Nová verze: 1.21

17.09.2014

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.21. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.21:

 • Zařízení & Monitoring
  • U SSID lze nyní definovat fyzickou IP adresu rozhraní. Tuto IP adresu lze zadat ručně a nebo jí vybrat automaticky z volných adres. Tato IP adresa se automaticky promítá do pravidel firewallu.
  • U zařízení typu Mikrotik lze definovat, zda má dojít k automatickému vymazání všech pravidel firewallu nebo pouze těch, která byla vytvořena systémem Cf Control. Před zapnutím této funkce je nutné nejdříve vygenerovat novou konfiguraci do zařízení a až poté aktivovat mazání pouze těch pravidel, které vygeneroval systém Cf Control.
  • U zařízení typu Mikrotik je možné nastavit celkovou přenosovou rychlost (dostupnou konektivitu) daného zařízení. Tato hodnota se poté promítne do shapingu globálních skupin v QueueTree.
  • U zařízení typu Mikrotik lze v případě automatické konfigurace nastavit, aby nedocházelo ke generování QoS pravidel lokálně nebo na nadřazené zařízení.
  • U zařízení typu Mikrotik došlo k úpravě pravidel pro přesměrovávání chatařů / deaktivovaných uživatelů a uživatelům po výpovědi. Nově je u těchto uživatelů blokován veškerý provoz.
  • U zařízení Alcoma, Summit a Orcave lze nastavit polarizaci použitých antén.
  • U zařízení Alcoma, Summit a Orcave se automaticky vyčítají hodnoty nastavených frekvencí.
  • V sekci „Vysílače“ je dostupný seznam všech použitých frekvencí u každého zařízení. Červeně zobrazené frekvence znázorňují frekvence, na kterých není dovoleno vysílat (INDOOR a apod.).
  • Při přidání odkazu / IP adresy v sekci „Grafy odezvy“ je administrátor systému Cf Control upozorněn na duplicitu IP adresy v systému červenou barvou.
  • V sekci „Grafy odezvy“ je možné nastavit nemonitorování odkazu / IP adresy. U odkazu / IP adresy bude pouze generován graf odezvy.
 • Fakturace
  • V systému lze nově definovat nastavení cen s DPH nebo bez DPH. Defaultně jsou ceny nastaveny s DPH.
  • U tarifu lze nastavit, zda uvedená cena je za celé období nebo za měsíc. Např.: při čtvrtletní platbě je u tarifu uvedena měsíční cena 260 Kč. Za celé čtvrtletí zákazník tedy zaplatí částku 780 Kč (3x 260,-). V případě zadání ceny za celé období lze zákazníkovi díky této volbě poskytnout slevu - nastavit částku za celé období na 750 Kč. Výchozí hodnota pro současné tarify je cena za měsíc. Při ceně za celé období je nutné nastavit také měsíční cenu pro případ, že by se vystavovala platba na menší období než definované.
  • Kompletně přepsán systém fakturace. Tato změna dovolí v budoucnu nové možnosti ve vytváření faktur na služby. V souvislosti s tím byly graficky a obsahově předělány faktury, které automaticky generuje systém Cf Control.
  • Do systému byla přidána možnost ručně vytvářet faktury na jakékoliv služby / výrobky:
   • Faktury lze vytvářet pouze zákazníkům, kteří jsou evidováni v systému Cf Control.
   • Při vytvoření faktury lze definovat: číslo faktury, datum vystavení, datum plnění DPH, typ platby, délku splatnosti, informace o zaplacení a možnost odeslání faktury zákazníkovi na email v PDF formátu.
   • Do faktur lze přidat libovolný počet položek.
   • U každé položky faktury lze definovat: název, popis, cena/M.J., sleva, počet M.J. a typ M.J. Systém automaticky vypočítává výpočet DPH u položky.
   • Z důvodu úspory času lze položky na faktuře kopírovat.
  • U exportu plateb v PDF formátu je nyní možné vybrat firmu pro export. Ve vygenerovaném PDF je na konci uveden součet všech plateb.
  • V případě automaticky generovaných předplatných lze nastavit délku splatnosti.
  • Přidána podpora slovenské mBank.
  • Nově lze nastavit až 3 různá data pro upozornění neplatičů (např. 10. den, 14.den, 20.den).
  • Přidání volby ručního zaslání upomínky o nezaplacení. Tato funkce zasílá stejný email a SMS jako automaticky generované upomínky. Funkci administrátor nalezne v sekci „Uživatel: platby“ a „Uživatelé s dluhem“.
 • Uživatelé
  • Při hledání uživatele lze nyní zadat celé jméno (jméno i příjmení).
  • Přidána možnost vytvoření dodatku na jakoukoliv změnu u uživatele. Možnost vytvoření dodatku je vidět na každé stránce při editaci uživatele. Při změně tarifu dojde k automatickému vytvoření dodatku.
  • Přidána možnost pozastavení fakturace / služeb uživatele. Pozastavení se nastavuje na pevně daný interval (od - do). Pozastavit lze: fakturaci (nebudou automaticky generovány faktury za služby) / služby (dojde k pozastavení služeb, ale generování faktur bude probíhat dále) / fakturaci a služby (nebudou automaticky generovány faktury za služby a dojde k pozastavení služeb). Do systému byla přidána nová informativní stránka pro pozastavené uživatele a nový access-list „cf-control-deaktivace“, který se automaticky přidá do zařízení typu Mikrotik.
  • V seznamu uživatelů byla odstraněna funkce pro smazání více uživatelů najednou.
  • V seznamu uživatelů došlo ke změně grafického zobrazení podřadných smluv.
  • V detailu zákazníka je nyní vidět do kdy má uživatel uzavřenou smlouvu.
 • Kontaktní osoby
  • Uživatelé si mohou v editaci svého profilu přidávat / měnit kontaktní osoby.
  • Administrátor může u některých kontaktních osob zakázat editaci uživatelem.
 • Další změny
  • V případě zadání duplicitní IP adresy je administrátor informován, kde je tato IP adresa již použita.
  • Prostřednictvím Cf Control API systému lze nyní odesílat SMS zprávy a číst přijaté SMS zprávy v případě aktivovaného modulu SMS GATEWAY.
  • K VoIP telefonním číslům bylo přidáno rozlišení poskytovatelů. Je tedy možné mít v systému současně více poskytovatelů VoIP čísel.
  • Byla odstraněna podpora prohlížečů Internet Explorer 7 a nižší.
  • Další drobné změny/vylepšení.
  • Oprava několika nahlášených chyb.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky