Nová verze: 1.9

17.07.2012

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.9. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Verze 1.9 se nese ve znamení stálého vylepšování systému a oprav stávajících funkcí. Bylo přidáno také několik nových významných funkcí.

Změny a novinky ve verzi 1.9:

 • Optimalizace stahování dat pro grafy uživatelů.
 • Optimalizace zálohování databáze.
 • V případě nefunkčního internetu je na hlavní router nahrána konfigurace, která podstrčí uživateli na portu 80 stránku s informativní zprávou definovanou administrátorem.
 • VoIP
  • K uživatelskému účtu zákazníka je nyní možné přiřadit více VoIP telefonních čísel.
  • Při dobití VoIP kreditu je nově možno vygenerovat daňový doklad - fakturu (tvar číslování faktur: 1YYXXXX [YY = rok; XXXX číslo faktury]). O vystavení faktury si mohou požádat ze svého profilu uživatelé s IČ.
  • Každé 3 hodiny se u VoIP telefonních čísel kontroluje výše kreditu. Pokud je kredit menší než 20 Kč, je o této skutečnosti uživatel jednorázově informován SMS zprávou.
 • Uživatelé
  • Pokud administrátor zadal datum výpovědi uživatele do systému, je vždy po zobrazení detailu uživatele o této skutečnosti informován pomocí informativní hlášky.
  • K uživateli je možné přidat dodatečná individuální pravidla firewallu, která jsou vkládána před a nebo za automaticky generovaná pravidla.
  • U uživatele je možnost blokovat p2p spojení přímo z editace uživatele.
  • Při mazání uživatele, pokud mu ještě nevypršel minimální závazek smlouvy, se zobrazí popup okno s touto informací.
  • Sezonní připojení je nyní možné nastavit i přes zimu (např. listopad - duben).
  • Uživateli je nyní možné ručně aktivovat nebo deaktivovat poskytované služby.
  • Administrátor se může přihlásit jedním klikem do profilu uživatele.
 • Přístup do Cf Control je nyní možné omezit na uživatelem definované subnety, které jsou nastaveny v sekci Nastavení systému.
 • V Plánovači je vytvořen seznam událostí, které nebyly ještě doposud splněny. Tyto události je možné ze seznamu jednoduše přetáhnout do kalendáře.
 • Tarify
  • Funkce burst u tarifů lze nyní ručně aktivovat / deaktivovat.
  • Při změně parametrů tarifu je automaticky přepočítáván burst (dle vzorce: rychlost < 10M: *1.6; rychlost < 20M: *1.3; rychlost < 35M: *1.15; rychlost > 35M: burst vypnut).
  • Garantované rychlosti se dají u tarifu nastavit zvlášť pro upload a pro download.
 • Provedeno vylepšení sekcí: Tarify, Propůjčená zařízení, Příchozí a Odchozí zprávy.
 • Vysílače
  • Virtuální názvy u SSID je nyní nutné svázat s jiným existujícím SSID.
  • K zařízení je možné přidat více subnetů pro výběr volných IP adres, které lze později přidělit k zákazníkům.
  • Vylepšení zobrazení zařízení na vysílači. Rozvržení stránky je nyní efektivnější a jednodušší (detaily zařízení jsou vidět až po rozbalení detailu zařízení).
  • Seznam připojených uživatelů na vysílači se nyní zobrazuje v samostatném popup okně s možností filtrování výběru dle SSID / interface. Dále byl přidán export uživatelů připojených na vysílači do PDF dokumentu.
 • IP adresy
  • K IP adresám v systému je nyní nutné zadávat masku sítě (systém masky podsítí automaticky kontroluje, tak aby nedošlo k vytvoření duplicitního subnetu v síti). Pokud maska podsítě není administrátorem definována, systém automaticky nastaví masku podsítě /24 (255.255.255.0).
  • V přehledu IP adres je implementována funkce IP kalkulátor.
  • U každého subnetu je možné měnit masku podsítě. Tato maska je změněna buď pouze u dotčených IP adres nebo v celé /24 masce nebo v /16 masce. U každého subnetu je také možné zobrazit detailní informace o vybraném subnetu.
 • Oprava několika drobných chyb, které byly evidovány.
 • Možnost definování doby odezvy ICMP na zařízení v síti (defaultně 100 ms), po překročení této doby bude automaticky administrátorům zaslána informativní SMS.
 • Drobná vylepšení a provázání stávajících funkcí systému.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky