Nová verze: 1.52

30.06.2022

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.52. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.52:

 • Podpora proměnných ve zprávách
  • Systém nově podporuje použití definovaných proměnných při zasílání emailů a SMS zpráv. Tyto proměnné se dají použít pouze v případě, že se email / SMS zpráva zasílá zákazníkům, kteří jsou zadáni v systému Cf Control.
  • Proměnné lze zadat do šablon emailů / SMS zpráv. Seznam podporovaných proměnných je zobrazen vždy při přidání / editaci šablony emailu / SMS zprávy a dále při zaslání nového emailu / SMS zprávy. U emailů lze proměnné používat také v předmětu emailu.
  • Pro zákazníky jsou dostupné proměnné pro ID zákazníka, přihlašovací jméno, číslo smlouvy, datum připojení, služby od, OKU kód, jméno zákazníka v různých formátech, firemní údaje, datum narození, číslo OP / pasu, rodné číslo, adresa, telefon a email.
  • Pro službu internet jsou dostupné proměnné: název tarifu, rychlost stahování / nahrávání (v Kbps i Mbps), cena, IP adresa, dodatečné IP adresy, veřejné IP adresy, cena za veřejné IP adresy a PPPoE údaje.
  • Pro dodatečné služby jsou dostupné proměnné se seznamem IPTV balíčků a cenou IPTV balíčků, seznamem individuálních služeb a jejich celkové ceny.
  • Pro platby zákazníka jsou dostupné proměnné na interval placení (slovně i číslicí), variabilní symbol, bankovní účet, celkový dluh zákazníka, seznam neuhrazených faktur (pouze čísla i detailní výpis), částka za neuhrazené faktury, seznam faktur po splatnosti (pouze čísla i detailní výpis) a částka za faktury po splatnosti.
  • Pro firmu daného zákazníka jsou dostupné proměnné název firmy, telefon, email, WWW adresa a kontaktní adresa.
  • Proměnné systému jsou: název systému, DNS1, DNS2 a NTP server.
 • OKU kódy / Shrnutí smlouvy
  • Ke každé službě internet v systému byl vygenerován OKU kód (kód pro přenositelnost služby internet). OKU kód má 14 znaků a tvar C[id zákazníka (5 znaků)]R[náhodné číslo (7 znaků)].
  • Zákazníky lze podle OKU kódů vyhledávat.
  • U nově přidaných smluv / dodatků je OKU kód zobrazen přímo ve smlouvě. Pokud máte vlastní vzhled smlouvy, je potřeba, abychom Vám OKU kód do smlouvy dodali. V tomto případě nás kontaktujte s informací, na jaké místo OKU kód doplnit.
  • Oprava číslování poslední odrážky ve shrnutí smlouvy.
  • Cena za službu, které je uvedena ve shrnutí smlouvy je vždy zobrazena s DPH, u částky je zobrazena informace, že je částka s DPH. U neplátců daně informace o DPH zobrazena není.
  • U shrnutí smlouvy konkrétního zákazníka je doplněna informace o ceně za aktivaci služeb. Tato cena je shodná se zřizovacím poplatkem zákazníka.
 • ČTÚ RLAN
  • K frekvencím, které je nutné registrovat na portálu ČTÚ RLAN byly přidány evidenční kódy, které je možné použít jako název zařízení v portálu ČTÚ RLAN. Díky tomu bude možné do budoucna porovnávat export dat z portálu ČTÚ RLAN se zadanými daty v systému Cf Control a hledat rozdíly, které je nutné upravit. Dle přidaných kódů zařízení lze ve vysílačích vyhledávat. Stejně tak lze dle přidaných kódů vyhledat zákazníky, pokud se vyhledává dle interního ID zákazníka v systému Cf Control. Pro zákazníky se používá kód C-[id zákazníka], pro P2P spoje P-[id vysílače]-[id zařízení] (jako P2P spoj je zařízení určeno, pokud je k němu dostupná druhá strana pomocí funkce módu klient) a pro AP zařízení je to A-[id vysílače]-[id zařízení].
  • V sekci ČTÚ RLAN se u zařízení zobrazuje také MAC adresa, pokud je u zařízení / zákazníka dostupná.
  • Sekce ČTÚ RLAN byla rozdělena do 3 karet (bez registrace, registrováno, ignorováno), kdy je vždy zobrazen pouze jeden z panelů. Dříve byly seznamy zobrazeny pod sebou a celá sekce byla při stovkách zařízení nepřehledná.
 • Zařízení & monitoring
  • Modul Radius
   • V systému jsou nově dostupné logy z radius serveru.
   • Ve vysílačích jsou dostupné celkové logy pro Accounting a Post-Authentification.
   • V celkových logách lze vyhledávat podle PPPoE jména (i částečného), v Accountingu dále podle IP adresy a NAS IP adresy, v Post-Authentification podle typu odpovědi (Access-Accept / Access-Reject).
   • U zákazníka jsou pak dostupné logy přímo pro jeho PPPoE jméno, a to jak Accounting logy, tak Post-Authentification logy.
  • Logování výpadků zařízení
   • Systém nově ve speciální sekci loguje všechny výpadky zařízení na síti. Nefunkční zařízení se loguje ve chvíli, kdy odcházejí monitoring zprávy.
   • V sekci Vysílače / lokality -> Akce -> Správa zařízení -> Historie výpadků je tak možné zobrazit veškerou historii výpadků, jaké zařízení nefungovalo, kdy přestalo fungovat, kdy se funkčnost obnovila a co bylo se zařízením za problém (nefunkční, vysoký ping, packet loss).
   • Mezi výpadky lze filtrovat podle vysílače a následně také podle konkrétního zařízení.
  • Možnost nastavit číslo první karty u STACK šablon. Dříve začínalo číslování první karty vždy od 1, nově je možné nastavit číslo první karty na 0. Toto se hodí zejména u GPON šablon (Huawei a apod).
  • U zařízení s lokálním generováním QoS nebo firewall filter je možné zobrazit seznam zařízení, které mají nastaveno generování QoS nebo firewall filter na daném nadřazeném zařízení.
  • Změněno menu pro správu zařízení na vysílačích. Položky pro správu klientských zařízení, použité frekvence, použité verze, historii konfigurací a nově seznam výpadků jsou tak sjednoceny v novém podmenu Správa zařízení.
  • Při načtení nových SSID / interface je možné hromadně měnit parametry jednotlivých položek, stejně jako při editaci portů na switchy.
  • Pokud je zařízení nefunkční, nebude se duplicitně zobrazovat nefunkčnost SNMP na daném zařízení.
  • Upraveno „grafování“ doby odezvy (ping) pro dodatečné zdroje, kdy se v určitých případech zadaného DNS názvu použil ping pomocí IPv6. Nově je vynuceno použití IPv4 adresy.
  • Při zadávání nového odečtu elektroměru se automaticky spočítá spotřeba, pokud je v předchozím odečtu zadán stav elektroměru. Při přidávání nového odečtu je zároveň zobrazeny data z předchozího odečtu (datum odečtu, stav elektroměru, spotřeba a cena za kWh).
  • Při kontrole, zda je na zařízení funkční SNMP se nově provádějí dva pokusy místo jednoho.
  • V hierarchii zapojení GPON zařízení jsou nově u šablon zobrazeny informace o připojených prvcích (zákazník / splitter) na jednotlivých portech.
  • Vyčítání frekvence Mikrotik 60GHz zařízení se v případě aktivního API vyčítá z API, namísto pomocí SNMP. Vyčítání se tak provádí každou hodinu, nikoliv pouze jednou za den. Systém je tak schopný rychleji upozornit na změnu frekvence u zařízení.
  • Při označení nefunkčního zařízení zeleným palce (nezasílání nadále monitoring zpráv o nefunkčnosti každou hodinu) může administrátor zadat důvod, proč takto zařízení označil (například výpadek proudu, nefunkčnost zařízení před, …). Stejně tak lze zadat důvod při označení zeleným placem u výstrah sond na zařízení. Nad všemi zařízeními / výstrahami sond je možnost zadat tento stav hromadně, včetně možnosti zadat důvod. Při označení červeným palce (tedy opětovné zasílání monitoring zpráv) je důvod vymazán. Zároveň je u zařízení / výstrahy sond uveden čas a administrátor, který zařízení / výstrahu sond označil zeleným palce.
  • V dashboardu vysílačů, v případě nějakých problémů (nefunkční zařízení, výstrahy sond, chyby konfigurací, …), je vždy zobrazen počet položek v dané sekci problému.
  • Zrušení více jak dva roky starého způsobu vyčítání grafů trafficu pro zákazníky. Pokud jste během posledních dvou let negenerovali novou konfiguraci na některé zařízení, kde se provádí QoS, přestanou se stahovat grafy trafficu zákazníků a budete vyzvání k nahrání nové konfigurace na dané zařízení.
  • U informace o nadřazeném zařízení se, pokud je u nadřazeného zařízení určen také port, zobrazí přímo určený port, na který je dané zařízení připojené.
  • Při přidání nového zařízení se šablonou je u všech nově přidaných portů nastavena rychlost 1000 MB místo dosavadních 100 MB.
  • Změna generování záznamů do address-listů pro neplatiče / chataře / deaktivaci služeb / zákazníky po výpovědi. Nově se do address-listů propisuje jak jméno zákazníka, tak hlavně jeho ID. Dříve se propisovalo pouze jméno. Nový způsob zápisu je tak odolný proti změně jména zákazníka, kdy se při smazání záznamů z address-listu nesmazal konkrétní záznam. Aktuálně se starý a nový způsob kombinuje, v následující verzi bude aktivní již jen nový způsob.
  • U zařízení (respektive u konkrétního SSID), na které je připojené jiné zařízení pomocí módu klient, je zobrazena informace o takto připojeném zařízení. Zpětně tato informace v systému již byla.
  • K SSID / interface lze zadat více než jednu IP adresu rozhraní. Doposud bylo možné přidat pouze jednu IP adresu. Všechny IP adresy rozhraní se pak propisují do firewall filteru na Mikrotik zařízení.
 • Fakturace
  • Kompletně přepracované párování přijatých plateb k zákazníkům. Párování plateb je nově chytřejší a výrazně rychlejší. Nové párování plateb by mělo platby spárovat i v hodně specifických případech, ve kterých se dříve párování nepovedlo a bylo potřeba platby párovat ručně. Párování nejdříve páruje platby k fakturám / proforma fakturám podle variabilního symbolu a částky. Pokud nenajde fakturu / proforma fakturu, pokusí se najít podle variabilního symbolu, čísla bankovního účtu nebo SIPO spojovacího čísla zákazníka a u něj pak hledat faktury / proforma faktury nebo přiřadit platbu k platebním kalendářům.
  • Přidán export dokladů (faktur, pokladních dokladů, opravných dokladů a proforma faktur) do CSV. Doklady lze exportovat podle různých filtrů (stejně jako při export celých dokladů do PDF). U faktur a proforma faktur se do CSV exportuje firma, číslo dokladu, jméno, VS, datum vystavení, DUZP, datum splatnosti, částka (celková, uhrazený, zbývající), zda je uhrazeno, datum kompletního uhrazení, datumy jednotlivých úhrad (oddělené čárkou), typ úhrady a období, na které je doklad vystaven. U pokladních a opravných dokladů se exportuje firma, číslo dokladu, jméno, datum vystavení, částka a typ platby.
  • Kompletně zrušen export faktur a dokladů do PDF. Export do CSV nabízí více možností filtrace a exportuje se více parametrů.
  • Mezi pokladními doklady, opravnými doklady a proforma fakturami lze vyhledávat dle typu plateb.
  • Statistiky plateb byly doplněny o statistiky faktur platební kartou (dříve se započítávalo do plateb převodem) a o statistiky pokladních dokladů dle typu platby (hotově nebo platební kartou).
  • Export faktur do MRP: pokud nemá firemní zákazník IČO, použije se ID zákazníka.
  • Úhrady proforma faktur již nejsou svázány s reálnou přijatou platbou. S ní jsou svázány pouze úhrady klasických faktur. Nemůže se tak stát případ, kdy dojde k odpárování úhrady z faktury a není možné ji následně použít.
  • U faktury je zobrazeno spojení na proforma fakturu, ze které byla daná faktura vytvořena.
  • U každé nově importované platbě bude uvedena informace o přesném čase přidání platby do systému (a tedy importu platby).
  • Při skrytí nespárované platby je možné zadat důvod, proč se daná platba skrývá. Tato informace je pak zobrazena v seznamu skrytých plateb v systému.
  • Ze seznamu proforma faktur je nově možné přímo vytvořit proforma fakturu. Dříve bylo nutné dát vytvořit fakturu v hlavním menu a pak přepnout na proforma fakturu.
  • Úprava automatického importu plateb ze Slovenské spořitelny po změně formátu.
  • Do zakázky je možné přidat zápornou položku k následné fakturaci. Zápornou položku je možné využít například pro slevu.
  • V nespárovaných úhradách faktur jsou nově zobrazeni také vyřazení zákazníci, kteří mají nějakou nespárovanou úhradu faktur.
  • Předěláno ruční párování nespárovaných plateb, kdy je ošetřeno, aby se stejná nespárovaná platba párovala zároveň ve více oknech a došlo tak k duplicitnímu spárování jedné platby.
  • Do FlexiBee je nově možné u faktur propisovat řádek kontrolního hlášení, a to zvlášť pro částky pod 10 tisíc Kč a nad 10 tisíc Kč.
  • V seznamu všech faktur je možné vystavit opravný daňový doklad i na fakturu vyřazeného zákazníka. Doposud byla tato možnost jen u faktury v platbách vyřazeného zákazníka. Zároveň byl u faktury doplněn odkaz na detail vyřazeného zákazníka.
 • Sklad
  • Při naskladnění zboží je možné stejné zboží přidat vícekrát, například v případě, že má jinou nákupní cenu. To se hodí v případě, kdy Vám dodavatel stejné zboží na jedné faktuře vyfakturuje s jinou částkou.
  • Ze systému je možné exportovat aktuální stav konkrétního meziskladu do PDF.
  • Při naskladnění zboží se dole zobrazí součet nákupních cen a součet naskladňovaných kusů. Slouží to pro rychlejší kontrolu, zda je naskladnění správně zadáno.
  • Export skladu a meziskladu je možné kromě PDF exportovat také do CSV. V případě skladu se exportuje název zboží, počet kusů, S/N, průměrná nákupní cena za kus a celková nákupní cena. V případě meziskladu se exportuje název zboží, počet kusů a S/N.
  • V různých sekcích systému byla ke zboží doplněna zkratka zboží. Při správě zboží u zákazníka / vysílače / zakázky / … a v detailu zákazníka bylo doplněno datum naskladnění daného zboží s S/N. Administrátor tak může lehce zjistit, zda je dané zboží ještě v případné záruce.
 • Zákazníci
  • Vyhledávání zákazníků je nyní možné dle formátu „příjmení jméno“. V předchozích verzích bylo možné vyhledávat jen dle formátu „jméno příjmení“.
  • Vyhledávání zákazníka je možné podle interního ID zákazníka v systému Cf Control.
  • U každého zájemce lze spravovat dokumenty a soubory. Ve speciální podsekci vybraného zájemce je tak možné přidat libovolný soubor k danému zájemci. Pokud se zájemce přidá jako nový zákazník, veškeré zadané soubory se přesunou k tomuto novému zákazníkovi.
  • Předělání menu u zájemců, kdy se méně používané položky daly do podmenu Další akce. Zjednodušuje to tak menu akcí u zájemce.
  • Při přidání / editaci zákazníka systém administrátora upozorní, pokud jsou zadané IP adresy v daném subnetu (defaultně /24) network nebo broadcast adresy.
  • Výrazné zrychlení načítání tarifů při přidání / editaci zákazníka. Načtení formuláře pro přidání / editaci zákazníka je tak až o 50% rychlejší.
  • Pokud se přidává / edituje zákazník, který má číslo smlouvy nebo jiný variabilní symbol delší jak 10 znaků, bude na to administrátor upozorněn. Ve většině bank není možné, aby byl variabilní symbol delší jak 10 znaků.
  • V detailu zákazníka je zobrazena konkrétní fakturační skupina a bankovní účet, které má zákazník nastavené.
  • IP adresy u zákazníků (v detailu zákazníka / při editaci zákazníka) jsou správně seřazeny. Dříve byly seřazeny podle toho, kdy byly k zákazníkovi přidány.
  • K telefonním číslům zákazníků je možné přidat poznámku, například pro identifikaci, kde je telefon umístěn, kdo číslo obsluhuje nebo cokoliv jiného.
  • V zákaznickém profilu je správně zobrazen variabilní symbol, pokud má zákazník nastaven jiný variabilní symbol, než je číslo smlouvy.
  • V zákaznickém profilu, v nastavení služeb, se nezobrazí služba telefon, pokud zákazník nemá přiřazeno žádné telefonní číslo a zároveň je zakázán požadavek na změnu služeb telefon.
 • Další změny
  • Systém automaticky zálohuje nastavení operačního systému a využívaných programů. Při výpadku serveru je tak možné obnovit přesně veškeré nastavení serveru (webový server / databázový server / nastavení pro SMS nebo netflow, nastavení Radius serveru, …). Zálohování nastavení serveru je stejně jako zálohování databáze zdarma zpětně po dobu 14 dnů a je prováděno jednou denně.
  • Bezpečnostní kontrola se provádí jen u zařízení, které mají nastaven monitoring.
  • V přehledu událostí zákazníka / zájemce / vyřazeného zákazníka / vysílače je přímý odkaz na danou událost v plánovači a není tak nutné si pak danou událost v plánovači ručně vyhledávat.
  • Při kopírování tarifů se kopírují také ČTÚ údaje pro srovnávač, pokud u daného tarifu bylo nastaveno.
  • Pro Skylink TV byla přidána priorizace provozu. V nastavení systému je pro priorizaci provozu nutné zadat IP adresy / subnety, které se mají priorizovat.
  • K servisním zásahům byl přidán nový typ zásahu: hotline.
  • Byl zrušen export servisních zásahů, který neodpovídal nově pojatým a předělaným servisním zásahům.
  • V nastavení firem v systému je možné určit, která firma bude defaultní při přidávání nového zákazníka, nové faktury a na dalších místech v systému.
  • Blokace po pěti neúspěšných pokusech o přihlášení do systému se prodloužila z 10 minut na 30 minut.
  • Systém automaticky maže staré RUIÁN záznamy, které se v novém importu nenachází. Nemůže se tak stát, že bude mít některý zákazník přiřazen neexistující RUIÁN kód. Import RUIÁN záznamů probíhá vždy na začátku měsíce po vydání nové verze na stránkách ČÚZK.
  • V nastavení byla sekce hodnocení administrátorů přesunulo pod sekci úkoly, ke kterým patří a kde se hodnocení administrátorů využívá.
  • Byly aktualizovány všechny používané JS knihovny, které jsou potřebné pro chod systému. Díky tomu není systém kompatibilní s Internet Explorerem nebo velmi starými verzemi prohlížečů.
  • V sekci Služby -> Telefon je nově možné vyhledávat pomocí poskytovatele služby, firmy, v případě IPEXu typu placení a dále pomocí telefonního čísla. Je dostupné také rychlé vyhledávání dle telefonního čísla, a to jak celého, tak částečného.
  • Ve správě fakturačních skupin / bankovních účtů je lépe zobrazena informace o počtu zákazníků / smluv / dodatků, u kterých je daná fakturační skupina / bankovní účet aktivní.
  • Lepší zobrazení WiFi údajů a propůjčených zařízení v dokumentu Nastavení služeb, pokud je název SSID / heslo nebo název zařízení delší.
  • Podpora pro formulář ČTÚ ART 221.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava možnosti naplánovat novou událost z detailu zájemce.
  • Oprava znovu nahrání nenahrané konfigurace na Mikrotik 60GHz zařízení.
  • Oprava ručního automatického párování nespárovaných plateb, kdy se při párování špatně propsala firma dané platby a systém tak nedokázal platbu spárovat.
  • Opraveno vystavení faktury při přidání úhrady k proforma faktuře vyřazeného zákazníka, nebo pokud zákazník / vyřazený zákazník v systému již vůbec neexistuje.
  • V emailu o změně tarifu z požadavku bylo opraveno datum požadavku a doplněn chybějící překlad emailu v případě, že byl vytvořen dodatek ke smlouvě. Datum požadavku bylo opraveno i ve všech ostatních emailech s požadavky.
  • Správné propisování PPPoE údajů do dokumentu Nastavení služeb.
  • Při velmi vytíženém serveru byl odstraněn problém s duplicitním odesláním faktur z fronty k odeslání.
  • Oprava propsání slevy k internetu do smlouvy / dodatku u podřadných smluv.
  • Oprava kontroly formátu IP adresy, na kterou je směřována veřejná IP adresa, pokud je zvolena jiná než k zákazníkovi přiřazená IP adresa.
  • Oprava propsání „reverse chargé“ k individuální položce do smlouvy / dodatku.
  • Oprava zrušení problému u sond, pokud se vypne monitoring na daném zařízení.
  • Další drobné opravy napříč systémem.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky