Nová verze: 1.38

30.12.2018

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.38. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.38:

 • Mikrotik Security Vulnerability (CVE-2018-14847)
  • Správa zařízení typu Mikrotik (automatické konfigurace)
   • Ze všech zařízení typu Mikrotik se do systému stahuje verze firmware. Pokud se verze firmware liší od instalované verze RouterOS, je na tuto skutečnost administrátor graficky upozorněn. U verze RouterOS a firmware je uveden čas posledního stažení verze. Pokud se verze za poslední týden nestáhla, informace o verzi je ze systému odstraněna.
  • Správa klientských zařízení typu Mikrotik (automatické konfigurace)
   • K zákaznickým zařízením se nově stahují verze RouterOS na daném zařízení spolu s grafickým upozorněním na zastaralé a nebezpečné verze. U verze je i informace o posledním stažení verze a pokud se verze nestáhla více než týden, je verze zařízení odstraněna.
   • Při aktualizaci verze / firmwaru / nahrání příkazů na klientské zařízení se tato informace propíše do servisních zásahů daného zákazníka.
   • Seznam klientských zařízení je možné zobrazit bez filtru na vysílač / zařízení a zobrazí se tak všichni zákazníci v síti.
 • Zařízení & monitoring
  • DHCP / radius
   • DHCP serverů může být nově na jednom zařízení vícero dle počtu přidaných SSID / interface. U každého DHCP serveru na daném SSID / interface se definuje subnet a gateway.
   • U zařízení s aktivním DHCP / radius je možné zobrazit seznam zákazníků, kteří jsou na DHCP / radius připojeni.
   • U zařízení s aktivním DHCP / radius je možné na zařízení znovu nahrát příkazy pro konfiguraci DHCP / radiusu. Například v případě výměny zařízení.
   • K příkazu pro přidání zákazníka do DHCP lease se propisuje také parametr client-id ve tvaru 1:MAC. Lease-time byl změněn na hodnotu 1d (24 hodin).
   • Bylo implementováno zálohování databáze pro radius.
  • Konfigurace
   • V systému se nově ukládá kompletní historie nahraných konfigurací.
   • Detail dané konfigurace (přesné nahrané příkazy) se ukládá po dobu 30 dní. Následně je soubor s příkazy smazán.
   • Systém nově kontroluje, zda došlo ke správnému nahrání konfigurace na zařízení. Pokud bude soubor s konfigurací na zařízení dostupný po určité době, bude na to administrátor upozorněn.
   • Konfiguraci, kterou se nepodařilo do zařízení importovat je možné přímo ze systému smazat.
  • Byla provedena úprava rozšířeného QoS. Nové nastavení by mělo lépe rozdělovat rychlosti pro jednotlivé priorizační třídy a dále byla vylepšena priorizace IPTV.
  • Přidán nový typ zařízení BKE JSD-300. Z tohoto zařízení se stahují grafy uptime, teploty, napětí baterie, nabíjecího proudu a výstupního proudu zdroje.
  • Byla provedena revize přesměrování zákazníků v access-listech na informační stránky. Přesměrovává se pouze port 80. Ostatní porty (včetně 443) jsou blokovány. Do pravidel byla přidána vyjímka pro IP adresu se systémem Cf Control.
  • V hlavním menu v sekci vysílače byly přeorganizovány položky. Některé méně používané položky se přesunuly do submenu „Další akce“.
  • K SSID / interface je možné přidat subnet, který je na daném SSID / interface dostupný. Tento subnet je pak prioritně nabízen při přidání volné IP adresy k zákazníkovi.
  • U zařízení a SSID / interface byla revidována správa subnetů. Duplicitní subnet se kontroluje pouze v rámci jiných vysílačů. Překryv subnetů se kontroluje i na větších maskách než /24.
  • V případě nefunkčnosti zařízení se nevyčítají dodatečná data ze zařízení.
  • Ikonky pro SNMP a PING se načítají každých 10 sekund a není tak potřeba aktualizovat stránku.
  • Při procházení zařízení na vysílači se aktuálně otevřené zařízení propisuje do URL. Při aktualizaci stránky se tak znovu otevře poslední zařízení.
  • V předchozích verzích se stávalo, že při přepnutí zařízení na jiný typ, který nepodporoval SSID / interface, zůstala přidaná SSID / interface v systému, ale nebyla vidět. Tyto SSID / interface se pak zobrazovaly třeba v seznamu frekvencích, kde byla uvedená stará hodnota frekvence. Tato SSID / interface byla smazána. Zároveň není možné přepnout na jiný typ zařízení, který nepodporuje SSID / interface v případě, že dané zařízení již má přiřazeno nějaké SSID / interface.
  • Ke staženým frekvencím SSID se ukládá informace o čase posledního stažení. Pokud nebyla frekvence aktualizována déle než týden, je frekvence z SSID odstraněna.
  • U grafu Statistiky bezdrátového přenosu pro Mikrotik 60GHz byla přidána druhá osa pro lepší a přehlednější zobrazení dat.
  • Možnost vypnutí monitorovacích SMS / email zpráv o výpadku SNMP.
  • U zařízení je možné přepsat nastavený typ připojení z vysílače pro export ČTÚ (pouze pro ČR).
  • Přidané VLANy je možné označit jako globální. Takto označené VLANy se poté zobrazují u každého switche.
 • Fakturace
  • Změna v systému generování faktur. Nově bude faktura vystavena i zákazníkovi, který má na hlavní smlouvě tarif za 0Kč, pokud má podřadnou smlouvu s placenými službami. Pokud se generuje faktura pouze za IPTV nebo individuální položky, tak se také vygeneruje předplatné a kontroluje se, zda zákazník nemá v daném měsíci předplatné aktivní.
  • Do systému byla přidána nová sekce, kde jsou evidovány veškeré přeplatky a nedoplatky zákazníků. Nově lze tak zjistit, zda má některý zákazník přeplatek za poskytnuté služby globálně, aniž by musel administrátor procházet platby zákazníků.
  • Možnost nastavit, v kterou hodinu se bude vybraný den provádět zaslání informace o nezaplacení a deaktivaci služeb. Nastavena je defaultně 23 hodina jako v předchozích verzích.
  • Do systému bylo přidáno zasílání emailů o přijaté platbě (bylo dostupné jen zaslání SMS zprávy) a emailu o deaktivaci služeb. Jednotlivé zasílané zprávy jdou v nastavení systému aktivovat / deaktivovat. Defaultně je nastaveno původní chování.
  • Při stornování faktury je nově v informační hlášce odkaz přímo na fakturu.
  • V upomínkách o nezaplacení služeb je v předmětu uvedeno číslo smlouvy.
  • Vzor pro Slovenskou poštovní poukázku je na faktuře zobrazen pouze v případě tisku faktur odesílaných poštou nebo na vyžádání u dané faktury. Jinak bude faktura zobrazena v klasickém provedení.
  • Na fakturu je možné volitelně propsat kontaktní telefon a email. Nastavení se provádí v editaci firmy.
  • Do emailu o nezaplacení služeb se propisuje jiný VS pro platbu (pokud ho má zákazník zadán).
  • Přidána splatnost faktury pro deaktivaci služeb. Nově je tak možné nastavit, že se budou faktury pro deaktivaci považovat za nezaplacené po delším časovém horizontu, než je samotná splatnost faktury. Tato hodnota se nastavuje globálně u firmy a nepropisuje se do faktury. Hodnotu je možné přepsat u zákazníka.
  • U firmy je možné nastavit, zda se u zpětné fakturace bude datum uskutečnění zdanitelného plnění nastavovat na datum vystavení nebo na poslední den předcházejícího měsíce.
  • Do API byla přidána možnost importovat ke zvolenému zákazníkovi fakturu. Podrobnosti jsou v dokumentaci k API.
  • Export faktur do PDF byl doplněn o možnost exportu pouze zaplacených faktur v daném období.
 • Služby
  • U IPTV služeb je nově možné u zákazníka přepsat zadanou cenu balíčku.
  • Cena IPTV balíčků se nově propisuje také do dokumentu Nastavení služeb.
  • Při přidání IPTV služeb od 4net.TV (nebo při změně hesla) je možné přihlašovací údaje do služby zaslat pomocí emailu a SMS.
  • Implementováno změněné API pro vyčítání IP adres služeb SledováníTV pro priorizaci provozu.
 • Sklad
  • Do systému je možné vložit libovolné mezisklady, třeba s SPZ auta nebo názvem zakázky.
  • U zboží s nastaveným hlídáním zásob lze zobrazit seznam zboží na meziskladech. Souhrnný počet je zobrazen také u počtu zboží na skladě po najetí myší.
  • Při návratu zboží z meziskladu v případě, že u zboží nejsou evidovány S/N, je možné navrátit na sklad jen určitý počet tohoto zboží. Dříve bylo možné navrátit pouze vše.
  • Při návratu zboží od zákazníka / z vysílače je možné u zboží, kde se evidují zásoby bez S/N, vrátit na sklad pouze vybrané množství. Dříve bylo nutné na sklad vrátit všechno zboží.
 • Práva
  • Do systému byly přidány speciální práva pro hesla. Administrátor, který nemá práva na hesla u zařízení neuvidí při editaci zařízení žádná hesla a nemůže je změnit. Při přidání zařízení heslo nemůže vyplnit, ale automaticky se doplní heslo z nastavení systému.
 • Zákazníci
  • Vyhledávání zákazníků dle IČO a DIČ.
  • Při změně slevy se vystaví nový platební kalendář (nastaví nové datum).
  • Při exportu zákazníků do PDF je možné filtrovat dle intervalu placení.
  • V detailu zákazníka je zobrazena správná cena a interval tarifu, pokud není u tarifu určena částka za celé období. Dříve se zde vždy ukazovala částka za měsíc.
  • V detailu a platbách zákazníka se nově zobrazuje informace o celkové částce za dodané služby.
  • U zákazníka bylo revidované zasílání informací skrze email / SMS. Nově je možné jednotlivě povolit / zakázat zasílání zpráv s informacemi a platbami, a to pro každý kanál zpráv individuálně (email / SMS).
  • Při vyhledávání v zákaznících se zobrazí všechny podřadné smlouvy i v případě, že nevyhovují zadaným parametrům. Tyto smlouvy jsou pak zobrazeny šedou barvou.
  • V detailu zákazníka je u podřadných smluv zobrazeno Ičko s informacemi o dané podřadné smlouvě.
  • Nastavení služeb bylo rozděleno na administrátorské a klientské. V klientském nastavení služeb se nezobrazují pro zákazníka nedůležité informace. Do nastavení služeb byla přidána informace o PPPoE.
  • K základním zákaznickým štítkům byla doplněna informace o přeplatku nebo nedoplatku ke všem stavům.
  • Při smazání / vyřazení zákazníka se automaticky smažou záznamy ze všech access-listů pro přesměrování.
  • Platební kalendář se u zákazníka zobrazí i v případě aktivního předplatného, pokud je v platebním kalendáři vygenerována nějaká platba.
  • Při zadání výpovědi je možné k této výpovědi zadat důvod.
  • Z menu zákazníka lze přímo naplánovat událost v kalendáři.
  • Při přidání zákazníka se do historie změn uloží informace, který administrátor a kdy daného zákazníka přidal.
 • Další změny
  • Podpis k SMS zprávám je přidán již při zařazení SMS do fronty, nikoliv až při fyzickém odeslání zprávy.
  • Systém nově umí přečíst příchozí SMS zprávy se zmeškaným voláním.
  • Úprava mapy závislostí v případě, že na daných GPS souřadnicích je více připojených zákazníků. Nově se zobrazují všichni zákazníci, kteří jsou na daném místě připojeni. Dříve se zobrazoval pouze poslední zákazník.
  • Implementován nový formát rušení radarových dat (pouze pro ČR). Záznamy se řadí dle nejnovějšího měření.
  • Přidán formulář ART 182 pro ČTÚ. Exporty do ČTÚ se nově logují, stejně jako ostatní exporty (pouze pro ČR).
  • Systém byl lépe přizpůsoben pro spolky. Dříve se v systému vyskytovalo občanské sdružení, které bylo přejmenováno. Zároveň byla upravena terminologie v systému (všeobecné podmínky => stanovy spolku, číslo smlouvy => členské číslo, …). Byly upraveny faktury a pokladní doklady (změněna terminologie: dodavatel -> organizace, odběratel -> člen, …; skryté informace o DHP, …). Z platebního kalendáře se u spolků stal předpis plateb s úpravami pro spolky. Další změny pro spolky budou následovat v následující verzi systému.
 • Opravy
  • Opraveno propisování veřejných IP adres do smlouvy v případě, že se od zákazníka všechny placené IP smazaly.
  • Oprava zakázání nepovolených IP adres na rozhraní, kdy byla tato volba dostupná v případě lokálního QoS místo firewall filteru.
  • Oprava propsání individuálních položek do dodatku při smazání podřadné smlouvy.
  • Opraven automatický import plateb z MONETA Money Bank pro částky nad 999 Kč. Dále se lépe propisují zadané texty transakce.
  • Opravena cena za internet ve smlouvě a dodatku v případě ceny bez DPH.
  • Opravena cena individuálních položek ve smlouvě / dodatku, pokud byla u položky zadána sleva.
  • Opravena celková cena ve smlouvě / dodatku v případě ceny bez DPH a přidané televize nebo veřejné IP adresy.
  • Oprava nemožnosti změny práv pro SMS zprávy a emaily.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky