Nová verze: 1.16

06.09.2013

Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.16. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.

Změny a novinky ve verzi 1.16:

 • Uživatelé
  • Údaje u již vygenerovaných uživatelských smluv lze nyní editovat přímo ze systému (dříve bylo nutné provést změnu přímo v databázi). Funkce editace smlouvy je dostupná v menu uživatele: „Další akce - Editovat smlouvu“.
  • Údaje v již vygenerovaných dodatcích smluv lze nyní editovat přímo ze sytému (dříve bylo nutné provést změnu přímo v databázi). Funkce editace dodatku je dostupná v uživatelské sekci: „Dokumenty - Editovat dodatek“.
  • Doplněny informace v detailu uživatele spolu s odkazem na mapu v případě zadaných GPS souřadnic.
  • Přidána možnost evidovat datum narození u uživatele, který je zadán v systému. U editace uživatele byla možnost pro vložení data narození společně s rodným číslem přesunuta na kartu „Kontakt“ do sekce „Osobní informace“. Rodné číslo lze nyní zadávat v těchto formátech: (XXXXXX/XXXX nebo XXXXXXXXXX). Pokud u rodného čísla není zadáno lomítko, systém lomítko automaticky doplní.
  • Při přidání/editaci uživatele je u tarifu uváděna také cena tarifu.
  • Při načítání dat dle IČO z databáze ARES je nyní administrátor dotázán, zda má systém načtenými daty přepsat již zadanou adresa zřízení.
  • V uživatelském menu lze nyní lehce přecházet mezi smlouvami (hlavní a podřadné smlouvy).
  • Nově je možné u každého uživatele určit, zda bude muset uživatel při prvním přihlášení provést změnu hesla.
  • Při přidání uživatele do systému je administrátor upozorněn, že nedošlo při přidání ke změně těchto údajů: délka smlouvy, zřizovací poplatek a tarif.
  • Nově lze provést změnu přihlašovacího jména u administrátorů přímo ze systému.
 • Vysílače
  • V případě výpadku vysílače / zařízení je nově zobrazován počet a seznam uživatelů, kteří jsou výpadkem postiženi.
  • U vyhledávání MAC adres není nutné zadávat MAC adresu v celém formátu.
  • U zařízení typu Mikrotik lze nastavit libovolné NTP a DNS servery pro konkrétní zařízení.
  • U zařízení typu Mikrotik lze nastavit, zda nemá systém do automaticky generované konfigurace vkládat nastavení shapingu a firewallu.
  • U zařízení typu Mikrotik / UBNT je nové vyčítána také verze systému / firmware.
 • Monitoring
  • U uživatelů a zařízení lze nyní detailněji nastavit, jaké zprávy o výpadcích se mají zasílat. Dostupné možnosti: nezasílat, zasílat email, zasílat SMS nebo zasílat oboje.
  • Vylepšení zasílání emailů a SMS zpráv. Občas se stávalo, že chodila stejná zpráva minutu po sobě.
 • Fakturace
  • V platbách uživatele je u aktuálního roku zobrazena celková suma (má zaplatit / zaplatil).
  • U párování plateb z výpisu je nyní u spárovaných plateb zobrazeno, ke které faktuře se daná platba přiřadila.
  • Přidán import plateb z FIO banky ve formátu CSV. Pro tento formát je možné na konci každého řádku vyčítat také zprávu pro příjemce.
 • Zprávy
  • Při posílání zpráv ze sekce "Poslat zprávu" lze nyní u každého vysílače zvolit konkrétní zařízení.
  • U zasílání zpráv uživatelům lze nově pomocí filtru vyloučit uživatele, u kterých je umístěn vysílač nebo uživatele, kterým již skončila výpovědní doba.
  • U zasílání emailů lze nově zvolit prioritu emailu (vysoká, normální, nízká) a také možnost odeslat tento email ze systémového emailu (namísto emailu přihlášeného uživatele).
 • Plánovač
  • Možnost znovu zaslání SMS zpráv o přidání u již vytvořené události.
  • Automatické posunutí data konce události při změně data startu o stejný interval.
  • Přidána synchronizace událostí v kalendáři bez nutnosti znovu načítat celou stránku. Tato synchronizace probíhá každých 60 sekund v případě neaktivity práce s kalendářem.
  • Upgrade verze kalendáře na verzi 1.6.4. U této verze je změněn vzhled samotného kalendáře a jeho tlačítek.
 • IP adresy
  • U uživatele upraveno přidání dodatečných a veřejných IP adres. Přidání teď probíhá ve vyskakovacím dialogu.
  • Nyní je možné všechny IP adresy editovat (například při změně MAC adresy) a nemusí se tak IP adresa smazat a přidat znovu.
  • U veřejných IP adres v případě "NAT 1:1" je nyní nutné zadat, na kterou vnitřní IP adresu bude veřejná IP adresa směrována. Dále je zde možnost nastavit, zdali se má pro tuto veřejnou IP adresu provádět automatické generování konfigurace na zvolené zařízení.
 • Propůjčená zařízení
  • Kompletní aktualizace sekce propůjčených zařízení.
  • Detail zařízení se nyní zobrazuje v informační bublině.
  • Seznam uživatelů, kteří mají dané zařízení propůjčené, spolu s jejich počtem se zobrazuje v dialogu.
 • Ostatní změny
  • V sekci tarify přibyl sloupec s počtem uživatelů, kteří daný tarif využívají.
  • V sekci nastavení je možné nastavit defaultní zařízení, které se při přidání veřejné IP adresy zvolí automaticky.
  • V sekci nastavení je možné ručně vypnout některé automatické úlohy (přidání plateb, kontrola plateb, zakázání služeb neplatičům a další).
  • Rozšíření statistik uživatelů o chataře, odpojené uživatele a uživatele ve výpovědi nebo po výpovědi.

 

Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.

Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.

Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.

Další novinky