Nová verze: 1.31

26.02.2017

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.31. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.31:

 • Platby:
  • Elektronická evidence tržeb:
   • Do systému byla implementována podpora elektronické evidence tržeb (EET). Podpora EET je dostupná pouze pro českou lokalizaci.
   • Podpora EET lze nastavit individuálně u každé firmy zvlášť.
   • U každé firmy se po aktivaci podpory EET nastaví ověřovací režim, označení provozovny, označení pokladny a vloží certifikát.
   • Komunikace s EET probíhá po zaevidování příjmového pokladního dokladu do systému.
   • Na pokladním dokladu se následně zobrazí všechny potřebné informace, které jsou vyžadovány ze strany EET.
   • V systému se u pokladních dokladů následně zobrazuje informace, zda byl doklad odeslán do EET či nikoliv. Případně se zde zobrazí chyba a výzva k znovu odeslání dokladu, pokud se jeho prvotní odeslání nepovedlo.
   • K faktuře, která má způsob platby hotově, je nutné vystavit pokladní doklad.
   • Pokladní doklad odeslaný do EET je možné v systému stornovat. Pokud se jedná o pokladní doklad za platbu připojení, tak lze v případě storna platby jednoduše vytvořit záporný pokladní doklad. Pokud se jedná o pokladní doklad vystavený k faktuře, je nutné fakturu dobropisovat a na tento dobropis následně vystavit záporný pokladní doklad.
   • Export do systému Pohoda a Money S3 byl doplněn o EET.
  • Ve statistikách plateb byla přidána sekce Pokladna, kde jsou dostupné statistiky příjmu hotovostních plateb. Hotovostní platby lze filtrovat dle firmy a období.
  • Do systému byla doplněna fakturace telefonních čísel u podřadných smluv. Dříve byla telefonní čísla u podřadných smluv ignorována. U podřadných smluv se nezobrazuje nastavení minimální částky k fakturaci.
  • Pro export do systému Pohoda byla implementována podpora pro likvidaci faktur pomocí pokladního dokladu. Zapnutí této funkce se provádí v editaci firmy.
  • Tarify lze nově zadávat na libovolný počet měsíců, ne pouze měsíčně, čtvrtletně, půlročně a ročně.
  • V neplatičích byla přidána barevná ikonka indikující stav neplatiče. Tato ikonka je totožná s ikonkou v seznamu zákazníků.
  • Statistiky plateb nově reflektují také platby u vyřazených zákazníků. Dříve se platby vyřazených zákazníků ignorovaly.
  • Byl kompletně předělán vzhled platebního kalendáře. Vzhled nově vychází ze vzhledu faktury.
  • Při odeslání faktury na email je text sestaven dle toho, zda je faktura stornovaná, uhrazená a také dle typu platby.
  • Při ručním přidání platby je zohledněna také cena přiřazených IPTV balíčků.
 • Změny v modulu sklad:
  • Byly doplněny práva pro čtení na celý modul sklad.
  • Ke každému zboží, u kterého je nastaveno hlídání stavu zásob, je možné nastavit minimální počet kusů na skladě spolu s upozorněním, že došlo k poklesu na tuto hranici. Upozornění na nízký stav zásob lze u každého zboží skrýt do doby, než bude zboží znovu naskladněno.
  • Při přeřazení zboží na mezisklad je možné vybrat mezisklad jiného technika.
  • V meziskladu je možné zboží filtrovat dle techniků.
  • V případě, že se ze systému smaže administrátor, který měl na meziskladu nějaké zboží, je možné s tímto zbožím dále pracovat.
  • V pohybech na skladu je možné vyhledávat dle administrátora, typu pohybu a vybraného zboží.
  • Při naskladnění je kontrolována duplicita S/N. Pokud S/N v systému již existuje, nebude toto S/N naskladněno.
  • Přiřazení zboží na vysílač již není dostupné skrze editaci daného vysílače ale z menu vysílače pomocí dialogu.
  • U každého zboží je možné zobrazit seznam pohybů daného zboží.
  • Pokud u zboží není evidován žádný pohyb, je možné zpětně editovat hlídání stavu zásob a evidence S/N.
  • Při vyhledávání zboží napříč systémem je možné vyhledávat také dle zkratky zboží.
  • U položek v meziskladu je dostupná informace o důvodu, proč je dané zboží na meziskladu (pokud je tato informace zadána).
 • Priorizace IPTV:
  • Do systému byla zavedena priorizace IPTV služeb SledovaniTV.cz.
  • Povolení priorizace se provádí v nastavení systému.
  • Každou noc dochází k automatické synchronizaci IP adres služby SledovaniTV.cz.
  • Při nahrání nové konfigurace na zařízení, se na toto zařízení vygeneruje nové nastavení včetně priorizace IPTV.
 • Zařízení a monitoring:
  • Nově je možné nastavit defaultní hodnoty pro funkci Otestovat dostupnost. Nastavení se provádí v sekci Nastavení systému. Otestování dostupnosti se také nově spustí automaticky po načtení dialogu a nečeká na spuštění ze strany administrátora.
  • Přidán nový typ zařízení Siklu EH-700. U tohoto zařízení se stahují grafy Uptime, Tx Power, RSSI, CINR, napětí, teploty a ukládá se také aktuální nastavená frekvence zařízení.
  • Přidán nový typ zařízení TOUGHSwitch. U tohoto zařízení se stahují stejné grafy jako u MGMT switche.
  • Při změně IP adresy zařízení na vysílači dojde také k přepsání subnetu na zařízení.
  • U zařízení, kde se provádí QoS, je možné vypnout generování pravidel /ip firewall filter pro IP adresy podřazených páteřních zařízení v síti.
  • Při zobrazení zákazníků na daném vysílači se zobrazuje filtr pro SSID / interface, která jsou určena pro připojení zákazníků.
 • Další změny:
  • Dostupné fulltextové vyhledávání v kalendáři. Po vyhledání události je možné na tuto událost přejít. Kalendář se tak přepne na určitý datum a otevře se editace dané události.
  • Veškeré nově odeslané emaily kontaktním osobám jsou vidět v historii odeslaných emailů daného zákazníka.
  • Veškeré odeslané SMS, které se odesílají kromě zákazníka také jeho kontaktním osobám, jsou nově vidět ve frontě SMS zpráv čekajících na odeslání. Taktéž jsou následně vidět v historii SMS zpráv daného zákazníka.
  • Kompletně přepsána sekce požadavků. Požadavek na změnu tarifu nově reflektuje stejné možnosti jako při změně tarifu skrze editaci zákazníka. Ke sjednocení došlo také u dalších typů požadavků.
  • Byla rozšířená podpora uživatelských práv na fotky u zákazníků / vysílačů. Nově je možné nastavit práva pro změnu / čtení anebo přístup k fotkám úplně zakázat.
  • Byla přidána podpora formuláře ART162 (tato podpora byla přidána i do stávající verze, aby byl možný udělat export s předstihem). U exportu je nově možné si zvolit, zda se budou data exportovat pro skutečnou rychlost tarifu anebo pro „burst rychlost“.
  • Do smluv byla přidána políčka pro datum narození a číslo OP / pasu. Dle toho, co je zadáno, je zobrazena pouze jedna informace dle priority: rodné číslo, číslo OP / pasu anebo datum narození.
  • Při editaci zákazníka a zaškrtnutí propsání aktuálních údajů do smlouvy je propsán i aktuální počet veřejných IP adres.
  • Práva pro zákazníky byly rozšířeny o speciální práva na možnost zakázat zobrazení všech zákazníků. Pokud je zakázáno zobrazení všech zákazníků, zobrazí se pouze 20 naposledy přidaných zákazníků (případně všechny zákazníci s problémem). Pro zobrazení dalších zákazníků je nutné začít vyhledávat dle některého z parametrů.
  • Byly kompletně předělány informativní hlášky v systému do nového vzhledu. Zároveň byly přidány dva nové druhy: varování (světle hnědá) a informace (světle modrá).
  • Další drobné změny v systému.
  • Oprava několika nahlášených chyb. Tyto chyby byly postupně opravovány také v předchozí verzi.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky