Nová verze: 1.41

25.09.2019

Aktualizace 18.10.2019: Změny a novinky ve verzi 1.41.1:

 • Zákazníci
  • Založení zákazníka bez služby internet
   • Nově je možné založit nového zákazníka bez služby „internet“. Není tak nutné přidání zákazníka obcházet tarifem za 0 Kč a přidáním na fiktivní lokalitu / vysílač.
   • Při přidání nového zákazníka do systému je služba „internet“ defaultně aktivována. Při deaktivaci služby „internet“ dojde ke skrytí veškerých voleb této služby, včetně nastavení přípojného vysílače a IP adres.
   • V případě, že nemá zákazník aktivní službu „internet“, tak systém bude všechny ostatní služby fakturovat v měsíční intervalu.
   • V případě, že hlavní smlouva nemá aktivní službu „internet“, tak není možné k této smlouvě přidat podřadnou smlouvu.
  • V editaci zákazníka došlo k přesunu některých voleb, aby vše více odpovídalo novým možnostem nastavení.
  • Při editaci zákazníka / smlouvy byly ceny tarifů upraveny dle skutečného období tarifu s informací, kolik stojí daný tarif měsíčně.
  • Při přepsání ceny tarifu u zákazníka se hledá podřadný tarif se stejným nastavením ceny. Pokud se najde, zákazníkovi se přiřadí již vytvořený tarif a nevytvářejí se tak duplicity.
  • Vyhledávání zákazníka dle intervalu placení.
  • Oprava nahrávání neplatičů, kdy se při použití funkce nedeaktivovat do smazali již deaktivovaní zákazníci, ale znovu se nedeaktivovali a služby jim fungovaly.
 • Fakturace
  • Změna zaokrouhlování dokladů (pouze Česko)
   • Do systému byla implementována změna zaokrouhlení dokladů na celé koruny dle novely zákona o DPH pro rok 2019.
   • Nově se zaokrouhlení rozpočítává do nejvyšší sazby DPH na dokladu (21%) spolu s rozepsáním zaokrouhlení bez DPH, DPH ze zaokrouhlení a zaokrouhlení s DPH.
   • Změna byla implementována již na konci měsíce září a nahrána všem zákazníkům.
 • Služby
  • Byla přidána informační hláška, která upozorňuje na stále aktivní službu IPEX SOAP, která bude brzy ze systému deaktivována a již nyní jí lze nahradit novou funkcí IPEX REST.
  • DialTelecom
   • Přidání podpory pro VoIP službu u firmy DialTelecom.
   • Aktivaci této služby je nutné provést v nastavení systému, kde je možné nastavit také výši Vaší marže.
   • V sekci Služby -> Telefon je možné importovat výpis z VoIP služby DialTelecom s předvyplněnou defaultní marží, kterou lze možné individuálně změnit.
   • Provolané částky se následně přiřadí konkrétním telefonním číslům k další fakturaci.
 • Zařízení & monitoring
  • Možnost nastavení dělení QoS pro porty na switchi dle VLAN přiřazených danému switchi.
 • Opravy
  • Oprava generování SimpleQueue při určitých podmínkách, kdy byl klient zařazen do neexistujícího parenta.
  • Oprava kontroly vyplnění údajů pro Mobil21 čísla a SIM karty.
  • Oprava odeslání některých dokumentů ze systému, kdy nebyly v dokumentu uvedeny všechny osobní údaje.
  • Oprava přečtení příchozích SMS a interních zpráv.
  • Oprava zobrazení detailu pohybu zboží na vysílači, pokud se u daného zboží neeviduje S/N.
  • Oprava exportu faktur při použití filtru na štítky a negaci výsledku.
  • Oprava stažení souborů administrátorem, pokud byly určené pouze pro API.

 

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.41. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.41:

 • Zařízení & monitoring
  • API-SSL
   • Do systému byla přidána podpora pro Mikrotik API-SSL.
   • Všechna zařízení typu Mikrotik a instalovanou verzí 6.1 a vyšší byla automaticky přepnuta na komunikaci skrze API-SSL. Pokud byl u zařízení nastaven jiný než defaultní port pro API, byl pro API-SSL nastaven již zadaný port. Staré API bylo na zařízení deaktivováno.
   • U zařízení typu Mikrotik je možné se vrátit zpět na staré API v případě potřeby. U nových zařízení je defaultně nastavováno API-SSL.
   • Byla upravena prvotní konfigurace zařízení. Je tedy nutné si stáhnout novou verzi prvotní konfigurace, kde je defaultně nastaveno API-SSL.
  • Úprava generování QoS - Queue Tree pro porty na switchi. Nově je možné u portu switche určit, zda se bude Queue Tree generovat dle portu (současné chování) nebo dle switche (kdy se vše schová za interface, na kterém se pro zařízení dělá QoS). Queue Tree pravidla se pak vytváří stejně jako pro jeden Interface / SSID.
  • Úprava generování Simple Queue: vzhledem k omezení parametru „target“ na pouze 30 IP adres / subnetů bylo nutné upravit generování Simple Queue. Nově je v případě, že je na daném interface více IP adres než 30, rozdělí systém tento interface na více hlavních queue a spravedlivě mezi ně rozdělí zákazníky. To samé vytvoří systém s tarify, kde je více jak 30 IP adres. V minulé verzi byly targety dělené pomocí subnetu, ale díky tomu Simple Queue ve výsledku nefungovalo v případě, že v dalším hlavním queue byl ten samý již použitý subnet.
  • Přidána podpora pro zařízení Tinycontrol LAN ovladač v3. Ze zařízení se stahují grafy uptime, grafy teplot ze senzorů DS1 – DS8 a graf výstupu OUT5. K zařízení je možné přidat uživatelsky definované sondy, které upozorní na případný problém.
  • Zařízení Mikrotik 60GHz bylo přidáno do správy zařízení Mikrotik a je tak možné jej hromadně nastavovat.
  • Upozornění na kontrolu UPS je možné nastavit až na dobu 10 let.
  • U zákazníků je nově možné editovat PPPoE jméno a heslo. Dříve byla možnost editace automaticky vygenerovaných údajů pouze při aktivaci PPPoE.
  • Do hierarchie zařízení byla doplněna informace o typu monitoringu.
 • Fakturace
  • Pokud má zákazník dluh, systém daného zákazníka automaticky nevyřadí / neodstraní ze systému. Administrátoři jsou o tom informování a případně musejí daného zákazníka vyřadit / odstranit ručně.
  • Změna výpočtu DPH (pouze Česko a částkami s DPH)
   • Do systému byla implementována změna výpočtu DPH a částky bez DPH z částky s DPH dle novely zákona o DPH pro rok 2019. Nový způsob výpočtu je povinný od 1. 10. 2019.
   • Nově vytvořené faktury a další doklady tak budou vytvořeny s novým způsobem výpočtu. Staré faktury zůstanou beze změny.
  • Jednorázová položka k fakturaci
   • K zákazníkům byla přidána možnost přidat jednorázovou položku k fakturaci.
   • Jednorázová položka se vyfakturuje při nejbližší fakturaci a následně se smaže.
   • Jednorázovou položku lze vyfakturovat ručně také při přidání předplatného.
  • Částečné úhrady faktur
   • Do systému byla implementována podpora pro částečné úhrady faktur.
   • Je tak možné přiřadit platbu zákazníka k faktuře, pokud se přesně neshoduje částka faktury.
   • Částky, které se neshodují s částkou faktury (nebo zbývající částkou) je nutné ručně přiřadit k zákazníkovi jako nespárovanou úhradu faktur. Následně je možné z této platby uhradit u zákazníka jednu nebo více faktur.
   • Pokud je částka menší než zbývající částka faktury, umoří se úhrada celá. Pokud je částka větší, faktura se uhradí kompletně a zbytek je možný použít k úhradě jiné faktury.
   • Pro nespárované úhrady faktur byla vytvořena speciální sekce, kde je přehled všech nespárovaných úhrad zákazníků pro případné dohledání.
  • Úprava formátu automatického importu z Poštovní spořitelny.
  • Úprava formátu automatického importu ze Slovenské spořitelny (XML).
  • Přidán automatický import z VUB banky (CSV formát).
  • Při vytváření ručního předplatného hotově je faktura defaultně označena jako zaplacená s vytvořením pokladního dokladu (a odesláním se do EET).
  • Při exportu faktur / dokladů je možné daný filtr negovat. To umožňuje například export všech faktur zákazníků, kteří nemají vybraný štítek.
 • DopisOnline
  • Do systému byla integrována služba DopisOnline od České Pošty.
  • Službu je nutné zapnout v nastavení systému zadáním údajů k API.
  • U služby je možné si zvolit typ psaní, kterým se budou dopisy posílat.
  • U faktur je pak možné ručně fakturu spolu s poštovní poukázkou odeslat pomocí této služby.
  • Dle zájmu je možné systém dále rozšířit o zasílání dalších dokumentů přímo ze systému.
 • Plánovač / úkoly / zakázky
  • Opraveno chování plánovače na mobilech, kdy se v určitých situacích plánovač choval nestandartně.
  • Přidáno tlačítko pro přidání události do plánovače. Na mobilu tak není nutné událost vybrat tažením po plánovači.
  • Při přístupu k úkolu skrze seznam úkolů u zákazníka / vysílače zůstane zobrazení na dané stránce. Není tak nutné se následně vracet na původní stránku s přehledem.
  • V seznamu zakázek jsou nově zobrazeny jen otevřené zakázky.
  • Přidáno vyhledávání v sekci zakázky, včetně možnosti zobrazení uzavřených zakázek. Vyhledávat lze dle ID zakázky, názvu zakázky, „souvisí s“ a aktuálního řešitele.
  • K vyhledávání úkolů byla přidána možnost vyhledávat dle parametru „souvisí s“.
  • K zakázce lze nově přidat libovolný soubor / dokument. Je tak možné uchovávat u zakázek také dokumenty a jiné věci, než pouze fotky / obrázky.
 • Služby
  • IPEX REST API a podpora Mobil21
   • Do systému byla přidána podpora pro IPEX REST API. Díky tomu je nově možné v systému spravovat telefonní čísla služby Mobil21.
   • REST API přebírá všechny funkce, které doposud systém dělal pomocí SOAP rozhraní. Skrze REST API není možné ze zákaznického účtu posílat SMS zprávy (v REST API tato možnost není).
   • U telefonních čísel Mobil21 je možné stahovat provolané částky a ty tak zákazníkům automaticky fakturovat (postpaid).
   • V systému je nutné přidat přiřazená telefonní čísla a SIM karty. Při přidání čísla zákazníkovi pak spárujete telefonní číslo a SIM kartu.
   • POZOR: V následující verzi systému bude plně zrušena podpora pro IPEX skrze SOAP a je tak nutné převést komunikaci na IPEX REST API. Pokud tak neprovedete do vydání nové verze, nebude Vám fungovat komunikace se službou IPEX.
  • U Kuki.TV byla výrazně zrychlena doba synchronizace položek.
  • U SledovaniTV byla implementována chybová zpráva u autentizační proxy v případě, že daný zákazník (jeho email) má již účet ve službě skrze jiného poskytovatele.
  • Tv2go: nepropisování balíčků s ID = 0 (například pro dodatečné služby) do API (poté komunikace nefunguje).
 • Zákazníci
  • Založení zákazníka bez služby internet
   • POZOR: Tato funkce je aktuálně interně testována a po otestovaní a opravě chyb bude aktivována všem. Aktivace se předpokládá v půlce měsíce října.
   • Nově je možné založit nového zákazníka bez služby internet. Není tak nutné zákazníkovi přidat falešný tarif zdarma a připojit ho na falešný vysílač.
   • V případě založení zákazníka bez služby internet bude možné nastavit interval fakturace zákazníka a jeho ostatních služeb.
  • Rozdílné IČ DPH a DIČ (pouze pro Slovensko)
   • Přidána podpora zadat rozdílné IČ DPH a DIČ k firemním zákazníkům.
   • Dřívější volba „Plátce DPH“ byla smazána. Místo ní je zde nové políčko pro zadání IČ DPH.
   • Pokud byl nějaký zákazník označen jako „Plátce DPH“, byla mu jako hodnota IČ DPH nastavena hodnota DIČ.
  • Možnost zvolení státu
   • Pro firemní zákazníky je nově možné zvolit, z jakého státu jsou a tím tak zadat firemní údaje z dané zemi. Defaultní nastavení je zvoleno na základě země, ze které je poskytovatel.
   • Je tak možné v Česku přidat zákazníka ze Slovenska se slovenskými fakturačními údaji.
   • V současnosti je v systému podpora pouze pro české a slovenské fakturační údaje. Na požádání je možné přidat další státy.
 • Další změny
  • Výrazné zrychlení načítání jednotlivých stránek systému až o 50% dle výkonnosti serveru.
  • U zákazníka byla opravena celková částka za poskytované služby. Dříve se v určitých případech mohla zobrazovat špatná cena. Tato cena je nově zobrazena včetně DPH v případě, že je systém nastaven na ceny bez DPH.
  • V případě přidání / změny tarifu je administrátor upozorněn na skutečnost, že zadal tarif s cenou za celé období, ale interval je nastaven jako měsíční.
  • Přidána podpora pro formulář ČTÚ ART 191 (přidáno předčasně také do verze 1.40).
  • Přidána podpora pro telefonní čísla s předvolbou Ukrajiny.
  • Kvůli problémům na straně poskytovatele RUIÁN dat, kdy v některých případech nedojde ke kompletnímu stažení dat, jsou nově tyto data stahována z našich serverů. Na našich serverech se data aktualizují každý den. Dále je vše stahováno skrze HTTPS spojení.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky