Nová verze: 1.43

31.03.2020

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.43. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.43:

 • Zařízení & monitoring
  • Šablony switchů
   • Šablony lze editovat i v případě, že je tato šablona již použita u nějakého zařízení. Pokud je šablona použita, není možné editovat některé parametry (počet portů, definice extra portů). Parametry, které mají vliv na zobrazení switche, je možné editovat vždy.
   • Název daného portu switche (ať už automaticky vyčtený název nebo ručně zadaný název) se zobrazuje po najetí na daný port kurzorem myši. Není tak nutné daný port rozkliknout do detailu.
   • U šablony je možné určit, zda se jako název portu bude ze SNMP vyčítat hodnota ifAlias nebo ifName.
  • Přidání nového druhu generování Simple Queue. Současná konfigurace „Simple Queue“ byla přejmenována na „Rozšířené Simple Queue“. Nový druh konfigurace zapisuje zákazníky přímo do hlavního stromu bez žádných agregačních nadřazených stromů. Není zde tedy žádné omezení dle interface nebo dle tarifu.
  • Ošetření všech parametrů, kde se nastavuje rychlost při generování pravidel pro Mikrotik zařízení na maximální hodnotu 4194303k. Větší hodnotu bohužel aktuálně Queue Tree v Mikrotiku nepodporuje.
  • Možnost generovat konfiguraci na zařízení Mikrotik, pokud je u zařízení nastaveno negenerování QoS.
  • Přidána podpora zařízení Ceragon FibeAir IP-10. Ze zařízení se stahují grafy trafficu, uptime, Tx Power, signálu, Eb / No, napětí a teploty. Ze zařízení se dále stahuje Rx a Tx frekvence. Na zařízení jsou dostupné sondy.
  • Přidání podpory pro zařízení Racom RAy 3. Ze zařízení se stahují grafy uptime, CPU, Rx Level, Tx Power, SNR, napětí a teploty. Dále se stahuje Rx a Tx frekvence, verze firmware a jsou dostupné sondy k zařízení.
  • Přidána podpora zařízení SDS MICRO DIN E. Ze zařízení se stahují grafy uptime, CPU, okamžitého výkonu, spotřeby a teploty. Na zařízení jsou dostupné sondy.
  • Přidání sond na zařízení Ceragon FibeAir IP-20E, Racom RAy, Racom RAy 2, Siklu, 10GHz AirOne, 10GHz AirOne+, Alcoma, Ericsson MINI-LINK 6352, Motorola Canopy, Orcave 1S10, Orcave 2222, SIA AlfoPlus a Summit.
  • Jednotlivé druhy teploměrů byly v systému přidány jako samostatné typy zařízení, nikoliv pod jednu společnou skupinu „Teploměr“.
  • V systému byla odstraněna možnost blokace p2p spojení v editaci zákazníka. Tato funkce je již delší dobu ve verzích Mikrotik OS nepodporována.
  • Přidání povolených frekvencí pro pásmo 60GHz.
  • U každého vysílače lze nastavit, že se daný vysílač nebude zobrazovat na celkové mapě závislostí. Lze tak vyloučit například odkládací „fake“ vysílače, které by jinak mapu závislostí rozházely.
  • Výpis zařízení na vysílači byl optimalizován a měl by být, v závislosti na počtu zařízení, rychlejší.
  • V rámci systému byl zrušen RRD název pro grafy zákazníků. Tento parametr byl pro většinu administrátorů matoucí a ve většině případů zůstával automaticky generovaný. Nově se tento parametr nepoužívá a zákazník se v Queue Tree nebo Simple Queue identifikuje dle interního ID zákazníka. Dále se do Queue Tree / Simple Queue propisuje také název daného zákazníka.
  • Při ručním nahrání nové konfigurace Radius / DHCP serveru se nahrávají také příkazy pro smazání staré konfigurace, pokud by existovala.
  • V editaci zařízení nebo SSID / interface se nově vysílače řadí dle skupin vysílačů. Dále zde byl použit pokročilý „select box“, ve kterém je možné u určitých políček vyhledávat.
  • Pro zařízení Mikrotik a UBNT bylo zrušeno omezení na volbu jména uživatele na hodnotu „admin“. Nově je tato volba zcela na administrátorech. Používat tuto hodnotu ale z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme.
 • Fakturace
  • Fakturační skupiny
   • Do systému byla implementována funkce fakturačních skupin. Jedná se o možnost, kdy je u firmy možné evidovat více fakturačních skupin s rozdílným nastavením plateb a bankovních účtů.
   • Každá firma může mít nově libovolný počet fakturačních skupin, minimálně musí mít jednu.
   • U každé fakturační skupiny je možné evidovat libovolný počet bankovních účtů, minimálně musí mít jeden. Bankovní účty se mohou napříč fakturačními skupinami opakovat.
   • U každé fakturační skupiny se dá nastavit název a zda je daná fakturační skupina výchozí. Výchozí fakturační skupina může být v rámci firmy pouze jedna a bude se vždy řadit na první místo (například při přidání zákazníka). U bankovních účtů dané skupiny lze také zvolit jeden výchozí bankovní účet.
   • Dále se u fakturačních skupin nastavuje typ plateb (platební kalendář, fakturace) a nastavení jednotlivých typů platby (splatnost kalendáře, datum vystavení kalendáře, splatnost faktur). V jedné firmě je tak nově možné kombinovat libovolně platební kalendáře a fakturaci.
   • Současná funkce „Auto. faktury“ při platebních kalendářích bude v následujících verzích zrušena a bude nutné přejít na model další fakturační skupiny s typem platby „Fakturace“. Administrátoři o tom budou v systému včas informování, aby měli čas přesunout dotčené zákazníky do nové fakturační skupiny.
  • Záporné faktury
   • Do systému je nově možné ručně přidat záporné faktury.
   • K fakturám je následně možné přidat úhrady spolu s vytvořením pokladního dokladu.
   • Záporné faktury se neberou v potaz při vyhodnocení stavu plateb zákazníka.
  • Automatický import lze navázat přímo na číslo bankovního účtu. V případě více automatických importů u jedné firmy lze tak správně určit, jaké skupině zákazníků se má platba z daného importu párovat. Pokud se nastaví bankovní účet u jednoho importu, musí se nastavit u všech importů. Poté se platba importuje pouze k zákazníkům a fakturám, které mají nastaven tento bankovní účet.
  • V importovaných platbách lze nově stránkovat. Nezobrazuje se tak pouze posledních 30 dní, za které se připisovaly platby, ale veškerá historie plateb. Stránkování je také dostupné v přehledu importovaných souborů s platbami.
  • V systému je možné filtrovat dle firmy v nespárovaných platbách a v seznamu importovaných plateb do systému.
  • K nově importovaným platbám je propisována informace, z jakého automatického importu byly platby přidány.
  • Ruční úhradu faktury lze přidat také u již vyřazeného zákazníka.
  • U přidání úhrady faktury lze přidat typ úhrady platební kartou. Při tomto způsobu je možné vytvořit pokladní doklad. Ten ale nebude odeslán do EET (pokud je EET aktivní).
  • Byl upraven dialog pro ruční spárování nespárovaných plateb. Nově se tlačítka pro přidání jako normální platbu nebo nespárovanou úhradu faktur přesunuly přímo do obsahu dialogu a zobrazují se jen v případě, že jsou pro daného zákazníka aktuální.
  • Přesun dialogu pro tisk faktur do dialogu pro export faktur.
  • Ošetření načítání plateb z FIO banky po zadání nového tokenu do systému. Nově bude systém vyčítat platby od času přidání tokenu, nikoliv od poslední zarážky daného tokenu (která může být daleko v historii a načetly by se nechtěné platby).
  • Informace o úhradě zákazníka se zobrazí i v případě ručního přidání dané úhrady. Při ručním přidání úhrady tak jsou vidět zadané informace jako VS, číslo účtu, název účtu a zpráva pro příjemce.
  • Přidán ruční a automatický import plateb z Prima Banky (5600).
  • Přidán export faktur a úhrad od účetního systému MRP K/S.
  • V systému byly kompletně zrušeny interní zprávy zasílající zákazníkovi do jeho profilu nové faktury pomocí interních zpráv.
  • Do exportu do účetního systému Pohoda byl přidán volitelně párovací symbol k fakturám. Párovací symbol se do exportu může propsat jako variabilní symbol faktury nebo číslo smlouvy zákazníka.
  • V chybových stránkách pro zákazníka (při zakázání z důvodu nezaplacení) se nezobrazuje měsíc a rok, za který zákazník dluží. Tyto informace byly matoucí a většinou neodpovídaly skutečnosti.
  • Pokladní doklady lze vyhledávat dle administrátora, který daný pokladní doklad vytvořil.
  • Faktury, pokladní doklady a opravné doklady lze vyhledávat také dle datumu od – do. Defaultně je nastaven nejstarší datum a poslední datum dokumentů v dané sekci.
  • Do systému FlexiBee je možné exportovat také již existující faktury, které nebyly odeslány.
  • Automatické odeslání platebních kalendářů (předpisu plateb) bylo povoleno také pro spolky.
  • Navrácení možnosti odeslat SMS zprávu při ručním přidání úhrady k faktuře (ve většině případů hotovostní).
 • Práva v systému
  • Přidány práva pro možnost určit, na jakou firmu má daný administrátor práva. Aktuálně se na firmy omezuje pouze výpis zákazníků a možnost přidat zákazníka pouze do povolených firem. Do budoucna se práva na jednotlivé firmy a zákazníky v nich rozšíří do dalších sekcí v systému.
  • Přidány rozšířená práva na plánovač. U každé skupiny práv lze editovat, ke kterým technikům / kategoriím v plánovači má daná skupina práv přístup. Lze tak jednu skupinu práv omezit třeba pouze na techniky / kategorie, které se starají o servis sítě a nebudou tak vidět události například managementu firmy.
  • V právech pro plánovač lze také specificky přidělit práva na správu kategorii plánovače. Tyto práva jsou možná jen v případě práv na změnu plánovače.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Do plánovače byly přidány české (respektive slovenské) státní svátky. Povolení zobrazení svátků si může každý administrátor upravit v nastavení plánovače. Defaultně jsou svátky všem zobrazeny.
 • Služby
  • Sledování TV
   • U základních balíčků je nutné nastavit kód základního balíčku (ve většině případů START pro Česko a SK pro Slovensko). V některých specifických případech je možná i jiná hodnota, blíže se to dozvíte u svého obchodního zástupce.
   • Do systému je možné importovat služby pomocí API. V sekci Služby -> Televize je tlačítko pro import služeb. Tento import slouží pro prvotní načtení balíčků nebo dodatečné načtení nových balíčků. Při importu nedochází k žádné kontrole existence již přidaných balíčků.
   • V sytému je nově nutné explicitně povolit pouze 4K kvalitu. Tato kvalita je nutná aktivovat také ze strany služby a je podmíněná umístěním CDN serveru v síti. Nejvyšší kvalita je běžně dostupná.
   • Byl aktualizován návod pro tuto službu reflektující nové možnosti.
  • Pro služby IPEX byla přidána podpora více ústředen. Do systému tak lze přidat libovolný počet IPEX ústředen. Při přidání telefonního čísla této služby pak bude na výběr, ke které ústředně číslo patří.
  • Přidána podpora pro telefonní čísla služby Ha-Vel. Povolení této služby se nastavuje v nastavení systému zadáním adresy API, přihlašovacích údajů a marže za poskytnuté služby. Na začátku měsíce systém automaticky z API vyčte provolané částky, uloží je k telefonním číslům a následně při první fakturaci automaticky vyfakturuje.
  • U zákazníků byla přidána možnost přidat ke službě internet identifikaci služby. Jedná se o textové políčko, do kterého lze zapsat libovolný text. Tento text se následně zobrazí zákazníkovi na faktuře v popisu položky v závorce na úplném konci. Slouží například pro číslo objednávky, identifikaci přípojky nebo jiný text.
  • U tarifů lze nově detailněji evidovat, o jaký tarif se jedná. Místo typu tarifu pro domácnosti / firmy a paneláky je nově možné evidovat bezdrátové, kabelové, optické, LTE a DSL tarify. Pokud má zákazník tarif z jedné skupiny, při požadavku na změnu tarifu může vybírat pouze z tarifů v této skupině, nikoliv v jiné. Je tak omezena možnost, že by zákazník žádal o tarif, který v jeho lokalitě není dostupný.
 • Zákazníci
  • Elektronické podepisování dokumentů
   • Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci ve světě byla do systému přidána rozšířená možnost elektronického podepisování dokumentů.
   • Nově může zákazník podepsat dokument tzv. na dálku. Administrátor jednoduše odešle požadavek na vzdálené podepsání dokumentu. Zákazníkovi přijde email s odkazem na možnost podepsání. Tento požadavek je platný pouze 1 hodinu od odeslání.
   • Ve formuláři na podepsání je zobrazena informace, čeho se podpis týká a také odkaz na zobrazení daného dokumentu.
   • V systému je možné nastavit, že bude zákazníkovi po podepsání odeslán podepsaný dokument emailem. Spolu s podepsaným dokumentem je možné volitelně zaslat také všeobecné podmínky a nastavení služeb zákazníka.
   • Po odeslání podpisu se zobrazí načítací kolečko přes celou plochu, aby administrátor nebo zákazník věděl, že se podpis ukládá a není nutné již cokoliv dělat.
   • Aktuálně je podporován elektronický podpis jako doposud pouze u smlouvy a dodatků, na předávací protokol a servisní protokol bude možnost elektronického podpisu rozšířena v následující verzi.
  • Vyhledávání dle částečného čísla popisného nebo ulice s číslem popisným.
  • Rychlé vyhledávání zákazníků podle emailu.
  • Přesunutí zaškrtávacího políčka pro volbu, zda je smlouva zařazena v evidenci, do editace smlouvy. Volba zůstává pouze při přidání zákazníka.
  • Byla provedena optimalizace načítání seznamu zákazníků. Nově by se seznam zákazníků měl načíst výrazně rychleji.
  • U individuálních položek zákazníka je nově možné nastavit, že se daná individuální položka nebude fakturovat.
  • V detailu zákazníka je u každé IP adresy možné přímo otestovat dostupnost dané IP adresy.
  • Ve vyřazených zákaznících lze nově vyhledávat dle firmy, ze které byly vyřazeni.
  • K vyřazeným zákazníkům se propisuje číslo smlouvy. Při opětovném přidání jako nového zákazníka se tato hodnota znovu použije.
  • V detailu zákazníka se nově SSID / interface nazývá dle typu zařízení, na které je zákazník připojen. Pokud je tedy připojen přímo na switch, zobrazuje se místo SSID / interface port. Pokud je připojen na switch se šablonou switche, je zde také proklik na detail daného portu.
  • V zákaznické profilu se zobrazují také individuální položky.
 • Další změny
  • Úprava systému pro více firem
   • Odesílací emaily byly přesunuty z nastavení systému přímo k firmě. Nově je tak možné pro každou firmu definovat vlastní odesílací emaily pro informace a platby. V nastavení zůstal pouze jeden odesílací email, který slouží jako odesílací směrem k administrátorům systému.
   • Podpis SMS zpráv byl přesunut z nastavení systému přímo k jednotlivým firmám. Pro každou firmu tak lze evidovat rozdílný podpis. Podpis SMS zpráv se nově nepropisuje do zpráv pro administrátory.
   • Nastavení SMTP serveru bylo přesunuto přímo k firmě. Tato hodnota se zobrazuje v dokumentu Nastavení služeb.
  • Podpora odesílání SMS zpráv skrze SMPP protokol.
  • Na stránce s přehledem IP adres v systému je nově možné vyhledávat v seznamu subnetů. Nemusí se tak při vysokém počtu subnetů skrolovat.
  • Do exportu pro ČTÚ byly doplněny některé nové informace, které je nutné vyplňovat.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky