Nová verze: 1.48

30.06.2021

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.48. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.48:

 • Zákaznický helpdesk
  • Do systému byla implementována funkce Helpdesk, která je plně propojena s funkcí Úkoly v systému. Helpdesk je možné deaktivovat v nastavení systému. Pokud byla dříve deaktivovaná funkce Napište nám, automaticky je také deaktivovaná funkce Helpdesk.
  • Zákazník může ze svého účtu založit nový helpdesk tiket. Při založení si zákazník vybere název tiketu (jsou zobrazeny předpřipravené názvy, které je možné v nastavení systému libovolně editovat; případně může zadat svůj název), zprávu a může přiložit také soubory.
  • K přidanému tiketu může zákazník přidávat další zprávy.
  • Zákazník vidí, jaké tickety jsou otevřené a jaké uzavřené.
  • V nastavení systému je možné nastavit, kterým administrátorům se tiket / úkol ze zákaznického profilu přiřadí. Těmto administrátorům se také zašle email o novém tiketu / úkolu ze zákaznického profilu.
  • Pokud zakládá tiket / úkol administrátor, je možné určit, zda bude daný úkol dostupný také v zákaznickém profilu (jako helpdesk tiket).
  • U tiketů / úkolů, které jsou viditelné zákazníkům, je automaticky přidán štítek „Viditelné zákazníkovi“.
  • Při přidávání nové zprávy do tiketu / úkolu, který je viditelný pro zákazníka, si může administrátor zvolit, zda bude zpráva viditelná také pro zákazníka, nebo pouze pro administrátory.
  • Při přidávání nového souboru do tiketu / úkolu, který je viditelný pro zákazníka, si může administrátor zvolit, zda bude soubor viditelný pro zákazníka, nebo pouze pro administrátory.
 • Zrušení interních zpráv
  • V aktuální verzi bylo započato postupné zrušení interních zpráv v systému.
  • Interní zprávy již nelze posílat a jsou v systému pouze pro čtení.
  • Na interní zprávy již nelze odpovídat.
  • Byla zrušena funkce Napište nám v zákaznickém profilu, kterou nahradila funkce zákaznického Helpdesku.
  • Každý administrátor si může historii interních zpráv stáhnout pro pozdější použití (přijaté i odeslané interní zprávy). Zákazníci možnost stažení interních zpráv nemají.
  • Automaticky generované interní zprávy systémem byly již v dřívějších verzích postupně rušeny a nahrazeny emailovou verzí. V aktuální verzi tak již nejsou zasílány interní zprávy ohledně požadavků zákazníka a jsou nahrazeny emailovou formou. Kompletně zrušeny (bez emailové verze) jsou informační zprávy o novém dodatku ke smlouvě.
  • Interní zprávy v systému budou kompletně (a nenávratně) smazány v následující verzi systému!
 • Bezpečnostní kontrola sítě
  • Do systému byla přidána první verze bezpečnostní kontroly sítě.
  • Bezpečnostní kontrola sítě se provádí každý den v noci.
  • V nastavení systému je možné bezpečnostní kontrolu zapnout a nastavit, jaké parametry sítě se mají kontrolovat.
  • V současné verzi jde kontrolovat pouze zařízení typu Mikrotik a UBNT, která jsou zadaná v systému.
  • U Mikrotik zařízení lze kontrolovat nastavený port a zapnutí / vypnutí služby API, API-SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, WWW a WWW-SSL. Dále lze kontrolovat povolené uživatelské účty zadané na zařízení vytvořením whitelistu. Jako poslední lze kontrolovat minimální verzi RouterOS. Pokud máte zadány jiné než defaultní porty na jednotlivé služby, systém automaticky kontroluje také otevřené defaultní porty daných služeb.
  • U UBNT zařízení se kontrolují pouze otevřené porty. Porty lze sledovat u služeb SSH, Telnet, WWW a WWW-SSL. Pokud máte zadány jiné než defaultní porty na jednotlivé služby, systém automaticky kontroluje také otevřené defaultní porty daných služeb.
  • Administrátor je následně upozorněn, že v síti existuje nějaké zařízení, které nesplňuje zadané kontrolované parametry.
  • Bezpečnostní kontrola sítě se bude v následujících verzích dále rozvíjet.
 • Servisní zásahy
  • V systému byla kompletně předělána sekce Servisních zásahů u zákazníků.
  • V hlavním menu pod položkou Zákazníci je nově sekce Servisní zásahy. V této sekci se zobrazují otevřené servisní zásahy, které je nutné dále zpracovat. Přímo zde se dá vytvořit nový servisní zásah, kdy se skrze vyhledání zákazníka dostanete na přidání nového servisního zásahu k danému zákazníkovi.
  • Servisní zásah má několik sekcí, některé z nich jdou vypnout a nepoužívat je tak. Jako první je v servisním zásahu základní nastavení, kdy je nutné zadat datum zásahu (defaultně dnešní datum), prováděny úkon a techniky, kteří daný zásah vykonávají (defaultně zaškrtnut přihlášený administrátor). Další, tentokrát volitelnou sekcí, je sekce údajů zákazníka, kdy jsou zobrazeny jeho zadané údaje, které lze přímo v servisním zásahu změnit a tím tak uložit přímo k zákazníkovi bez nutnosti editace zákazníka. Další volitelnou sekcí jsou WiFi údaje zákazníka, kdy je možné přímo v servisním zásahu přidat, smazat nebo editovat zadané WiFI údaje bez nutnosti editovat zákazníka přímo. Jako další sekce je zde sekce propůjčených zařízení zákazníka, kdy je přímo možné editovat jeho propůjčená zařízení včetně vytvoření předávacího protokolu nebo aktualizaci naposledy přidaného předávacího protokolu. Pod tím je sekce pro vyúčtování provedených prací, zboží a dopravy. Je zde možné přidat libovolné zboží ze skladu, případně libovolnou položku k fakturaci. Stejně jako u zakázek je možné u každého zboží ze skladu přepsat cenu, která bude aktuální pro daný servisní zásah. Pod tím je políčko pro výpis provedených prací (povinně k vyplnění) a vyúčtování práce a dopravy, včetně nastavení, jak si zákazník přeje zaplatit. Dále se zde nachází volitelná sekce s konfigurací zákazníka, kdy je možné zobrazit aktuálně zadané nastavení zařízení zákazníka a propsat případné změny (IP adresy, brána, DNS, přípojný bod, …). Tyto změny se ovšem přímo nepropíšou k zákazníkovi, je nutné je dále ručně změnit v editaci zákazníka, slouží tak pouze pro další zpracování, například později v kanceláři. Další volitelnou sekcí je kontrola parametrů služby internet, kdy je možné zadat hodnoty jako signál, CCQ, verze FW a naměřená rychlost. Nakonec lze k servisnímu zásahu zadat poznámku a zaškrtnout, zda je servisní protokol podepsán a zařazen v evidenci.
  • Po přidání zásahu je pak v detailu zásahu vidět vše zadané, krom údajů zákazníka, WiFi údajů a propůjčeného zařízení. Pokud byl v zásahu vytvořen nový předávací protokol, bude zobrazen také v detailu. Ke každému zásahu je vytvořen servisní protokol, který je možné elektronicky podepsat, stejně jako nově vytvořený předávací protokol. Dále je zde vidět zboží a položky k fakturaci, které je možné vyfakturovat stejným způsobem, jako v zakázkách. Po vyfakturování je v detailu zásahu zobrazena vygenerovaná faktura.
  • K servisnímu zásahu je možné v jeho detailu přidávat fotky. Tyto fotky jsou pak následně zobrazeny také v detailu zákazníka, separátně od klasických fotek zákazníka.
  • Z detailu zásahu je pak možné, po kompletním zpracování, servisní zásah uzavřít.
  • Servisní zásahy lze konfigurovat v nastavení systému, kdy lze určit, jaké sekce servisního zásahu se mají používat a dále lze určit cenu dopravy a cenu za km.
 • Zařízení & monitoring
  • Systém nově negeneruje hlavní Simple Queue v Mikrotik zařízení, pokud jsou všichni zákazníci na zařízení připojení pomocí PPPoE.
  • V zaslaných monitoring emailech se v předmětu zprávy zobrazuje také název zařízení, nikoliv pouze název vysílače.
  • Zobrazení PPPoE / DHCP serveru u zákazníka také v případě, že je dostupný PPPoE / DHCP server na vybraném vysílači, ne pouze v případě, že je dostupný v nadřazených zařízeních.
  • Povolení frekvencí 5150 – 5250 a 5725 – 5850 podle VO-R/12-03.2021-3.
  • Kompletní předělání sekce pro správu zařízení Mikrotik. Nově lze zvolit, zda se použijí zadané přihlašovací údaje u zařízení (a nahrání pomocí FTP; jako doposud) nebo se použije SSH a administrátor zadá SSH údaje. Bylo přidáno filtrování dle vysílače a následně podle zařízení. Nahrávání příkazů se provádí na pozadí.
  • Ve správě klientských zařízení je nově možné zasílat konfiguraci také na další IP adresy zákazníků, nikoliv pouze na IP adresu zařízení.
  • Při editaci zařízení a zadání nadřazeného zařízení systém kontroluje, zda nebyla zadána smyčka v nadřazených zařízení. Pokud ano, zařízení nepůjde uložit a administrátor o tom bude informován.
  • Nemožnost nastavit virtuální SSID / interface na již virtuální SSID / interface.
  • U UBNT zařízení se stahuje graf signálu, CCQ a statistik bezdrátového přenosu pouze v případě módu klient.
  • U vysílačů / lokalit lze nově nastavit upozornění na kontrolu elektroměrů. Při nastavení upozornění je potřeba nastavit poslední datum odečtu. V případě přidání odečtu elektroměru se automaticky nastaví datum posledního odečtu u vysílače / lokality.
  • Přidána podpora pro zařízení UBNT airFiber 60 LR. Ze zařízení se stahují data pouze pomocí SSH, jelikož prozatím nemá podporu pro SNMP. Ze zařízení se stahují grafy uptime, CPU, operační paměť, RSSI, SNR, MCS, traffic (eth0 a wlan0 rozhraní) a uptime Link. Dále se stahuje verze FW a frekvence. U zařízení je možné nastavit mód klient, načíst automaticky SSID a stahovat zálohy zařízení. U zařízení je možné nastavit sondy na CPU, paměť, RSSI, SNR a MCS.
  • Přidány grafy SFP rozhraní pro Mikrotik a Ericsson 6352 zařízení. Pro SFP rozhraní se stahuje kombinovaný graf s hodnotami teploty, napětí, Tx Bias, Tx Power a Rx Power. Stejně jako graf packetů daných rozhraní jsou i grafy SFP rozhraní zobrazeny až po ručním kliknutí na odkaz.
 • Fakturace
  • Přidán datum a čas skutečného přidání faktury do systému. Administrátoři tak vidí, kdy byla daná faktura přidána, například pokud se vystavuje faktura na jiné datum.
  • Při ručním přidání plateb je administrátor upozorněn, že má zákazník vypnuté zasílání informačních zpráv s platbami.
  • Možnost vystavit ručně proforma fakturu hotově nebo kartou. Dříve byla možnost vystavit proforma fakturu pouze převodem.
  • U proforma faktur lze nově spravovat úhradu, stejně jako u faktur. Na rozdíl u faktur lze k proforma faktuře přidat pouze jednu úhradu na celou částku, při přidání lze ale změnit formu úhrady faktury a zvolit, zda přidávaná úhrada je převodem, hotově nebo kartou a zároveň vystavit pokladní doklad s případným odesláním do EET.
  • Možnost nastavit den, kdy se pošle email s končícími předplatnými u zákazníků ve fakturační skupině s platebním kalendářem.
  • K fakturované položce s provolanými částkami za VoIP čísla je v dané položce vidět, za jaké telefonní čísla se fakturuje. Zároveň je propsána informace, za jaký měsíc jsou částky fakturovány (předcházející měsíc).
  • Upravena odchozí SMS zpráva o nezaplacených službách, kdy v případě faktury ve splatnosti není částka dané faktury připočtena k dlužné částce, ale zákazník je o nezaplacených fakturách ve splatnosti informován další větou a částkou separátně.
  • V systému je nově informace, kdo ručně spároval platbu k zákazníkovi.
  • V systému je nově informace, kdo ručně nahrál výpis z banky.
  • Možnost editovat platby v platebním kalendáři v aktuálním měsíci, pokud již systém na aktuální měsíc vygeneroval platby.
  • Možnost propsat poznámku položek faktury do účetního systému Pohoda. Pokud je poznámka položky delší než 90 znaků, bude automaticky oříznuta na tuto délku (maximální délka parametru v systému Pohoda).
  • V nespárovaných úhradách si systém pamatuje nastavení řazení nespárovaných úhrad. Každý administrátor tak uvidí naposledy nastavené řazení.
  • V seznamu pokladních dokladů, opravných dokladů a proforma faktur je možné zobrazit statistiky dle zadaných filtrů. Stejně jako u faktur se tak zobrazí počet jednotlivých dokladů a celková částka, u proforma faktur také nezaplacené částky.
  • V editaci faktury / dokladu je možné načíst data firmy dle IČO.
  • U přidání kreditu k VoIP číslu je možné nastavit platbu kartou.
 • Zabezpečení systému
  • Pokud nemá administrátor aktivní dvoufázové ověření, při každém přihlášení mu bude odeslán email s informací o přihlášení. Administrátorům s dvoufázovým ověřením je tento email zaslán jen v případě, že po nich systém vyžaduje zadání kontrolního kódu.
  • Délka zákaznického hesla byla povinně prodloužena na 8 znaků. Defaultně je při zadání zákazníka nabízeno heslo složení z náhodného řetězce, nikoliv náhodných čísel.
  • Délka administrátorského hesla byla povinně prodloužena na 10 znaků. Při přidání nového administrátora / změně hesla je nabízen náhodný řetězec s 20 znaky.
  • Možnost změny hesla skrze funkci Zapomenuté heslo je nově dostupné pouze pro zákazníky. Administrátoři musejí využít jiných administrátorů s právy na správu administrátorů, případně technickou podporu systému.
  • Administrátor je v systému upozorněn, že nemá zapnuté dvoufázové ověření a je mu doporučeno dvoufázové ověření zapnout. Tato informační hláška půjde po omezenou dobu skrýt.
 • Sekce média
  • Do systému byla přidána sekce média. Jedná se o veřejnou složku, kam lze nahrát jakýkoliv soubor.
  • Tyto soubory jsou veřejné a kdokoliv zná název souboru, může si ho zobrazit. Není tak doporučeno nahrávat jakékoliv citlivé soubory.
  • Na každý soubor je možné si zkopírovat odkaz a ten pak dále použít při zasílání emailu ze systému nebo pro emailový podpis administrátora.
  • Práva pro tuto sekci lze separátně nastavit každé skupině práv. Defaultně mají na sekci práva administrátoři, kteří mají práva na soubory ke stažení.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • K úkolu se nově propisuje informace, který administrátor a kdy daný úkol uzavřel.
  • K zakázce se nově propisuje informace, který administrátor a kdy danou zakázku uzavřel.
  • V detailu úkolu / zakázky je vidět ID daného úkolu / zakázky.
  • V systému lze nově detailně nastavit práva pro úkoly a zakázky. Z dřívějších možností bez přístupu, čtení a změna lze nastavit bez přístupu, čtení, čtení & změna, čtení & změna & přidání a čtení & změna & přidání & smazání. Práva jsou tak stejná jako pro zákazníky.
  • V plánovači se zobrazuje den v týdnu v nadpisu plánovače, pokud se jedná o zobrazení jednoho dne nebo zobrazení techniků v rozšířeném okně.
 • Služby
  • U tarifů a IPTV balíčků je nově ikonka ČTÚ znázorňující, že je daný tarif / balíček určen pro Srovnávací nástroj ČTÚ.
  • Pro služby SledováníTV a 4network bylo implementováno logování nepovedených přihlášení skrze autorizační proxy. V nastavení systému lze nastavit buď nelogování, logování pouze zákazníků dle jejich IP adresy anebo logování všech pokusů o autorizaci ze všech IP adres. Funkce může sloužit například pro nabídnutí IPTV služby u zákazníků, kteří se zkoušeli autorizovat, ale IPTV službu nemají aktivní.
  • Načtení informací o balíčcích pro srovnávač ČTÚ ze služby Kuki.
 • Zákazníci
  • Požadavky
   • Požadavek na přidání veřejné IP adresy, IP adresy a VoIP telefonního čísla byl předělán a nově se využívá editace zákazníka s automatickým otevřením okna pro zadaní nové veřejné IP adresy, IP adresy nebo VoIP telefonního čísla.
   • Pokud se edituje zákazník na základě požadavku, je o tom administrátor informován v záhlaví stránky.
   • Při vyřízení nebo zamítnutí požadavku od zákazníka se nově zákazníkům nezasílá interní zpráva, ale emailová zpráva.
  • Možnost zobrazit (a exportovat) sloupce IČO, DIČ a IČ DPH v rozšířeném okně se seznamem zákazníků.
  • Možnost zobrazit (a exportovat) seznam IPTV balíčků v rozšířeném okně se seznamem zákazníků.
  • Možnost zobrazit (a exportovat) datum, od kdy jsou zákazníkovi poskytovány služby v rozšířeném okně zákazníků.
  • Možnost zobrazit (a exportovat) celkovou platbu zákazníka v rozšířeném okně zákazníků.
  • V menu zákazníka byly přesunuty položky Historie změn a Servisní zásahy. Tyto položky si vyměnily místo. Servisní zásahy jsou nově viditelné ihned v menu zákazníka, Historie změn je vidět v podmenu Další akce.
  • Při přidání / změně zákazníka a při přidání nového štítku lze mezi štítky vyhledávat.
 • Další změny
  • Přidáno tlačítko pro návrat na začátek stránky. Tlačítko je dostupné v pravém dolním rohu po „odscrollování“ ze začátku.
  • Informační čísla v hlavním / dalších menu byly rozšířeny o oranžovou barvu pro lepší rozlišení důležitých a kritických informací. Červeně tak jsou nově pouze opravdu důležité a kritické informace (výpadky, neplatiči, …), oranžově méně důležité informace (nesplněné události, úkoly, …) a zeleně další informace (zájemci, příchozí SMS zprávy, …).
  • Upraveno formátování při tisku jakékoliv stránky systému. Při tisku tak není vidět hlavička stránky, hlavní menu, patička a další prvky na stránce.
  • Ze systému je nově možné odeslat SMS zprávy zákazníkům i mimo odesílací časy. Například v případě náhlého výpadku. Tyto SMS zprávy budou také odesílány přednostně, pokud jsou ve frontě k odeslání jiné zprávy.
  • U vložených souborů do systému (u zákazníka, vysílače, úkolu a zakázky) se nově ukládá informace o času a administrátorovi, který dané soubory přidal.
  • Nová verze TinyMCE editoru pro formátování textu. Zvětšení velikosti všech políček pro delší text v systému.
  • V případě USB SMS modemu na jiném zařízení systém nově kontroluje, zda je toto zařízení dostupné. V opačném případě jsou na to administrátoři upozornění.
  • Podpora pro formulář ČTÚ ART 211.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Opraveno nahrávání konfigurace na Mikrotik zařízení ve správě zařízení Mikrotik, pokud se jednalo o 60GHz verzi.
  • Oprava otevření události v plánovači z úkolu.
  • Opraveno vyčítání frekvence na zařízení Siklu EH-1200 a EH-5500.
  • Oprava mazání balíčků ve službě Sledování TV, pokud se maže základní balíček.
  • Oprava propsání podřadných smluv do smlouvy, pokud se u hlavní smlouvy zaškrtne propsání údajů do smlouvy.
  • Oprava fakturace zboží v zakázce, pokud byla u zboží v zakázce přepsána cena.
  • Oprava stahování dat v detailu zařízení na vysílači pro zařízení BKE.
  • Oprava zasílání SMS zpráv na kontaktní osobu při ručním zasílání zprávy konkrétnímu zákazníkovi.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky