Nová verze: 1.30

29.11.2016

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.30. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.30:

 • Nový modul systému: Sklad!
  • Do systému byl implementován kompletně nový modul pro skladové hospodářství.
  • Do tohoto modulu došlo z důvodu zachování zpětné kompatibility k převodu stávajících zařízení ze sekce „Propůjčená zařízení“.
  • Zboží
   • Základní položka modulu „Sklad“ je zboží. U zboží se eviduje název zboží, zkratka, popis, čárový kód, prodejní cena, měrná jednotka, záruční doba, možnost hlídání stavu zásob a možnost evidování S/N. Volitelný parametr hlídaní stavu zásob a evidování S/N nelze změnit po vložení zboží.
   • Vyhledávání ve zboží je možné podle názvu nebo zkratky zboží.
   • Pokud u zboží nastavíme hlídání stavu zásob, systém nám nedovolí ze skladu vydat větší množství, než je na skladu dostupné. Zařízení ze sekce „Propůjčená zařízení“ byla převedena do modulu sklad jako jedna položka. U této položky není nastaveno hlídání stavu zásob.
   • Při nastavení evidování S/N u zboží se při každé operaci u tohoto zboží (naskladnění, přiřazení zákazníkovi, fakturace a další) musí pracovat s vybraným S/N.
   • Při nastaveném hlídání stavu zásob je možné takto nastavené zboží naskladnit na sklad. Při naskladnění vybíráme dodavatele, nastavíme číslo faktury, dodacího listu a datum faktury. Dále se vybere jednotlivé zboží k naskladnění, počet kusů, nákupní cena a v případě evidence S/N se tyto S/N zadají.
   • U zboží s hlídáním stavu zásob je poté možné upravovat stav zásob, včetně odebrání vybraných S/N.
   • Každé přidané zboží lze také kopírovat a tím vytvořit podobné zboží, pouze s jinými parametry.
   • U každého zboží je dostupný seznam zboží, které se přiřadilo na vysílač / k zákazníkovi.
  • Dodavatelé
   • V modulu je dostupný seznam dodavatelů, od kterých je zboží dodáno.
   • Dodavatel se volí při naskladnění zboží a slouží pouze pro evidenci a případnou zpětnou kontrolu (reklamace zboží a apod).
  • Mezisklad techniků
   • Dále je v modulu dostupná sekce Mezisklad techniků.
   • Tato sekce slouží k vyskladnění zboží přímo na technika. Např.: zboží, které si technik vydal do auta, do servisního batohu apod.
   • Každý technik má svůj mezisklad, zpět na sklad zboží může navrátit pouze technik, který má dané zboží přiřazeno na svém meziskladu.
   • Na mezisklad lze umístit pouze zboží, u kterého dochází ke hlídání stavu zásob.
  • Pohyby na skladě
   • Další součástí modulu je sekce Pohyby na skladě.
   • Tato sekce slouží k detailní evidenci pohybu zboží.
   • Je zde tedy dostupná informace o tom, který technik zboží naskladnil, přidal zboží na mezisklad, přiřadil zákazníkovi nebo vysílači, vyřadil z evidence a další operace. U každé operace je uveden seznam zboží, kterého se pohyb týká.
  • Přiřazení zákazníkovi / na vysílač
   • Jakékoliv zboží lze, stejně jako předtím, přiřadit zákazníkovi jako propůjčené zařízení. U zboží s aktivním hlídáním stavu zásob je možné ze skladu vydat pouze takový počet zboží, který je dostupný na skladě, při evidenci S/N je nutné vybrat konkrétní S/N. Zboží lze vydat z hlavního skladu nebo z meziskladu techniků. Z meziskladu může administrátor systému vydat i zboží jiného administrátora.
   • Nově lze zboží ze skladu vydat také na vysílač pro evidenci zařízení, která jsou na daném vysílacím bodě umístěna. Princip funkce vydání ze skladu je stejný jako u zákazníků. Zboží lze tedy vydat jak z hlavního skladu, tak z meziskladu.
   • Zboží od zákazníka nebo z vysílače lze následně buď vyřadit anebo, v případě hlídání stavu zásob, vrátit na sklad.
  • Fakturace zboží
   • Nově lze také zboží ze skladu vydat přímo na fakturu a vystavit daňový doklad.
   • Stejně jako při vydání zboží zákazníkovi / na vysílač je možné přidat zboží jak z hlavního skladu, tak z meziskladu techniků.
   • Z karty zboží se do formuláře ve faktuře automaticky promítne prodejní cena a následně také měrná jednotka zadaná u zboží.
   • Po vydání zboží na fakturu a následném vystavení faktury se dané zboží vyskladní ze skladu.
 • Fakturace
  • Předělání formuláře pro vytvoření nové faktury.
  • K pokladním dokladům se ukládá informace o tom, kdo daný doklad vystavil. V nastavení každé firmy je pak možné zapnout nebo vypnout zobrazení jména administrátora, který daný pokladní doklad vystavil, přímo na dokladu.
  • Dobropisy se v systému kompletně přejmenovaly na opravné daňové doklady.
  • U opravných daňových dokladů je vidět reference na původní daňový doklad (fakturu) v podobě jeho čísla.
  • U statistik peněz byl problém s fakturami, ke kterým byl vytvořen opravný doklad. Tyto faktury se stále započítávaly do statistik. Toto chování bylo opraveno.
  • U stornovaných faktur je nově možné příznak storna smazat přímo ze systému. Tím pádem se ze stornované faktury znovu stane standardní faktura. Informace o zaplacení / nezaplacení faktury zůstanou zachovány.
  • U vyřazeného zákazníka je možné skrýt jeho dluh. Zákazník se tak nebude zobrazovat mezi dlužníky.
  • Reverse charge: přenesená daňová povinnost
   • Do systému byla implementována funkce přenesené daňové povinnosti (reverse charge).
   • Každého zákazníka (pouze firmy) je možné přepnout do režimu reverse charge.
   • Zákazníkovi budou vystavovány faktury na internet v tomto režimu.
   • Pokud se má zákazníkovi fakturovat více služeb (telefon, IPTV, individuální položky), budou vystavené dvě faktury: jedna v režimu reverse charge za internet a druhá se zbytkem fakturovaných služeb.
   • U individuálních položek je možné tuto položku vystavit v režimu reverse charge. V tomto případě bude na společné faktuře s internetem.
   • Opravný daňový doklad nebo pokladní doklad na fakturu v režimu reverse charge bude vystaven také v tomto režimu.
   • Na faktuře nebo opravném dokladu je uvedena informace o tomto režimu.
   • Export faktur a dokladů v režimu reverse charge je možné pouze do účetních systémů Money S3, Pohoda, MRP a Účto.
   • Opravné doklady je možné zaslat zákazníkovi pomocí formuláře pro zaslání nové zprávy.
   • Zákazníky s tímto režimem je možné filtrovat v rozšířeném vyhledávání zákazníků.
   • Při ručním vytvoření faktury je možné si, u firemních zákazníků, zvolit ručně fakturaci v režimu reverse charge.
   • Pro export do systémů Money S3, Pohoda a Účto bylo zpřístupněno nastavení předkontace pro faktury v tomto režimu.
 • Zařízení & monitoring
  • U zařízení typu Mikrotik bylo upravena možnost generování firewall (/ip firewall filter) pravidel. Současné možnosti generování pravidel (lokálně / negenerovat firewall) byly rozšířeny o možnost generovat pravidla firewallu na nadřazeném zařízení. Na lokálním zařízení se tedy bude generovat pouze Queue Tree a mangle pravidla.
  • Byla provedena oprava a úprava virtuálního SSID / interface. U virtuálního SSID / interface se již nezobrazují dodatečné parametry, které se přeberou z hlavního SSID / interface. Zároveň se již nemůže stát, že by virtuální SSID / interface přepsalo tyto parametry při generování konfigurace Mikrotiku.
  • K jednotlivým SSID / interface byla přidána priorita, která se využije při generování Queue Tree. Je tak možné nastavit nějakému SSID / interface větší prioritu odbavení. Defaultně je priorita nastavena na hodnotu 1. Defaultní hodnotu je možné změnit v nastavení systému.
  • V nastavení systému je možné nastavit prioritu hlavního Queue Tree stromu (total, total-hd, total-fd-down a total-fd-up). Defaultně je priorita nastavena na hodnotu 1.
 • Další změny
  • Při zasílání zpráv (interní, emailové nebo SMS zprávy) je vidět počet vybraných položek, kterým se daná zpráva má zaslat.
  • Email o vytvoření nového účtu s přihlašovacími údaji je možné zaslat již při vytvoření zákazníka.
  • U plánovače je možné administrátorům nastavit práva pouze pro čtení. Doposud bylo možné přístup pouze zakázat nebo plně povolit. Administrátor s právy pro čtení pouze zobrazí události a informace k nim, nemůže ale žádnou událost změnit nebo přidat.
  • U plánovače byly doplněny ikonky k tlačítkům při přidání / editaci události pro lepší rozpoznání požadované akce.
  • U dodatečných IP adres zákazníka lze volitelně nastavit individuální výchozí bránu dané IP adresy. Takto nastavená výchozí brána se promítne do dokumentu Nastavení služeb, který si zákazník může stáhnout ze systému.
  • Bylo opraveno načítání dat o rušení radiolokátoru CZRAD, kdy provozovatel kompletně změnil formát dat. Současně bylo rušení radiolokátorů zpřístupněno pouze pro českou lokalizaci.
  • Byla opravena věta o splatnosti ceny za služby ve smlouvě. Dříve byl datum splatnosti ve smlouvě pevně nastaven na 10. den v měsíci.
  • U výpovědi je nově možné nastavit automatické vyřazení zákazníka z evidence. Pokud se tato možnost nastaví, zákazník nebude pozastaven pomocí access-listu, ale bude automaticky vyřazen. Administrátoři pak budou pouze upozorněni na nutnost vygenerování nové konfigurace zařízení pro správné přepočítání Queue Tree.
  • Další drobné opravy chyb a vylepšení.
 •  

  Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

  Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

  Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

  Další novinky