Nová verze: 1.26

31.01.2016

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.26. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.26:

 • Zařízení & monitoring
  • Nová funkce: Mapa závislostí
   • Mapa závislostí zobrazuje na mapě vysílače zadané v systému Cf Control a na tyto vysílače připojené zákazníky.
   • Je možné zobrazit také mapu závislostí celé sítě, kde se zobrazují také závislosti mezi jednotlivými vysílači.
   • Aby bylo možné mapu zobrazit, je nutné mít u uživatelů a vysílačů GPS souřadnice. Ty je nicméně možné vyčítat automaticky pomocí Google API na základě zadané adresy. Aktualizace GPS souřadnic se provádí každých 5 dní nebo po editaci zákazníka.
   • V nastavení je nutné vyplnit Google API server key. Návod k nastavení je dostupný zde.
  • Pokud je SSID / interface u zařízení označen jako fyzický bridge, automaticky je rozhraní (bez možnosti změny) označeno jako ETH / SFP rozhraní.
  • Pokud v editaci zařízení zaškrtnutá volba 'Neodstraňovat všechna pravidla firewallu', nedojde k odstranění pravidel ani z /ip firewall mangle. Dojde k odstranění pouze těch pravidel, která systém Cf Control na zařízení vygeneroval.
  • Ošetření duplicitního stahování dat pro grafy trafficu u zákazníků z více zařízení (například, pokud na starém zařízení zůstane konfigurace). Nově se data stahují pouze ze zařízení, kde se pro daného zákazníka generují QoS pravidla.
  • U všech access-listů, kromě neplatičů, se nově blokuje mimo portu 80 také port 443, případně všechny porty dle nastavení.
  • Při přesunu zařízení nebo SSID / interface se správně přesune také nastavení QoS a nadřazeného zařízení.
 • Komunikace
  • U SMS zpráv je nově počítadlo znaků v dané zprávě spolu s přibližným výpočtem počtu SMS zpráv. Toto počítadlo je dostupné také při zaslání odpovědi na SMS zprávu.
  • Při odpovědi na SMS zprávu jde nově vybrat šablonu zprávy a podpis.
  • U SMS, které se nepodařilo 3x odeslat modemem je možnost znovu odeslání.
  • K SMS zprávám je možné na konec dodat časové razítko ve tvaru ' (H:i:s)', aby se předešlo problémům se zablokováním SIM karty z důvodu strojového odeslání.
  • U zasílání zprávy / emailu / SMS jde vynechat odeslání zprávy podřadným smlouvám.
  • Při zaslání dokumentu / zprávy přímo zákazníkovi lze vybrat, zda má být zpráva zaslána hlavnímu kontaktu, nebo jedné z kontaktních osob.
 • IPEX postpaid
  • V systému je nově podpora postpaid fakturace telefonních čísel od společnosti IPEX.
  • U každého telefonního čísla lze vybrat, zda je prepaid nebo postpaid. U postpaid telefonních čísel lze nastavit, zda se mají automaticky stahovat provolané částky za minulý měsíc.
  • V nastavení systému lze globálně povolit stahování provolaných částek u vybraných čísel.
  • Stahování provolaných částek se provádí každý první den, ještě před vygenerováním faktur. (Pokud se provolané částky nepodaří stáhnout, pokusí se systém stáhnout částky následující den.)
  • Při fakturaci se zákazníkovi provolané částky připíší do faktury.
  • U každého zákazníka lze nově zvolit minimální fakturovanou částku. Pokud zákazník za měsíc provolá méně, bude mu fakturována tato minimální částka.
  • Globálně lze v nastavení zvolit minimální částku k fakturaci. Pokud zákazník tuto částku za minulé období neprovolá, fakturace se provede až následující měsíc po provolání této minimální částky.
 • Novinky & Ke stažení
  • Kompletně přepsaná sekce Novinky:
   • U novinky již nadále není dostupný perex (zkrácená verze novinky / úvod do novinky).
   • Ke každé novince jde přidat obrázek. Maximální rozměry obrázku nejsou určené, systém obrázek při zobrazení zmenší do maximální šířky stránky.
   • V zákaznickém rozhraní se novinky nezobrazují ihned po přihlášení. Zákazník je o novinkách informován v menu pomocí počtu novinek v červeném poli.
   • Novinka nemá žádný detail a je přímo zobrazena na stránce.
   • Upřesnění, kde se má novinka zobrazit (Cf Control, API nebo oboje).
  • Kompletně přepsaná sekce Ke stažení:
   • Nově lze soubory pouze nahrát. Zadat název souboru ze serveru již není možné.
   • Upřesnění, kde se má soubor zobrazit (Cf Control, API nebo oboje).
 • API
  • V API byly opraveny chybové hlášky, které se vracely se špatným klíčem. V současnosti je vše dle dostupné dokumentace k API: https://bitbucket.org/cf-control/cf-control-api/
  • Z API je možné exportovat novinky určené k zobrazení skrze API. Novinky lze stránkovat dle zadaných parametrů.
  • Z API je možné exportovat soubory ke stažení určené k zobrazení skrze API. Soubory lze stránkovat dle zadaných parametrů. U každého souboru je dostupný přesný odkaz ke stažení daného souboru.
 • Fakturace
  • Nově byly seskupeny všechny faktury a pokladní doklady do svých sekcí:
   • Zrušeny sekce nezaplacených faktur, stornovaných faktur a stornovaných pokladních dokladů.
   • Zrušeno vyhledávání faktur / dokladů ve vyskakovacím okně.
   • V seznamu faktur lze nově vyhledávat dle čísla faktury, firmy, stavu faktury (vše, zaplacené, nezaplacené, po splatnosti, stornované) a podle jména / firmy.
   • V seznamu faktur se graficky rozlišují zaplacené, nezaplacené a stornované faktury a zvýrazňují se faktury po splatnosti, u kterých je informace o počtu dní po splatnosti. U zaplacených faktur je dostupná informace o datu zaplacení.
   • V seznamu pokladních dokladů lze vyhledávat dle čísla dokladu, firmy, stavu dokladu (vše, stornované) a podle jména / firmy.
  • Export faktur do účetního systému Premier:
   • V nastavení firmy jsou dostupné položky pro nastavení exportu.
   • Dostupný také export úhrad jednotlivých faktur.
  • Předělaný export plateb do účetních systémů. Nově není problém exportovat i několik tisíc plateb zároveň.
  • Nově lze ručně vytvořit fakturu také podřadné smlouvě. Podřadným smlouvám tím pádem byla zpřístupněna sekce platby, kde uvidí pouze faktury.
  • Přidán automatický import ze slovenské Tatra bank (1100) pomocí IMAP.
  • Při ručním vytváření faktury hotově lze zvolit, zda je daná faktura již zaplacená. Dříve se faktura automaticky označila jako zaplacená.
  • U každého zákazníka (pokud je nastavena fakturace) lze zvolit, jaký VS bude u daného zákazníka použit. V základu je nastavena volba z nastavení firmy, u vybraných zákazníků lze ale VS změnit.
  • V sekci platby u zákazníka je u faktur a předplatných, které byly zaplaceny hotově, zobrazena ikonka peněz pro lepší identifikaci.
 • Ostatní
  • U služby sledovanitv.cz lze nově použít také kvalitu Full HD.
  • Každý administrátor si může změnit své údaje i bez možnosti práv na administrátory. Formulář je dostupný po kliknutí na jméno v záhlaví stránky.
  • Možnost vyhledávání dle čísla smlouvy, pokud má číslo 9 znaků. Dříve se toto číslo hledalo jako telefon.
  • Předělané vyhledávání kontaktů. Nově se hledání ukládá a je dostupné rozšířené vyhledávání dle jména / firmy, telefonu / emailu, ulice / č. p. a města / PSČ.
  • Nově lze vyhledávat v zájemcích. Vyhledávání se ukládá a je dostupné rozšířené vyhledávání dle jména / firmy, telefonu / emailu, ulice / č. p. a města / PSČ.
  • Zájemce je možné přímo naplánovat v plánovači z menu daného zájemce. Přidání události se otevře v novém dialogu.
  • Možnost zadat číslo slovenského občanského průkazu.
  • Uzavření úkolu jde přímo z detailu daného úkolu.
  • Předělané úvodní statistiky:
   • Statistiky požadavků byly přemístěny mezi obecné statistiky. Nově se zobrazuje pouze počet nevyřízených a vyřízených požadavků.
   • Uprostřed jsou dostupné statistiky plateb. Zobrazeno je počet dlužníků, nespárovaných plateb, nezaplacených faktur a faktur po splatnosti.
   • Předělané statistiky zákazníků pro lepší orientaci.
  • K zákazníkovi (firmě) není potřeba zadávat IČO, pokud má zákazník pouze DIČ. Jedná se o speciální případ živnosti, například pro umělce.
  • K zákazníkovi (firmě) lze zadat vlastní text k zastoupení dané firmy.
  • Při vkládání nové fotky k zákazníkovi nebo vysílači budou fotky nově automaticky otočeny na základě údajů u fotky. Problémy se špatným otočením fotek se projevoval především u systémů Windows 8, 8.1 a 10.
  • U zákazníka je při zadání výpovědi dostupný dokument 'Potvrzení o podání výpovědi'. Do tohoto potvrzení se propisují údaje o smlouvě a datum podání výpovědi.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky