Nová verze: 1.37

30.09.2018

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.37. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.37:

 • Mikrotik Security Vulnerability (CVE-2018-14847)
  • Správa zařízení typu Mikrotik (automatické konfigurace)
   • Z důvodu kritické chyby ve Winboxu v Mikrotiku RouterOS byla do systému implementována funkce, která dokáže vzdáleně aktualizovat Mikrotik RouterOS / firmware na poslední dostupnou verzi u zařízení typu Mikrotik.
   • Dále byla implementována funkce, která zobrazuje aktuálně dostupné verze Mikrotik RouterOS ve Vaší síti a na „problematické verze“ upozorňuje červeným zobrazením verze. Sekce je dostupná v „Vysílače - lokality / Akce / Použité verze“.
  • Správa klientských zařízení typu Mikrotik (automatické konfigurace)
   • Do systému byla přidána zcela nová sekce pro správu klientských zařízení typu Mikrotik, která dokáže vzdáleně aktualizovat Mikrotik RouterOS / firmware na klientských zařízeních na poslední dostupnou verzi u zařízení typu Mikrotik.
   • V této sekci je možné na vybraná klientská zařízení typu Mikrotik zaslat příkazy k aktualizaci RouterOS / firmware nebo nahrání Vámi definovaných libovolných příkazů RouterOS.
   • Pro správnou komunikaci je nutné mít na klientských zařízeních aktivní SSH přístup.
 • Nový modul: RADIUS
  • Nový modul RADIUS zpřístupňuje základní možnosti RADIUS serveru v systému Cf Control. V následujících verzích bude dle požadavků zákazníků probíhat implementace dalších funkcí, které RADIUS podporuje.
  • U zařízení typu Mikrotik s automatickou konfigurací je možné aktivovat RADIUS server. Pro správné nastavení je nutné vybrat typ služby (ppp, login, wireless), zadat secret klíč a v případě aktivní služby ppp také interface a IP pool adres.
  • Po uložení konfigurace RADIUS dojde k vygenerování konfigurace na zařízení. K vygenerování nové konfigurace také dochází při jakékoliv změně nastavení RADIUS serveru / interface.
  • U zákazníka se následně zobrazí možnost výběru typu IP adresy. Defaultně je nastavena statická IP adresa (stejné jako doposud), ale je možné vybrat přidělení IP adresy pomocí PPPoE. Následně je potřeba vybrat NAS (RADIUS) server, přihlašovací jméno a heslo. Jméno a heslo se automaticky generuje, při aktivaci PPPoE je ho ale možné ručně přepsat. Po uložení již není možné přístupy měnit.
  • Zákazníkovi je možné v radiusu ručně deaktivovat přístupy.
  • Modul RADIUS je v případě zájmu nutné aktivovat z naší strany, jelikož je nutné provést přípravu konfigurace a server nakonfigurovat. V případě zájmu o aktivaci nás prosím kontaktujte.
 • Zařízení & monitoring
  • Přidána podpora zařízení ePMP 2000. Šablona je shodná se šablonou ePMP 1000.
  • Přidána podpora zařízení Motorola Canopy. U těchto zařízení se stahují grafy uptime, Tx Power, SNR a teploty. Dále se stahuje nastavená frekvence a v detailu zařízení také stav GPS.
  • Přidána podpora zařízení Ceragon IP20E. U tohoto zařízení se stahují grafy přenesených dat, uptime, Rx Level, Tx Level, Tx Power, napětí a teploty. Dále se stahuje nastavená frekvence.
  • Přidána podpora zařízení Mimosa B24. U tohoto zařízení se stahují grafy uptime, signál pro dostupné chainy, SNR pro dostupné chainy a teploty. Dále se stahuje frekvence zařízení a verze SW. U zařízení je možné zadat mód klient (bez MAC adresy).
  • Podpora zařízení Mikrotik 60GHz. U zařízení se stahují grafy přenesených dat, uptime, CPU, signálu, paměti a statistik bezdrátového přenosu (MSC rate, distance, Phy Rate a TX / RX Sector).
  • Podpora zařízení UBNT airOS 8. Ze zařízení se stahují grafy přenesených dat, signálu pro obě polarizace, downlink / uplink capacity, distance, uptime, CPU a paměti. Dále se pomocí SSH stahují statistiky bezdrátového přenosu pro zákazníky.
  • Šablony switchů
   • Do systému byly implementovány šablony switchů.
   • U každé šablony je možné definovat vlastní typ switche (ETH / SFP), počet řad portů (1 / 2), počet portů, velikost bloků portů a 4 extra porty (ETH / SFP / SFP+).
   • Každému zařízení typu Mikrotik SwitchOS, UBNT ToughSwitch, nebo MGMT switch je následně možné přiřadit tuto šablonu. V detailu zařízení tak bude vidět náhled na porty switche.
   • Každému zařízení je nyní možné přiřadit jako nadřazené zařízení přímo port switche, stejně tak každého zákazníka je možné připojit přímo na port. V náhledu switche tak bude vidět, který port je již obsazený a které zařízení / klient je na něm připojeno.
   • U MGMT switche se stahují data pro každý port. Ze switche se vyčítají názvy portů, rychlosti portů, status portů, link a uptime portů.
   • Při kliknutí na daný port se zobrazí detailní informace o daném portu spolu s možností port editovat. V detailu se zobrazí případný graf přenesených dat na portu.
   • V editaci je možné zvolit, zda se mají ze switche stahovat data daného portu, název, typ spojení, priorita v QT, max limit, VLAN tagging a defaultní VLAN.
  • Podpora VLAN
   • V systému je implementována podpora VLAN u switchů.
   • U každého switche se šablonou je možné přidat libovolný počet VLAN.
   • U každé VLAN je možné vybrat, na kterém portu je daná VLAN aktivní (záleží na nastavení VLAN tagging). Tato informace se následně zobrazí v detailu portu.
  • Podpora DHCP serveru
   • V systému byla přidána podpora DHCP serveru.
   • U zařízení Mikrotik s automatickou konfigurací je možné aktivovat DHCP server. Pro správné nastavení je nutné zadat subnet a gateway (před vyplní se automaticky dle zadané IP adresy zařízení) a dále vybrat, na jakém interface bude DHCP server aktivní.
   • Po uložení se na zařízení dojde k vygenerování a nahrání konfigurace k aktivaci DHCP serveru na zařízení. K vygenerování a nahrání konfigurace dojde také při jakékoliv změně nastavení DHCP serveru / interface.
   • U zákazníka se následně zobrazí možnost výběru typu IP adresy. Defaultně je nastavena statická IP adresa (stejné jako doposud), ale je možné vybrat přidělení IP adresy pomocí DHCP (Dynamická IP). Následně je potřeba vybrat DHCP server, který pro přidělení dynamické IP adresy daného zákazníka chcete použít. V síti může být aktivních více DHCP serverů. Pro přidělení IP adresy pomocí DHCP serveru je nutné zadat MAC adresu ke každé IP adrese. Po vložení / změně zákazníka bude vygenerována nová konfigurace na zařízení s příkazem na přiřazení IP adresy z DHCP.
  • Přidána podpora přihlášení k Mikrotik API pro verze 6.43+.
  • U zařízení typu Mikrotik je možné zakázat stahování dat skrze API a možnost nastavit vlastní port pro API. Defaultní port pro API je možné nastavit v nastavení systému.
  • U zařízení typu Mikrotik se nově stahuje graf signálu u dvou polarizačních antén pro obě polarizace.
  • U zařízení typu Mikrotik s povoleným API se nově stahují frekvence pomocí API.
  • U zařízení typu Mikrotik s povoleným API se nově stahuje informace o zapnutí funkce „Default Authentication“ pro bezdrátová rozhraní. Tato informace je poté červeně zobrazena ve výpisu frekvencí všech zařízení. Administrátor systému Cf Control pak jednoduše zjistí, která bezdrátová rozhraní jsou „otevřena“
  • Byla provedena úprava povolených frekvencí pro 5 GHz.
  • U UBNT / UBNT 8 zařízení se nově nestahují grafy pro vybraná interface (br0, eth1, lo, wifi0, wifi1, tunl0, teql0, sit0, gre0, airview1).
  • Přidána stránka s přehledem verzí zařízení pro Mikrotik, Mikrotik 60GHz, UBNT a UBNT 8. U zařízení typu Mikrotik / UBNT je červeným zobrazením verze upozorněno na „problématické verze“.
  • FTP, API a WEB port se nově propisují do prvotního nastavení zařízení.
  • U zařízení připojených na vysílač se nově zobrazuje ikonka „I“ s více informacemi o zákazníkovi.
  • Možnost ručního vyčtení verze ze zařízení Mikrotik, Mikrotik 60GHz, UBNT, UBNT 8 a Mimosa B24.
  • U UBNT / UBNT 8 zařízení je možné nastavit jiné nadřazené zařízení pro firewall filter. Dříve muselo být nastavení firewall filter stejné jako zařízení pro QoS.
  • U zařízení BKE JSD-119 byl zrušen graf výstupního proudu zdroje. U nových verzí již tato hodnota není dostupná.
  • U vysílačů bylo kompletně předělána funkce pro odečty elektroměrů. Nově je možné k odečtu zadat také poznámku a je zde zobrazen administrátor, který odečet přidal. Odečty se spravují v dialogovém okně a je možné je také editovat.
  • K SSID / interface je nově možné přidat alias, který se bude zobrazovat místo skutečného názvu SSID / interface.
  • U zákaznické IP adresy zařízení (pouze zákazníci na bezdrátovém rozhraní) je možné vybrat nastavení „default forwardingu“. U již zadaných IP adres je hodnota nastavená na ANO, u nově přidaných zákazníků bude defaultně přednastavena hodnota NE. Defaultní nastavení „default forwardingu“ lze také globálně nastavit přímo u SSID.
  • Ve výpisu zařízení na vysílači se informace o nastavení QoS zobrazuje formou ikonky (zelená = QoS lokálně, bílá = QoS na nadřazeném zařízení).
  • Do firewall filteru se nově propisují také zařízení připojená na nadřazený switch, které jsou ve vybraných VLAN a také jim podřazené zařízení.
 • Fakturace
  • SIPO: přidána historie stahování SIPO záznamů.
  • Přidána podpora importu ze slovenské FIO banky pomocí API.
  • Přidána podpora importu z MONETA Money Bank ve formátu XML.
  • Přidána podpora automatického importu z MONETA Money Bank pomocí zasílání emailových avíz.
  • Přidána podpora automatického importu z ČSOB CEB pomocí zasílání emailových avíz.
  • Přidána podpora importu z OTP Banka Slovensko ve formátu CSV.
  • Přidána podpora importu z Raiffeisenbank ve formátu CSV.
  • Přidán export faktur dle vysílače.
  • Přidán export faktur dle štítku zákazníka.
  • Export do ÚS Pohoda: přidán příznak pro reverse charge.
  • Export faktur doplněn o možnost řazení dle data vystavení nebo zaplacení.
  • Upraven vzhled faktury, pokud měla položka dlouhý název. Nově je název přes celý řádek a částky jsou až pod tímto názvem.
  • Slovenská poštovní poukázka na faktuře
   • Do systému byla implementována podpora pro Poštový poukaz ekonomický.
   • Individuálně v každé firmě je možné tento poukaz na fakturu aktivovat. Při aktivaci je nutné zadat referenční číslo společnosti a dále je možné poukaz v ose X a Y libovolně posouvat, aby si tištěný poukaz sednul přesně na předlohu.
   • Následně je na každou fakturu předtištěn daný poukaz společně s čárovým kódem Code 128 C a 2D kódem DataMatrix.
   • Vše je dle technických parametrů na stránkách slovenské pošty.
 • Služby
  • Pro 4network.TV je možné zadat defaultní počet zařízení a PVR. Dříve byly tyto hodnoty natvrdo určené systémem.
  • Pro 4network.TV byla zavedena možnost priorizace provozu. Priorizované IP adresy se zadávají v nastavení systému a je možné zadat celé subnety.
  • U SledovaniTV byla přidána podpora pro priorizaci celých subnetů po změně na straně této služby.
 • Dvoufázové ověření
  • Možnost zakázání vypnutí dvoufázového ověření administrátorům.
  • Možnost přejít zpět k přihlášení ze stránky pro zadání tajného kódu.
  • Možnost pamatování přihlášení více administrátorů na jednom počítači.
 • Sklad
  • Při naskladnění zboží je možné vyhledávat také dle zkratky nebo čárového kódu.
  • V pohybech ve skladu se nově zobrazuje jméno vyřazeného zákazníka.
 • Další změny a opravy
  • Do smluv a dodatků se nově propisuje nastavení Reverse charge. Ceny tak jsou u těchto zákazníků uvedeny bez DPH.
  • V editaci smlouvy / dodatku je možné nastavit, jak se mají zobrazovat podřadné smlouvy (jako jednu položku s hlavní smlouvou / jako samostatné položky).
  • Přidán filtr na zákazníky s pozastavenou fakturací / službami.
  • Možnost vyhledávat zákazníky dle SIPO spojovacího čísla.
  • V sekci dokumenty je u smlouvy přidán odkaz na editaci smlouvy. Dříve byl odkaz dostupný pouze v menu zákazníka.
  • Podpora formuláře ČTÚ 181. Tato podpora byla zpětně přidána také do předchozí verze. Byla přidána také statistika, kolik zákazníků má pouze internet, internet + IPTV, internet + VoIP a internet + IPTV + VoIP.
  • K dodatečným IP adresám zákazníka je možné přidat komentář.
  • Úprava návrhů pro adresy, které mají zadáno pouze číslo orientační.
  • U netflow je nově možné filtrovat data také dle vteřin.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky