Nová verze: 1.40

28.06.2019

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.40. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.40:

 • Zařízení & monitoring
  • Zálohový zdroj IMCO POWER LS110: přidán nový typ zařízení, ze kterého se stahují grafy uptime, stavy relé 1 a relé 2, teploty baterií, výstupního napětí U1 a U2, výstupního proudu, stavu baterií a zatížení zdroje. Zároveň je při zobrazení tohoto zařízení na vysílači zobrazen stav vstupu 1, 2 a 3. Ke zdroji se také stahuje verze firmware.
  • Správa UPS na vysílači
   • Nově je v systému možné evidovat UPS na vysílacích bodech.
   • Do systému je možné zadat typ UPS, typ baterií, datum nasazení a interval, za jak dlouho má systém upozornit administrátora na kontrolu / výměnu baterií (maximálně za 5 let).
   • Při nastaveném upozornění systém po uplynutí doby od nasazení automaticky administrátorům zašle email s upozorněním na kontrolu / výměnu. Dále se upozornění zobrazí v sekci „Vysílače / lokality“ s možností odložit upozornění na následující měsíc.
  • Konfigurace
   • Úprava generování pravidel pro Simple Queue. Při agregaci 1:1 se nepoužívá nadřazený prvek (parent) definující tarif. IP adresy pro target se sumarizují do subnetů kvůli omezení počtu těchto hodnot v Mikrotik zařízeních.
   • Na rychlost burstu se aplikuje násobič rychlosti. Nedojde tak k chybě, kdyby maximální rychlost překročila rychlost burstu.
  • Zálohy Mikrotik zařízení
   • V systému byla předělána podpora pro zálohy Mikrotik zařízení. Nově se nestahuje záloha pomocí příkazu /system backup, ale pomocí příkazu /export. Výsledný nový export tak není otiskem zařízení, ale pouze seznamem příkazů oproti defaultní konfiguraci. Je tak možné danou zálohu použít také na jiný typ zařízení s jiným nastavením.
   • Systém způsob vytváření záloh na zařízení automaticky upraví zasláním příkazů pro změnu skriptu na zařízení. Pokud se mu to nepodaří, bude administrátorům zobrazen seznam zařízení, na kterém se změna nepovedla.
   • Zároveň byl upraven soubor prvotní konfigurace, který obsahuje nové nastavení záloh a je potřeba si jej stáhnout a nepoužívat starou prvotní konfiguraci.
  • Šablony switchů
   • U šablon switchů je nově možné určit číslo prvního portu v SNMP. Například u switche TP-Link T2600G-28TS je nutné nastavit číslo prvního portu na hodnotu 49153. Díky tomu se bude šablona zobrazovat správně, grafy trafficu budou mít správné číslo portu a k jednotlivým portům se budou správně stahovat dodatečná data (název, uptime, rychlost a další).
   • Do systému byla integrována hromadná změna portů na switchi. Při hromadné změně portů je možné nastavit automatické vyčítání údajů (pouze pro Switch MGMT), název portu (při automatickém vyčítání nelze nastavit), typ spojení (full-duplex / half-duplex), priorita QT, max limit pro download / upload, subnet, VLAN tagging a defaultní VLAN. Tyto změny lze u všech portů nastavit hromadně a u vybraných hodnotu přenastavit.
   • Při přidání nové VLAN systém upozorní, pokud se administrátor snaží přidat VLANu, která již existuje na jiném switchi.
  • Sondy na zařízení
   • Sondy upozorní již při prvním problému, nikoliv po 3 po sobě jdoucích. Dříve se tak administrátor dozvěděl o problému do 15 minut, nove již do 5 minut.
   • Provedena úprava, aby se mohly porovnávat také záporné hodnoty (například teploty).
   • Přidána podpora sond pro zařízení BKE JSD-119 a BKE JSD-300.
   • Přidána podpora sond pro zařízení IMCO POWER LS110.
  • UBNT a UBNT AirOS 8
   • Nově se ze zařízení stahují grafy signálu z obou chainů.
   • Nově se ze zařízení stahují verze klientských zařízení.
   • Systém automaticky zálohuje nastavení zařízení a po dobu 30 dní ho v systému ukládá. Zálohu je možné stáhnout, nikoliv však v zařízení obnovit. Obnovu zálohy je nutné provést přes WWW rozhraní.
   • Přidána možnost získání SSID přímo ze zařízení pomocí SSH.
   • U zařízení UBNT AirOS 8 byl zrušen graf CCQ a Airmax (není dostupné) a přidán graf pro „Capacity“.
  • Vyčtení SSID / interface ze zařízení
   • V systému byla kompletně předělána funkce pro načtení SSID / interface ze zařízení Mikrotik a UBNT.
   • Při načtení SSID / interface je v případě nově nalezených interface možné tento interface nastavit.
   • Parametry, které je možné při přidání nového interface skrze tuto funkci nastavit, jsou: typ spojení (full-duplex / half-duplex), priorita v QT, max limit pro download / upload, nastavení bridge a zda se jedná o eth / sfp rozhraní. Některé parametry se předvyplní dle získaných informací ze zařízení.
  • Export frekvencí pro ČTÚ
   • U Mikrotik a UBNT zařízení se stahuje MAC adresa k SSID / interface.
   • Ze zařízení Mikrotik a UBNT se stahuje IEEE norma pro případný export pro ČTÚ.
   • U zařízení je možné definovat typ anténního systému. Anténní systém je možné definovat dle potřeb administrátora, nebo zadat externí / interní systém.
   • V celém systému byla předělána kontrola povolených frekvencí na zařízení. Nově se kontroluje povolená frekvence u všech pásem (2.4, 4, 5, 6-7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 32, 38 a 80 GHz).
   • Ze systému je nově možné exportovat na základě žádosti frekvence zařízení. Exportovat můžete pásma 2.4, 5, 17 a 60 (defaultně se neexportuje) GHz, případně do exportu zahrnout také nepovolené frekvence. Do exportu se propíšou pouze údaje, na které má ČTÚ ze zákona nárok, nikoliv všechny údaje, které v žádosti požaduje. Systém exportuje GPS, MAC adresu, název SSID, frekvenci, IEEE normu, anténní systém a azimut.
  • V sekci vysílače je nově možné vyhledávat dle názvu zařízení, poznámky u zařízení, IP adresy zařízení a názvu SSID / interface. Po zadání hledaného výrazu se zobrazí seznam zařízení odpovídající danému výrazu. Po kliknutí se otevře přímo dané zařízení.
  • Přidáno zobrazení zákazníků, u kterých je aktivní ověřování MAC adresy přes Radius u bezdrátových rozhraní.
  • Při znovunačtení SSID / interface systém nedovolí smazat interface, který je na kterém je aktivní ověřování přes Radius server.
  • U zařízení Mikrotik se nově nebudou generovat grafy pro interface <l2tp-*> a <pptp-*>.
  • V systému je nově možné zobrazit verze klientských zařízení. Stejně jako u verzí zařízení na vysílači je možné filtrovat dle typu zařízení (kam je zákazník připojen).
  • U zboží na vysílači je nově informace, který administrátor a kdy dané zboží na vysílač vyskladnil.
 • Zakázky
  • U zakázek je nově možné určit řešitele dané zakázky.
  • U zakázek je nově možné nastavit tzv. „deadline“ a upozornění na nesplnění zakázky.
  • Systém zasílá emailové zprávy o založení zakázky, změně řešitele, uzavření zakázky anebo nové zprávě u zakázky.
  • Přidání kalkulace ceny u zakázky (z přidaného zboží a položek). U zboží ze skladu se také ukazuje aktuální prodejní cena.
  • V detailu zakázky je tlačítko pro uzavření. Dříve bylo možné zakázku uzavřít pouze z editace zakázky.
 • Fakturace
  • Úprava automatického importu plateb pro Slovenskou spořitelnu po změně ze strany banky.
  • Úprava importu plateb z Raiffeisenbank po úpravě formátu ze strany banky.
  • Úprava importu plateb z ČSOB (CEB) po změně struktury emailu ze strany banky.
  • Byla přepsána funkce automatického importu plateb. Nově je možné automatický import nastavit jako neaktivní. Je možné nastavit mazání starých již importovaných emailů po určité době (1, 3, 6, 9, 12 měsíců) z důvodu rychlosti a místa v emailové schránce.
  • Flexibee
   • Přidána podpora automatického exportu faktur do systému Flexibee.
   • Po aktivaci Flexibee API u vybrané firmy systém automaticky propisuje všechny změny také do Flexibee.
   • Staré doklady se do Flexibee nepřenesou. Vždy se jedná pouze o nově přidané doklady nebo změny v dokladech.
 • Plánovač
  • Kompletní přepsání plánovače do nové verze knihovny. Díky nové verzi knihovny bude probíhat implementace nových funkcí do plánovače v dalších verzích.
  • Plánovač je díky tomu rychlejší. Došlo k drobným změnám v barvách jednotlivých druhů událostí.
  • V plánovači je nově možné vyhledávat také dle parametru „Souvisí s“.
  • Pokud označíte událost, která je propojena s úkolem, jako splněnou, systém se zeptá, zda má jako splněnou označit také daný úkol.
  • V dalších verzích systému je možné v plánovači očekávat rozšíření funkčnosti plánovače o opakované události a zobrazení událostí dle techniků.
 • Zákazníci
  • Zobrazení v novém okně
   • Možnost zobrazit seznam zákazníků v novém okně. V novém okně je tento seznam otevřen na celou šířku okna.
   • Po otevření v novém okně je možném si vybrat, jaké sloupečky se v seznamu zobrazí.
   • Nově je možné zobrazit sloupečky pořadové číslo (pořadové číslo v seznamu), firma (v jaké firmě je zákazník přidán), datum připojení, adresa zřízení, fakturační adresa, email, telefon, stav účtu a IP adresa.
   • Nastavení zobrazení se ukládá pro každého administrátora zvlášť.
   • V seznamu jsou navíc zobrazeny ikonky pro přímý přístup k platbám a statistikám.
   • Všechny odkazy z tohoto seznamu se otevírají v novém okně.
  • Elektronický podpis smluv a dodatků
   • Do systému byla implementována podpora elektronického podpisu zákazníků pro smlouvy a dodatky.
   • Podpora elektronického podpisu se musí nejprve povolit v nastavení systému.
   • Poté je možné tyto dokumenty elektronicky podepsat. Pro podepsání se otevře nové okno s políčkem pro podpis, kde je možné ho vyplnit myší nebo prstem / dotykovým perem na telefonu / tabletu / počítači. V políčku je podpis možné smazat a znovu vyplnit. Následně je nutné podpis uložit.
   • Elektronický podpis je v systému zašifrován pomocí AES256.
   • Podpis je možné do dokumentu znovu zadat, případně ho smazat.
   • Pokud není elektronický podpis vyplněn, zobrazí se na dokumentu klasické políčko pro ruční podpis dokumentu.
  • Integrace Sokordia iSpis
   • Do systému byla integrována podpora pro službu Sokordia iSpis, která dle rodného čísla / data narození a jména provádí lustraci zákazníka v centrální evidenci exekucí.
   • Pro aktivaci služby je nutné se společností Sokordia iSpis uzavřít smlouvu, dobít kredit a získat přihlašovací údaje. Ty je nutné zadat v nastavení systému. Cena jedné lustrace je cca 30 Kč dle smlouvy.
   • Ve formuláři pro přidání / editaci zákazníka je pod datem narození tlačítko „iSpis lustrace“. Po kliknutí se do formuláře předvyplní jméno, příjmení a datum narození (spočítá se z rodného čísla, pokud není datum narození přímo zadané). Po vyžádání lustrace se administrátorovi zobrazí počet exekucí a je možné si stáhnout soubor s přehledem exekucí.
  • Vyhledávání
   • Možnost rychle vyhledat dle přesně zadané IP adresy.
   • Vyhledávání dle částečně zadané IP adresy nevyžaduje zadání % na konci.
   • Zákazníka je možné vyhledávat dle typu (osoba / firma).
   • Zákazníka je možné vyhledávat dle data narození.
   • Zákazníka je možné vyhledávat dle obsahu poznámky.
  • Při zakázání zákazníka se sezonním připojením se deaktivuje také IPTV služba.
  • Občanské sdružení: u zákazníků v občanském sdružení je možné vystavit dokument s přehledem přijatých plateb od zákazníka.
  • Výpověď je dostupná také u podřadné smlouvy.
 • Další změny
  • Pamatování si otevřené stránky
   • Do systému byla implementována podpora pro zapamatování otevřené stránky po automatickém odhlášení.
   • V předchozí verzi si systém při automatickém odhlášení zapamatoval pouze jednu otevřenou stránku z jednoho okna prohlížeče. Nově si pamatuje stránku v každém okně a po přihlášení se ve všech oknech otevřou stejné stránky, jako tam byly před automatickým odhlášením.
   • Zapamatované stránky expirují po jednom dni. Pokud se tedy znovu přihlásíte po víkendu, systém si již jednotlivé stránky v oknech nebude pamatovat a administrátora přihlásí na úvodní stránku systému.
  • Zrychlení a přepsání celé sekce se seznamem tarifů.
  • Systém automaticky detekuje, zda není poškozená některá databázová tabulka. Podpora systému se tak o této skutečnosti dozví co nejdříve a může danou situaci vyřešit.
  • Systém automaticky detekuje případné smyčky v nadřazených zařízení, díky kterým se v některých případech systém nemusí chovat korektně. Podpora systému se tak o této skutečnosti dozví co nejdříve a společně s poskytovatelem danou situaci vyřeší.
  • Do systému byly integrovány práva pro nemožnost vidět úkoly / zakázky jiných administrátorů. Administrátor s těmito právy tak uvidí pouze své úkoly a zakázky. Defaultně je nastavena viditelnost všech zakázek, tak jako to bylo doposud.
  • Možnost nastavení odesílání pouze 10 SMS / modem / 10 minut (1 SMS / minutu). Toto snížení se použije v případě, že je daná SIM karta často blokována operátorem.
  • Změna kvalit pro službu Sledovanitv.cz. Nově jsou kvality následující: úsporná (nové), základní (dříve SD; nastavena jako výchozí), vysoká (dříve HD), nejvyšší (dříve Full HD) a 4K (beze změny).
 • Opravy
  • Oprava smazání vybraných SMS zpráv ze systému.
  • Oprava pohybů zařízení na skladu při návratu nebo zrušení zboží v zakázce.
  • Oprava mazání Mikrotik pravidel filter, mangle a dhcp lease v případě, kdy existují dvě pravidla se stejným komentářem.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky