Nová verze: 1.44

30.06.2020

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.44. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.44:

 • Zařízení & monitoring
  • Šablony switchů
   • U šablon lze nově určit číslování SNMP pro extra porty separátně od číslování klasických portů. Dříve se v číslování pokračovalo, ale u některých typů switchů je potřeba číslování pro extra porty změnit.
   • Přidána podpora pro STACK switche. Nově je tak možné přidat novou STACK šablonu, kde je možné za sebe přidat libovolný počet klasických šablon. U těchto šablon je pak možné nastavit číslování prvního portu a prvního extra portu v SNMP pro správné vyčítání dat.
   • Vyčítání dat pro zařízení se šablonou je kontrolováno oproti nastavení šablony a portů. Již se tak nestane, že jsou vyčítány grafy pro nějaké virtuální porty switche, ale pouze pro fyzické porty dané šablony.
   • Při přidání / editaci šablony je možné si vyčíst přehled všech interface na vybraném switchi pro zjištění, jaké čísla portů v SNMP jsou použity.
   • Nastavení řazení portů při editaci všech portů. Doposud nebylo řazení nijak určené a porty mohly být přeházené.
   • U zařízení je nově možné změnit libovolně šablonu switche na jinou. V editaci zařízení je dostupný odkaz na migrační funkci šablon. Na stránce s migrací šablony je poté nutné vybrat novou šablonu a určit, který port ze staré šablony se přesune na port v nové šabloně. Je tak možné použit šablonu s rozdílnými počty portů. Dříve bylo nutné použít šablonu se stejným počtem portů, jinak systém změnu šablony nepovolil.
  • Automatická konfigurace pro Mikrotik
   • Předělané nastavení pro ještě detailnější konfiguraci.
   • Prvky byly přemístěny tak, aby byly u sebe vždy relevantní políčka.
   • Přidáno nastavení pro mazání mangle pravidel.
   • Přidáno nastavení pro generování NAT pravidel.
   • Otočení chování mazání NAT pravidel.
   • Nastavení firewall filtru není závislé na nastavení QoS.
   • Zrušení volby na negenerování shaping pravidel (bylo duplicitně, stačí nastavit negenerování QoS).
   • Globální pravidla se generují i v případě, že se negenerují QoS pravidla.
   • Systém při nahrání nové konfigurace nemaže dynamické Simple Queue.
   • Předěláno generování NAT pravidel pro veřejné IP adresy. Byl změněn komentář k identifikaci dané veřejné IP adresy systémem. Tím došlo k odstranění chyby, kdy po změně jména zákazníka a následném smazání veřejné IP adresy z jeho profilu, nedošlo ke smazání veřejné IP adresy (identifikace byla dle jména).
   • Při změně veřejných IP adres u zákazníka již není potřeba generovat novou konfiguraci do zařízení. Systém automaticky nahraje pouze příkazy k přidání / smazání dané IP adresy.
  • Sondy na zařízení
   • Přidáno zobrazení poslední načtené hodnoty každé sondy u daného zařízení. Díky tomu je možné lépe nastavovat meze, při kterých se má odeslat upozornění.
   • K jednotlivým sondám na zařízení byla přidána jednotka sledovaných hodnot.
   • Přidání grafu a sondy napájecího napětí pro zařízení Summit.
  • Mikrotik 60GHz
   • Možnost stažení prvotní konfigurace.
   • Povolení přidání DHCP serveru.
   • Automatické stahování záloh zařízení.
   • Možnost vygenerovat konfiguraci na zařízení.
  • Při nahrání konfigurace na všechna zařízení se tato konfigurace nahraje na všechna Mikrotik a Mikrotik 60GHz zařízení, které mají nastavené generování QoS, firewall filteru nebo NAT.
  • Při ručním stahování záloh ze všech zařízení nově dochází ke stažení záloh také z Mikrotik 60GHz a UBNT zařízení. U Mikrotik zařízení bylo opraveno stahování záloh na nový formát, který byl představen v dřívějších verzích systému.
  • U každého zařízení s podporou záloh je možné stáhnout zálohu individuálně ručně.
  • Pro modul Radius byla přidána volba, zda se má pro zákazníka generovat pravidlo NAS-IP-Address, které určí, skrze který PPPoE koncentrátor se musí zákazník přihlásit. Pokud pravidlo není generováno, může se přihlásit skrze kterýkoliv koncentrátor.
  • Monitoring emaily jsou nově zasílány jednotlivě, stejně jako je to u SMS zpráv. Už z předmětu emailu je tak jasné, jakého zařízení se výpadek týká.
  • K SSID / interface je možné zadat šifru pro NV2 protokol.
  • V mapě závislostí lze nově filtrovat dle skupiny vysílačů, vysílače, zařízení a SSID / interface. Dále je také možnost zobrazit pouze zařízení, nikoliv zákazníky k nim připojené.
  • Možnost skrýt informační hlášku o nenastaveném hlavním routeru v systému.
  • V informacích o SSID / interface je zobrazena také informace o subnetu pro zákazníky.
  • Možnost editace globálních VLAN bez nutnosti zobrazení VLAN na vybraném zařízení.
  • Při vyčítání SSID / interface ze zařízení se ignorují SSID / interface ve tvaru <pppoe-*>, <l2tp-*> a podobné.
  • Přidána nová stránka se seznamem všech zařízení a jejich typu. Na stránce je možné filtrovat dle typu zařízení a vysílače. Je tak možné si zobrazit například všechny zařízení typu Summit v síti.
  • Přidání podpory pro zařízení Tinycontrol LAN ovladač v3.5+.
 • Fakturace
  • Nový způsob ručního přidání předplatného
   • Přidání kompletně nového způsobu přidání ručního předplatného zákazníka.
   • Přidání předplatného je možné i v případě, že zákazník nemá službu internet.
   • Celý formulář přidání předplatného byl zjednodušen a je velice podobný formuláři pro ruční přidání faktury. Formulář nadále podporuje vystavení faktur v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge).
   • Systém automaticky detekuje interval fakturace zákazníka z tarifu a tento interval přednastaví. Dříve byl ve výchozím stavu roční interval.
   • Systém automaticky detekuje aktuální předplatná a nově přidávané nastaví až na konec současného předplatného.
   • Při přidání jsou přehledně vidět všechny položky zákazníka k fakturaci spolu s celkovou částkou za položky a celkovou částkou za výslednou fakturu.
   • Jednotlivé položky lze libovolně deaktivovat, aby nebyla provedena jejich fakturace.
   • U položek za internet lze libovolně přenastavit slevu, která se ale defaultně nastaví dle zadané slevy u zákazníka. V případě nastavení roční fakturace se nastaví sleva pro roční předplatné, ale pouze v případě, že je větší než zadaná sleva zákazníka.
   • U položek za internet lze libovolně měnit částku za zadaný interval. Je tak možné nastavit libovolnou částku, nikoliv automaticky vygenerovanou. Po změně ceny již není možné nastavit slevu.
  • Nový způsob ručního přidání platby
   • Přidání kompletně nového způsobu přidání ručního platby zákazníka.
   • Přidání platby je možné i v případě, že zákazník nemá službu internet.
   • Celý formulář přidání platby byl zjednodušen a je velice podobný formuláři pro ruční přidání faktury.
   • Systém automaticky detekuje interval fakturace zákazníka z tarifu a tento interval přednastaví.
   • Při přidání jsou přehledně vidět všechny položky zákazníka spolu s celkovou částkou za položky a celkovou částkou.
   • Jednotlivé položky lze libovolně deaktivovat, aby nebyla provedena jejich fakturace.
   • U položek za internet lze libovolně přenastavit slevu, která se ale defaultně nastaví dle zadané slevy u zákazníka.
   • U položek za internet lze libovolně měnit částku za zadaný interval. Je tak možné nastavit libovolnou částku, nikoliv automaticky vygenerovanou. Po změně ceny již není možné nastavit slevu.
   • Při přidání platby bez dokladu se automaticky vypočte částka za všechny služby, která je možná přepsat. Zadáním záporné částky se přidá zákazníkovi mínusová platba.
  • Poznámky do faktur
   • Do každé faktury je nově možné přidat libovolný text. Tento text se zobrazí nad seznamem položek faktury.
   • U zákazníka s typem plateb fakturace je pak možné zadat poznámku pro automaticky generované faktury.
   • Při ručním vytvoření faktury je možné zadat poznámku. Tato poznámka se předvyplní dle zadané poznámky zákazníka, je možné ji ale individuálně změnit.
   • Při vytvoření nového předplatného je možné zadat poznámku. Tato poznámka se předvyplní dle zadané poznámky zákazníka, je možné ji ale individuálně změnit.
   • Poznámku faktury lze editovat skrze editační formulář dané faktury.
  • U zákazníka je nově graficky vidět, za jaké měsíce má vystaveny faktury a zda má za daný měsíc částečně / plně zaplaceno.
  • Přehled importovaných plateb do systému dostal svou vlastní sekci, která je dostupná přímo z hlavního menu. Navíc se k těmto platbám dostanou i administrátoři s právy pro čtení plateb.
  • V přehledu importovaných plateb je nově vidět počet nespárovaných plateb za daný den.
  • Defaultní nastavení odeslání SMS zprávy a ručně přidané úhradě faktury se nastavuje dle nastavení odeslání SMS o příchozí platbě v nastavení systému.
  • V systému je možné skrýt nespárovanou platbu. Dále je také možné si zobrazit seznam všech skrytých plateb a tyto platby znovu vrátit k případnému spárování.
  • Vyčítání plateb pomocí IMAP z Komerční Banky po změně formátu emailů.
  • Úprava formátu importu pro ČSOB SK CSV.
  • Systém nově ignoruje při ukládání účtů k zákazníkům vybraná čísla účtů. Prozatím ignoruje pouze účet České Pošty (160987123/0300).
  • Možnost ručního exportu faktur do systému FlexiBee, pokud tam ještě nebyly exportovány.
  • V případě mazání faktury s přidanou alespoň jednou úhradou je administrátor upozorněn na smazání také těchto úhrad.
  • Možnost filtrovat neplatiče dle firmy.
  • Při filtrování faktur je možné si nechat zobrazit statistiky, které ukážou počet faktur a celkovou částku faktur odpovídající vybranému filtru.
  • Import plateb ze slovenské ČSOB ve formátu CSV.
  • Ve statistikách plateb je nově sloupeček s počtem faktur v daném měsíci.
  • V platbách zákazníka je vidět informace, kdo zákazníkovi vystavil danou fakturu.
  • Při automatickém vystavení roční faktury systém automaticky spočte největší slevu a tu použije. Dříve se tak použila pouze roční sleva zadaná ve firmě a pokud měl zákazník nastavenu větší procentní slevu, tak nebyla akceptována.
 • Služby
  • V seznamu tarifů je možné filtrovat dle firmy, typu tarifu a intervalu placení.
  • Při změně nastavení parametrů tarifu je nově možné nechat vygenerovat novou konfiguraci na dotčená zařízení a zároveň přepsat nastavení PPPoE parametrů u dotčených zákazníků (zákazník bude odpojen, aby si šáhl pro nové nastavení).
  • Zrušení možnosti přidat tarif s cenou na celé období a měsíčním intervalem.
  • Autorizační proxy pro SledovaniTV a 4NET byla kompletně přeložena do slovenštiny.
  • Do Kuki VM se přenáší také jméno zákazníka.
  • Pro IPEX Mobil21 bylo implementováno automatické načtení SIM karet a telefonních čísel. Zároveň se u SIM karet a telefonních čísel eviduje, k jaké ústředně je dané číslo přiřazeno.
 • Zákazníci
  • K zákazníkovi je možné přidat až 4 štítky.
  • K zákazníkovi je možné přidat email sloužící pro odeslání informací o platbách. Pokud tento email není vyplněn, použije se hlavní email zákazníka. Stejný email je možné přidat ke kontaktním osobám.
  • K WiFi údajům u zákazníka je možné zadat IP adresu dané stanice.
  • Při přidání / editaci zájemce o služby je možné použít lustraci pomocí služby iSpis (pouze pro ČR a aktivní službu iSpis v nastavení systému). Dříve byla tato možnost až při přidání zákazníka.
  • K podřadné smlouvě je možné přidat individuální položky k fakturaci. Dříve byla tato možnost pouze u hlavní smlouvy.
  • U zájemce je možné zobrazit seznam všech událostí, úkolů nebo zakázek, které jsou k danému zájemci přidány.
  • Při zobrazení detailních informací o zákazníkovi v detailu zákazníka se zobrazuje také RUIÁN kód adresy.
  • V případě, že se při přidání IP adresy z volných IP adres nenajde žádný relevantní subnet pro daného zákazníka, je o tom administrátor informován. Dříve se zobrazila pouze prázdná stránka pro výběr.
  • Při smazání MAC adresy dojde ke smazání MAC adresy také z Radiusu nebo ze zařízení.
  • Při změně pouze tarifu u zákazníka připojeného pomocí PPPoE a Simple Queue nebude vyžadováno nahrání nové konfigurace na zařízení, ale pouze se změní parametry v PPPoE a zákazník se odpojí, aby si sáhnul pro nové parametry.
  • Při smazání zákazníka a smazání přiřazeného zboží (nikoliv návratu na sklad) bude tento pohyb přidán také do pohybů na skladu. Dříve tato informace chyběla.
  • V případě používání více štítků v systému je všude možné mezi štítky vyhledávat. Například při filtrování zákazníků dle štítku.
  • Možnost nastavit délku platnosti vzdáleného elektronického podpisu. Dříve byla platnost 1 hodinu. Nyní je možné nastavit platnost až 72 hodin.
  • Možnost nastavit mazání osobních údajů v historii změn zákazníka. Dle GDPR by se staré osobní údaje měly mazat po 30 dnech. Administrátoři ale mají nově volbu mazat osobní údaje až po 365 dnech anebo nikdy.
 • Další změny
  • Obecné statistiky – grafy
   • Do systému byly přidány obecné grafy zákazníků.
   • Systém loguje počty zákazníků celkově, se službou internet, se službou VoIP a se službou IPTV.
   • Logování probíhá jak kumulativně za všechny firmy, tak také za jednotlivé aktivní firmy v systému.
   • Ve speciální sekci se pak zobrazuje graf s přehledem počtu všech zákazníků za posledních 30 dní.
   • V případě více firem se zobrazují také grafy za jednotlivé firmy.
  • Možnost detailního nastavení požadavků v systému. Požadavky lze v systému kompletně deaktivovat, případně povolit změny pouze určitých služeb (tarif, IP, veřejné IP, VoIP nebo IPTV).
  • Vylepšené zobrazení pro elektronický podpis dokumentu. Pole pro podpis je vždy v poměru stran 16:9. Díky tomu se nestane, že je podpis nadměrně vysoký a nevejde se tak do smlouvy.
  • V editaci firmy je vidět počet zákazníků každé fakturační skupiny.
  • Podpora pro formulář ČTÚ ART 201. Zároveň byl odstraněn formulář ART 183 a ART 191.
  • Při vyhledávání S/N ve skladu přibyly nové informace o pohybech na skladu u daného S/N.
  • Po změně v nastavení odesílacího emailu v předešlé verzi došlo na nastavení odesílatele na název firmy, což není v některých případech žádoucí. Nově je možné ve firmě editovat specificky název odesílatele.
  • Kompletní přeložení stránky s elektronickým podpisem do slovenštiny.
  • V detailu zakázky je vidět také ID zakázky.
 • Opravy systému (opravy byly implementovány také do současné verze systému)
  • Opraven export platebních kalendářů do účetního systému Pohoda v případě neplátce DPH.
  • Byly opraveny chybové hlášky pro komunikaci s API služby SledovaniTV.
  • Opraven tisk událostí z plánovače.
  • Oprava uložení zpětné fakturace u firmy.
  • Oprava filtrování dokladů dle data od – do.
  • Oprava nastavení virtuálního SSID a zařízení v mód klient.
  • Oprava zobrazení menu pro správu IPEX Mobil21 čísel a SIM karet.
  • Oprava zobrazení vysílače / zařízení / SSID při editaci zákazníka, pokud neměl aktivní službu internet.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky