Nová verze: 1.54

31.12.2022

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.54. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.54:

 • Dashboard
  • V případě změny uživatelských práv administrátora dojde k automatickému smazání widgetů, na které již nemá práva. Nedojde tak k zobrazení prázdného místa na dashboardu.
  • V dashboardu je nově možné přidat až 5 sekcí, pod které lze libovolně vkládat widgety. Vždy musí být přidaná alespoň jedna sekce, maximálně 5 sekcí. Při přidání / editaci widgetu je pak možné si zvolit, ve které sekci se bude daný widget zobrazovat. Při přidání / editaci sekce je možné určit pořadí, v jakém se daná sekce bude zobrazovat.
  • Nový widget pro Platby: faktury po splatnosti. Widget je dostupný administrátorům s právy na čtení plateb. U widgetu je možné zvolit počet faktur po splatnosti, které se mají zobrazit. Na výběr je bez limitu, 10 faktur, 20 faktur, 50 faktur a 100 faktur. Faktury po splatnosti jsou seřazeny podle data vystavení vzestupně.
  • Nový widget pro SMS: nepřečtené příchozí zprávy. Widget je dostupný administrátorům s právy pro SMS zprávy. U widgetu je možné zvolit počet nepřečtených příchozích zpráv, které se mají zobrazit. Na výběr je bez limitu, 10 zpráv, 20 zpráv, 50 zpráv a 100 zpráv. Zprávy se zobrazují podle data přijetí vzestupně.
  • Nový widget pro Vysílače: výzvy k vygenerování konfigurace. Widget je dostupný administrátorům s právy pro čtení vysílačů. Widget zobrazuje všechny výzvy pro vygenerování nové konfigurace, stejně jako je vypisuje v sekci Vysílače.
  • Nový widget pro Vysílače: neúspěšné konfigurace. Widget je dostupný administrátorům s právy pro čtení vysílačů. Widget zobrazuje všechny neúspěšně nahrané / neimportované konfigurace do zařízení Mikrotik, stejně jako je vypisuje v sekci Vysílače.
  • Nový widget pro Vysílače: problémy na síti. Widget je dostupný administrátorům s právy pro čtení vysílačů. Widget zobrazuje všechny problémy na síti (výpadky), stejně jako je vypisuje v sekci Vysílače. Problémy na síti je tak možné zobrazit okamžitě po přihlášení do systému.
  • Nový widget pro Vysílače: nefunkční SNMP. Widget je dostupný administrátorům s právy pro čtení vysílačů. Widget zobrazuje všechny nefunkční SNMP, stejně jako je vypisuje v sekci Vysílače.
  • Nový widget pro Vysílače: výstrahy sond. Widget je dostupný administrátorům s právy pro čtení vysílačů. Widget zobrazuje všechny výstrahy sond, stejně jako je vypisuje v sekci Vysílače.
  • Nový widget pro Dokumenty: žádosti o elektronický podpis. Widget je dostupný všem administrátorům. Jednotlivé dokumenty ve widgetu se zobrazují podle práv přihlášeného administrátora. Widget zobrazuje všechny aktivní žádosti o vzdálený elektronický podpis seřazený podle data expirace.
 • Ověřování zákazníků – přihlašovací údaje na zařízení
  • Možnost zadat přihlašovací údaje pro UBNT a UBNT verze 8 u klientských zařízení.
  • U klientských zařízení typu Mikrotik, Mikrotik 60 GHz, UBNT A UBNT verze 8 je možné nechat systém Cf Control stahovat automaticky zálohy těchto zařízení. Zálohy zařízení jsou uchovávány stejně jako u zařízení na vysílačích po dobu 1 měsíce.
  • Při nahrávání konfigurace na klientské zařízení typu Mikrotik a Mikrotik 60 GHz je nově možné použít uložené přihlašovací údaje u těchto zařízení. V seznamu zákazníků jsou pak zobrazeny jen ty IP adresy, u kterých jsou uloženy přihlašovací údaje.
  • U uložených přihlašovacích údajů na Mikrotik a Mikrotik 60 GHz zařízení je možné nastavit Winbox port. Pokud má administrátor zapnuté přihlašování skrze Winbox, je mu umožněno u klientských zařízení toto přihlášení.
 • Skylink TV
  • Systém nově fakturuje službu Skylink TV zpětně, a to vždy na začátku nového měsíce. Systém z API stáhne přesné částky a balíčky, které se mají zákazníkům fakturovat za předešlý měsíc a vystaví samostatnou fakturu. Faktura obsahuje vše potřebné, co je ze strany Canal+ vyžadováno. Automatickou zpětnou fakturaci služby je nutné v nastavení systému zapnout. Zapnutí se provádí v nastavení systému u nastavení této služby.
  • Systém nově každý den stahuje aktuálně aktivní služby zákazníků a nastavuje je v systému Cf Control. Tímto chováním jsou vyřešeny akční balíčky, které mají trvání například 3 měsíce a pak jsou zákazníkovi ze strany Skylink TV nastavené jiné neakční balíčky.
  • Systém automaticky stahuje seznam všech aktuálně platných balíčků, které je možné jakémukoliv zákazníkovi aktivovat. Kontrola, zda je možné danou službu aktivovat konkrétnímu zákazníkovi se následně provádí při aktivaci služeb u zákazníka. Tato funkce bude v systému aktivní po kompletním dodělání API ze strany Skylink TV.
 • Zařízení & monitoring
  • Logy vygenerovaných / nahraných konfigurací do Mikrotik zařízení se po měsíci smažou pouze v případě, že se daná konfigurace úspěšně nahrála / importovala na zařízení. Pokud se nenahrála nebo neimportovala, zůstává konfigurace vidět v systému pro zásah administrátora.
  • Kompletní přepsání komunikace skrze SSH. Nově je komunikace robustnější a není náchylná na výpadky zařízení.
  • Upozornění na kontrolu staří baterií u UPS, odečet elektroměru nebo zaplacení financí bude systém zobrazovat již 14 dní před plánovaným termínem. Dříve se upozornění zobrazilo až v den, kdy mělo ke kontrole / odečtu / zaplacení dojít. Stejně tak emailové upozornění bude odesláno již 14 dní před plánovaným termínem.
  • U zařízení UBNT LTU Rocket je možné zadat subnety pro nabízení volné IP adresy a nastavit automatickou konfiguraci na nadřazeném zařízení pro připojené zákazníky.
  • Kompletně přepsána funkce Otestovat dostupnost. Kromě IP adres je nově možné otestovat také DNS název. Ve výpisu je pak zobrazena IP adresa, na kterou se skrze DNS název dělá ping, včetně případné IPv6 adresy.
  • U zařízení typu Switch MGMT je možné nastavit stahování záloh skrze SSH. Po zapnutí se bude na zařízení spouštět příkaz „show running-config“ a navrácený obsah bude uložen do TXT souboru. Z navráceného obsahu bude odstraněn první řádek (pokud obsahuje #show running-config) a poslední řádek (pokud obsahuje #exit). Konfiguraci nebude možné ze systému nahrát do zařízení. V nastavení systému je nově možné zvolit defaultní přihlašovací údaje pro Switch MGMT zařízení na SSH. Zálohu je možné ze zařízení stáhnout také ručně, v menu daného zařízení.
  • Možnost migrace zákazníků z PPPoE serveru, Radius serveru nebo DHCP serveru na jiný. Funkce migrace je dostupná u daného zařízení (ze kterého se má migrovat jinam) pod položkou PPPoE / Radius / DHCP server. Na výběr jsou vždy lokální servery na různých interface a cílové servery, na které mají být zákazníci migrováni. Systém následně zákazníky přesune, včetně vygenerování nové konfigurace na zařízení / Radius (pokud to je potřeba).
  • Pokud má zařízení (respektive SSID) zadán vyřazovací úhel a azimut, systém na mapě závislostí zobrazí tyto sektory ve formě výřezu kruhu (poloměr 1 km). Díky tomu je tak možné se podívat, na jaký sektor připojit nového zákazníka (na jaká sektor bude vidět). Defaultně se sektory zobrazují a je možné je v mapě závislostí skrýt. U každého sektoru se zobrazuje také název SSID.
  • Systém nově dovoluje nastavit u více zařízení (stejné zařízení jako pro QoS) firewall filter separátně od nastavení QoS. Všude, kde šlo nastavit QoS na nadřazeném zařízení se dříve firewall filter dělal na stejném zařízení, nově je možné firewall filter přesměrovat na jiné nadřazené zařízení.
  • U více druhů zařízení je možné nastavit negenerování QoS nebo firewall filteru. Je tak možné lépe nastavit například generování pouze firewall filter, ale ne QoS pro dané zařízení.
  • V historii výpadků je nově po najetí na datum zahájení výpadku zobrazena také doba výpadku s přesností na minuty (pouze pokud byl výpadek již vyřešen).
  • Pokud se stahuje prvotní konfigurace přímo od zařízení, jako SNMP lokalita se doplní adresa (případně GPS souřadnice) zadaná u vysílače.
  • Prvotní konfigurace lze stáhnout od Mikrotik a Mikrotik 60 GHz zařízení i v případě, že u něj není nastavená automatická konfigurace. V tomto případě se do prvotní konfigurace propíšou defaultní hodnoty z nastavení systému. Hodí se pro případy, kdy chcete nastavit komunikaci zařízení se systémem, ale ještě nechcete, aby systém mohl do zařízení cokoliv nahrávat.
  • U zařízení UBNT EdgePower se zobrazuje v detailu stav baterií (2 = baterie na výměnu, 1 = baterie OK). Stav baterií lze nově zadat také jako sondu zařízení.
  • Úprava zpracování názvu interface u Switch MGMT, kdy se u některých zařízení vrací \“ na začátku a konci názvu interface. Nově je toto chování ošetřeno.
 • Fakturace
  • Ze systému byla kompletně smazána podpora EET. Od 1. 1. 2023 bylo EET v České republice ukončeno. Při nahrání nové verze se automaticky u firem EET deaktivuje a smažou se všechny certifikáty. Pokladní doklady, které již dříve byly do EET odeslány, zůstanou zachovány v současné podobě a budou na nich údaje k EET nadále zobrazeny.
  • Možnost zadat minimální částku, od které se budou zákazníci upozorňovat na dluh / zakazovat pro dluh. Defaultně je minimální částka nastavena na 0 Kč / EUR pro zachování stejné funkčnosti jako dříve. Nastavení minimálních částek se provádí v nastavení systému u nastavení jednotlivých úloh pro upozornění na dluh / zakázání pro dluh.
  • Při editaci pokladního dokladu odeslaného do EET nedojde ke změně času dokladu (na 00:00:00).
  • Přidán import plateb ze Slovenské pošty (SIPO formát).
  • Přidán automatický import pomocí API z Komerční banky. Pro pomoc s nastavením automatického importu nás prosím kontaktujte. Import bude možné přidat v druhé půlce ledna, po důkladném otestování u testovacího zákazníka.
  • U zaplacených proforma faktur je nově zobrazen odkaz na vygenerovanou fakturu, včetně možnosti tuto fakturu odeslat na email.
  • U faktur, které byly vytvořeny z proforma faktur, je možné (včetně zobrazení proforma faktury) tuto proforma fakturu odeslat na email.
 • Sklad
  • Do exportu meziskladu byly doplněny částky za jednotlivé zboží.
  • Ke zboží, u kterého jsou evidovány S/N, je nově při naskladnění možné zadat také MAC adresu svázanou s daným S/N. U MAC adresy není třeba zadávat dvojtečky a psát MAC adresu velkým písmem. Systém dvojtečky doplní a automaticky převede MAC adresu na velká písmena. MAC adresa je následně u S/N zobrazována napříč systémem, podle MAC adresy lze také zařízení na skladu vyhledávat.
  • V přehledu zboží na vysílači se zobrazuje také zkratka zboží.
  • Optimalizace vyhledávání S/N ve skladu. Pro lepší výkon je možné vyhledávat S/N o minimální délce 4 znaky. Při vyhledávání MAC adresy je třeba tuto MAC adresu zadat s dvojtečkami.
 • Zákazníci
  • Možnost přidat kontakt v systému jako nového zákazníka. V případě zvolení Přidat & smazat se následně všechny úkoly a zakázky kontaktu přesunou pod nového zákazníka a kontakt se smaže.
  • Identifikace služby umožňuje zadat až 100 znaků pro delší texty.
  • Přihlašovací jméno zákazníka a název firmy je možné zadávat v délce až 150 znaků. To je potřeba například pro některé příspěvkové organizace, které mají velice dlouhý název.
  • Při vyřazení zákazníka je nově možné zadat důvod vyřazení zákazníka. Tento důvod se následně zobrazí v detailu vyřazeného zákazníka. Pokud je zákazník automaticky vyřazen po výpovědi, jako důvod se automaticky vyplní „Výpověď: důvod výpovědi (pokud je zadán)“.
  • Při změně / smazání MAC adresy zákazníka připojeného skrze DHCP server systém automaticky provede změnu MAC adresy na zařízení, bez nutnosti generování nové konfigurace na zařízení.
  • V seznamu zájemců je nově místo adresy zobrazena adresa, která je v prvních chvílích relevantnější než internetový tarif.
  • V nastavení systému je možné nastavit, jaké dodatečné služby (k internetu) se budou zobrazovat v dokumentu Shrnutí smlouvy, případně jestli se zobrazovat nemají vůbec. Na výběr je mezi nezobrazovat, pouze televize, pouze telefon, televize i telefon.
  • U servisního zásahu je možné skrýt v dokumentu vyúčtování za servisní zásah. Zákazník tak v dokumentu uvidí provedenou práci, použitý materiál, ale neuvidí žádné ceny. Toto chování se hodí například v případě, že má zákazník předem cenovou nabídku a v cena v servisním zásahu tak není potřeba.
 • Další změny
  • V sekci O Cf Control je nově zobrazena detailní informace o verzi zálohy systému (Mini, Basic, Maxi) a o počtu dní, po které jsou jednotlivé zálohy uchovávány.
  • U každého IPTV balíčku je možné zadat název pro fakturaci. Lze tak mít jinak pojmenovaný balíček pro administrátory a jinak pro zákazníka / smlouvy / fakturaci.
  • Kompletní přepsání podpory GPS souřadnic. Systém GPS je nově velice robustní a podporuje všechny používané formáty GPS souřadnic. Systém automaticky rozpozná mezi formáty WGS84 (stupně), WGS84 (stupně, minuty), WGS84 (stupně, minuty, vteřiny) a formátu Google Map a správně zadané GPS souřadnice rozparsuje a uloží. V nastavení systému je pak možné nastavit, v jakém WGS84 formátu se budou GPS souřadnice v systému zobrazovat (zobrazení v Google formátu nastavit nelze).
  • Přidána podpora pro nový formulář ČTÚ ART 222, včetně všech změn, které obsahuje. U jednotlivých vysílačů (případně u zařízení) je možné nastavit, o jakou síť VHCN se na daném vysílači / zařízení jedná. Pokud je typ připojení nastaven na s2_ftth, je automaticky nastaveno VHCN na 1 (zavedení plně optické sítě na adresní místo), pro s2_fttb je VHCN nastaveno na 2 (zavedení plně optické sítě k základnové stanici či obdobnému AP). V ostatních případech je VHCN nastaveno na 0 (není pokryto sítí VHCN). Před exportem formuláře je vhodné projít si nastavení VHCN na jednotlivých vysílačích.
  • Přidána proměnná pro zprávy {CUSTOMER_PAYMENT_PRICE}, do které se propisuje celková částka za všechny služby za daný interval.
  • Přihlašovací jména a hesla pro Mikrotik a UBNT zařízení (na FTP / API a SSH) jsou v databázi nově zašifrovány pomocí AES-256-CTR a dešifrovány až při použití systémem.
  • Přihlašovací údaje administrátorů pro přihlášení skrze Winbox jsou v databázi nově zašifrovány pomocí AES-256-CTR a dešifrovány až při použití systémem.
  • Vylepšení formátování a parsování telefonní předvolby +380 (Ukrajina).
  • Možnost nastavit automatické mazání starších odeslaných emailů a SMS zpráv ze systému. Možnost nastavení jednotlivého mazání zpráv starších 1 rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky nebo 5 let. U emailů jde individuálně nastavit mazání pouze příloh starších emailů.
  • Přílohy emailů při nastaveném mazání starších příloh emailů se smažou pouze v případě, že byl daný email již odeslán.
  • Přidány práva pro finance na vysílačích. Tyto práva jsou možná nastavit jen v případě práv na změnu vysílačů a umožňují administrátorům přístup pro čtení / změnu financí na vysílačích.
  • U externí služby Whalebone je nově možné nastavit URL adresy pro API vzhledem k tomu, že je v této externí službě možné nastavení různých serverů služby. Pro každý server služby je jiná adresa API.
  • Přímo ze systému je možné smazat všechny monitoring SMS, které čekají na odeslání modemem. Při větším výpadku tak můžete tuto frontu smazat, aby nedocházelo k přetěžování modemu.
  • Při zasílání hromadné SMS zprávy zákazníkům lze nově zvolit, zda se má daná SMS zpráva odeslat také kontaktním osobám. Defaultně tato volba zaškrtnuta není.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do předešlé verze systému)
  • Oprava stahování plateb z Česká Spořitelna API (změna parametru pro datum platby ze strany banky).
  • Oprava exportu faktur do účetního systému Ježek SW – STEREO.
  • Oprava uložená pokladního dokladu se změnou data vystavení, kdy se upravil datum na platebním dokladu, ale nikoliv při zobrazení v seznamu plateb zákazníka.
  • Oprava zobrazení servisního protokolu skrze elektronický podpis.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky