s ostatními proměnnými, které reprezentovali částky za jednotlivé služby / faktury.
  • V systému se občas stalo, zejména na pomalejších počítačích, že se při přiřazování zboží zákazníkovi / na vysílač / … při přepnutí z hlavního skladu na meziskladu a výběru zboží zobrazily S/N úplně jiného zboží a toto S/N se pak chybně přiřadilo. Nově systém kontroluje ID zboží s vybraným zbožím a nedovolí dané špatné S/N přiřadit.
  • V nastavení systému je u elektronického podpisu nově možné nastavit, zda se má na výsledném podepsaném dokumentu zobrazit čas a datum skutečného podpisu, nebo zda má zůstat původní datum daného dokumentu. Výchozí nastavení je stejné jako doposud, zobrazení původního data dokumentu.
  • V rámci celého systému je nově možné vypnout si kontrolu překrývajících se subnetů. Při vypnutí kontroly se tak nebude nikde kontrolovat překrytí subnetů a může tak docházet k chybám. Proto vypnutí kontroly nedoporučujeme.
  • V sekci IP adresy -> Seznam IP adres se nově u subnetů /24, /23 a menších zobrazuje tabulka s přehledem všech IP adres. Graficky je pak znázorněno, která IP adresa je již obsazená a která volná. Pod tabulkou se zobrazuje počet použitých (a procento využití) a celkový počet použitelných IP adres.
  • Při nastavování automatických importů plateb byly některé citlivé údaje (API klíče, hesla k emailům) zabezpečeny pomocí AES-256 šifrování. Dále nedochází při editaci k zobrazení přihlašovacího hesla k emailu a pole slouží pouze ke změně hesla.
  • Přidána podpora pro formulář ČTÚ ART 231.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Oprava zobrazení celkové částky za aktivní služby pro zákazníky beze smlouvy.
  • Oprava vyhledávání na meziskladu v kombinaci výběru konkrétního meziskladu a jakéhokoliv textu.
  • Oprava vytvoření dodatku z požadavku. Nepropisovaly se IPTV a další služby (kromě internetu).
  • Oprava rychlého vyhledávání zákazníka podle IP adresy.
  • Oprava návratu zboží na mezisklad administrátora, kdy se při navrácení přidalo zboží na neexistující mezisklad, místo na mezisklad aktuálně přihlášeného administrátora.
  • Oprava ručního importu plateb ze Slovenské FIO banky, kdy se nebrala v potaz částka za desetinnou čárou.
  • Oprava prospání některých proměnných do SMS / emailů.
  • Při konfiguraci Mikrotik zařízení byl opraven násobič rychlosti pro hodnotu „burst threshold“.
  • Oprava přiřazení plateb pro platební kalendáře, pokud měla podřadná smlouva zadanou výpověď (špatný výpočet celkové částky).
  • Oprava generování pravidel pro zakázání nepovolených IP adres na rozhraní, pokud název SSID / interface obsahuje mezeru.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky