Nová verze: 1.46

31.12.2020

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.46. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.46:

 • Externí záloha souborů
  • Do systému byla přidána možnost externí zálohy souborů (fotografií, souborů firmy, záloh zařízení, souborů zákazníků a další) na externí servery poskytovatele systému Cf Control. Zálohy jsou na externí servery zasílány v zašifrované podobě, stejně jako zálohy databáze.
  • Záloha souborů probíhá pouze jednou denně v nočních hodinách a to zcela automaticky.
  • Nově je nabízeno několik úrovní zálohování databáze a souborů, všechny úrovně včetně ceníku za jednotlivé úrovně jsou uvedeny zde: https://www.cf-control.cz/cenik/#zaloha
  • Zálohování databáze po dobu 14 dní zůstává zdarma stejně jako doposud.
  • Díky zálohám souborů nepřijdete o svá data v případě poruchy hardware.
 • Zařízení & monitoring
  • Konfigurace Mikrotik
   • Byla upravena pravidla pro generování address-listů s přesměrováním / blokováním neplatičů a atd. Nově se address-listy přidají pouze jednou a následně se upravují. Dříve docházelo vždy k odstranění starých záznamů a následnému znovu přidání.
   • V případě vypnutého firewall filteru se pravidla pro address-listy odstraní.
   • Základní kontrola zadaných pravidel u zákazníka / zařízení. Systém při vyplněných pravidlech kontroluje, zda každý řádek začíná na lomítko nebo dvojtečku, které značí začátek příkazů v zařízení typu Mikrotik. Pokud jeden nebo více řádků začíná na jiný znak, je o tom administrátor informován.
  • Propojení systému s aplikací Winbox
   • Systém volitelně umožňuje propojení s aplikací Winbox.
   • Administrátor si může zapnout funkci, která umožňuje vyvolání spuštění aplikace Winbox přímo ze systému Cf Control.
   • Při aktivaci je možném nastavit, zda se bude administrátor na zařízení přihlašovat údaji zadanými u zařízení (FTP / API údaje), nebo jiným přihlašovacím jménem a heslem.
   • Pro správnou funkčnost je nutné, aby si administrátor do počítače s Windows 10 importoval konfigurační skript, který nastaví potřebné registry v operačním systému Windows 10. Návod na nastavení je dostupný zde: https://www.cf-control.cz/data/winbox-navod.pdf
   • Následně se v menu zařízení typu Mikrotik zobrazí položka „Otevřít ve Winboxu“. Pokud na tuto položku administrátor klikne, automaticky se otevře nové okno aplikace Winbox a administrátor je automaticky přihlášen do zařízení.
  • Doplněny sondy pro zařízení UBNT AirFiber 24 (Tx Power, signál, teplota), ePMP 1000 / 2000 (CPU, signál, SNR, MCS) a Mimosa B24 (signál, SNR, teplota).
  • Pro zařízení SDS MICRO DIN E bylo doplněno stahování dat pro grafy napětí (1 – 4), včetně možnosti sond na jednotlivé napětí.
  • Podpora grafů statistik bezdrátového přenosu pro klientská zařízení Mikrotik 60 GHz.
 • Fakturace
  • Editace položek faktury
   • V systému je nově možnost kompletní editace položek faktury.
   • Změna položek je možná pouze u nezaplacených (ani částečně zaplacenýc) faktur. Pokud je faktura stornovaná, s opravným dokladem nebo částečně / plně uhrazena, je možné měnit pouze základní parametry faktury, nikoliv položky.
   • Při editaci je možné editovat jakékoliv položky krom položek ze skladu, zde je možné měnit pouze cenu, případně zboží navrátit z faktury zpět na sklad.
   • Jednotlivé položky lze také mazat, případně přidávat položky nové, včetně zboží ze skladu.
  • Vytvoření faktury / pokladního dokladu na kohokoliv
   • V systému je možné vytvořit fakturu / pokladní doklad na libovolného odběratele, případně vystavit fakturu / doklad bez uvedeného odběratele.
   • V případě možnosti zadat odběratele ručně je možné vybrat uložený kontakt v systému, případně zadat všechny údaje ručně. Firmy lze načítat dle zadaného IČ, adresu lze vyhledat (pouze ČR). Ručně zadaného odběratele můžete následně přidat jako nový kontakt pro pozdější použití.
   • Zároveň lze vystavit fakturu / pokladní doklad bez odběratele, v poli pro odběratele tak bude prázdné pole.
   • Fakturu s ručně zadaným odběratelem a emailem můžete zaslat na email. Současně bude odběratel upozorněn v případě nezaplacení.
  • Statistiky počtu zákazníků a tržeb
   • Do systému byly přidány nové statistiky zákazníků a tržeb.
   • Systém nově eviduje nově přidané zákazníky a vyřazené / smazané zákazníky pro jednotlivé služby (internet dle typu připojení a IPTV).
   • Systém také eviduje tržby za jednotlivé služby. Tyto tržby ale prozatím eviduje pouze z automaticky přidaných plateb / faktur. Pokud zákazníkovi služby vyfakturujete ručně nebo fakturu / platbu smažete, tak se to ve statistikách prozatím neprojeví.
  • Nespárovanou platbu lze spárovat přímo k faktuře, bez nutnosti vyhledávat nejdříve zákazníka. Díky tomu je možné platbu spárovat k fakturám u vyřazených zákazníků a taky k fakturám s jiným / žádným odběratelem.
  • Byly drobně upraveny priority při automatickém párování plateb k ještě lepší automatizaci párování.
  • Pokud přiřazujete více plateb k jednomu zákazníkovi, jsou barevně označeny faktury, ke kterým již máte nějakou platbu přiřazenou.
  • Statistiky plateb z faktur se nově počítají z jednotlivých úhrad. Dříve se braly pouze ze zaplacených faktur a data kompletního zaplacení faktury.
  • Export faktur do účetního systému MRP – univerzální účetní systém (DOS) ve formátu DBF souborů.
  • Možnost vytvoření opravného dokladu u faktury vyřazeného zákazníka.
  • Úprava importu plateb z České spořitelny (George) ve formátu CSV.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • V plánovači se nově v URL adrese uchovává aktuální pozice a pohled. Při znovu načtení stránky je tak administrátor na stejném datu a pohledu, jako před načtením.
  • Popis zakázky je zobrazen jen v případě, že je vyplněn.
  • V zakázce je možné u zboží ze skladu nastavit jinou cenu, než je nastavená prodejní cena daného zboží. Při fakturaci a případné změně ceny zboží pro danou zakázku tak není nutné editovat prodejní cenu u zboží.
  • Úkoly byly kompletně přepsány. Nově nejsou zobrazovány v dialogu, ale jako klasická stránka. Vzhledově a strukturou jsou podobné zakázkám. K úkolům lze nově přidávat soubory a fotky.
 • Služby
  • FUP (Fair Usage Policy)
   • Možnost pro nastavení FUP u internetového tarifu.
   • FUP je možné nastavit u hlavního tarifu (nikoliv podřadného). Při aktivaci FUP u tarifu je potřeba nastavit limit dat (pro download v GB za období), období, na jaké je FUP aplikováno (den, týden, měsíc) a rychlost (download i upload), která bude zákazníkovi dostupná po aktivaci omezení.
   • Systém každých 10 minut počítá přenesená data a v případě překročení aktivuje sníženou rychlost. Na začátku nového období opět automaticky nastaví původní nesníženou rychlost. FUP je možné aktivovat jak pro Queue Tree a Simple Queue, tak i pro PPPoE. Nastavení omezení pro daného zákazníka se provádí na zařízení Mikrotik, kde je pro daného zákazníka vytvářeno QoS, případně na Radius serveru při použití PPPoE.
   • Při generování nové konfigurace na zařízení se vygenerují také pravidla pro FUP zákazníků, kteří mají aktivní omezení.
   • Grafy přenesených dat nejsou aktivací FUP nijak omezeny a jsou stahovány korektně i po aktivaci FUP omezení.
   • Zákazníkovi je možné omezení rychlosti po překročení limitu dat deaktivovat. Zákazník tak do konce období bude mít klasickou rychlost tarifu a nedojde k žádnému omezení. Na konci období se mu opět obnoví výpočet limitu dat.
   • V systému je možné si zobrazit zákazníky s aktivním FUP omezením včetně informace, kdy došlo k omezení rychlosti. Administrátor je o aktivním FUP omezení zákazníka informován také v detailu a statistikách zákazníka.
  • Byla odstraněna podpora pro staré API služby 4NET. Aktuálně je podporovaný pouze BackOffice.
  • Doplněno automatické přihlášení do služby 4NET skrze autorizační proxy za pomocí BackOffice API.
  • Upraveno chování při přidání služby 4NET u zákazníka, který již ve službě 4NET existuje.
  • Možnost načtení nových základních balíčků ze služby Sledování TV.
  • U internetového tarifu byl zrušen popisek tarifu. Tento popisek se nikde neuváděl a nebyl využíván.
  • Při kopírování internetového tarifu se nově kopíruje i nastavení burstu a FUP.
  • Oprava generování nové konfigurace, pokud vygenerování vyvoláte při změně parametrů tarifu. V případě, že byl tarif na desítkách zařízení, byl problém konfiguraci vygenerovat.
 • Zákazníci
  • Předávací protokoly
   • V systému byla kompletně předělána funkce předávacích protokolů.
   • Systém nově uchovává i historii předávacích protokolů, nikoliv pouze poslední předávací protokol.
   • Při každé změně propůjčeného zboží si může administrátor vybrat, zda má upravit poslední předávací protokol nebo přidat nový.
   • Každý předávací protokol lze následně upravovat, a to včetně jednotlivých položek, které je možné libovolně přidávat / upravovat / mazat.
   • Protokol lze jednoduše také smazat.
   • Každý protokol je možné elektronicky podepsat, a to i vzdáleně.
  • Starší platební kalendáře, předávací protokoly a dodatky jsou nově u zákazníka skryty a je možné je na vyžádání zobrazit. V seznamu dokumentů se tak lépe orientuje.
  • K zákazníkovi je možné zadat libovolný počet štítků. V přehledu zákazníků se zobrazí pouze první 4, další jsou pak vidět v informační bublině.
  • Vylepšená správa nastavení grafu přenesených dat (trafficu) a odezvy u zákazníka. U zákazníka je možné separátně nastavit možnost generování a zobrazení grafu přenesených dat (trafficu) a odezvy. U každého grafu je pak možné zvolit, zda se má zákazníkovi zobrazit v zákaznickém profilu.
  • Při změně MAC adresy u zákazníka (nebo přidání / smazání) již nedojde k vygenerování kompletní konfigurace zařízení, ale pouze k automatickému nahrání změny na dotčené zařízení. Nedojde tak k odpojení všech zákazníků, jako se to děje při nahrání kompletní konfigurace.
  • Přepsání obsluhy editace PPPoE parametrů zákazníka. Nově by mělo být uložení změněných parametrů PPPoE u zákazníka výrazně rychlejší.
  • Při výběru volné IP adresy u zákazníka je zobrazena informace, z jakého interface / DHCP serveru / PPPoE serveru je daný rozsah.
  • Při zrušení výpovědi zákazníka se v případě, že je zákazník již po konci výpovědi, odstraní automaticky z adress-listu a povolí se mu všechny IPTV služby.
  • Upraveno generování pravidel při přidání nové veřejné IP adresy u zákazníka. Dříve se mohlo stát, že byla veřejná IP adresa zařazena před pravidla pro přesměrování na chybové stránky.
  • Na smlouvě a dodatku (pokud nemáte vlastní smlouvu / dodatek) došlo ke sloučení IČ, DIČ a IČ DPH do jednoho řádku. Dojde tak k ušetření místa pro případy více poskytovaných služeb.
  • Při změně sezonního připojení nebo pozastavení fakturace se automaticky povolí / zakážou IPTV služby.
  • Systém označí zákazníky jako zakázané / povolené i v případě, že se při ručním zakázání / povolení nepodaří nahrát konfiguraci na zařízení.
  • Přidána podpora více jak 255 podřadných smluv u jednoho zákazníka.
  • U zájemce v sekci „Seznam zájemců“ je možné nastavit adresu bez čísla popisného.
 • Další změny
  • Každému administrátorovi je možné přímo v systému zakázat přístup do systému, včetně přístupu do zařízení typu Mikrotik skrze ověření přes Radius server. Takto zakázaný administrátor dostane při pokusu o přihlášení informaci, že je jeho účet zakázaný. Administrátora je následně možné opět povolit.
  • Možnost nastavit zobrazení posledního importu plateb firmy v platbách v zákaznickém profilu. Při každém ručním / automatickém importu se k firmě uloží datum a čas tohoto importu. Zákazník tak ve svém profilu vidí, kdy byly platby naposledy párovány pro případně ověření, zda jeho platba dorazila či nikoliv.
  • V systému je možné nastavit separátně mazání starých příloh emailů a interních zpráv. Nastavit lze: neodstraňovat, případně odstranit po zadaném období (1 až 5 let). Funkce slouží k uvolnění místa na disku.
  • U kontaktu je možné zadat také titul před a za. V případě firmy není nutné zadávat jméno. Telefon není vyžadován.
  • Přidána podpora pro WebP obrázky.
  • Možnost globálně nastavit povolení zobrazení grafů přenesených dat (trafficu) a odezvy v zákaznickém profilu.
  • Možnost globálně nastavit zakázání zobrazení IP adres v zákaznickém profilu. Zákazník tak neuvidí své IP adresy ani nebude moci požádat o novou IP adresu.
  • Přidána podpora pro formulář ČTÚ ART 202.
  • Změna formátu GPS souřadnic. Původní formát nedokázaly rozpoznat mapy.cz ani Google mapy.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava exportu zákazníků, kteří nemají podepsán nějaký dokument.
  • Oprava nemazání / nevyřazení zákazníků v případě, že mají dluh.
  • Oprava zobrazení faktury pro neplátce DPH, kdy byla registrace částečně schována pod logem firmy.
 •  

  Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

  Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

  Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

  Další novinky