Nová verze: 1.24

28.07.2015

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.24. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.24:

 • Zařízení & Monitoring
  • Pokud je uživatel připojen na zařízení, na které nejsou generována QoS pravidla a toto zařízení má jako nadřazené zařízení s aktivní volbu "NAT", tak dochází ke generování access-listů (neplatiči, deaktivovaní uživateke a atd) přímo na nadřazeném zařízení. V opačném případě se generují access-listy na hlavní bránu. Tato změna opravuje chování ve verzi 1.23, kde se na nastavení QoS u zařízení nebral zřetel.
  • Pokud u zařízení nastavujeme volbu "QoS na nadřazeném zařízení", tak je defaultně vybráno zařízení ze stejné lokality / vysílače, na kterém je aktivní generování QoS pravidel do Queue Tree. K této akci dojde pouze v případě, že je na daném vysílači alespoŇ jedno zařízení s aktivní volbou "QoS lokálně".
  • Do všech zařízení typu Mikrotik je možné hromadně nahrát libovolné příkazy. V systému je pro tuto akci vytvořena speciální sekce s možností volby výběru konkrétního zařízení.
  • Výpis použitých frekvencí na rádiových kartách lze nově filtrovat dle vysílače.
  • Veškeré grafy (datový přenos, statistiky bezdrátových rozhraní a atd) mají nově přeloženy názvy dní a měsíců.
 • Fakturace
  • Ze sekce "Platby" u uživatele lze nově vytvořit faktura přímo pro konkrétního uživatele.
  • Ze servisního zásahu lze vytvořit fakturu.
  • Ze systému lze vyexportovat uživatele, kteří platí šekem.
  • Ze systému lze dále vyexportovat uživatele, kteří v systému nemají doposud vygenerovány žádné faktury, případně uživatele bez žádné platby.
  • Fakturaci lze nově provádět i na následující měsíc (například fakturace za srpen v červenci).
  • Ruční předplatné služeb lze vytvořit až na 36 měsíců.
  • Ke každé individuální fakturační položce lze zadat předkontaci. Tato předkontace se následně promítne v exportu do účetních systémů.
  • Při vytvoření libovolné faktury lze ke každé položce zadat předkontaci. Tato předkontace se následně promítne v exportu do účetních systémů.
  • Přidána podpora importu ze Sberbank ve formátu GPC.
  • Na automaticky vygenerované faktury lze uvést jiný VS než je číslo faktury. Na výběr je varianta jiného VS uživatele / číslo faktury nebo jiný VS uživatele / číslo smlouvy.
  • V případě existence individuálních položek u uživatele se nově vygeneruje faktura i v případě, že má uživatel nulový tarif. Vyfakturují se pouze individuální položky uživatele.
  • Do emailu s fakturou se nově připojuje také emailový a telefonní kontakt spolu s adresou firmy, která je aktivní v systému.
  • Do účetního systému ÚČTO2000 se nově propisuje datum zaplacení faktury.
  • Jakoukoliv fakturu je možné kdykoliv znovu odeslat jedním klikem na email.
 • Úkoly - kompletně nová sekce!
  • V systému byla vytvořena nová sekce pro správu úkolů. Tato sekce je podobná tiketovacím systémům.
  • Každý úkol definuje určitou činnost, akci nebo nápad.
  • U každého úkolu definujeme aktuálního řešitele, typ úkolu (stejně jako u události v plánovači), možnost svázání s uživatelem nebo vysílačem, prioritu, stav, název úkolu a popis.
  • Úkol lze následně předat na jiného administrátora. Zvolený administrátor o tom bude informován emailem.
  • U každého úkolu je možné zobrazit jeho detail.
  • V detailu každého úkolu mohou administrátoři přidávat zprávy nebo poznámky.
  • Úkol je možné snadno naplánovat jako událost v plánovači. Do této události se přenesou veškeré potřebné informace z úkolu.
  • V hlavním menu každý administrátor vidí počet svých aktivních úkolů.
  • V úkolech lze jednoduše vyhledávat dle ID úkolu nebo názvu, případně vyfiltrovat pouze své úkoly.
 • Další změny
  • Došlo ka další optimalizaci serveru a zabezpečení aplikace.
  • U zaslání emailu ze systému je možné vyžádání potvrzení o přečtení. Toto potvrzení nicméně nemusí poštovní aplikace podporovat a nebo to mít zakázané. Potvrzení tedy nemusí dorazit.
  • V plánovači se u vyhledávání zákazníků zobrazuje ikonka, kdy jsou po najetí na tuto ikonku zobrazeny doplňující informace o daném zákazníkovi.
  • Možnost zobrazit graf odezvy také v uživatelské sekci. Toto nastavení se provádí individuálně u každého zákazníka.
  • K vyhledávání zákazníků byl přidán filtr "Poskytováno od".
  • Nově lze zakázat zákazníkům přihlášení do systému.
  • Na email administrátora nově dorazí informace, že ho někdo kontaktoval skrze formulář v klientské sekci.
  • U firem lze nově zadat zastoupení prokuristou nebo ředitelem.
  • V systému je nově podpora více SIM karet u SMS modulu. SMS zprávy tak budou rozdělovány mezi dva modemy a tím dojde k rychlejšímu odeslání SMS zpráv.
  • U uživatele je možnost skrýt automaticky generovanou smlouvu.
  • Stejně jako u SMS zpráv, nově lze ze systému zasílat emaily také na libovolné emailové adresy. Není zde tedy omezení na zasílání emailů pouze zákazníkům v systému.
  • U zaslání nové SMS zprávy lze nově vypnout přidání automatického podpisu.
  • Nově lze globálně vypnout automatickou patičku v emailech.
  • U dodatku lze nyní nastavit změnu délky smlouvy. Je tak možné smlouvu pomocí dodatku prodloužit, například pokud uživateli dodáte nové zařízení.
 • Opravy chyb (tyto chyby byly průběžně opravovány také v aktuální verzi systému)
  • Oprava chyby při nastavování hlavního routeru.
  • Nemožnost mazat zálohy zařízení Mikrotik.
  • Možnost zadat mezeru na začátek nebo konec SSID, kdy se tato mezera promítla do konfigurace a tím nešlo daná pravidla importovat.
  • Mazání veřejných adres také ze záložního hlavního routeru.
  • Automatický import plateb z Komerční Banky, kdy tato banka změnila několikrát formát a strukturu emailu.
  • Editace smlouvy bez zadání čísla popisného.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky