Nová verze: 1.33

26.09.2017

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.33. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.33:

 • Zařízení & monitoring
  • Při generování konfigurace do zařízení typu Mikrotik došlo k přepsání chybových zpráv v případě problémů s nahráním konfigurace. Nově chybové hlášky zobrazují více detailních informací ohledně daného problému. Také se zde zobrazují varovné zprávy, například o nefunkčnosti jednoho ze zařízení, kde se negeneruje konfigurace QoS lokálně.
  • Optimalizováno stahování grafů pro UBNT zařízení. V případě nedostupnosti dat přes SSH protokol se systém pokusí získat data pomocí SNMP protokolu.
  • Byla provedena úprava prvotních konfigurací pro zařízení typu Mikrotik. Názvy skriptů, plánovačů a záloh jsou nově pojmenovány po systému Cf Control. Nahrání nové prvotní konfigurace není nutné, systém umí pracovat i se starou konfigurací.
  • Přidána podpora pro teploměr IQTB-TC840. U teploměru se generují grafy pro 2 senzory, teplotu samotného zařízení a stav dvou výstupů.
  • Přidána podpora pro teploměr Papouch TH2E. U teploměru se stahují grafy teploty a vlhkosti.
  • Nový typ zařízení GENEREX CS141BSC – modul do UPS. U tohoto zařízení se stahují grafy teploty, napětí baterie, stavu nabití baterie a grafy pro hlavní vstup (napětí a frekvence) a výstup (napětí, frekvence a vytížení) z UPS.
  • Nový typ zařízení Ericsson MINI-LINK 6352. U tohoto zařízení se stahují grafy trafficu, uptime, Rx Level, SNR, Tx Power, teploty a dále použité frekvence.
  • Pokud v sekci „Vysílače / lokality“ není vybrán žádný vysílač a na síti neexistuje žádný problém, tak se automaticky otevře výběr vysílače, v kterém je možném ihned vyhledávat dle názvu vysílače / lokality.
  • Nastavení celkové přenosové rychlosti je nově možné také pro zařízení, kde není QoS nastaveno lokálně. Díky tomu je možné při generování pravidel omezit také provoz na cestě ke koncovému zákazníkovi.
  • Firewall filter je nově možné generovat nezávisle na QoS. Je možné tedy firewall filter generovat lokálně nebo na nadřazené zařízení.
  • Bylo kompletně přepsáno generování konfigurace pro Mikrotik zařízení. Bylo zakomponováno generování QoS dle celkové přenosové rychlosti na více bodech a generování firewall filteru nezávisle na QoS.
  • Byla kompletně zrušena podpora pro Mikrotik verze 3 a 4. Komunikace skrze SNMP je nově pro Mikrotik ve verzi 2c, kterou verze 3 a 4 nepodporují.
  • K SSID / interface je možné, v případě určené polarizace, nastavit také vyřazovací úhel, zisk a azimut. Tato informace se následně zobrazuje v informační ikoně u daného SSID / interface.
 • Fakturace
  • Při exportu nezaplacených nebo stornovaných faktur je možné vybrat také měsíc vystavení faktur.
  • Při ručním upozornění zákazníků na dluh se akceptuje nastavení „Neupozorňovat na dluh“ a tomuto zákazníkovi upozornění nebude zasláno. V případě individuálního upozornění pouze určitého zákazníka je zobrazena informativní hláška a tomto nastavení s možností upozornění i tak odeslat.
  • Při importu plateb ve formátu CSV z Komerční banky se vyčítá také zpráva pro příjemce.
  • Opraveno automatické importování plateb z Komerční banky v případě, kdy byla platba na účet vložena v hotovosti na pobočce.
  • Opraveno automatické importování plateb z Raiffeisenbank po nasazení nového internetového bankovnictví.
  • K zákazníkovi je možné přidat libovolný počet bankovních účtů. Tyto účty se již nezobrazují ve smlouvách a dodatcích, jsou dostupné pouze v editaci a detailu zákazníka. V seznamu zákazníků lze dle bankovního účtu vyhledávat.
  • Při ruční i automatickém přiřazení platby zákazníkovi se k zákazníkovi automaticky přiřadí daný bankovní účet, ze kterého platba přišla. U bankovního účtu je pak uložena informace, kdy z tohoto účtu přišla poslední platba. Díky této funkci se systém učí, z kterých bankovních účtů přicházejí od zákazníků peníze a v případě, že zákazník zapomene variabilní symbol, systém platbu dokáže automaticky identifikovat. Pokud má stejný účet přiřazeno více zákazníků, bude i nadále nutné platbu ručně přiřadit. Toto nastavení je nicméně nutné ručně zapnout v nastavení systému. Defaultně je tato funkce deaktivována.
  • V případě platebních kalendářů a automatických faktur u zákazníka je možné vybrat typ fakturace (zpětná, dopředná) a zaslání poštou spolu s cenu poštovného.
  • V případě platebních kalendářů je možné přidat zákazníkovi také individuální položky. Tyto položky budou započítány do celkové ceny za služby.
  • Při přidání předplatného s fakturou zákazníkovi je při volbě hotovostní faktury možné vygenerovat pokladní doklad a odeslat platbu do EET. Dříve bylo nutné po vygenerování faktury ručně vygenerovat pokladní doklad spolu s odesláním do EET.
  • Při tisku faktur poštou je nově možné vybrat si interval, za který bude tisk prováděn, zda mají být faktury označeny jako vytisknuté a také možnost si znovu zobrazit již vytisknuté faktury.
  • Při dobíjení kreditu pro IPEX prepaid VoIP čísla je možné přímo vygenerovat pokladní doklad a odeslat ho do EET. Dříve bylo nutné ruční vygenerování pokladního dokladu na faktuře. Nově je defaultně nastaveno, že se bude vytvářet hotovostní faktura, která je zaplacená a vytvoří se pokladní doklad (s odesláním do EET).
  • U každého zákazníka je možné zvolit, že se nemá akceptovat roční sleva předplatného.
  • U typu fakturace „Fakturace – pouze firmy“ bylo opraveno zobrazování políček pro nastavení plateb u zákazníka. Zároveň jsou pro klasické zákazníky (ne firmy) vytvářeny platby také za individuální položky a IPTV služby. Těmto zákazníkům je nově odeslán e-mail o vygenerování platby a celkové částce.
 • Smlouvy / dodatky
  • Veřejné IP adresy
   • Cena veřejné IP adresy byla přesunuta z globálního nastavení do nastavení firmy, u každé firmy lze tedy zvolit odlišnou cenu veřejné adresy.
   • Při přidávání veřejné IP adresy zákazníkovi je možné jednotlivě určit, jaká veřejná IP adresa je placená. Zároveň je možné u veřejné IP adresy nastavit libovolnou cenu. Automaticky je cena zvolena dle defaultního nastavení ceny z firmy.
   • Při změně ceny veřejné IP adresy u firmy nedojde ke změně cen, u již zadaných jednotlivých IP adres u zákazníků.
   • Veřejné IP adresy ve smlouvě / dodatku jsou nově jako další služba. Je tedy možné je libovolně do smlouvy přidávat nebo odebírat. Při přidání je možné zvolit počet placených veřejných adres a jejich celkovou cenu.
  • Individuální položky je nově možné propisovat do smlouvy / dodatku. U každé položky lze určit, zda se má propisovat do smlouvy / dodatku.
  • Na základě novely zákona o elektronických komunikacích bylo upraveno nastavení výpovědní doby. Nově je možné výpověď nastavit také ve dnech s tím, že v tomto případě začíná běžet výpovědní doba následujícím dnem po podání výpovědí, v případě výpovědní doby v měsících se tato doba začíná počítat prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi, jako bylo doposud. Zároveň se výpovědní doba uchovává přímo u zákazníka, takže nastavení jiné výpovědní doby neovlivní již zadané výpovědi. Pro ČR byla výpovědní doba nastavena defaultně na 30 dní, pro SR zůstala výpovědní doba nezměněna.
 • Sklad
  • Při přidávání zboží ze skladu zákazníkovi, na vysílač nebo na fakturu se při výběru S/N z hlavního skladu zobrazují také S/N z meziskladu. Při výběru S/N z meziskladu se automaticky tento mezisklad vybere.
  • Při vrácení platby (odeslání storna do EET) z pokladního dokladu je možné navrátit na sklad zboží, které je na daném pokladním dokladu fakturováno.
 • Další změny
  • Podpora pro formulář ART 171. Tato podpora byla přidána také do předešlé verze 1.32.
  • Pokud je v plánovači nastaven filtr na konkrétního administrátora, zobrazí se také událost s jeho dovolenou.
  • Byly přepsány a aktualizovány jednotlivé stránky zákaznické sekce.
  • Pro odesílání faktur nebo informací ohledně plateb je možné nastavit jiný odesílací email (například fakturace@example.com). Defaultně je nastaven stejný email, jako pro odesílání klasických emailů.
  • Při procházení v seznamu IP adres se uchovává historie vybraných subnetů. Při volbě tlačítka zpět v prohlížeči se tak administrátor dostane na předešlý subnet, nikoliv na stránku, ze které se přišlo na seznam IP adres.
  • Filtrování statistik trafficu je nově možné také podle vysílače, zařízení a SSID / interface.
  • Odesílání SMS zpráv se nově provádí každou minutu dle nastaveného limitu. Zároveň je při výpadku SMS služby možné, aby administrátor ručně zaslal inicializační SMS zprávu nebo případně restartoval SMS službu. V případě naplánovaného restartu SMS služby ze strany administrátora dojde k tomuto restartu do minuty.
  • Do nového vzhledu byla přepsána autentizační proxy pro služby SledovaniTV.cz a 4NET.TV.
  • V e-mailu o nové systémové zprávě se zobrazuje také předmět a text zprávy.
  • Při deaktivaci / aktivaci zákazníka, ať už automaticky nebo ručně, jsou pozastaveny také IPTV služby přímo u dané služby.
 •  

  Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

  Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

  Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

  Další novinky