Nová verze: 1.32

09.06.2017

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.32. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.32:

 • Nový vzhled
  • V systému byl kompletně předělán vzhled některých stránek do nového.
  • Nový vzhled je responzivní a ukazuje cestu, kterou se vydá také zbytek systému v budoucích verzích.
  • Nový vzhled je v současnosti dostupný při přihlášení zákazníka, při zaslání zapomenutého hesla a při nastavení emailu zákazníka.
  • Nový vzhled je také dostupný při překročení limitu chybných přihlášení, chybové stránce (404), stránce informující, že se zákazník může přihlásit jen ze sítě poskytovatele (pokud je tak nastaveno) a při nefunkčnosti systému.
  • Dále je nový vzhled dostupný na všech stránkách informujících zákazníka o jeho určitém stavu – nezaplacení poskytovaných služeb, výpadku sítě, chataři, deaktivaci služeb, výpovědi a špatné IP adrese.
  • V budoucích verzích se změní vzhled a funkčnosti hlavní stránky po přihlášení. Stránka bude responzivní tak, aby vše fungovalo na standardním počítači i v telefonu nebo tabletu.
 • Fakturace
  • Nově je možné vytvořit libovolný pokladní doklad. Do pokladního dokladu je možné přidat libovolné položky nebo zboží ze skladu. Pokladní doklad je v případě aktivní volby EET odeslán správci daně. U dokladu je možné definovat typ ceny (bez DPH, s DPH), přenesenou daňovou povinnost a datum (pokud se doklad neodesílá do EET). Doklad je možné ihned odeslat na email zákazníka.
  • V systému byly vytvořeny šablony položek pro faktury. Tyto šablony dovolují nastavení názvu položky, popisu položky, předkontace, ceny, slevy a M.J. Při vytváření faktury nebo pokladního dokladu je tak možné tuto šablonu vybrat a zadané položky se automaticky doplní.
  • U nově vytvořených faktur se zbožím, které bylo vyskladněno ze skladu, je při smazání, stornování nebo při vystavení opravného dokladu možno navrátit dané zboží zpět na sklad.
  • Pokladní doklady je možné jednoduše odeslat na email stejně jako faktury.
  • Při vytváření faktury je možné rovnou vygenerovat pokladní doklad (v případě zaplacení) a odeslat doklad do EET. Volba vygenerování pokladního dokladu je automaticky zaškrtnutá, pokud se jedná o hotovostní fakturu.
  • Do API systému přibyla možnost zaplatit neuhrazenou fakturu a v případě modulu SMS také odeslat zprávu o zaplacení.
  • Přibyla informační ikona v sekci zákazníků s dluhem. Zobrazují se zde základní informace o daném zákazníkovi.
  • Oprava exportu pro novou verzi ÚS PROFIT.
  • Přidání exportu faktur do ÚS WinFAS.
  • Pro export do ÚS Pohoda byla přidána předkontace pro pokladní doklady, kterými se provádí úhrada faktury.
  • Přidán import výpisů plateb ze slovenské UniCredit Bank.
  • Fakturu lze při vytváření odeslat na email i v případě, že se jedná o hotovostní fakturu.
  • Statistiky plateb – sekce Pokladna, je nově vidět také počet tržeb v daný den.
  • Pokud má zákazník pozastavenou fakturaci, nebudou se mu generovat faktury za ostatní služby. V předchozích verzích se tak dělo.
  • V exportu faktur je zobrazen také interval, na který je daná faktura vystavena (v případě, že je vystavena na určitý interval).
  • Při vyhledávání faktur je možné hledat také dle typu plateb (převodem, hotově).
  • Na faktuře je možné skrýt výši slevy. Nastavení je dostupné pro každou firmu v systému zvlášť.
  • V seznamu neplatičů lze nově řadit dle čísla smlouvy, neuhrazené částky nebo počtu neuhrazených faktur.
 • Služby
  • Do systému je možné přidat libovolnou službu IPTV. Kromě služeb Sledovanitv.cz, 4network.tv a KUKI je tak možné fakturovat libovolnou službu IPTV televize.
  • Podřadným smlouvám je v současnosti možné přidávat libovolný tarif, dříve se mohl přiřadit pouze tarif za 0 Kč. U podřadné smlouvy je dále možné nastavit slevu u dané podřadné smlouvy. Fakturace se pak řídí dle hlavní smlouvy – fakturuje se tedy na interval dle tarifu hlavní smlouvy a všechny podřadné smlouvy se tomuto intervalu podřídí. U hlavní smlouvy je pak možné určit, zda se budou podřadné smlouvy na faktuře fakturovat jako samostatná položka nebo se přičtou k částce za hlavní smlouvu. U současných smluv je defaultně nastaveno, že se na faktuře zobrazí pouze hlavní smlouva.
  • Do smluv a dodatků je možné propsat více položek služeb. Nově je tak možné do smlouvy a dodatků propsat také podřadné smlouvy a IPTV balíčky. Položky za internet se dle nastavení zobrazí jako jedna položka, anebo jako samostatné položky. U individuálních smluv s jiným vzhledem než je defaultní vzhled v systému se všechny položky, tedy i za IPTV, schovají do jedné částky. Při přidání, změně nebo smazání podřadné smlouvy je tak možné vytvořit dodatek ke smlouvě. Při vytvoření podřadné smlouvy je možné propsat danou podřadnou smlouvu přímo do hlavní smlouvy.
 • Zařízení a monitoring
  • Nový typ zařízení ePMP 1000. U tohoto zařízení se monitorují grafy přenosové rychlosti, uptime, vytížení CPU, signálu, SNR, MCS a stahuje se použitá frekvence. K zařízení je možné přidávat SSID / interface a připojovat na něj zákazníky. Je možné nastavit automatickou konfiguraci na nadřazeném zařízení nebo mód klient.
  • Kompletně byl předělán výběr vysílače v sekci Vysílače / lokality. Nově je možné v seznamu vysílačů / lokalit také vyhledávat.
  • Bylo kompletně předěláno stahování dat pro grafy všech zařízení. Díky předělání je daleko lépe rozdělena zátěž na server.
  • U zařízení Mikrotik se nově stahují grafy Monitoring POE, kde je dostupné vstupní napětí, proud a výstupní výkon u každého aktivního POE portu.
  • U zařízení Mikrotik je možné propsat celé subnety zadané na daném zařízení do firewallu.
  • Drobné změny v generování QoS (lepší kontrola přepočítávání – minimalizuje chyby při zadávání služeb) a firewallu (odstranění zbytečně generovaných pravidel).
  • Změna SMS a emailových zpráv o výpadku / zprovoznění zařízení. Délka zpráv byla zkrácena vynecháním nepotřebného textu.
  • K virtuálnímu SSID / interface se v seznamu propíšou všechna nastavení z hlavního SSID / interface.
  • Přidána podpora nových UBNT zařízení s verzí 8.
  • K SSID / interface je možné zadat typ šifrování (WEP, WPA a WPA2) a klíč.
  • K zařízení je možné přidat libovolnou poznámku.
 • Sklad
  • V detailu pohybu naskladnění je zobrazeno místo data samotného pohybu datum faktury.
  • Při naskladnění zboží s evidencí S/N se nově všechna S/N zadávají v jednom kroku. Mezi políčky je možné přepínat pomocí klávesy TAB. S/N je před naskladněním možné také editovat.
  • Při naskladnění je možné zadat poznámku.
  • Z meziskladu na hlavní sklad může zboží vrátit libovolný administrátor. V minulých verzích mohl zboží na sklad vrátit pouze administrátor, který ho měl přidělen na svém meziskladu.
 • Další změny
  • Defaultní telefonní prefix se již nemusí v systému nastavovat, ale automaticky se bude přidávat dle zvolené lokalizace systému.
  • Do systému je možné přidávat telefonní čísla Rakouska (+43).
  • Emaily zasílané kontaktním osobám jsou zobrazeny v historii emailů daného zákazníka. Dříve se tyto emaily v historii nezobrazily.
  • Vylepšené odesílání emailů ze systému. Emaily by tak měly ještě lépe procházet SPAM filtry.
  • Dokument s upozorněním na nezaplacení byl přeložen do slovenštiny.
  • Při zrušení požadavku je možné určit, zda se o zrušení požadavku zákazníkovi zašle interní zpráva.
  • Do emailů ohledně úkolů v systému přibyla informace, s kým daný úkol souvisí.
  • V mapě závislostí nebudou zobrazování zákazníci, pokud na to administrátor nemá práva.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky