Nová verze: 1.34

29.12.2017

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.34. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.34:

 • Zařízení & monitoring
  • Ve statistikách zařízení se nově zobrazují grafy přenesených dat zákazníků, kteří jsou připojení na dané zařízení. Je zde také možnost přejít na detailní zobrazení všech grafů vybraného zákazníka.
  • Generování grafů u zařízení je inicializováno až po požadavku administrátora na zobrazení (přepnutí na danou kartu s grafy).
  • U každého zařízení je možné definovat interval, po kterém se odešle monitoring zpráva o nefunkčnosti. Na výběr jsou hodnoty od 1 až do 10 minut (defaultně jsou nastaveny 3 minuty).
  • Mapa závislostí jde nově zobrazit také pro konkrétní zařízení, dříve šlo zobrazit mapu závislostí pouze pro celou síť nebo celý vysílač.
  • Přidána podpora pro nový typ zařízení BKE JSD-119. Pro toto zařízení se stahují grafy uptime, teploty, napětí baterie a nabíjecího proudu. V seznamu zařízení je u tohoto zařízení zobrazena informace o stavu vstupu, zdroje a výstupu.
  • Nově lze nastavit, od jakého počtu IP adres má docházet ke generování JUMP pravidel pro MikroTik konfiguraci. Defaultně je nastaveno 255 IP adres.
 • Fakturace
  • Platební kalendáře
   • Do systému bylo implementováno uchovávání platebních kalendářů pro minulá období.
   • Od roku 2018 tak bude každá platba uchována a při změně tarifu nebo vytvoření dodatku nebude vystaven kompletně nový platební kalendář, ale stávající pouze upraven. Za rok 2017 byly platby importovány do databáze z aktuálních platebních kalendářů.
   • Jednotlivé platby v kalendáři se dají editovat a je tak možné platební kalendář libovolně nastavit.
   • V kalendáři bylo dále upraveno předvídání plateb v budoucnosti dle zadaných parametrů a dodatků.
   • V systému se tak v budoucnu budou zobrazovat platební kalendáře i za předchozí roky, nejen za aktuální (případně v lednu za loňský rok nebo v prosinci za nadcházející rok).
  • Přidána podpora nového formátu emailu Raiffeisenbank. Systém současně podporuje oba formáty.
  • Přidána podpora pro import plateb ve formátu CSV z Poštovní spořitelny.
  • Přidána podpora pro automatické načítání příchozích plateb z Poštovní spořitelny pomocí emailu.
  • Přidána podpora pro automatické načítání příchozích plateb z Air Bank pomocí emailu.
  • K položkám za internet ve faktuře je nově možné propsat více informací. Na výběr je možnost vybrat si základní informace, základní informace a název tarifu nebo základní informace, název tarifu a adresa připojení.
  • Kompletně revidované texty emailů a SMS zpráv ohledně plateb a případné deaktivace. Ve všech emailech je uvedena informace o firmě a také základní kontakty.
  • Z jedné firmy je možné fakturovat zákazníky také jiné firmy.
  • V platbách zákazníků je nově zobrazena také sekce opravných dokladů.
  • V případě, že je zobrazena faktura s opravným dokladem, je tento opravný doklad zobrazen na další stránce dokumentu.
  • U automatického generování plateb nově dochází k akceptaci nastaveného sezónního připojení u podřadných smluv.
 • Zákazníci
  • Štítky
   • K zákazníkům je možné přidávat štítky. Štítky se přidávají v editaci daného zákazníka na první straně.
   • Štítky lze libovolně přidávat a každému štítku lze nastavit vlastní barvu. Na výběr je 19 barev.
   • Štítky se u zákazníka zobrazují ve všech sekcích pod nadpisem. V seznamu zákazníků jsou zobrazeny jako barevné pruhy na začátku řádku a také v ikoně „I“.
   • Automatické štítky (deaktivovaný zákazník / zákazník s dluhem / chatař / aktivní zákazníky) byly předělány do stejného vzhledu.
   • Zákazníky je dle štítku možné vyhledávat.
  • Přepsání ceny tarifu
   • Při přidání / editaci zákazníka je možné přepsat cenu tarifu.
   • Při přepsání ceny tarifu se k vybranému tarifu vytvoří tarif podřadný s nastavenou cenou.
   • Zákazníkovi se poté přiřadí tento podřadný tarif.
  • Upozornění na přidání duplicitního bankovního účtu se nově ukazuje pouze v případě, že byl daný duplicitní účet přidán ručně.
  • Potvrzení o podání výpovědi bylo předěláno do podoby výpovědi, kde na první stránce je předvyplněná samotná výpověď, kterou zákazník pouze podepíše, a na druhé straně je dostupné potvrzení o výpovědi.
  • Slovní spojení u smluv a dodatků „telekomunikačních služeb“ bylo nahrazeno spojením „služeb elektronických komunikací“.
  • K zákazníkovi je možné přidat bankovní účet také ve formátu IBAN.
  • Vyhledávání zákazníků bylo rozšířeno o vyhledávání dle zařízení a SSID / interface.
  • Vyhledávání zákazníků bylo rozšířeno o vyhledávání dle IP adresy.
  • Úkol, který souvisel se zájemcem, a tento zájemce byl přidán jako zákazník, se převede na nově přidaného zákazníka.
  • Možnost nastavit, že vybraný zákazník nebude deaktivován do určitého data. Po tomto datu mu bude automaticky nastavena deaktivace.
  • Při přidání / editaci zákazníka je ve vybraných políčkách možné vyhledávat (tarif, vysílač, zařízení, SSID / interface, …).
  • V seznamu zákazníků je zobrazena sleva také pro podřadné smlouvy.
  • Při fakturaci zřizovacího poplatku při přidání zákazníka je možné nastavit odeslání hotovostní platby do EET.
 • Další změny
  • Možnost naskladnění S/N, které bylo vyřazeno ze skladu (nebo vyřazeno od zákazníka / z vysílače).
  • U pohybu zboží typu „Vyfakturování zboží“ je možné se dostat na detail daného zákazníka.
  • Do systému byla přidána podpora titulů za jménem. V celém systému pak byla provedena revize zobrazovaných jmen a všechna jména tak jsou zobrazována ve stejném pořadí ([titul před. ]Jméno Příjmení [, titul za.]).
  • SMS zprávy přijaté modulem SMS je možné přeposílat na vybrané administrátory / zadaná telefonní čísla.
  • Při procházení záznamů v systému si nově systém pamatuje číslo stránky a při znovunačtení se načte poslední načtená stránka.
  • Při zasílání zpráv ze systému je možné využít filtr pouze na zákazníky, kteří mají aktivní IPTV.
  • Snížen počet pokusů k přihlášení na 5. Po překročení tohoto limitu bude přihlášení na 10 minut deaktivováno.
  • Do plánovače byl přidán nový typ události: Servisní pohotovost. U servisní pohotovosti je možné vybrat administrátora, který danou pohotovost drží.
  • Pro službu SledováníTV.cz byla přidána podpora pro 4K kvalitu.
  • V seznamu zákazníků, kteří mají vybraný IPTV balíček, je pro službu SledováníTV.cz zobrazena také nastavená kvalita.
  • Další drobné změny v systému.
  • Oprava několika nahlášených chyb. Tyto chyby byly postupně opravovány také v předchozí verzi.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky