Nová verze: 1.27

01.03.2016

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.27. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.27:

 • Implementace RUIÁN adres (pouze česká lokalizace)
  • Do systému byla integrována plná podpora RUIÁN adres celé České republiky.
  • Systém si automaticky každý měsíc stahuje aktualizované adresy.
  • Adresy zřízení zákazníků a adresy vysílačů / lokalit jsou automaticky párovány k RUIÁN kódu.
  • V případě, že se adresy (adresy zřízení zákazníků a adresy vysílačů / lokalit) nepodaří automaticky spárovat s RUIÁN kódem, budou zobrazeny ve speciální sekci systému, kde je bude možné opravit. Při opravě jsou administrátorovi nabídnuty návrhy, které vycházejí ze zadané adresy.
  • Každá adresa v systému byla rozšířena o možnost určení typu čísla. Na výběr je číslo popisné a číslo evidenční.
  • U adresy zřízení a adresy vysílače / lokality je možné zadat ulici bez čísla popisného. V tomto případě je nutné zadat GPS souřadnice. Adresy označené jako „bez čísla“ nebudou automaticky párovány k RUIÁN kódu.
  • Při přidávání nového uživatele se automaticky vyhledává adresa zřízení z RUIÁN databáze pomocí fulltextu.
  • Fulltextové vyhledávání je dále dostupné u fakturační adresy, adresy vysílače / lokality, adresy zájemců, kontaktů a u všech ostatních adres v systému. K vyhledání adresy stačí kliknout na ikonku lupy u každé ze skupiny adres.
  • V mapě závislostí se správně spárovaní zákazníci (a vysílače / lokality) zobrazují s GPS souřadnicemi z RUIÁN. Adresy, které nemají přiřazen RUIÁN kód jsou i nadále vyhledávány pomocí Google Maps API.
 • Export pro úřady (pouze česká lokalizace)
  • Byla vytvořena speciální sekce pro export dat pro české úřady.
  • V této sekci je dostupný export zákazníků s předpokládanou roční fakturací 10 000 Kč s DPH pro kontrolní hlášení. Počet a seznam zákazníků je dostupný pro každou firmu zvlášť.
  • Dále je dostupný export pro ČTÚ – formulář ART 152
   • Export je dostupný pro každou firmu zvlášť.
   • Je možné si zvolit, zda se do exportu budou propisovat také podřadné smlouvy.
   • Zvlášť je možné si volit, jestli se do exportu zahrnou také zákazníci beze smlouvy.
   • Pokud budete mít nějaké zákazníky bez RUIÁN kódu, je možné je volitelně zahrnout do exportu. V tomto případě se nevyplní RUIÁN kód a na poslední políčko exportu se zapíše adresa zákazníka a případně jeho GPS souřadnice.
   • U každého vysílače lze zvolit, pomocí jaké technologie je vysílací bod připojen. Na výběr jsou tyto volby: bezdrátové ve volném pásmu, bezdrátové v licenčním pásmu, FFTH, FFTB, CATV, FTTCab a ADSL/VDSL. Defaultní volba je: bezdrátové ve volném pásmu. Toto nastavení se promítne do exportu formuláře ART 152.
   • V exportu jsou dostupná také další pomocná čísla, která je nutné ve formuláři vyplnit.
 • Mikrotik zařízení
  • Byla přidána podpora zařízení s verzí 6.34 a novější. V této verzi se změnily některá pravidla a hlavně práva pro nahrávání souborů skrze FTP.
  • Do globálních pravidel, lokálních pravidel na zařízeních i lokálních pravidel zákazníků je možné přidávat podmínky pro příkazy pouze pro určité verze Router OS:
   • Podmínky se uvádějí vždy na samostatný řádek bez příkazů.
   • Začátek podmínky {if version >= 6.34}, konec podmínky {/if}. Mezi tyto bloky je možné vždy na nový řádek napsat příkazy pouze pro verze splňující podmínku.
   • Podmínky není možné vnořovat do sebe.
   • Povolené operátory: == (verze je stejná), != (verze není stejná), < (verze je menší), > (verze je větší), <= (verze je menší nebo rovna) a >= (verze je větší nebo rovna).
 • Další změny
  • Přidána podpora pro import plateb z FIO banky – CSV formát 2016.
  • Vyhledávání faktur bylo rozšířeno o hledání podle data vydání faktury.
  • Při zasílání SMS, emailu nebo zprávy je nově defaultně zaškrtnuta volba „Nezasílat zákazníkům po výpovědi“.
  • Při zasílání SMS, emailu nebo zprávy je nově defaultně zaškrtnuta volba „Nezasílat podřadným smlouvám“.
  • Odstraněna podpora pro starší verze Internet Exploreru (verze 8 a starší).
  • Drobná vylepšení a opravy nahlášených chyb.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky