Nová verze: 1.53

30.09.2022

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.53. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.53:

 • Nový Dashboard
  • Místo úvodní sekce Statistiky byla nově vytvořena nová sekce Dashboard.
  • V hlavním menu došlo k přesunutí sekce Statistiky na konec seznamu, zobrazuje se pouze administrátorům s právy pro statistiky a sdružuje stránky, které obsahují různé druhy statistik napříč systémem.
  • V nové sekci Dashboard si může každý administrátor přidat widgety dle vlastního výběru a vlastního pořadí. Administrátorům se dané widgety zobrazují podle jeho práv. Každý administrátor tak podle svých přiřazených práv může zobrazit pouze určité widgety.
  • U každého widgetu si může administrátor zvolit interval obnovy dat a také dodatečné nastavení (pokud ho daný widget obsahuje).
  • Každý widget je pak možné posouvat nahoru / dolu podle preferencí každého administrátora. Nový widget se vždy přidá na konec stránky.
  • V aktuální verzi jsou dostupné widgety, které byly v původní sekci Statistiky:
   • Statistiky (obecné), které zobrazují mírně aktualizované obecné statistiky systému.
   • Statistiky trafficu, které zobrazují TOP 10 zákazníků s největším downloadem a uploadem.
   • Statistiky: počet zákazníků s tarifem, zobrazující počet zákazníků, kteří mají jednotlivé hlavní tarify.
   • Statistiky: počet zákazníků na vysílači, zobrazující počet zákazníků na jednotlivých vysílačích.
  • V následující verzi systému bude počet widgetů výrazně rozšířen. Rozšířeny budou i možnosti nové sekce Dashboard o volitelné karty (záložky), do kterých půjdou jednotlivé widgety vložit, a také možnost si celou sekci zobrazit ve fullscreen módu (na celou šíři stránky; stejně jako plánovač nebo seznam zákazníků). Vaše případné nápady na nové widgety nebo možnosti sekce Dashboard nám můžete zasílat na náš email.
 • Ověřování zákazníků – přihlašovací údaje na zařízení
  • Do systému byla implementována možnost evidence přihlašovacích údajů pro IP adresy zařízení zákazníka.
  • Nyní je možné ke každé IP adrese uložit přihlašovací údaje (jméno a heslo), vybrat typ zařízení (aktuálně je tato možnost dostupná pro zařízení typu Mikrotik RouterOS, Mikrotik 60GHZ, pro jiná zařízení je dostupné uložení přihlašovacích údajů v podobě textu), a také port protokolu. K zadaným přihlašovacím údajům je také možné vložit vlastní poznámku.
  • U IP adresy zařízení se přihlašovací údaje zadávají ikonkou „klíče“ před textovým políčkem pro zadání IP adresy. Pokud jsou přihlašovací údaje evidovány, tak je ikonka klíče zobrazena žlutou barvou, v opačném případě je černobílé barvy.
  • U dalších IP adres se přihlašovací údaje zadávají přímo ve formuláři pro přidání / editaci dané IP adresy. Pokud má IP adresa zadané přihlašovací údaje, tak je v seznamu dalších IP adres zobrazena žlutá ikonka klíče.
  • V detailu zákazníka je u každé IP adresy, která má zadané přihlašovací údaje, zobrazena žlutá ikonka klíče. Pokud má administrátor v systému udělena práva na přihlašovací údaje, kliknutím na ikonku se mu přihlašovací údaje zobrazí.
  • Aby mohl administrátor zobrazit / nastavit přihlašovací údaje u IP adres, musí mít udělena práva na přihlašovací údaje. Práva na přihlašovací údaje lze individuálně nastavit u každé skupiny práv. Defaultně má na přihlašovací údaje práva administrátor, který má práva pro čtení zákazníků.
  • Přihlašovací údaje u IP adres budou v příští verzi (přihlašovací údaje pro zařízení typu Mikrotik RouterOS / 60GHz) sloužit pro možnost nahrávání příkazů / aktualizaci zařízení. Každý zákazník tak může mít různé přihlašovací údaje na SSH pro zvýšení zabezpečení celé sítě.
  • Uložené přihlašovací údaje (jméno a heslo) jsou v databázi zašifrovány pomocí AES-256-CTR, k dešifrování dochází vždy až při zobrazení / použití.
 • Odesílání emailů ze systému
  • Kompletní předělání způsobu odesílání emailů ze systému.
  • Nově se každý email prvně přidá do fronty k odeslání, stejně jako je tomu při odesílání SMS zpráv.
  • V nastavení systému lze vypnout nebo zapnout odesílání emailů z fronty. Na vybranou dobu je tak možné odesílání emailů ze systému vypnout. Defaultně je odesílání z fronty zapnuté.
  • V nastavení systému lze zvolit, kolik emailů za minutu se ze systému odešle. Stejně jako při zasílání SMS zpráv je tak možné omezit počet odeslaných emailů ze systému. Toto se hodí v případě, pokud má SMTP server limity na počet odeslaných emailů. Lze také nastavit, aby žádné omezení počtu odeslaných emailů nebylo nastaveno.
  • Z fronty neodeslaných emailů se pak každou minutu odesílají emaily dle nastaveného počtu emailů, které se mohou odeslat každou minutu. Pokud omezení nastavené není, každou minutu se odešle maximum možných emailů.
  • Stejně jako u seznamu SMS zpráv, i v seznamu emailových zpráv lze hromadně nebo jednotlivě smazat emaily z fronty, a to jak již odeslané, tak neodeslané emaily.
  • U každého odeslaného emailu je při najetí na datum zařazení emailu do fronty zobrazeno datum odeslání emailu.
  • V seznamu odeslaných emailů se zobrazuje datum / čas odeslání takto: pokud se email zařadil do fronty aktuální den, je zobrazen pouze čas a to tučně; pokud se email zařadil do fronty v uplynulých dnech, je zobrazen pouze datum. Při najetí myší na čas / datum se zobrazí přesný datum a čas zařazení do fronty. Stejné zobrazení času / data je v seznamu SMS zpráv.
 • Zařízení & monitoring
  • Přidána podpora pro zařízení UBNT LTU Rocket. Z tohoto zařízení se stahují grafy trafficu, uptime, CPU, paměti a Tx Power. Dále se stahuje frekvence a verze FW. U zařízení je možné použít sondy pro CPU a Tx Power. Zároveň se ze zařízení stahují grafy pro klientská zařízení (pokud jsou v systému zadané MAC adresy klientů), a to konkrétně grafy bezdrátového přenosu (rate, capacity, distance), signál (možné použít klientskou sondu pro signál) a uptime.
  • Přidání sond pro zařízení IMCO POWER LS110 pro jednotlivé vstupy do zařízení (Vstup 1–3).
  • Při hromadném označení stavu monitoringu (zelený / červený palec) je možné vybrat, ke kterým zařízením se daný stav zapíše. Dříve se stav zapsal ke všem zařízení v seznamu nefunkčních / problematických zařízení.
  • Přidána podpora pro registrace 60GHz zařízení pro Slovensko (pásmo 57–66 GHz), včetně klientských jednotek.
  • V bezpečnostní kontrole je nově možné filtrovat podle typu zpráv. Je tak možné si například vyfiltrovat pouze jiné nastavené porty, otevřené / uzavřené porty atd.
  • U každé aktivní sondy na zařízení se může zvlášť nastavit typ zasílání monitoringu. Je tak možné zasílání monitoringu na vybraných sondách vypnout (ale zobrazovat v systému), i když se monitoring na celém zařízení zasílá na všechny kanály.
  • U Mikrotik RouterOS a 60GHz zařízení je možné přidat SSID / interface i u zařízení, které mají zapnutý mód klient. Administrátor na to ale bude při přidání SSID / interface (ať již při vyčítání ze zařízení, nebo při ručním přidání) upozorněn informační hláškou.
  • V detailu vysílače jsou nově zobrazeny všechny otevřené úkoly svázané s tímto vysílačem.
 • Fakturace
  • Párování plateb k fakturám se nově provádí také podle čísla faktury (nikoliv pouze podle VS; slouží pro případy, kdy se neshoduje VS s číslem faktury).
  • Při ručním importu plateb z banky je nově možné detailněji nastavit, co se s danou platbou (ať již spárovanou nebo nespárovanou) má provést. Dříve bylo možné pouze schválení nebo neschválení importované platby. Při schválení se platba přiřadila zákazníkovi / faktuře, při neschválení spadla do nespárovaných plateb. Nově je možné zvolit také ignorování platby, kdy se platba nenaimportuje do systému vůbec. Díky tomu je tak možné do systému lépe importovat již importované výpisy z banky (například pro dodatečný import plateb, které v systému nejsou).
  • Přidán export faktur do účetního systému Ježek SW STEREO.
  • Podpora pro automatický import plateb pomocí emailu (IMAP) z Banka CREDITAS (CZ 2250).
  • Podpora pro ruční import plateb z Banka CREDITAS ve formátu GPC (CZ 2250, GPC).
  • Při fakturaci Vodafone telefonních čísel je možné zadat datum plnění DPH a splatnost faktur.
  • Na faktuře se nově skrývá sleva na položce, pokud je ve firmě nastaveno skrytí slevy na celé faktuře.
  • U skrytých importovaných plateb je zobrazena informace o důvodu skrytí (pokud je důvod skrytí importované platby zadán). Tato informace je tak vidět přímo v přehledu a není potřeba se dívat do rozšířených informacích o platbě (ikona I).
  • U každé firmy v systému lze individuálně nastavit, jaké DUZP se použije u faktur, které jsou vytvořené z proforma faktur (při zaplacení proforma faktur). Zvolit lze z data vystavení faktury nebo z data přijaté platby (defaultní hodnota shodná s dřívějším chováním systému).
  • Kompletní přepsání importu plateb ze slovenské Všeobecné úvěrové banky (SK 0200, TXT) po drobné změně formátu.
  • Možnost skrýt na faktuře číslo bankovního účtu, pokud je faktura hotově. Nastavení se provádí individuálně u každé firmy v systému.
  • Úprava importu plateb z Tatra Banky, pokud má číslo banky pouze tři čísla. Systém automaticky doplní úvodní nulu.
  • Možnost změnit údaje na pokladním dokladu (údaje zákazníka), včetně data a typu úhrady.
  • U opravných dokladů k faktuře je nově zobrazen VS faktury, ke které je daný opravný doklad vystaven. Doposud byla jako VS uvedena 0.
  • Drobné zrychlení načítání seznamu faktur / pokladních dokladů / opravných dokladů a proforma faktur. Zrychlení může být podle počtu dokladů v systému od 10 do 30 % času načítání.
 • Sklad
  • Při zobrazení pohybů vybraného zboží na skladě a filtraci naskladnění je nově zobrazen graf nákupních cen daného zboží. Je tak možné si udělat představu o zdražení jednotlivých druhů zboží v systému.
  • Při správě zboží na vysílačích je nově zobrazeno S/N přímo v přehledu zboží. Zároveň je u S/N zobrazeno datum naskladnění a také nákupní cena daného S/N. Nákupní cena S/N se zobrazuje také napříč systémem při správě zboží ze skladu.
 • Zákazníci
  • Ošetření uložení zákazníka, pokud byl mezi načtením formuláře a odesláním formuláře daný zákazník uložen v jiném okně / jiným administrátorem. Pokud se tak stane, administrátorovi se znovu načte formulář pro editaci zákazníka s informační hláškou o této skutečnosti včetně data, času a jména administrátora, který změnu provedl. Pokud administrátor formulář znovu odešle, zákazník se již klasicky uloží (pokud ovšem nebyl zákazník znovu uložen v jiném okně / jiným administrátorem – v tom případě se administrátorovi znovu zobrazí daná informační hláška).
  • Servisní protokol u zákazníka lze jednoduše odeslat na email zákazníka. U každého servisního zásahu tak je odkaz (pokud má zákazník zadán email) k odeslání dokumentu na email.
  • Systém nově kontroluje zadané PPPoE jméno na jeho délku. Maximální délka PPPoE jména je 64 znaků.
  • V nastavení systému je možné zapnout zaslání dokumentu Shrnutí smlouvy spolu s elektronicky podepsanou smlouvou nebo dodatkem po elektronickém podpisu smlouvy / dodatku.
  • Zobrazení SIPO spojovacího čísla v detailu zákazníka (při detailním zobrazení).
  • Do smlouvy / dodatku se nově přenáší parametr identifikace služby internet, který se doposud přenášel pouze do faktury. Identifikace služeb je tak možné zobrazit ve smlouvě / dodatku pod OKU kódem. U současných smluv / dodatků se parametr nezobrazí (i když ho má zákazník ve svém profilu zadán). Parametr bude propsán pouze u nových smluv / dodatků. Do současných smluv / dodatků lze parametr dopsat při editaci dané služby ve smlouvě / dodatku.
  • V nastavení systému je možné si zvolit, jaká IP adresa se bude automaticky generovat jako IP adresa brány. Defaultně nastavená hodnota je první IP adresa z rozsahu. V nastavení lze chování změnit na poslední IP adresu z rozsahu.
  • V detailu zákazníka jsou nově zobrazeny všechny otevřené úkoly svázané s tímto zákazníkem.
 • Další změny
  • Při přidání události z úkolu, který byl svázán se zájemcem, se do této události propíše i daný zájemce z úkolu.
  • Při vytváření nového úkolu nebo zakázky je administrátor upozorněn, že existuje otevřený úkol nebo zakázka, která je spojená se stejným zákazníkem / kontaktem / zájemcem nebo vysílačem, jako nově přidávaný úkol nebo zakázka. Přidání nového úkolu / zakázky ale není nijak omezeno, pouze se zobrazí upozornění.
  • Přidány proměnné pro zprávy s WiFi údaji zákazníka.
  • V nastavení lze globálně rychle vypnout nebo zapnout jednotlivé úlohy pro stahování grafů do systému.
  • Do grafů resolverů pro službu Whalebone byly doplněny informace o počtu jader a velikosti RAM a disků.
  • Prohození barevnosti u indikace stavu zálohy v hlavičce systému. Pokud není aktivní záloha Basic nebo Maxi, je nově barva oranžová místo červené. Pokud se záloha nepodařila, je indikátor červený místo oranžového.
  • Export tarifů byl z PDF převeden do formátu CSV a je dostupný přímo v sekci Služby -> internet – tarify. Do exportu se propisuje více údajů o tarifu než v exportu do PDF. Export tarifů do PDF byl v systému zrušen.
  • Zrušení duplicitních exportů zákazníků do PDF, pokud se dají stejné přehledy exportovat také do CSV.
  • Kompletní předělání logů neúspěšných přihlášení do systému. Na stránku byl přidán také log úspěšných přihlášení do systému, včetně exportu úspěšných přihlášení do CSV. Zároveň byl zrušen export úspěšných přihlášení do PDF.
  • Při exportu kontaktů do služby Google Kontakty se nově exportují také podřadné smlouvy. Pro každou podřadnou smlouvu je vytvořen nový kontakt ve službě.
  • Z hlavičky systému byla smazána informace o aktuálním využití licence. Tato informace je tak nadále dostupná pro administrátory s příslušnými právy pouze v sekci O Cf Control. Pokud tak administrátor s právy pro zobrazení těchto údajů něco ukazuje někomu jinému na svém monitoru, neukazuje s tím zároveň i využití licence (tedy přibližný počet zákazníků). Pokud bude docházet k vyčerpání licence, budou o tom všichni administrátoři upozornění informační hláškou v systému.
  • Změna elementu u zobrazených možných proměnných pro zprávy. Místo odkazu se používá jiný element, který se při označení a kopírování nepřenáší do výsledné zprávy jako nefunkční odkaz.
  • Další drobné změny napříč systémem.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Oprava vykreslení extra portů (čísel portů) v šablonách zařízení, pokud nebylo nastaveno číslování po řádcích a první číslo portu nahoře.
  • Oprava vložení nového zákazníka bez služby internet, pokud v systému neexistuje žádný tarif.
  • Oprava ručního vystavení předplatného, kdy se k položkám podřadných smluv nepropsalo číslo podřadné smlouvy.
  • Oprava propsání počtu veřejných IP adres do dodatku, pokud se dodatek vytváří při přidání nové podřadné smlouvy.
  • Oprava povolení IPTV služeb při zaplacení dlužné částky.
  • Oprava přidání nového telefonního čísla k zákazníkovi.
  • Oprava zobrazení bankovního účtu na faktuře ve verzi s poštovní poukázkou.
  • Další drobné opravy napříč systémem.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky