Nová verze: 1.28

31.05.2016

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.28. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.28:

 • Fakturace
  • Nově lze importovat platby z výpisu také k zákazníkům beze smlouvy. Při ručním importu je nutné vybrat, zda se importuje k zákazníkům se smlouvou nebo beze smlouvy. Stejné je to také u automatického importu a přiřazení nepřiřazených plateb.
  • Pokud je v „Nastavení systému“ zvolen „Typ plateb“ na fakturaci, tak při přidání nespárované platby jako standardní (tedy ne k faktuře), je o této skutečnosti administrátor systému informován.
  • Nespárované platby lze přiřadit k fakturám také u podřadných smluv.
  • K fakturám lze nově možné vytvořit dobropis – opravný daňový doklad:
   • Vytvoření je možné u jakékoliv faktury, bez závislosti na stav zaplacení. Dobropis nelze vytvořit k již stornovaným fakturám.
   • V případě, že je faktura zaplacena, jako způsob platby a splatnost jsou převzaty hodnoty z dobropisované faktury. Pokud byla faktura nezaplacená, bude automaticky zvolen způsob platby zápočtem.
   • Dobropisy mají svou vlastní číselnou řadu. Defaultně je tato řada nastavena na Dyyxxxx (yy = aktuální rok).
   • Export dobropisů je možný do účetních systému Money S3 a Pohoda.
  • Přidán export faktur do účetního systému Účto 2000 – formát 2016.
  • Při zaslání platby s variabilním symbolem shodným s VoIP číslem u vytvořené faktury za kredit jako VS faktury použije dané VoIP číslo.
  • Při exportu faktur do PDF se u faktur správně uvádí VS faktury.
  • Ceny tarifů se nově dají zadávat s dvěma desetinnými místy. Zaokrouhlení se poté provádí až po přidání faktury / platby.
  • Přidána možnost zaslání upozornění na nezaplacení pouze jedné konkrétní faktury.
  • K individuálním položkám faktur u zákazníků lze do názvu a popisu položky přidávat proměnné pro období fakturace. Pokud je v názvu nebo popisku položky {DATEPERIOD}, nahradí se tento text za interval, za který je položka generována.
 • IPTV
  • Nově lze v systému evidovat také IPTV služby 4network.TV a KUKI.
  • Službu 4network.TV je nutné zapnout v nastavení systému a zadat údaje k API služby.
  • Jednotlivé balíčky lze nově zpoplatnit. V případě fakturace se každá položka generuje zvlášť. Při platební kalendáři se ceny balíčků promítnou do výsledné ceny. Pro fakturaci je možné v nastavení firmy zvolit předkontaci pro položky IPTV.
  • Každému zákazníkovi je nově možné přiřadit více než jeden balíček IPTV.
  • Při přidání alespoň jednoho balíčku 4network.TV je nutné zadat přihlašovací jméno do služby, heslo, počet možných zařízení a nastavení PVR.
  • Pro službu 4network.TV je také vytvořena autentizační proxy na adrese https://adresa-systemu-cf-control/tv/. Při přístupu na tuto adresu systém identifikuje zákazníka dle IP a přesměruje přímo na službu. Pokud má zákazník povolenu službu SledovaniTV.cz a také 4network.TV, je mu nabídnut rozcestník na tyto služby. Služba 4network.TV neumožňuje použití skrze VLC.
  • Při smazání zákazníka jsou nově také ukončeny IPTV služby přímo u poskytovatelů.
 • Zákazníci
  • Vyhledávání v zákaznících je dostupné také dle trvalého variabilního symbolu. Pokud je u zákazníka zadán jiný VS, je při vyhledávání použit ten, jinak číslo smlouvy.
  • Při vyhledávání v zákaznících je možné vyfiltrovat zákazníky bez čísla popisného / evidenčního.
  • Při vyhledávání v zákaznících je možné zobrazit pouze zákazníky, kteří nemají zařazen nějaký dokument v evidenci.
  • Při vyhledávání dle telefonního čísla nebo emailu se nově vyhledává také v kontaktních osobách.
  • Na Slovensku není nutné zadat číslo popisné / evidenční. Pokud se číslo nezadá, je nutné zadat GPS souřadnice.
  • Zákazníky lze nově exportovat také dle intervalu fakturace.
  • Vytvořena nová sekce pro zákazníky, kteří již ve firmě nejsou:
   • Zákazníka lze nově smazat úplně anebo vyřadit z evidence.
   • Při vyřazení z evidence zákazníkovi zůstanou veškeré platby a stávající dokumenty se zachovají v podobě PDF kopií.
   • V případě, že je zákazník dlužníkem, je tato informace nadále dostupná v systému.
   • Vyřazeného zákazníka lze znovu přidat jako zákazníka.
  • U dodatku ke smlouvě lze nově zadat, zda byl dodatek podepsán a zařazen v evidenci. Stávající dodatky jsou označeny jako zařazené v evidenci.
  • V detailu a platbách zákazníka je nově informace, že nemají podepsán a zařazen v evidenci nějaký dokument. V sekci dokumenty jsou tyto dokumenty označeny červeně.
 • Úkoly & plánovač
  • Při přidání nové zprávy k úkolu se aktuálnímu řešiteli zašle email o této skutečnosti.
  • Nový úkol lze založit přímo ze seznamu úkolů zákazníka nebo vysílače, případně přímo z menu u zájemce a kontaktu.
  • Při naplánování události k úkolu je nově zobrazen odkaz přímo na tuto událost.
  • Úkoly lze nově provázat také s kontaktem.
 • Vysílače / lokality
  • U vysílačů je nově v podsekcích dostupné globální menu pro možné operace s vysílačem přímo z těchto sekcí.
  • Byla provedena optimalizace pravidel pro shaping, pokud má tarif nastavenou agregaci 1:1.
  • Byla provedena optimalizace firewallu pomocí „jump “ pravidel (pro filter i mangle) v případě, že jsou generována pravidla pro více jak 254 IP adres.
  • Automatické načtení SSID / interface je dostupné pouze u přidání zařízení, při editaci tato možnost již není. Možnost dodatečného načtení SSID / interface je nově dostupná u všech zařízení typu Mikrotik.
  • Načtení SSID / interface je předěláno do dialogu a umožňuje výběr, jaká SSID / interface se mají přidat a také možnost je staré smazat. Nově se také vyčítají nejen bezdrátová rozhraní, ale i ostatní.
  • U každého zařízení lze nově definovat hraniční odezvu a velikost packet loss pro monitoring. Tyto hodnoty mají větší prioritu než ty globální.
  • WWW porty jsou nově možné definovat zvlášť pro Mikrotik zařízení, UBNT zařízení a ostatní.
 • Zprávy
  • Zaslání dokumentu je nově sjednocené se zasláním zprávy. Nově se tak může kombinovat zaslání dokumentu se zasláním další přílohy.
  • Při zasílání zprávy nebo SMS lze nově filtrovat pouze nefunkční zákazníky.
  • Emaily jsou nově svázané přímo k zákazníkovi. Dříve se email vázal na aktuální email zákazníka. Při změně emailu zákazníka tak nebyly dostupné dřívější emaily na starou adresu.
 • Další změny
  • Při zjištění nefunkčnosti Netflow nebo SMS modemu jsou zaslány emaily o této skutečnosti na hlavní emaily v systému. Ty lze nastavit v sekci Nastavení systému.
  • Každý administrátor si může v editaci svého profilu nastavit podpis ke zprávám (interním a emailovým). Tento podpis se automaticky vyplní při zasílání nové zprávy.
  • Přidána podpora pro holandské telefonní číslo (+31).
  • V menu se nově zobrazují informace o událostech ve dvou barvách – červené a zelené. Zeleně jsou nově označeny nekritické události jako příchozí SMS zprávy nebo zájemci.
  • U získaných dat z rušení radiolokátorů je nově administrátor upozorněn na skutečnost, že se zde nachází SSID nebo MAC adresa zadaná v systému.
  • Drobná vylepšení a opravy nahlášených chyb.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky