Nová verze: 1.22

30.12.2014

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.22. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.22:

 • Zařízení & Monitoring
  • V přehledu uživatelů na vysílači je nově zobrazen celkový počet uživatelů. Celkový počet uživatelů je také zobrazen po aplikování filtru na jednotlivé SSID / Interface.
  • Po nahrání nové konfigurace po přidání / editaci uživatele je administrátor systému navrácen na detail uživatele. V předchozích verzích byl administrátor navrácen na detail vysílače.
  • Vysílače - Zařízení - k módu klient byla přidána povinná položka MAC adresa.
  • K zařízením typu Switch MGMT lze nově přidávat jednotlivé porty. K portům, které jsou v systému, lze následně připojit jednotlivé uživatele.
  • Přidán nový typ zařízení: Orcave 2222. U tohoto zařízení se generují grafy přenosu, uptime, RxLevel, TxPower, SNR a teploty. Také se automaticky vyčítají použité frekvence.
  • U zařízení Orcave 1S10 se nově vyčítá graf TxPower.
  • Nastavení hlavního routeru bylo přesunuto přímo k nastavení zařízení. Toto nastavení je nutné v nové verzi ručně editovat. Na zařízení typu "hlavní router" systému generuje rozšířenou konfiguraci: access-listy (neplatiči, chataři, výpověď, deaktivace) a atd.
  • U zařízení typu "hlavní router" je nyní možné nastavit automatické duplikování všech pravidel na další zařízení typu "hlavní router" (např. záložní).
 • Fakturace
  • Při přidání uživatele je možné automaticky vygenerovat fakturu za zřízení služby.
  • Sekce Faktury byla rozdělena na "Faktury" a "Pokladní doklady".
  • Defaultní nastavení typu bankovního výpisu bylo přesunuto ke každé firmě zvlášť.
  • Přidána podpora importu plateb ze Slovenské spořitelny.
  • Faktury je možné editovat i ze seznamu faktur. Editace se provádí v dialogu.
  • Přidána možnost upozornit uživatele na nezaplacené faktury ve splatnosti (pomocí SMS / emailu).
  • Ke každému uživateli lze zadat individuální slevu na poskytované služby. Slevu je možné zadat v procentech nebo v částce za měsíc (bez/s DPH v závislosti na nastavení systému).
  • Fakturace: u každého uživatele je možné nastavit, jakou formou budou zasílány automaticky generované faktury ze systému:
   • Faktury lze zaslat emailem, poštou a nebo osobně.
   • Při volbě poštou je možné nastavit výši administrativního poplatku za zaslání faktury poštou.
   • Defaultní výše administrativního poplatku za zaslání poštou se nastavuje u každé firmy zvlášť, u uživatele je možné nastavit také individuální cenu.
   • Faktury, které mají být odeslány poštou, lze jednorázově vytisknout v sekci Platby -> Faktury v menu Akce.
  • Fakturace: ke každému uživateli lze přidat individuální položky do vystavených faktur:
   • Tyto položky se přidávají pouze k fakturám, které jsou automaticky generovány systémem.
   • Částka za položku se zadává bez/s DPH v závislosti na nastavení systému.
   • Částka za položku je uvedena vždy za jeden měsíc. V případě fakturace na jiné období (čtvrtletně, půlročně, ročně) se cena automaticky upraví.
  • U fakturace je možné nastavit zpětnou nebo dopřednou fakturaci:
   • Zpětná fakturace: fakturace se provede následující měsíc (při měsíčním intervalu) nebo druhý měsíc období (při čtvrtletním / půlročním / ročním intervalu).
   • Dopředná fakturace: fakturace se provede na následující měsíc / období.
  • U každé firmy lze nastavit automatické stahování bankovních výpisů včetně automatického párování plateb:
   • Podpora Komerční banky pomocí emailu protokolem IMAP.
   • Podpora Raiffeisenbank pomocí emailu protokolem IMAP.
   • Podpora Fio bank pomocí emailu protokolem IMAP.
   • Podpora Fio Bank pomocí FIO API.
   • K automatickému párování plateb dochází každou hodinu. Již existující platby jsou ignorovány.
   • Automatické stahování výpisů:
    • IMAP: pro správnou konfiguraci je nutné zadat informace o mailovém serveru (IP adresa/DNS název serveru, použití SSL, emailová adresa, heslo) a email odesílatele výpisů.
    • FIO API: pro správnou konfiguraci je nutné zadat API klíč, který získáte v nastavení FIO účtu.
   • V sekci ručního importu výpisů je administrátor upozorněn na aktivní automatický import u dané firmy.
 • Uživatelé
  • Přidány statistiky (TOP 10) uživatelů s největším datovým tokem (download / upload). Historie je uchovávána po dobu jednoho měsíce.
  • K uživateli je nově možné přidat číslo OP nebo číslo pasu.
  • Možnost nastavení zobrazování dokumentů (Smlouva, dodatky, předávací protokol) pouze administrátorům.
  • V nové verzi byl upraven vzhled smluv a dodatků.
  • Při přidání / editaci uživatele mohlo dříve dojít k situaci, že administrátor mohl nastavit stejný název RRD souboru pro grafy přenesených dat. V této verzi již není možné zadat stejný název RRD.
  • V sekci "Uživatelé" jsou nově deaktivovaní uživatelé a chataři pro lepší orientaci graficky odděleni pomocí šedého kolečka.
  • U firmy je možné nastavit druh zastoupení (zastoupení majitelem, jednatelem nebo zplnomocněním). Toto zastoupení se promítne ve smlouvách.
  • Přeskládání několika položek ve formuláři uživatele. Nové rozložení je více intuitivní.
 • Další změny
  • Přidána sekce Kontakty. V této sekci je možné uchovávat různé kontakty. U kontaktu jsou dostupné základní informace, firemní údaje, adresa a kontakt (email, telefon).
  • Možnost nastavení úrovně blokování uživatelů v access-listech. Blokovat lze pouze port 80 nebo všechny porty.
  • U modulu SMS je možné nastavit okamžité odeslání SMS administrátorům. Při odeslání nebudou SMS zprávy pro administrátory vkládány do SMS fronty, ale budou ihned odeslány.
  • Při přidání SMS zprávy skrze API je možné tuto SMS okamžitě odeslat.
  • U modulu Netflow je možné nastavit kontrolu stahování dat. Pokud v systému nebudou Netflow data za poslední hodinu, bude administrátor upozorněn na nefunkčnost modulu Netflow.
  • U služby SledovaniTV.cz je možné nastavovat kvalitu streamu (úsporná, HD). Toto nastavení je individuálně nastavovat u každého uživatele.
  • Další drobné změny / vylepšení.
  • Oprava několika nahlášených chyb.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky