Nová verze: 1.39

29.03.2019

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.39. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.39:

 • Zařízení & monitoring
  • Radius
   • U radius serveru je nově možnost vypnout automatické generování konfigurace radiusu na MikroTik zařízení. Při vypnuté konfiguraci tak systém nenahrává žádná pravidla ohledně nastavení radiusu na zařízení a je tak nutné provést konfiguraci ručně.
   • K zařízení je nově možné přidat více rozhraní (interface), na kterých se nakonfiguruje PPPoE server. U každého PPPoE serveru se definuje IP pool, případně název poolu v případě použití ruční konfigurace.
   • Přidána podpora generování pravidel do Simple Queue přímo pomocí radiusu. Pokud je na zařízení zapnut radius a nastaveno lokální generování QoS pomocí Simple Queue, nebude tyto queue generovat systém Cf Control, ale nastavené rychlosti budou zákazníkovi předány po autorizaci PPPoE a automaticky vytvořeny na zařízení. Z těchto automaticky generovaných Simple Queue se následně stahují grafy trafficu. Do automaticky generovaných Simple Queue se propisuje nastavení burstu a násobiče z nastavení systému / tarifu.
   • V systému byla přidána podpora pro přihlašování administrátorů do MikroTik zařízení. Po povolení login ověřování na zařízení se provede konfigurace zařízení, u jednotlivých administrátorů pak můžete zapnout přihlášení pomocí radiusu s možností určit práva (read / write).
   • V systému byla přidána podpora pro přihlašování zákazníků skrze MAC adresu. Po povolení wireless ověřování a vybrání, kterých bezdrátových interface se bude přihlašování dle MAC adresy týkat, se v systému u zákazníků připojených na tato interface aktivuje přihlašování dle MAC adresy. Následně už pro tyto zákazníky nebudou generovány záznamy do wireless access-listu.
  • Sondy na zařízení
   • Do systému byla přidána podpora konfigurovatelných sond na zařízení.
   • Sondy jsou v této verzi dostupné pouze pro zařízení MikroTik (CPU, napětí, teplota CPU, CCQ), UBNT (CPU, signál, teplota, CCQ) a UBNT airOS 8 (CPU, signál).
   • Každá sonda je vázaná na typ zařízení a je možné určit, zda je sonda aktivní, typ sondy (dle typu zařízení), porovnání (<, <=, ==, !=, >=, >) a porovnávanou hodnotu.
   • Po přidání sondy je tato sonda automaticky aktivní pro všechna zařízení daného typu. U vybrané sondy je následně možné vybrat, na jakých zařízení bude sonda aktivní.
   • Při přidání / editaci zařízení je také možno nastavit, jaká sonda bude u daného zařízení aktivní.
   • U každého zařízení a každé sondy je možné individuálně přepsat porovnávanou hodnotu (nikoliv ovšem typ porovnání).
   • Sondy se na zařízení kontrolují každých 5 minut spolu se stahováním grafů. Výstraha u sondy tak přijde nejdříve 15 minut po tom, co taková situace nastane. Kanál, kterým se bude výstraha zasílat (email, SMS, Slack nebo vše) se určuje společně s kanálem pro zasílání klasických monitoring zpráv.
   • Stejně jako u klasického monitoringu jsou výstrahy ze sond zobrazeny v hlavním menu a na stránce s výběrem vysílače.
   • V detailu vysílače je pak informace zobrazena formou červené ikonky MON. Barevnost této ikonky se tak v této verzi změnila a místo zelené (zasílat) a červené (nemonitorovat / nezasílat) barvy má nově barvy tři. Bílá (nezasílat), zelená (zasílat, vše je v pořádku) a červená (výstraha sondy s detailem). Pokud je na zařízení nastaveno nemonitorování, ikonka není zobrazena vůbec.
   • Sondy se v další verzi budou rozšiřovat na další typy zařízení.
  • Konfigurace
   • Pravidla pro blokování address-listů se generuje pouze na zařízení s nastaveným lokálním firewal filter, které jsou zároveň označeny jako hlavní router nebo NAT.
   • Byla zrušena podpora prvotní konfigurace pro Mikrotik s verzí 5.9 a starší. Nově je garantována podpora prvotní konfigurace pouze pro verzi 6 a novější. Generování konfigurace stále podporuje zařízení s Mikrotik verze 5, v budoucnu bude ale tato podpora zrušena.
   • V prvotní konfiguraci a konfiguraci klientských zařízení je nově na konci dostupný příkaz ke smazání souboru s konfigurací ze zařízení. Příkaz se neprovede správně, pokud stažený soubor ze systému přejmenujete.
   • Nově se loguje také konfigurace, která se nepovedla do zařízení nahrát. Administrátor má tak kompletní přehled o tom, jaké konfigurace se do zařízeních nahrávají a jaký je jejich stav. Neúspěšně nahranou konfiguraci je ze systému možné znovu nahrát nebo smazat.
   • Oprava propsání nastavení forwardingu do generovaných pravidel. Pokud je u zákazníka nastaven jiný forwarding než na SSID / interface, místo možnosti přepsání této hodnoty je administrátor pouze upozorněn.
  • Monitoring
   • Nově je možné zasílat monitoring zprávy o výpadcích také do komunikačního programu Slack. Jde tak o třetí možný kanál, kterým je možné se nechat informovat o výpadcích nebo problémech na síti. Návod pro nastavení integrace monitoringu skrze program Slack naleznete na adrese https://www.cf-control.cz/data/slack-navod.pdf
  • Pokud systém najde shodu názvu SSID / MAC adresy z měření rušení radiolokátorů, odešle upozorňující email administrátorům. (pouze CZ)
  • U zařízení s lokálním QoS je možné vypnout násobič rychlostí.
  • Ze zařízení typu MikroTik se již nebudou stahovat grafy PPPoE do grafů zařízení.
  • Přidána podpora zařízení typu Siklu EH-5500.
 • Nová sekce: Zakázky
  • Do systému byla implementována nová sekce pro evidenci zakázek.
  • Zakázku lze propojit se zákazníkem nebo s kontaktem, vyplnit název zakázky, popis zakázky a zda je otevřená / uzavřená.
  • K zakázce je možné přidávat fotky, naplánovat událost a přidat libovolnou zprávu.
  • Dále je k zakázce možné naskladnit zboží ze skladu nebo přidat libovolnou položku k fakturaci. Zboží ze skladu a položky k fakturaci lze pak hromadně vyfakturovat. Je možné fakturovat pouze část zadaných položek u zakázky.
  • Zakázku, která má nevyfakturované zboží, nelze smazat.
  • V další verzi systému bude tato sekce na základě poznatků dále rozšiřována.
 • Fakturace
  • Import plateb z ČSOB Slovensko ve formátu TXT.
  • Přidán automatický import plateb z API banky MONETA Money Bank.
  • Přidán import plateb ze Slovenské pošty (poštový poukaz na účet – IBAN).
  • Slovenská poštovní poukázka: úprava dle technické specifikace
   • Oprava kontrolní číslice v jednotlivých kódech.
   • Použit OCR B font pro veškeré texty propisované do poukázky.
   • Text do jednotlivých kódů je převeden do kódování Windows 1250.
   • Pozice jednotlivých prvků byly kompletně upraveny, aby byly přesně umístěny v poukazu.
  • U exportu faktur je možné si zvolit, zda se budou faktury exportovat s poštovním poukazem. (pouze SK)
  • Upraven automatický import z FIO banky pomocí emailových zpráv pro nový formát emailu.
  • U automatického importu z Tatra banky bylo přidáno vyčtení názvu protiúčtu.
  • Byla upraveno chování funkce „Nedeaktivovat do“ a „Neupozorňovat do“. Ve starších verzích se po uplynutí data nastavila hodnota na deaktivaci / upozornění. V aktuální verzi se zároveň v případě, že zákazník stále dluží, provede deaktivace zákazníka nebo upozornění na dluh.
  • Při ručním importu plateb z banky se schválené platby v sekci „existující platby“ přidají mezi nespárované platby a je nutné je ručně přiřadit. Dříve se platby při schválení přidali přímo k zákazníkovi jako klasická platba, i když to byla třeba úhrada faktury.
  • Upraven export do účetního systému OMEGA KROS pro neplátce DPH.
  • Do systému EET se nově v datové větě zasílá také rozpis DPH, nikoliv pouze celková tržba.
 • Služby
  • tv2go
   • Přidána podpora IPTV služby tv2go. Návod k této službě naleznete na adrese https://www.cf-control.cz/data/tv2go-navod.pdf
   • V systému je implementováno importování služeb z dané služby.
   • Při přidání balíčku je u zákazníka nutné zadat přihlašovací jméno a heslo a zvolit počet zařízení (defaultně se propisuje email, vygenerované heslo a defaultní počet zařízení z nastavení systému). Přihlašovací údaje je možné odeslat pomocí emailu nebo SMS zprávy.
 • Sklad
  • Při naskladnění zboží se nově možnost zadání S/N zobrazí jen u zboží, která zadání S/N podporují.
 • Zákazníci
  • Vyhledávání zákazníků je možné podle neúplného emailu.
  • Vyhledávání zákazníků je možné podle částečně zadané IP adresy.
  • Vyhledávání zákazníků je možné podle přidělení IP adresy (Statická IP, Dynamická IP (DHCP) a PPPoE).
  • Přidání podpory Ruské / Kazašské předvolby (+7) pro telefonní čísla.
  • V detailu zákazníka se nově zobrazuje, jak je zákazníkovi přiřazená IP adresa. V případě DHCP je dále zobrazen DHCP server, v případě PPPoE je zobrazen PPPoE server a přihlašovací údaje.
  • U zákazníka je možné nastavit libovolnou splatnost pro faktury.
 • Další změny
  • Do exportu pro ČTÚ ART 182 (a budoucí) byl doplněn výhled přípojek (stejná hodnota jako aktuální stav) a tržby jsou počítány z vystavených faktur / kalendářů, nikoliv z přijatých plateb. V doprovodném souboru s informacemi byla doplněna další potřebná data pro vyplnění formuláře.
  • Přidána podpora exportu pro ČTÚ ART 183.
  • Kompletně přepracovaná správa bankovních účtů u firem. Nově je možné přidat více než 3 bankovní účty. Bankovní účet, který je přiřazen některému zákazníkovi (i třeba ve smlouvě), nejde smazat.
  • U administrátorů je nově ikonka aktivního dvoufázového ověření a v případě radius loginu také ikonka radiusu.
  • Systém byl znovu lépe přizpůsoben pro spolky. Byly upraveny všechny odchozí zprávy ze systému, aby odpovídali možnostem spolků (zákazník => člen, faktura => předpis platby, …). Systém dále pro spolky negeneruje faktury, ale pouze předpis platby. V uživatelském prostředí bylo upraveno názvosloví. Při vystavení ruční faktury (předpisu platby) u spolku se jako VS použije číslo člena.
  • Další drobná vylepšení systému dle zaslaných návrhů.
 • Opravy
  • Oprava ručního vyčtení verze, kdy se tato verze nastavila také jako verze firmware.
  • Do SMS / emailu o nově vygenerované platbě se správně propisuje nastavený jiný variabilní symbol, pokud je u zákazníka nastaven.
  • Při smazání úkolu se již správně smažou také události, které byly k danému úkolu přiřazeny.
  • Oprava exportu do účetního systému OMEGA KROS (diakritika).
  • V systému byl vyřešen problém s automatickým propsáním uložených přihlašovacích údajů při přidání / editaci zákazníka v prohlížeči Chrome od verze 72.
  • Oprava ceny veřejné IP adresy ve smlouvě dodatku v případě přenesené daňové povinnosti.
  • Další drobné opravy nahlášených chyb.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky