Nová verze: 1.35

29.03.2018

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.35. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.35:

 • Zařízení & monitoring
  • Přidána podpora informace o počtu aktivních portů na switchi v detailu daného zařízení.
  • Podpora pro zařízení typu Mikrotik SwitchOS. Pro tento typ zařízení se generují grafy trafficu a uptime, spolu se zobrazením aktivních portů.
  • QoS - přidány 2 nové typy:
   • Rozšířené Queue Tree - generování stromu Queue Tree s priorizací provozu. V první BETA verzi priorizace jsou vytvářeny defaultně 2 skupiny s prioritou číslo 1 a 8. Priorita 1 označuje ICMP protokol, TCP protokol (porty: 21-23, 22, 25, 80, 110, 143, 443, 777, 993, 995, 1723, 1863, 3389, 5190, 8000-9000) a UDP protokol (porty: 53, 5060-5061). Priorita 8 označuje TCP spojení, přes které bylo přesunuto více jak 50 MB v rámci jednoho spojení a ostatní neoznačený provoz.
   • Simple Queue - generuje strom Simple Queue včetně agregace. V tomto typu omezování rychlosti není dostupná priorizace IPTV a omezení celkové přenosové rychlosti.
  • Možnost deaktivace BURSTu. V této verzi je možné u zařízení s lokálním QoS definovat, zda se do Queue Tree / Simple Queue stromu bude generovat nastavení BURSTu. Nově je tak možné na vybraných zařízení generování BURSTu nepoužít.
  • Při nahrávání individuální konfigurace do zařízení typu Mikrotik je možné vyfiltrovat zařízení, která mají nastaven QoS lokálně.
  • Přidána podpora pro zařízení SIAE AlfoPlus. Z tohoto zařízení se generují grafy uptime, SNR, TxPower a signálu a dále použité frekvence.
  • Při zobrazení detailu vysílače je nově informace o funkčnosti FTP / SSH načítána se zpožděním a pouze 3 najednou. Pokud tak ze stránky potřebujete rychle přejít na jinou stránku, není nutné čekat na dokončení všech informací o funkčnosti. Informace o UPS, bateriích a portech na switchi se načítá až po rozkliknutí detailu zařízení.
  • V nastavení systému je možné nastavit, dle jakého parametru budou řazeny zařízení v detailu vysílače. Defaultně je nastaveno dle IP adresy s možností změny na řazení dle názvu zařízení.
 • Služby
  • SledovaniTV.cz
   • Byla upravena podpora pro Full HD a 4K kvalitu. Tato kvalita se musí povolit v nastavení systému a jen v případě, že má poskytovatel v síti CDN server pro tuto službu.
   • Byla přidána možnost zadat IP adresu CND serveru a tato IP adresa je v případě priorizace této služby zahrnuta k priorizovaným IP adresám.
   • Byl kompletně předělán přístup k API pro zajištění funkčnosti s nejnovějšími balíčky. Pokud stále disponujete starším základním balíčkem (nemáte balíček START), kontaktujte Vašeho obchodního zástupce.
  • Kuki TV
   • Přidána podpora služby Kuki TV. Návod k této službě naleznete na adrese https://www.cf-control.cz/data/kukitv-navod.pdf
   • V systému je implementováno importování služeb z dané služby a také synchronizace zadaných klientů ve službě.
   • U zákazníků je prozatím možné definovat pouze jedno Kuki ID a není možné zde evidovat zařízení. Tyto funkce budou přidané v další verzi systému.
  • V celém systému byl upraven výběr tarifu. Na začátku se zobrazují neskryté tarify, následují tarify skryté a v určitých situacích (například editace smlouvy) následují tarify smazané.
  • Při přidání veřejné IP adresy je defaultně zaškrtnuto placení této veřejné IP adresy, pokud tak má nastaven aktuálně přiřazený tarif.
 • Dvoufázové ověření
  • Do systému bylo pro administrátory přidané dvoufázové ověření.
  • Návod ke dvoufázovému ověření najdete na adrese https://www.cf-control.cz/data/2fa-navod.pdf
  • V systému Cf Control je implementováno dvoufázové ověření pomocí zadání tajného klíče (OTP – One-Time Password). Systém využívá algoritmu s časovou synchronizací tajných klíčů. Tajný klíč se synchronizuje každých 30 sekund.
  • Dvoufázové ověření si může zapnout každý administrátor individuálně v editaci svého profilu (vpravo nahoře). Po aktivování si načte vygenerovaný QR kód nebo klíč do autentizační aplikace.
  • Při aktivním dvoufázovém ověření je při přihlášení administrátor po zadání správného jména a hesla vyzván k zadání tajného klíče. Je zde možnost zapamatování přihlášení na daném počítači po dobu dvou dnů. Pokud se v této lhůtě administrátor přihlásí, nebude po něm znovu vyžadováno zadání tajného klíče a lhůta se prodlouží o další dva dny.
  • Administrátor s právy na změnu administrátorů je schopen administrátorům dvoufázové ověření vypnout. Třeba v případě, že ztratí telefon a není tak schopen se přihlásit.
  • Administrátor ve svém detailu vidí přehled uložených prohlížečů s možností toto uložení smazat.
 • Fakturace
  • Do faktury bylo přidáno číslování stránek v patičce.
  • V případě, že je faktura na více stránek, zobrazí se záhlaví faktury i na těchto stránkách.
  • SIPO
   • Byla přidána plná podpora pro SIPO od České Pošty.
   • SIPO pro vybrané firmy se dá aktivovat v nastavení dané firmy zadáním čísla organizace.
   • Dále je nutné povolit v nastavení systému automatickou úlohu pro správu SIPO a nastavit den, kdy se vynulují částky za předchozí měsíc (před přidáním automatických plateb).
   • U vybraných zákazníků se poté aktivuje SIPO zadáním spojovacího čísla.
   • Po vygenerování plateb je možné pro jednotlivé firmy stáhnout změněné záznamy pro Českou Poštu.
   • Jednotlivé záznamy je možné editovat. Editovat záznamy je nutné vždy při zavedení nového klienta, který již v SIPO existuje. Je nutné mu nastavit aktuální částku, kterou má v SIPO nastavenou.
   • Administrátor je upozorněn, pokud ještě nestáhnul aktualizovaný soubor pro SIPO.
  • K uživatelům s dluhem byly doplněny přidané štítky.
  • Při upozornění na nezaplacení faktury je možné volitelně (v nastavení firmy) zapnout přiložení dané faktury jako přílohy emailu.
  • U každé faktury je nově možné editovat jméno a adresu odběratele.
  • K platebním kalendářům byla přidána splatnost přidaných plateb. Při nastavené splatnosti tak zákazník nebude okamžitě v dluhu, ale připsaná částka v daném měsíci bude mít nastavenou splatnost.
  • V sekci Faktury, Pokladní doklady a Opravné doklady přibyla možnost exportu. V exportu je možné zvolit období, firmu a konkrétního zákazníka, pro který má být export dokladů proveden.
 • Zákazníci
  • Byla přidána možnost po výpovědi zákazníka automaticky smazat. V předchozích verzích byla pouze možnost zákazníka deaktivovat nebo vyřadit z evidence.
  • Při smazání nebo vyřazení zákazníka je možné vybrat, zda se má propůjčené zboží navrátit na sklad nebo pouze smazat. Stejná možnost je při automatickém smazání nebo vyřazení po skončení výpovědi.
  • Při zadání výpovědi je nově administrátor upozorněn, že zákazníkovi neskončil minimální závazek smlouvy.
  • Při přidání individuální položky k zákazníkovi je nově možné zadat tuto položku ze šablon. Tyto šablony jsou stejné jako šablony pro vytváření faktur.
  • Slevu u zákazníka je nově možné přidat až na dvě desetinná místa.
  • U zákazníka je nově možné evidovat libovolný počet údajů k WiFI routerům (SSID / heslo). Ke každému je možné navíc přidat poznámku.
  • U firemních zákazníků je nově možné načítat data dle IČ ze slovenského obchodního rejstříku (www.orsr.sk). Automaticky se doplní název firmy a fakturační údaje.
  • Ve smlouvách má datum narození při zobrazení větší prioritu než číslo OP / pasu. Jako první se zobrazí RČ, pokud není zadáno tak datum narození, jinak číslo OP / pasu.
  • Ve smlouvách se nově cena tarifu zobrazuje před slevou. Vycházejí tak počty při zadané slevě. Částka je nově také zobrazena na dvě desetinná místa.
  • Při vyhledávání zákazníků se zobrazí informace o počtu nalezených zákazníků. Tento počet je zobrazen pouze s právy na statistiky a zobrazení všech zákazníků.
  • V nastavení firmy je možné zapnout nepropisování IPTV služeb do smlouvy a dodatku.
  • Jako číslo bytu je možné zadat libovolný text, dříve bylo možné zadat pouze čísla.
  • Dokument o výpovědi byl rozdělen na dva. Samotnou výpověď a potvrzení o výpovědi.
 • Další změny
  • Přidána podpora pro formulář ČTÚ ART 172. Tato podpora byla zpětně přidána také do předchozí verze. Do formuláře byla doplněna informace o počtu přístupu bez VoIP nebo IPTV.
  • V plánovači je možné filtrovat dle typu události.
  • Do exportu byla přidána informace o datu exportování.
  • Přidán nový export: všichni zákazníci – platby, kde se exportují platební informace zákazníků (kolik platí a za jaké období).
  • Do skladu byla přidána možnost vyhledání S/N. Při hledání se pro zadané S/N (nebo část) zobrazí poslední pohyb.
  • Do systému byla implementovaná cache stránek s informací o nezaplacení, o neaktivním připojení a dalších. Při zakázání zákazníka tak při velkém počtu požadavků nedochází k DDoS útokům na databázi. Systém při prvním požadavku vygeneruje statickou stránku, která je pak zákazníkovi předkládána. Tyto stránky se obnovují každou hodinu.
 • Opravy chyb – všechny chyby byly průběžně zařazeny také do minulé verze systému
  • Opravena chyba, kdy pro zařízení typu RAy 2 se grafy načítaly s výpadky.
  • Oprava zasílání platebního kalendáře jako přílohy emailu.
  • Opraveno automatické načítání plateb z AirBank, kdy se nenačítaly prioritně zaslané platby.
  • Opraveno zobrazení informace o neplátci DPH na faktuře v případě, že byl aktivní QR kód.
  • Oprava zobrazení data narození, pokud se zákazník narodil před rokem 1970.
  • Oprava omezení špiček v grafech trafficu. Aktuálně je možná skoková změna trafficu cca o 350Mbit.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky