Nová verze: 1.25

30.10.2015

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.25. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.25:

 • Systém přístupových oprávnění
  • V systému Cf Control je nově dostupný systém přístupových oprávnění, který umožňuje pro každého administrátora definovat vlastní přístupová oprávnění k jednotlivým akcím a do jednotlivých sekcí systému.
  • V minulých verzích systému bylo možné administrátorům definovat pouze 2 druhy přístupových oprávnění a to oprávnění: hlavní administrátor a servisní technik.
  • Hlavní administrátor má neomezená oprávnění a může v systému naprosto vše. Tato skupina práv je výchozí a nelze ji editovat a ani odstranit.
  • Skupina oprávnění: Servisní technik - má stejná oprávnění, jako v předchozích verzích systému. Práva lze nově editovat nebo skupinu práv odstranit.
  • V systému je nyní možné vytvořit libovolný počet skupin přístupových oprávnění a u každé skupiny podrobně definovat jednotlivá práva.
  • V systému jsou dostupná tyto práva: statistiky (přístup odepřen, čtení), zákazníci (přístup odepřen, čtení, změna), administrátoři (přístup odepřen, čtení, změna), vysílače (přístup odepřen, čtení, změna), služby (přístup odepřen, čtení, změna), platby (přístup odepřen, čtení, změna), plánovač (přestup odepřen, změna), úkoly (přístup odepřen, změna), zprávy a SMS (přístup odepřen, změna), požadavky (přístup odepřen, změna), propůjčená zařízení (přístup odepřen, změna), netflow (přístup odepřen, změna), grafy odezvy (přístup odepřen, čtení, změna), novinky (přístup odepřen, změna), ke stažení (přístup odepřen, změna), export do PDF (přístup odepřen, čtení) a nastavení (přístup odepřen, změna).
 • Fakturace
  • V odeslaném emailu s fakturou se správně doplňuje variabilní symbol. Dříve se jako variabilní symbol doplňovalo číslo faktury.
  • Automatický import ze Slovenské spořitelny (0900) pomocí emailu.
  • Při ručním vytvoření předplatného s fakturou se jako variabilní symbol použije jiný VS/číslo smlouvy podle nastavení ve firmě. Dříve byl VS stejný jako číslo faktury.
  • Při ručním vytvoření předplatného s fakturou lze do faktury přidat také individuální položky faktur. Počet těchto položek se vynásobí počtem měsíců předplatného.
  • Stornované faktury zákazníků jsou zobrazeny v sekci plateb na kartě klienta. Stornované faktury je možné odeslat pomocí emailu.
  • Na faktuře je možné uvést oba typy bankovního účtu (BBAN / IBAN) nebo Vámi preferovaný. Nastavení se provádí pro každou firmu zvlášť.
  • Defaultní splatnost faktur v celém systém se nově aplikuje z nastavení firmy. Dříve byla defaultní splatnost 14 dní.
  • V nastavení systému je nově dostupné tlačítko na okamžité zakázání neplatičů.
  • Nová sekce: Statistiky plateb
   • Viditelné pouze pro administrátory s právy statistiky (čtení) a platby (změna).
   • Dostupný filtr dle jednotlivé firmy a typu plateb.
   • Statistiky se seskupují dle roku a následně dle měsíce.
 • Zařízení & Monitoring
  • Vylepšený monitoring všech bodů na síti. V případě správně nastavené hierarchie celé sítě se nově nebude zasílat tolik SMS / emailů. SMS / email se zašle pouze o nejbližším nefunkčním zařízení v hierarchii s informací o počtu nefunkčních zařízení za tímto bodem. To samé je při znovu zprovoznění jednotlivých bodů.
  • Nový typ zařízení: Siklu EH-1200. U tohoto zařízení se vytvářejí grafy uptimu, CINR, RSSI, TxPower, Voltage, RFTemp, SYSTemp a dále se stahuje informace o Tx frekvenci.
  • Optimalizované řazení vysílačů při jejich výběru. Skupina "Ostatní vysílače" se nově nezobrazí na konci seznamu, ale dle počtu zařízení přesně tam, kde by být měla. V seznamu je dále červeně podbarven vysílač, na kterém je nefunkční alespoň jedno zařízení.
  • U vysílače je možné uchovávat informaci o vstupu na vysílač a o klíčích.
  • U každého vysílače je dostupný seznam úkolů a událostí, které jsou s ním spojené.
 • Zákazníci
  • Uživatelé jsou nově v systému jako zákazníci.
  • Stavový barevný puntík s informací o stavu zákazníka je nově dostupný na každé kartě zákazníka v titulku této karty.
  • V sekci platby je dostupná informace o sezónním připojení.
  • Při hledání v sekci zákazníci se nově hledání uchovává. Při návratu z karty zákazníka je tak hledání stále stejné a není nutné znovu vyhledávat.
  • U každého zákazníka je dostupný seznam úkolů a událostí, které jsou s ním spojené.
 • Úkoly
  • Barvy jednotlivých úkolů byly upraveny. Červeně podbarvené úkoly jsou neuzavřené, zeleně podbarvené jsou uzavřené.
  • Označit úkol jako uzavřený lze nově přímo z menu daného úkolu.
  • V detailu úkolu a editaci je informace o zakládajícím administrátorovi a datu vytvoření.
  • V emailu o úkolu se zobrazuje více informací. Také je zde dostupný odkaz přímo na daný úkol. Při kliknutí na tento odkaz se po přihlášení do systému otevře přímo daný úkol.
  • Z plánovače je dostupný proklik na úkol, ke kterému daná událost patří.
  • Pokud úkol nezakládá přímo řešitel, přijde řešiteli email s informací o novém úkolu.
  • Nově se v seznamu zobrazí pouze otevřené úkoly. V rozšířeném vyhledávání lze zobrazit také uzavřené úkoly a vyfiltrovat úkoly pouze určitého řešitele.
  • Zakládajícímu administrátorovi přijde email o uzavření úkolu.
  • Při vyhledání zůstává stav vyhledání i po návratu na seznam úkolů.
 • SMS
  • Nově lze určit počet odeslaných SMS na jeden modem za 10 minut. Možnost zvolit mezi 20, 40, 60, 80 a 100 SMS zpráv.
  • Kontroluje se počet SMS zpráv ve frontě modemu (fyzická SMS k odeslání modemem). Do této fronty se z fronty systému Cf Control přidá pouze tolik SMS, aby nepřekročil počet SMS na jeden modem.
  • Nově lze mít v systému Cf Control až 3 modemy k odesílání SMS zpráv.
  • Pokud vypadne jeden z modemů, systém dále odesílá SMS zprávy pomocí dalších modemů.
  • Možnost dočasně vypnout odesílání SMS zpráv z fronty systému.
  • Pokud se nějakou SMS zprávu nepodaří odeslat, systém se o to pokusí po čase znovu. V případě, že se SMS nepodaří odeslat na třetí pokus, její odeslání se zruší.
  • V sekci SMS je dostupná informace o počtu SMS ve fyzické frontě modemů.
 • Telefonní čísla
  • V systému Cf Control lze nově definovat u každého čísla předvolbu státu.
  • Defaultní předvolba (při nevyplnění) se bere z nastavení systému.
  • V systému lze použít čísla těchto států:
   • Polsko (+48 xx xxx xx xx)
   • Německo (+49 xxxx xxxxxx)
   • Česká republika (+420 xxx xxx xxx)
   • Slovensko (+421 xxx xxx xxx)
 • Další změny
  • Možnost skrytí položek v menu. Skrýt lze plánovač, úkoly, novinky a ke stažení.
  • K šablonám emailů / zpráv lze nově definovat také předmět.
  • Aktualizovaná stránka O Cf Control s detailnějšími informacemi a kontaktními údaji.
  • V případě, že netflow modul nebude sbírat data po dobu více než dvou hodit, pokusí se sám restartovat.
  • U propůjčených zařízení zákazníkům lze nově uchovávat sériová čísla.
  • V emailu o novém heslu je zobrazena IP adresa, ze které si zákazník heslo měnil.
  • Google Maps Embed API: v systému jsou nově všechny adresy (zákazníků, kontaktů, zájemců, vysílačů) a GPS souřadnice zobrazeny na nové Google mapě. Pro tuto funkci je nutné vygenerovat API key v developer konzoli Googlu a nastavit ho v nastavení systému.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky