Nová verze: 1.45

30.09.2020

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.45. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.45:

 • Zařízení & monitoring
  • Mikrotik PPPoE (bez použití Radius serveru)
   • Do systému byla přidána podpora Mikrotik PPPoE serveru.
   • Této možnosti lze využít, pokud nemáte aktivní modul Radius.
   • PPPoE klient se neověřuje skrze centrální Radius server, ale jeho přihlašovací údaje jsou automaticky propsány přímo do Mikrotik zařízení a PPPoE klient se ověřuje přímo tam.
  • Konfigurovatelné skupiny monitoringu
   • Do systému byly přidány konfigurovatelné skupiny monitoringu.
   • Tyto skupiny monitoringu nahrazují současné nastavení monitoringu.
   • U každé skupiny je tak možné nastavit, jakými kanály (SMS / email / Slack) a komu se mají monitoring zprávy zasílat.
   • Nově je u každé skupiny monitoringu možné nastavit, kterých firem (respektive zákazníků v daných firmách) a vysílačů se daná skupina týká a o kterých bude administrátory systému daná skupina informovat. Firma a vysílače mohu být v libovolných skupinách monitoringu.
   • U každé skupiny je dále možné určit, zda je tato skupina aktivní nebo neaktivní.
   • U každé skupiny můžete také nastavit, v jaké dny v týdnu bude skupina aktivní.
   • Globální povolení / zakázání zasílání SMS / email / Slack monitoring zpráv je stále dostupné a slouží k rychlé aktivaci / deaktivaci zasílání jedním nebo všemi kanály.
   • Při přidání / editaci vysílače je možné nastavit, do které monitoring skupiny bude patřit. Stejné je to při přidání / editaci firmy.
  • Sondy na zákazníky
   • Do systému byla přidána podpora zákaznických sond.
   • U každého zákazníka si zvolíte, které sondy budou u daného zákazníka aktivní, stejně jako je to u sond na zařízení.
   • Sondy jsou využitelné pouze pokud je zákazník připojen na zařízení typu Mikrotik a UBNT. Aby bylo možné stahovat data pro sondy, tak je nutné, aby měl zákazníky zadanou MAC adresu jeho zařízení. V současné chvíli zákaznické sondy monitorují pouze přijímaný signál a hodnoty CCQ.
  • Šablony switche
   • Pokud se u šablon switchů používá pro SNMP statistiky hodnota ifAlias, ale tento alias není nastaven, použije se hodnota ifName.
   • Při vyčítání portů v editaci vybrané šablony switche je zobrazen jak ifName, tak ifAlias.
   • U SPF+ switchů / portů je v zobrazení jiná ikona portu, aby bylo lépe viditelné, že se jedná o SFP+ port.
  • Při přidání nebo editaci SSID / interface je u položky bridge vysvětlení, co jednotlivé volby, které lze nastavit, znamenají.
  • Ve správě sond zařízení na vysílači je zobrazena poslední načtená hodnota jednotlivých sond.
  • Přidána podpora sond pro zařízení typu GENEREX CS141. Hlídat lze stav nabití baterií, teplotu, hlavní vstup (napětí, frekvence) a hlavní výstup (napětí, frekvence a vytížení).
  • Systém nově z Mikrotik zařízení stahuje také grafy paketů za sekundu pro jednotlivá interface. Tyto grafy nejsou standardně zobrazeny a zobrazení tohoto grafu pro daný interface je nutné skrze odkaz pod grafem přenesených dat.
  • Jump pravidla jsou nově použita i pro firewall filter IP adres zařízení, která jsou zadána v systému.
  • Kompletně byl přepsán systém generování pravidel pro Mikrotik zařízení. Systém od této verze generuje jen přesně ty konfigurace, které jsou v dané situaci potřeba. Lépe se také chová po nahrání konfigurace a vrací se ve všech případech tam, odkud byla konfigurace vyvolána.
  • Při nastavení nadřazeného zařízení je možné vyhledávat v zařízeních a portech.
  • K PPPoE serveru, který je ručně konfigurován, je možné zadat subnet IP adres.
  • Na mapě závislostí je možné zobrazit i zařízení, které nemají žádná SSID / interface.
 • Fakturace
  • Proforma faktury
   • Do systému byla přidána podpora pro dlouho požadovanou funkci proforma faktur.
   • Proforma faktura je určitá výzva k platbě, ze které není potřeba odvádět DPH, dokud není proforma faktura uhrazena.
   • Po zaplacení proforma faktury je zákazníkovi vygenerována klasická faktura a odeslána na email. Na vystavené faktuře je následně informace, že je faktura již uhrazená.
   • Proforma fakturu není možné uhradit částečně, ale pouze přesnou částkou.
   • Nastavení automatického vystavení proforma faktur se provádí v editaci fakturačních skupin u jednotlivých firem.
   • Při ručním vystavení faktury, nebo při ručním přidání předplatného, je možné vybrat, zda se vystaví faktura, nebo proforma faktura.
   • Proforma fakturu je možné ručně odeslat na email zákazníka.
  • Při přidání předplatného nově systém prochází i budoucí předplatné a automaticky nastaví předplatné od konce posledního předplatného.
  • Aktualizace věty na platebním kalendáři, aby odpovídal aktuální legislativě.
  • Jak bylo avizováno v předchozí verzi systému, bylo zrušeno nastavení automaticky generovaných faktur u zákazníků ve fakturační skupině s typem platby „Platební kalendář“. Pokud jste nestihli zákazníky převést do nové fakturační skupiny, bude jim nově generován platební kalendář místo faktury.
  • Statistiky plateb jsou nově počítány na pozadí každou hodinu. Zobrazení statistik je tak nově, hlavně v případě velkých firem, skoro okamžité. Ve statistikách je zobrazena informace o času poslední aktualizace.
  • Nově je možné vzdáleně elektronicky podepsat také opravný daňový doklad.
  • V systému byla posunuta doba spuštění automatických úloh pro upozornění a zakázání neplatičů. Úloha s upozorněním byla posunuta o 5 minut, úloha pro zakázání byla posunuta o 10 minut oproti původnímu spuštění přesně v celou hodinu. Zabrání to případu, kdy se přesně v celou hodinu automaticky importují platby z emailu / API, které by se nemusely stihnout připsat do systému, než se spustí úlohy pro upozornění a zakázání neplatičů.
  • Reverse charge u individuální položky zákazníka není nově vázaný na zapnutý reverse charge u zákazníka, který se týká služby internet.
  • Přidána podpora manuálního importu plateb pro Českou spořitelnu (George) ve formátu CSV.
  • Do systému jsme přidali nový vzhled faktury, který je speciálně určen pro Slovenskou poštu v případě, že fakturu zasíláte poštou. Slovenská pošta si nový formát zobrazení vyžádala spolu se změnou podmínek zasílání v obálce s okénkem.
  • Při platbě VoIP kreditu skrze bankovní účet je na vystavené faktuře zobrazen text, že je faktura již uhrazená.
  • Při vystavení pokladního dokladu s typem platby platební kartou se v případně aktivního EET i tento doklad odešle do systému EET.
  • V sekci „Statistiky plateb“, v podsekci „Pokladna“ jsou nově údaje rozdělené dle platby hotově nebo kartou.
  • Možnost odeslat opravný daňový doklad na email zákazníka.
  • Možnost nastavení propsání položek se 100% slevou do faktury.
  • U všech plateb, které byly importovány z výpisu, je uvedena informace, z jakého konkrétního výpisu byla platba importována.
 • Plánovač
  • V plánovači je možné nastavit minimální délku události z 30 minut na 15 minut. Díky tomu je možné ještě detailněji plánovat práci. Díky nastavení minimálního intervalu na 15 minut plánovač naroste na výšku na dvojnásobek.
  • V plánovači je možné si pod kalendářem zobrazit vysvětlivky jednotlivých barev událostí. Nastavení je pro každého administrátora individuální.
 • Služby
  • Sledování TV
   • U této služby je možné nastavit více módů pro autorizační proxy. V základním módu se autorizují jen zákazníci na základě IP adresy a nastavených IPTV služeb. V druhém módu se autorizují všichni na základě IP adresy, ale nemusí mít aktivní IPTV službu. Slouží to pro případ, kdy po zaregistrování dostane zákazník určité balíčky na zkoušku. Ve třetím módu se opět autorizují všichni zákazníci na základě IP adresy, ale zároveň jim je předvyplněn balíček START / SK. Tento mód tak slouží pro případ, že dáváte všem zákazníkům základní balíček zdarma, není tím nutné tento základní balíček všem zákazníkům zadávat do profilu.
   • Při importu balíčků do systému je administrátor upozorněn, že je některý z balíčků v systému již přidán.
  • 4NET
   • Do systému byla přidána informační hláška, že v následující verzi systému bude odstraněna podpora pro staré API. Služba samotná toto staré API plánuje kompletně vypnout v průběhu listopadu.
   • V případě BackOffice je možné do systému automaticky načíst všechny balíčky z dané služby. Při importu je administrátor upozorněn, že je některý z balíčků v systému již přidán.
 • Zákazníci
  • Po automatickém odpojení zákazníka po výpovědi nově dochází k deaktivaci televizních balíčků a pozastavení PPPoE loginů.
  • V editaci zákazníka je při zadání výpovědi vidět ihned konec výpovědi.
  • Administrátor, který zadal vzdálený elektronický podpis dokumentu je upozorněn, pokud zákazník tento dokument nepodepsal do konce expirace požadavku.
  • Možnost evidence platby šekem je nově dostupná pouze na Slovensku.
  • Ve všech sekcích zákazníka (kromě detailu) je možné se dostat proklikem na zákazníkovo jméno na detail zákazníka.
  • Pokud nemá zákazník službu internet, systém zákazníka fakturoval s měsíčním intervalem. Nově je u zákazníka bez služby internet možné nastavit interval na měsíc, čtvrtletí, půlrok a rok.
  • U zákazníka je možné vybrat volnou IP adresu z poolu / subnetu PPPoE serveru.
  • Při přidání nového IPTV balíčků zákazníkovi je v balíčcích možné vyhledávat.
  • V rozšířeném okně se zákazníky je možné zobrazit sloupec se zobrazením přenesených dat za posledních 24 hodin a za posledních 30 dní.
  • V detailních informacích zákazníka je zobrazena informace, který administrátor zákazníka přidal do systému.
 • Další změny
  • Pokud není nutné při mazání / vyřazení zákazníka generovat novou konfiguraci do zařízení, je administrátor přesměrován na seznam zákazníků. Dříve byl přesměrován na generování konfigurace, kde byla pouze prázdná stránka.
  • V systému byl kompletně předělán export netflow dat. Export je teď daleko rychlejší a paměťově a výkonově méně náročný.
  • Při vyhledávání S/N v systému je zobrazena také informace o naskladnění daného S/N.
  • Při vyhledávání S/N v systému je možné zobrazit všechny pohyby daného S/N.
  • V pohybech vybraného zboží na skladu je možné filtrovat dle typu pohybu.
  • Při zasílání nové zprávy ze systému je nově defaultně vybrán email, nikoliv interní zpráva systému.
  • V nastavení systému je možné zakázat zobrazení sekce „Napište nám“ v zákaznickém profilu.
 • Opravy systémuy (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Oprava vystavení předplatného s jednorázovou položkou k fakturaci. Tato položka byla chybně násobena délkou předplatného. V současnosti se fakturuje pouze zadaný počet u dané položky.
  • Opraven zobrazení aktivního předplatného v platbách zákazníka, pokud začíná a končí v jiném než vybraném roce.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky