Nová verze: 1.42

31.12.2019

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.42. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.42:

 • Zařízení & monitoring
  • U vybraných VLAN na switchy je možné předat generování QoS na jiné zařízení typu Mikrotik.
  • Přidána možnost zobrazení, kde je možné ihned vidět, jaký switch má přiřazenou danou šablonu switche.
  • U mikrovlnných spojů (Alcoma, Siklu, Summit a atd.) je možné nově evidovat vyzařovací úhel, zisk a azimut.
  • U zařízení na vysílači je možné pro lepší evidenci evidovat S/N daného zařízení.
  • Při přidání / editaci zařízení je možné vybrat zařízení ze skladu. V tomto případě se k zařízení propíše název zařízení, S/N a zároveň se dané zařízení automaticky přidá na sklad vysílače.
  • Výzvu na vygenerování nové konfigurace na zařízení (například při automatickém vyřazení zákazníka) lze smazat.
  • Přidána sonda na využití operační paměti / disku na Mikrotik zařízení (v % nebo MB).
  • Při aktualizaci zařízení Mikrotik ze systému Cf Control lze zvolit odložení spuštění konfigurace (delay), se kterou se daná aktualizace provede (10s, 60s, 300s).
  • Po změně / přidání / smazání zařízení s konfigurací pro Radius se provede reload služby na serveru pro znovunačtení informací o NAS.
  • K jednotlivým VLAN v systému lze přiřadit subnet. Tento subnet je pak při zobrazení volných IP adres uváděn jako první, pokud je zákazník připojen na port switche, kam je daná VLAN přiřazena.
  • Přidán formulář pro ČTÚ ART 192.
 • Fakturace
  • Úhrady faktury
   • U faktury je možné zobrazit seznam všech úhrad dané faktury.
   • Úhradu lze skrze toto okno také přidat, a to jak hotovostní platbu s možností vygenerování pokladního dokladu, tak úhradu pro platbu převodem s možností doplnění údajů z banky (například pro dodatečné přidání úhrady, která se nepřidala z banky).
   • Možnost označení faktury jako zaplacené (stav Zaplaceno) byla zrušena. Nově je nutné přidat novou úhradu na celou částku faktury.
   • Při přidání nové úhrady je možné změnit typ úhrady faktury. Typ úhrady faktury lze i nadále dělat skrze editaci faktury.
   • Díky nové správě úhrad faktury lze přidat také částečnou hotovostní úhradu. To nebylo doposud možné a hotovostní úhrada tak byla vždy na celou částku faktury.
   • Úhrady lze z faktury smazat. Smazáním hotovostní úhrady s pokladním dokladem nedojde k smazání pokladního dokladu.
  • Importované platby
   • Jednotlivé platby z banky jsou nově v systému logovány (jak při ručním importu souboru, tak při automatickém importu z banky). Každá přidaná platba k zákazníkovi tak má vazbu na importovanou platbu.
   • V systému lze nově zobrazit seznam plateb, které byly importovány z daného výpisu (ruční import souboru). Je zde vidět informace, zda byla platba přiřazena zákazníkovi, případně jakému s možností platbu od zákazníka odpárovat.
   • V systému lze nově zobrazit seznam plateb dle data importu (data platby). Je zde vidět informace, zda byla platba přiřazena zákazníkovi, případně jakému s možností platbu od zákazníka odpárovat.
   • V platbách zákazníka lze jednotlivé platby odpárovat pro možnost je znovu spárovat s jiným zákazníkem (pouze pro platby přidané od aktualizace na tuto verzi).
  • Automatizace plateb
   • Systém nově automaticky páruje platby jako nespárované přeplatky faktur, pokud je jako VS uvedeno číslo smlouvy / jiný VS a zákazník má aktivní fakturaci. Toto párování se neprovádí pro typ fakturace: platební kalendář.
   • Při automatickém vygenerování nové faktury je v případě existence nespárované úhrady faktury na stejnou částku jako je částka faktury použita tato nespárovaná úhrada jako úhrada vygenerované faktury a ta je tak automaticky označena jako zaplacená.
   • V nespárovaných platbách je tlačítko pro nový pokus o automatické spárování všech nespárovaných plateb.
  • U zákazníka je možné ručně přidat nespárovanou úhradu faktur, třeba pro případ, že se platba nenaimportovala z banky.
  • Při ruční generování plateb / faktur je nově možné zvolit datum generování (dříve to bylo defaultně následující den) a datum přidaných plateb / faktur (dříve to bylo datum generování).
  • V QR kódu u platby bylo odstraněno datum splatnosti. Při použití docházelo k tomu, že se platby z banky zákazníka odeslala až v den splatnosti, nikoliv ihned.
  • Pokladní doklad k faktuře, který byl odeslán do EET, lze v EET stornovat bez nutnosti vytvořit opravný doklad k faktuře.
  • Při vytváření faktury je možné zvolit, jaký se použije variabilní symbol. Defaultní hodnoty se berou z nastavení firmy, případně z nastavení zákazníka. Lze zvolit také libovolný variabilní symbol.
  • V editaci faktury lze editovat také variabilní symbol.
  • Při vytváření faktury je možné zadat záporné položky. Toho lze využít například pro slevu z položky.
  • Každý pokladní doklad lze nově vytisknout také na POS tiskárně (šířka 80mm). Není tak nutné tisknout pokladní doklad na celou A4.
  • Přidán import z MONETA Money Bank ve formátu GPC.
  • Při přidání předplatného bylo opraveno propsání splatnosti z nastavení zákazníka / firmy.
  • Možnost zaslat email o vygenerování nové platby také zákazníkům beze smlouvy.
  • V seznamu faktur je nově zobrazena informace, kolik bylo z faktury již zaplaceno a kolik ještě zbývá zaplatit.
  • U faktury je nově logováno, kdy a jakým kanálem byla daná faktura odeslána zákazníkovi.
  • V systému se nově automaticky formátují částky. Při zadávání částek se tak například desetinná čárka automaticky přepíše na desetinnou tečku. Dále se automaticky doplní částka na dvě desetinná místa.
  • Do systému byla přidána možnost automaticky odesílat platební kalendáře zákazníkům emailem / SMS zprávou. V nastavení systému je tak možné zvolit, který den se kalendáře odešlou (kterýkoliv den v prosinci a lednu).
  • Při párování nepřiřazených plateb je možné platbu spárovat také se zákazníkem z jiné firmy, než do jaké byla platba přidána. Toto chování je nutné vynutit zaškrtnutím příslušného políčka.
  • U pokladních dokladů v platbách zákazníka je uvedena informace, k jaké faktuře daný pokladní doklad patří.
  • Pro export do účetních systému byla přidána volba pro možnost prohození jména a příjmení v exportech.
  • Pro export do účetního systému Money S3 byla přidána možnost párování faktur a opravných dokladů s adresářem. Párovat lze podle čísla smlouvy nebo ID zákazníka.
  • V případě exportu pokladních dokladů do Money S3 je možné k dokladům přidávat také variabilní symbol faktury, kterou daný pokladní doklad hradí. Tím dojde k automatické úhradě faktury.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Plánovač
   • Plánovač je možné otevřít v novém okně, kdy dojde ke zvětšení plánovače na celou šířku stránky.
   • Aby se všechna tlačítka obsluhující plánovač vešla do jednoho řádku, došlo nově k použití ikon místo textu.
   • Bylo přepracováno zobrazení nesplněných událostí v plánovači. Nově jsou zobrazeny pod řádkem s ovládáním plánovače a je zde zobrazeno více událostí.
   • V plánovači je nově možné vytvořit skupiny pro události. Každou událost tak lze přiřadit nejen jednotlivě technikům, ale i přidaným skupinám (třeba hotline; servis; obchod).
   • Při zobrazení plánovače v novém okně je možné si nechat zobrazit nový druh pohledu na plánovač, a to dle jednotlivých techniků / skupin. Je zde také zobrazen sloupec událostí, které nemá přiřazen žádný technik / skupina.
   • Při zobrazení plánu techniků je možné jednotlivé události přetahovat od jednoho technika / skupiny do druhé. Tím se v události změní nastavení přiřazených techniků / skupin.
  • Úkoly / zakázky
   • Byla přidána práva pro čtení úkolů / zakázek. Dosud byla práva nenastavena nebo byla nastavena práva pro změnu (čtení, přidání, úprava, smazání).
   • Při použití práv pro čtení je možné nastavit také práva na možnost přidání zpráv k úkolu / zakázce.
   • K úkolům / zakázkám byla přidána možnost přidání štítků. K jednomu úkolu / zakázce je možné přidat maximálně 3 štítky. Jednotlivé štítky jsou společné pro úkoly a zakázky, ale rozdílné od štítků pro zákazníky. Správa štítků je na stejné stránce jako štítky pro zákazníky.
   • U úkolů / zakázek je možné skrýt přidané zprávy. Tyto zprávy lze následně při potřebě znovu zobrazit.
   • K úkolu / zakázce lze přidat více řešitelů. Dosud šlo přidat vždy jen jednoho řešitele.
   • Při fakturaci zakázky lze nastavit, jaký se použije variabilní symbol. Defaultní hodnoty se berou z nastavení firmy, případně z nastavení zákazníka. Lze zvolit také libovolný variabilní symbol.
  • Hodnocení administrátorů
   • K úkolům byla přidána základní možnost hodnocení administrátorů dle splněných úkolů. Jednotlivé funkce hodnocení se budou do budoucna rozšiřovat.
   • Hodnocení administrátorů je opatřeno vlastními právy pro přístup.
   • Defaultní hodnoty pro jednotlivé typy úkolů je možné nastavit v nastavení systému.
   • Při přidání / editaci úkolu je možné nastavit kolik bodů dostanou administrátoři za splnění úkolu.
   • Při splnění úkolu (označení jako splněné) se nastavené body rozdělí mezi všechny řešitele úkolu. Po vydělení dle počtu řešitelů se body zaokrouhlí nahoru (při hodnocení 5 bodů a dvou řešitelích dostane každý 3 body).
   • V přehledu hodnocení je vidět seznam splněných úkolů v daném měsíci spolu s celkovým počtem bodů jednotlivých řešitelů. Daný měsíc lze tlačítkem na spodku stránky uzavřít. Tím se dané body administrátorů uloží k danému měsíci pro případnou zpětnou kontrolu a začnou se načítat body pro nový měsíc.
 • Služby
  • U televizních balíčků je možné nastavit, zda je balíček aktivní nebo neaktivní. Neaktivní balíčky se budou vždy zobrazovat na konci seznamu.
  • U vybraných televizních balíčků lze určit, že se nebudou zobrazovat u zákazníka / ve smlouvě / dodatku. Toto lze nastavit pouze u balíčků za 0Kč. Danou volbu použijete například v případě, že máte komplexní balíček pro televizi obsahující také set-top box / Smart TV (například Basic balíček + zpětné přehrávání + jeden set-top box / jedna Smart TV), ale tyto služby jim přidáváte individuálně dle toho, co zákazník potřebuje, abyste nemuseli služby platit, když je zákazník nevyužije.
  • Přidána podpora pro 4NET BackOfiice. V případě potřeby je tak možné v nastavení systému přepnout službu na novou verzi API.
  • Oprava synchronizace Kuki služeb v případě velkého počtu zákazníků ve službě.
  • Kompletní odstranění podpory pro IPEX SOAP. Pokud jste tedy ještě neprovedli změnu na IPEX REST API, tak je nutné to co nejdříve udělat!
 • Zákazníci
  • U zákazníka je nově možnost skrýt zřizovací poplatek ve smlouvě.
  • Při zobrazení zákazníků v novém okně je možné vyexportovat zákazníky dle zadaných filtrů, včetně nastavení, jaké údaje se do exportu uvedou (dle zobrazených sloupců).
  • V detailu zákazníka je nově defaultně zobrazeno méně informací. Pro detailní zobrazení všech údajů je potřeba zaškrtnout políčko „Detailní informace“.
  • V detailu zákazníka se nově zobrazují také individuální položky k fakturaci.
  • V detailu zákazníka se zobrazuje informace, jakým kanálem jsou zasílány faktury.
  • V detailu zákazníka se zobrazuje přehled zboží, které bylo zákazníkovi vyfakturováno.
  • Při přidání servisního zásahu lze vytvořit zaplacenou fakturu spolu s pokladním dokladem.
  • Nově je možnost vytvořit fakturu za zřízení (se zřizovacím poplatkem) také při editaci zákazníka. Defaultně bude faktura označena jako nezaplacená s možností změny.
  • Individuální položka u zákazníka může být záporná, například pro slevu.
  • Možnost vyhledat zákazníky, kteří nemají žádný štítek.
  • Možnost vyhledat zákazníky dle typu smlouvy.
  • Možnost vyhledat zákazníky dle celé skupiny vysílačů.
  • V seznamu zákazníků v novém okně je možné zobrazit zvlášť ulici a město zřízení.
  • V seznamu zákazníků v novém okně je možné zobrazit poznámku zákazníka.
  • Zájemci jsou v systému řazeny nejdříve dle příjmení, poté podle jména.
 • Další změny
  • Zboží ve skladu je možné vyhledávat dle čárového kódu.
  • Zprávy ze systému lze zasílat také dle vybraného štítku.
  • Při zasílání zpráv a výběru zákazníků dle vysílače / zařízení jsou nově zobrazeny pouze zařízení, na která je připojen alespoň jeden zákazník.
  • V emailu o změně hesla byl přidán odkaz k přihlášení do systému.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky