Nová verze: 1.23

26.03.2015

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.23. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.23:

 • Zařízení & Monitoring
  • U zařízení typu Mikrotik lze nově stáhnout konfigurační soubor pro prvotní nastavení přímo z menu daného zařízení. V případě, že systém Cf Control detekuje verzi RouterOS instalovanou na zařízení, vygeneruje konfigurační soubor přímo pro instalovanou verzi.
  • V sekci "Nastavení systému" je nově možné definovat, jaké informace monitoringu sítě budou automaticky zasílány administrátorům systému Cf Control. Nyní lze jednotlivě zapnout/vypnout monitoring: vysoké latence (ping), nefunkčnosti zařízení nebo výši packet lossu.
  • U monitoringu lze nově vybrat přímo kontakt na administrátory, případně zadat dodatečná telefonní čísla nebo emaily.
  • Kompletní optimalizace zobrazení všech grafů v systému:
   • sjednocení všech grafů do stejné velikosti a rozložení
   • načítání grafu na pozadí po zobrazení stránky
   • zobrazení detailu grafu do dialogu místo načítání nové stránky
   • nově nedochází ke generování nového grafu při změně MAC adresy a atd.
   • u grafů trafficu byly ořezány špičky vzniklé výpadkem komunikace se zařízením nebo vynulováním čítačů (špičky v grafech jsou ořezávány nad hodnotou 1.5 krát větší než rychlost tarifu uživatele)
  • Optimalizace struktury QoS v případě nastavení celkové konektivity u zařízení.
  • Možnost nastavení "násobiče" (násobič vynásobí skutečnou rychlost tarifu tímto číslem, například pro pokrytí režie protokolu a atd.) rychlosti tarifů:
   • v minulých verzích systému byl násobič defaultně nastaven na hodnotu 1.1
   • nově lze defaultní hodnotu "násobiče" definovat v sekci "Nastavení systému" a dále je možné hodnotu "násobiče" nastavit u každého tarifu individuálně
  • Možnost vybrat více hlavních routerů. Na všechny hlavní routery budou následně nahrávány všechny access-listy.
  • Pokud je na zařízení nastaven NAT, nedochází ke generování access-listů na hlavní bráně, ale access-listy se generují přímo na zvolené zařízení.
  • Přidána podpora zobrazení informativní hlášky v případě rušení meteorologických radiolokátorů CZRAD. Dostupnost v sekci Vysílače -> Akce -> Rušení radiolokátorů.
  • Nové typy zařízení:
   • AirOne+: monitoring Rx Level, Tx Power, MSE, teploty ODU a IDU, uptime a aktuální frekvence
   • AirOne: monitoring Rx Level, Tx Power, MSE, teploty ODU a IDU, uptime a aktuální frekvence
   • UBNT AirFiber 24: monitoring trafficu, Tx Power, Signal Chain 0 a 1, teploty, uptime a aktuální frekvence
 • Fakturace
  • Přidána podpora importu z ČSOB banky ve formátu GPC.
  • Do automatického importu byla přidána podpora ČSOB banky pomocí IMAP protokolu.
  • Změny v systému pokladních dokladů:
   • u každé firmy je možno definovat řadu pokladních dokladů (v základu nastavena na YYxxxx, např. 150001)
   • u platebních kalendářů se nově pokladní doklady generují v nové číselné řadě, nikoliv v řadě Yxx, kde Y bylo vždy číslo smlouvy
   • ke každé faktuře, která je hrazena hotově, je možné vygenerovat pokladní doklad
  • Fakturace: u každého uživatele je možné individuálně nastavit dopřednou / zpětnou fakturaci.
  • Možnost označení stavu faktury: zaplaceno / nezaplaceno je možné nově přes editaci faktury s přednastaveným stavem zaplacení.
  • Do bezhotovostních faktur je možné nově nechat automaticky vygenerovat QR kód s informacemi o platbě (SPAYD formát). Povolení generování QR kódu do faktur najdete v nastavení každé firmy.
  • Při ručním vytváření faktury lze nově vybrat, zda zadáváte částky s nebo bez DPH.
  • Platební kalendáře: v automaticky zasílaném email s přehledem končících předplatných uživatelů se nově nezobrazují zákazníci, kteří již mají vystaveno předplatné na další období.
  • Při automatickém načítání plateb z emailu/API jsou existující platby zařazeny do speciální sekce (pod neurčené platby). Dříve byly tyto platby ignorovány.
  • Všem uživatelům, kteří jsou v prodlení s platbou, je nově možné jedním kliknutím myši odeslat upozornění o nezaplacení.
 • Uživatelé
  • Statistiky stažených dat (TOP 10) nově nabízejí lepší možnosti filtrování. Nově je možné zobrazit více nebo všechny záznamy, případně zobrazit pouze statistiky pro download nebo upload.
  • V systému je dostupná možnost automatického vygenerování konfigurace klientských zařízení typu Mikrotik:
   • do konfigurace se promítají tyto proměnné: název uživatele s číslem smlouvy, IP adresa, SSID, DNS, hlavní brána a port pro webové rozhraní
   • konfigurace je vygenerována jako RSC soubor pro snadný import do zařízení Mikrotik
  • Kompletní změna hledání uživatele:
   • rychlé hledání dle jména, čísla smlouvy nebo telefonu
   • detailní hledání dle poskytovatele, jména nebo firmy, čísla smlouvy, telefonu nebo emailu, ulice a č. p., města nebo PSČ, rodného čísla, tarifu, vysílače, pouze s emailem nebo platící šekem
   • k dispozici jsou 4 základní pohledy na data: standardní, deaktivovaní uživatelé, s končící smlouvou a ve výpovědi
   • zrušení seznamu uživatelů dostupných skrze hlavní menu -> Uživatelé
  • V nastavení je nově možné definovat celkový počet uživatelů zobrazených na stránce.
  • U dodatku smlouvy je nově možné nastavit položku Poskytováno od, dříve byla tato hodnota nastavena na první den následujícího měsíce.
 • Výkon a zabezpečení
  • Optimalizace rozložení stahování dat ze sítě do více intervalů.
  • Optimalizace zapisování dat na disk díky MEMORY tabulkám.
  • Paralelní zasílání ICMP requestů do sítě.
  • Změna hashování hesel uživatelů v systému. Nově se používá hashovací algoritmus BCRYPT $2y s parametrem cost = 12
  • Použití bezpečnostních hlaviček Content Security Policy a XSS Protection.
  • Vynucení komunikace skrze zabezpečený protokol pomocí hlavičky Strict Transport Security (HSTS).
 • Další změny
  • Ke každé firmě lze nově přidat soubory, které se zobrazí všem zákazníkům dané firmy.
  • Byla vytvořena nová sekce Monitoring emaily. Monitoring emaily se tak nebudou zobrazovat mezi ostatními.
  • Kompletní předělání galerií u zákazníků a vysílačů. Nově lze nahrát více fotek najednou na pozadí a přidat k fotkám popisek.
  • Možnost odeslání zájemce pomocí SMS zprávy a také odeslání rychlé SMS zprávy administrátorům z hlavního menu.
  • Do patičky všech generovaných dokumentů je možné zadat pouze jedno telefonní číslo.
  • Nastavení kalendáře pro každého administrátora:
   • lze nastavit defaultní pohled na kalendář (den, týden, měsíc)
   • skrýt mnou vytvořené události, pokud nejsou pro mě
   • skrýt nepřiřazené události
   • zobrazit pouze události pro vybrané administrátory
  • U tisku událostí ze sekce "Plánovač" se nově zobrazuje adresa a kontakt na zákazníka nebo zájemce.
  • Při zaslání nového emailu jsou zobrazeny pouze uživatelé s vyplněným emailem.
  • Při výpadku jednoho z routerů, které zasílají data pro Netflow modul, je administrátorům systému zobrazena informativní zpráva o problému s Netflow daty na daném routeru.
  • Další drobné změny a vylepšení.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky