Nová verze: 1.47

18.03.2021

UPDATE 31.03.2021: Verze 1.47.1

 • Pro službu SledovaniTV byla implementována stránka s informacemi o jednotlivých balíčcích. Jsou zde zobrazeny počty kanálů / HD kanálů a seznamy těchto kanálů, které je možné lehce zkopírovat pro vyplnění do srovnávače pro ČTÚ.
 • Pro službu 4network.tv byla implementována stránka s informacemi o jednotlivých balíčcích. Jsou zde zobrazeny počty kanálů / HD kanálů a seznamy těchto kanálů, které je možné lehce zkopírovat pro vyplnění do srovnávače pro ČTÚ.
 • Upraveno a vylepšeno nastavení dat pro srovnávač ČTÚ.
 • Možnost smazat všechny položky v jednotlivých pokrytí pro srovnávač ČTÚ.
 • Úpravy synchronizace kontaktů do služby Google Kontakty v případě chyb. Pokud neexistuje upravovaný kontakt, systém ho znovu vytvoří.
 • Možnost nastavení splatnosti platebního kalendáře, která je zobrazena přímo na platebním kalendáři. Doposud byla tato hodnota pevně nastavena na 10. den v měsíci.
 • Zobrazení 100% slevy na faktuře, pokud je výsledná částka nulová.
 • Možnost nastavit zpětnou fakturaci za celé období. Doposud bylo možné nastavit zpětnou fakturaci, kdy se faktura generovala vždy po 1 měsíci (takže u čtvrtletní fakturace to bylo 2 měsíc intervalu). S touto zpětnou fakturací se faktura vystaví až po uplynutí celého intervalu.
 • SIAE AlfoPlus 2: oprava vyčítání frekvence na druhé straně spoje.
 • Systém nově zobrazuje informace o stavu zálohování databáze / souborů. Administrátoři jsou tak informováni, zda se zálohování povedlo či nikoliv a kdy byla poslední záloha provedena.
 • Na stránce o systému jsou vidět informace o stavu zálohování a o jednotlivých aktivních modulech systému.
 • Při ručním zasílání emailu konkrétnímu zákazníkovi je možné nastavit email, na jaký zpráva přijde. Defaultně je vyplněn email zákazníka.
 • Podpora importu plateb ze slovenské FIO banky (CSV).

 

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.47. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.47:

 • ČTÚ – Srovnávací nástroj (pouze CZ)
  • Do systému byla implementována podpora pro Srovnávací nástroj z pera ČTÚ.
  • V systému je možné pro tento nástroj připravit podklady, které následně importujete do nástroje nahráním na FTP server. Nástroj podklady zpracuje buď automaticky, nebo můžete provést import ručně v administraci nástroje.
  • V sekci Export -> Export pro úřady je nově dostupná správa pokrytí pro jednotlivé firmy v systému. Můžete přejít do editace pokrytí nebo data pro danou firmu stáhnout.
  • V editaci pokrytí je možné přidat libovolný počet pokrytí. U každého pokrytí je možné přidat jednotlivé obce, ulice nebo přímo adresní místa. Je pro to určené vyhledávací políčko, skrze které je možné jednotlivé položky vyhledávat a přidat. Dále je možné do pokrytí importovat všechny obce, ulice nebo adresní místa, které mají přiřazeny existující zákazníci v dané firmě. U každého pokrytí je následně možné vybrat internetové tarify (internet v pevném místě), IPTV služby a IPTV balíčky, které budou v daném pokrytí aktivní.
  • Již vytvořené pokrytí je možné zkopírovat a následně upravit.
  • U každého tarifu v systému lze určit, zda bude dostupný pro srovnávací nástroj. V tom případě je nutné zadat další potřebné údaje, které se následně exportují do nástroje.
  • U každého IPTV balíčku v systému lze určit, zda bude dostupný pro srovnávací nástroj, a zda se bude jednat o službu nebo doplňkový balíček. V obou případech je pak potřeba zadat několik údajů, hlavně počet a výčet programů. Tyto údaje se následně exportují do nástroje.
 • Google Kontakty
  • Do systému byla implementována podpora služby Google Kontakty (Google People API).
  • U každé firmy zvlášť je možné zapnout synchronizaci zákaznických kontaktů do služby Google Kontakty.
  • Po zapnutí dojde automaticky k nahrání veškerých zákaznických kontaktů z dané firmy do služby Google Kontakty. Při každém vložení, editaci nebo smazání zákazníka se do několika minut změna propíše do služby Google Kontakty.
  • K zákaznickému kontaktu (k telefonu nebo emailu) je vždy synchronizováno číslo smlouvy, které se následně ukazuje v telefonu u příchozího hovoru. Dále se také synchronizují všechny kontaktní osoby, které jsou u zákaznického kontaktu uloženy.
  • Každému synchronizovanému kontaktu je automaticky přidán štítek Cf Control pro lepší správu kontaktů ve službě Google Kontakty.
  • Návod pro aktivaci synchronizace najdete zde: https://www.cf-control.cz/data/google-people-api.pdf
 • Zařízení & monitoring
  • Konfigurace zařízení typu Mikrotik
   • U dalších IP adres zákazníka lze zvolit, zda se budou jejich MAC adresy propisovat do access-listu. Nyní se propisoval MAC adresa pouze u hlavní IP adresy.
   • Možnost nastavit forwarding v access-listu také pro další IP adresy zákazníka.
   • Přidání priority burstu / interface pro Simple Queue generované skrze PPPoE do radius nastavení Mikrotik-Rate-Limit.
   • Možnost vložit vlastní pravidla do prvotní konfigurace zařízení typu Mikrotik. Můžete si tak vytvořit vlastní instalační skript, který budete nahrávat do každého nového zařízení pro usnadnění prvotní konfigurace.
   • Kontrola všech ručně vložených pravidel ze strany administrátora systému Cf Control pro zařízení typu Mikrotik (lokální u zákazníka, lokální u zařízení, globální pravidla, pravidla pro klientské zařízení a pravidla pro konfigurací klientských zařízení) jsou lépe kontrolována oproti zadané chybě.
   • Při přesunu lokálního QoS / firewall filteru na jiné zařízení se spolu s tím přesunou i zařízení, která měla nastaveno generování QoS / firewall filteru na daném zařízení.
   • V případě zadaného celého subnetu u zákazníka se tento celý subnet propíše do Simple Queue.
   • Úprava pravidel pro firewall pro zařízení typu Mikrotik 60 GHz.
  • Podpora zařízení BKE JSD-600. Ze zařízení se stahují grafy uptime, teploty, napětí baterie, nabíjecího proudu a výstupního proudu zdroje. Dále je možné využít sondy na stahované hodnoty.
  • Podpora zařízení SIAE AlfoPlus 2. Ze zařízení se stahují grafy uptime, Tx Power, SNR a signálu. Dále je možné využít sondy na stahované hodnoty. Ze zařízení se stahují také použité frekvence.
  • Podpora zařízení UBNT EdgePower 24 V / 54 V. Ze zařízení se stahují grafy výstupního napětí, výstupního proudu, stavu nabití baterie a verze firmware. Dále je možné využít sondy na stahované hodnoty. Při zobrazení zařízení se zobrazí také datum instalace baterií a počet aktivních výstupů.
  • Přidání sond na zařízení typu Mikrotik 60 GHz (CPU, signál, MCS Rate, Phy Rate, Tx Sector, obsazení paměti a disku).
  • Kompletní předělání stahování grafů pro zařízení ePMP, včetně podpory ePMP 3000.
  • U každé sondy lze zvolit, zda se defaultně přiřadí k zařízení v případě přidání nového zařízení.
  • V případě svázání systému s Winboxem je možné u zařízení typu Mikrotik nastavit Winbox port.
  • Předěláno načítání SSID / interface u zařízení typu Mikrotik 60 GHz.
  • Úprava nahrávání příkazů do klientských zařízení, kdy systém Cf Control omezí čas, po který dochází k pokusům nahrání příkazů. V případě nefunkčního zařízení zákazníka je tak celý proces výrazně rychlejší.
  • U zařízení Ceragon IP20E byly prohozeny hodnoty Tx Level a Rx Level.
 • Fakturace
  • Odesílání faktur ze systému
   • Kompletní předělání odesílání faktur ze systému.
   • Při přidání automatických faktur se tyto faktury ihned neodešlou, ale přidají se do fronty k odeslání. Díky tomu se zrychlí proces fakturace, který při tisících generovaných faktur trval desítky minut, a to díky přímému odesílání.
   • Z fronty k odeslání se každou minutu odešle 100 emailů. Hromadné rozesílání se tak rozprostře do většího časového rámce.
   • V sekci faktur / proforma faktur je zobrazena informace, kolik dokladů je aktuálně ve frontě k odeslání.
   • Administrátor může ručně hromadně odeslat faktury podle zvoleného filtru. Formulář pro filtr odesílání dokladů obsahuje stejné položky, jako formulář pro export faktur. Není pouze dostupná negace výsledku. Při zasílání se dá zvolit, zda se doklad odešle pomocí emailu, SMS zprávy nebo obojího.
  • Podpora importu plateb pomocí API ze slovenské FIO banky.
  • U každé firmy lze individuálně vypnout fakturaci. Fakturace pak v definovaném čase proběhne jen na firmy, které ji mají aktivní. Doteď nebyl způsob, jak vypnout fakturaci pro jednotlivé firmy. Administrátoři budou v systému upozorněni, že je u nějaké firmy fakturace vypnutá. Tuto informační hlášku budou moci skrýt.
  • Při vytváření nového předplatného lze zvolit formu úhrady platební kartou.
  • V případě nulové faktury lze přidat také nulovou úhradu a tím fakturu označit jako zaplacenou.
  • Možnost vrátit pokladní doklad do EET i v případě, že není vystaven na zákazníka.
  • V editaci faktury lze nastavit datum vystavení faktury.
  • V editaci faktury lze nastavit formu úhrady platební kartou.
  • Přidána možnost editace proforma faktury. Položky proforma faktury lze editovat pouze v případě, že je proforma faktura nezaplacená.
  • Faktury lze ze systému exportovat také dle data zdanitelného plnění.
  • Nespárované úhrady faktur je možné seřadit dle data úhrady.
  • Platební kalendáře se zobrazují také v platbách zákazníka, nikoliv pouze v dokumentech.
  • Odkaz pro stažení všech platebních kalendářů vybrané firmy je zobrazen pouze v případě, že má firma alespoň jednu fakturační skupinu s platebním kalendářem. Zároveň je možnost stáhnout platební kalendáře také na předchozí (v lednu a únoru) / následující rok (v listopadu a prosinci).
  • U každého platebního kalendáře je možnost tento kalendář odeslat na email zákazníka.
  • Zrušení filtrace faktur dle konkrétního data. Bylo duplicitní s výběrem rozsahu od – do.
  • Přidání filtrace dle formy úhrady faktur (převodem, hotově, platební kartou).
  • Při exportu faktur lze filtrovat dle formy úhrady a stavu faktury (zaplacená, nezaplacená, stornovaná, …)
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Při využití funkce hodnocení administrátorů se v případě založení úkolu administrátorem, který nemá práva na správu hodnocení, vyplní defaultní počet bodů pro daný typ úkolu. Dříve se vyplnila nula.
  • U hodnocení administrátorů lze nastavit měsíc, pro který bude aktuální hodnocení uloženo.
  • U nově uzavřené události v plánovači se zobrazí administrátor, který provedl dané uzavření.
 • Služby
  • U každého internetového tarifu je možné nastavit název tarifu pro smlouvy / fakturaci. Tento název se tak bude zobrazovat jak ve fakturách, dokumentech zákazníka, tak v jeho zákaznickém profilu.
  • Kompletní přepsání výpisu hovorů ze služby Odorik. Dříve se načetla pouze první stránka výpisu, nikoliv všechny stránky. Přepsáno bylo také načtení kreditu.
  • Pro službu SledovaniTV byla do systému implementována funkce neaktivních účtů ve službě. Díky tomu lze zjistit zákazníky, kteří se nějakou dobu nepřihlásili a službu nevyužívají. To je dobré zejména v případě, pokud dáváte balíček START zdarma k internetu.
  • U služby SledovaniTV byla zrušena podpora pro VLC přehrávač (autentizační proxy) vzhledem ke zrušení podpory přímo ve službě.
  • Vylepšené propisování balíčků do služby 4network.tv.
  • Zrušení poznámky u IPTV balíčků. Poznámka se nikde nevyužívala.
 • Zákazníci
  • Možnost filtrovat zákazníky dle poskytováno od, kdy je zadán pouze rok. Budou tak vyfiltrování zákazníci, kteří mají služby poskytované od vybraného roku.
  • V zaslaném emailu o provedeném vzdáleném elektronickém podpisu dokumentu je administrátorovi dostupný odkaz přímo na daný dokument.
  • Stahování grafů trafficu zákazníků také ze zařízení typu Mikrotik 60 GHz v případě, že je na zařízení nastaven lokální QoS.
  • Při typu plateb proforma fakturou lze u zákazníka zvolit stejné položky nastavení jako u klasických faktur.
  • Doplnění barevně označených měsíců v platbách zákazníka v zákaznickém profilu.
  • V zákaznickém profilu vidí zákazník nastavenou slevu a cenu tarifu po slevě.
  • V platbách zákazníka je dostupný součet všech nespárovaných úhrad faktur.
  • Odstranění podpory označení zákazníka s platbou šekem. Danou funkci lze nahradit štítkem k zákazníkovi. V případě využití této funkce byl automaticky vytvořen štítek „Platba šekem“ a nastaven těmto zákazníkům. Díky tomu lze takto označené zákazníky vyhledávat na více místech v systému.
  • V seznamu zákazníků v novém okně lze zobrazit RUIÁN kód, ten je následně možné taky vyexportovat do CSV.
  • Při výpovědi je možné zákazníkovi nastavit datum konce výpovědi. Automaticky se vypočítá dle nastavené délky výpovědi, je ho ale možné libovolně změnit. Díky tomu je tak možné zadat výpověď dříve nebo později, podle potřeb zákazníka. V dokumentu o výpovědi z toho důvodu není uvedena informace a počtu dní výpovědi, pouze je zde uveden datum konce výpovědi.
  • U předávacích protokolů je možné evidovat, zda byly podepsány a navráceny v evidenci.
  • Při vzdáleném elektronickém podpisu smlouvy je zobrazen odkaz také na všeobecné podmínky.
  • Při zasílání emailu zákazníkovi lze zaslat také soubory firmy.
  • U vyřazených zákazníků je možné zobrazit historii zasílaných emailů / SMS zpráv.
  • Předávací protokol je možné vystavit také zákazníkům beze smlouvy.
  • Při smazání zákazníka se mažou také jeho nespárované úhrady faktur.
 • Další změny
  • Možnost přeposlat příchozí SMS zprávu na email administrátorů nebo ručně zadaný email.
  • Možnost nastavení automatické odpovědi na příchozí SMS zprávu.
  • SMS zprávy se ihned přiřadí k zákazníkovi. Pokud má dané číslo více zákazníků, vyhledá se ten, komu byla jako poslední SMS zpráva odeslána.
  • Příchozí SMS zprávy jsou vidět v historii SMS zpráv zákazníka.
  • K zájemcům je možné přidat štítky. Tyto štítky jsou společné pro zákazníky a zájemce. Při přidání zájemce jako zákazníka se nově přidanému zákazníkovi nastaví stejné štítky, jako měl zájemce. Tyto štítky je možné při přidání smazat.
  • Při naskladnění zboží byly prohozeny položky čísla faktury a čísla dodacího listu. Číslo faktury je tak hned u data faktury.
  • V detailu pohybu zboží na skladu je zobrazena informace, který administrátor daný pohyb provedl.
  • V nastavení systému je možné nastavit defaultní masku, která se použije při zadávání IP adres zákazníkům bez masky. Doposud se nastavovala maska /24, nově je možné zvolit masku /24 - /30.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava automatického importu plateb z VUB (CSV), pokud částka přesahovala 1000 euro.
  • Oprava uložení IPTV balíčku v případě, že je cena menší než 1 euro.
  • Oprava editace položek faktury, pokud byla sleva na položce již započítána v částce položky.
  • Oprava zobrazení ceny a intervalu placení v zájemcích.
  • Oprava možnosti zaslání faktury na email při vystavení faktury.
  • Oprava vystavení již zaplacené faktury.
  • Oprava stahování IP adres ze služby SledovaniTV pro priorizaci provozu v případě, že v adrese API nebylo uvedeno lomítko na konci. Možnost zadat adresu API byla kompletně odebrána a adresa API je nastavena napevno.
  • Oprava stažení a uložení základních balíčků ze služby SledovaniTV.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky